Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) CIP Antonina.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) CIP Antonina."— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) CIP Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

2 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE 2 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness and Innovation framework Programme (CIP) DECYZJA NR 1639/2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) Na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. ustanowiony został Program ramowy na rzecz działań Wspólnoty w dziedzinie konkurencyjności i innowacji, w którym szczególną uwagę poświęca się potrzebom MŚP. Program na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) służy realizacji zadań wyznaczonych przez nową Strategię Lizbońską. Ma on wspierać rozwój przedsiębiorczości, wprowadzanie i rozwijanie technologii komunikacyjnych i informacyjnych (ICT) oraz promowanie efektywnego wykorzystywania energii. CIP ma także wspomagać działanie innych programów z zakresu badań, rozwoju technologicznego, kształcenie ustawiczne oraz działania dla poprawy spójności regionów.

3 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE 3 Podprogramy szczegółowe Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (2007-2013) Program na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji Program na Rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (TIK) Program Inteligentna Energia – Europa

4 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE 4 Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji został ustanowiony w celu wspierania przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, przedsiębiorczości, innowacji, w tym innowacji ekologicznej, oraz konkurencyjności przemysłu. Program ten przewiduje działania mające na celu wspieranie, ulepszanie, zachęcanie do realizacji i promowanie: a) dostępu do finansowania przeznaczonego na rozpoczęcie i rozwój działalności MŚP oraz na inwestycje w działalność innowacyjną; b) tworzenia otoczenia przyjaznego dla współpracy MŚP, w szczególności na szczeblu współpracy transgranicznej; c) wszystkich form innowacji w przedsiębiorstwach; d) innowacji ekologicznej; e) kultury przedsiębiorczości i innowacji; f) reform administracyjnych i gospodarczych związanych z przedsiębiorczością i innowacyjnością.

5 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE 5 Program na rzecz wspierania polityki dotyczącej technologii informacyjnych i komunikacyjnych Program na rzecz wspierania polityki TIK obejmuje następujące działania: a) stworzenie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej i wzmacnianie rynku wewnętrznego produktów i usług z zakresu TIK, a także produktów i usług opartych na TIK; b) pobudzanie innowacji poprzez zwiększenie zakresu stosowania TIK oraz inwestycji w te technologie; c) stworzenie społeczeństwa informacyjnego o charakterze integrującym oraz bardziej skutecznych i wydajnych usług w dziedzinach będących przedmiotem publicznego zainteresowania oraz poprawa jakości życia. Działania te są realizowane ze szczególnym naciskiem na promowanie i podnoszenie świadomości na temat możliwości i korzyści, jakie TIK oferują obywatelom, organom publicznym i przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP.

6 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE 6 Budżet Koperta finansowa na realizację Programu CIP wynosi 3 631 300 000 EUR.

7 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE 7 Krajowe Punkty Kontaktowe Programu CIP www.cip.gov.pl www.cip.gov.pl Program na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji: n Instrumenty Finansowe dla MSP - ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH (ZBP) e-mail: kpkcip@zbp.plkpkcip@zbp.pl n Instrumenty Pozafinansowe - INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN (IPPT PAN), KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ e-mail: cip.eip@kpk.gov.plcip.eip@kpk.gov.pl Program na Rzecz Wspierania Polityki w zakresie ICT - INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN (IPPT PAN), KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ e-mail: cip.ict@kpk.gov.plcip.ict@kpk.gov.pl e-mail: cip.ict.@mwi.plcip.ict.@mwi.pl Program Inteligentna Energia - Europa - KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. (KAPE S.A.) e-mail: kpkiee@kape.gov.plkpkiee@kape.gov.pl

8 Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE

9 Krajowy Punkt Kontaktowy Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. pełniąca rolę Krajowego Punktu Kontaktowego: – w latach 1999 – 2002 programu SAVE i ALTENER – od roku 2004 programu Inteligentna Energia – program dla Europy *w roku 2003 polskie podmioty nie brały udziału w programie

10 >udział w spotkaniach związanych z programem IEE w Brukseli (dni informacyjne, posiedzenia Komitetu Sterującego, spotkania KPK) >organizacja dni informacyjnych i szkoleń dla instytucji zainteresowanych udziałem w programie >udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach organizowanych przez inne instytucje Działania KPK IEE

11 >tłumaczenie dokumentów roboczych >wydanie materiałów informacyjnych >przekazywanie zainteresowanym instytucjom informacji na temat programu >przygotowanie i aktualizacja strony internetowej www.cip.gov.pl >przygotowanie sprawozdań z udziału polskich podmiotów w wezwaniach do składania wniosków >pomoc w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych Działania KPK IEE

12 Kontakt Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Inteligentna Energia – Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. ul. Nowowiejska 21/25 00-665 Warszawa tel. (22) 626-09-10, fax. (22) 626-09-11 www.kape.gov.plwww.kape.gov.pl, www.cip.gov.pl/iee-kpkkapewww.cip.gov.pl/iee-kpkkape e-mail: kpkiee@kape.gov.pl


Pobierz ppt "Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) CIP Antonina."

Podobne prezentacje


Reklamy Google