Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej."— Zapis prezentacji:

1 Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

2 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI

3 OPIS BIBLIOGRAFICZNY uporządkowany zespół danych o książce (artykule), służący do jej identyfikacji Nowa norma dopuszcza pewną dowolność interpunkcji i wyróżnień graficznych (zmiana kroju czcionki, podkreś- lenia). Poszczególne elementy opisu przedziela się wybranym znakiem interpunkcyjnym (kropka, przecinek, średnik) Obowiązuje jednak absolutna konsekwencja w raz przyjętym sposobie zapisu.

4 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora: Tytuł książki. Odpowiedzialność drugorzędna (redaktor w pracy zbiorowej; autor opracowania, tłumacz - w antologii) Wydanie. Numer tomu i jego tytuł (w opisie pojedynczego tomu). Miejsce wydania: wydawca, rok wydania. strony (przy opisie fragmentu książki) nr ISBN ELEMENTY: obowiązkowe i nieobowiązkowe

5 Przykład: Książka do 3 autorów Szczypiorski A.: Początek. Wyd.13. Poznań: Sens, ISBN ELEMENTY: obowiązkowe i nieobowiązkowe

6 Przykład: Praca zbiorowa Słownik pojęć i tekstów kultury. Pod red. Ewy Szczęsnej. Wyd. 2. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, ISBN

7 Przykład: Antologia Poezja polska w szkole średniej od średniowiecza do współczesności. Wybór Anna Rajca i Jerzy Polanicki. Wyd. 2. Warszawa: Kama, ISBN

8 Opis fragmentu książki Żeromski Stefan, Wybór opowiadań. Wrocław: Siedmioróg, ISBN Echa leśne, s

9 Opis artykułu w książce (pracy zbiorowej) Bajka Zbigniew: Rynek mediów w Polsce. W: Dziennikarstwo i świat mediów. Pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego. Wyd , s

10 Pamiętaj, by pisać w ciągu – od marginesu, do marginesu!

11 ; :., - Stosuj je konsekwentnie!!! Zwracaj uwagę na znaki przestankowe:

12 Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej a nie na okładce!

13 Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby Autor – element obowiązkowy:

14 Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczynamy od tytułu. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami.

15 Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: Autor – element obowiązkowy: prof. Dr doc. mgr ks. OMI OSU

16 Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem : (...) Tytuł – element obowiązkowy: Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!!

17 Jeśli to jest wydanie pierwsze, lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5. popraw. uzup. zmien. skr. Wydanie – element obowiązkowy:

18 Np.: PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe Ossolineum zamiast Zakład Narodowy im Ossolińskich WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Można skracać nazwę wydawcy Wydawca – element nieobowiązkowy:

19 Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania i nazwy wydawcy. Trzeba podać rok wydania i nowość - numer ISBN!!

20 ISBN oraz ISSN Piszemy tylko przy opisie całości dokumentów zwartych i ciągłych. W przypadku ich części – są one elementami fakultatywnymi.

21 ISBN – ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska o wydawcy: 02 – WSiP i o książce. Co to jest ISBN??

22 Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym. Kapuściński Ryszard : Heban. Wyd. 7. Warszawa : Czytelnik, ISBN

23 Przykład – tylko obowiązkowe elementy: Kapuściński R.: Heban. Wyd ISBN

24 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

25 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora artykułu, Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma rok, numer czasopisma, numery stron Przy opisie fragmentu (artykułu) nr ISSN nie jest obowiązkowy

26 Przykład: artykuł w czasopiśmie Zajkowska Joanna, Poezja Czesława Miłosza. Cogito 2006 nr 6 s. 86 – 91

27 OPISY BIBLIOGRAFICZNE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

28 Elementy opisu – obowiązkowe Autor, Tytuł Typ nośnika-podany w nawiasie kwadratowym, np.:[online],[CD-ROM],[dyskietka]. Wydanie (wersja). Miejsce wydania: Wydawca, Data wydania. Data aktualizacji (podajemy jeśli jest znana) Data dostępu podana w nawiasie kwadratowym (obowiązkowa dla dokumentów online). Warunki dostępu (obowiązkowy dla dokumentów online). ISBN

29 Kopaliński Władysław. Słownik wyra- zów obcych i zwrotów obcojęzycz- nych [CD-ROM]. Wersja Łódź: PRO-media CD, ISBN Opis elektronicznej książki:

30 Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [dostęp 16 lipca 2003]. Dostępny w Word Wide Web: Strona www:

31 OPIS FILMU I DOKUMENTU DŹWIĘKOWEGO Film: Pan Tadeusz [Film]. Reż. Andrzej WAJDA. Warszawa: Vision Film, kas. VHS Dokument dźwiękowy: Bach J. S.: Brandemburg Concertos [Dokument dźwiękowy]. Warszawa: Pomaton EMI, płyta CD. Pawlikowska-Jasnorzewska M.: Wiersze. [Doku- ment dźwiękowy]. Warszawa: Polskie Nagrania Taśma magnet.

32 DOKUMENTY ELEKTRONICZNE - POSUMOWANIE Autor Tytuł (w formie występującej w źródle) Typ nośnika - podany w nawiasie kwadratowym, np. [online], [CD-ROM], [taśma magnetyczna], [dyskietka] Wydanie (wersja) Miejsce wydania Wydawca Data wydania Data aktualizacji Data dostępu podana w nawiasie kwadratowym - dla dokumentów online Warunki dostępu - dla dokumentów online Numer znormalizowany: ISBN Elementy opisu

33 KOPALIŃSKI, Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja Łódź, PRO-media CD, ISBN Opis elektronicznej książki KOPALIŃSKI, Władysław. Wielki Multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego [CD-ROM]. Wersja Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych. ISBN MIKOŁUSZKO, Wojciech, Były dwa gatunki człowieka! W: "Gazeta Wyborcza" [online] [dostęp 28 października 2004]. Dostępny w World Wide Web: Opis artykułu z elektronicznego czasopisma Opis fragmentu elektronicznej książki


Pobierz ppt "Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google