Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa Numer 9 w Olsztynie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa Numer 9 w Olsztynie"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa Numer 9 w Olsztynie
PASCH

2 PASCH – „Szkoły partnerzy przyszłości”
Celem inicjatywy było stworzenie na całym świecie globalnej sieci co najmniej tysiąca szkół partnerskich, w których podnoszona będzie jakość nauczania języka niemieckiego, a także rozbudzanie zainteresowania historią i współczesnością Niemiec. Instytut Goethe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej to instytucje, które wspierają projekt.

3 Szkoły modelowe języka niemieckiego
Osiem szkół w Polsce uczestniczy w inicjatywie PASCH: Zespół Szkół w Stadnickiej Woli Zespół Szkół w Ropicy Polskiej Gimnazjum Nr 1 w Lublinie Gimnazjum Nr 11 w Warszawie Gimnazjum Nr 16 w Białymstoku Gimnazjum im. K.Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II. w Przeworsku Szkoła Podstawowa Numer 9 w Olsztynie oraz Gimnazjum Nr 12 w Olsztynie

4 Spotkania szkół PASCH Przynajmniej raz w roku spotykają się przedstawiciele Instytutu Goethego z nauczycielami języka niemieckiego ze wszystkich polskich szkół należących do Inicjatywy PASCH. Omawiane są wówczas strategie dalszej współpracy.

5 Na dobry początek... 9 października 2008, w Ambasadzie Niemiec w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie listów intencyjnych z ośmioma polskimi szkołami partnerskimi, w tym z SP 9 w Olsztynie. Do udziału w uroczystości zostali zaproszeni dyrektorzy, nauczyciele języka niemieckiego oraz uczniowie szkół modelowych, jak również przedstawiciele samorządów lokalnych poszczególnych regionów. Naszą szkołę reprezentowali: pan dyrektor Wojciech Tański, pani Renata Brejnak, pani Barbara Goliszewska oraz uczennica Ola Okońska. Każda ze szkół partnerskich otrzymała również pamiątkową tablicę.

6 Podróże studyjne dyrektorów
W Berlinie spotkali się dyrektorzy wszystkich szkół PASCH. Nie zabrakło również naszego pana dyrektora – Wojciecha Tańskiego. Podczas pobytu dyrektorzy zapoznali się z funkcjonowaniem systemu edukacji w Niemczech. Omówione zostały również działania, jakie mają być podjęte w związku ze współpracą szkół PASCH. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie stolicy Niemiec.

7 Podróże studyjne dyrektorów
W Monachium spotkali się ponownie dyrektorzy wszystkich szkół PASCH. Pani dyrektor – Jolanta Lubojemska i nauczycielka jęz. niem. – pani Barbara Goliszewska odwiedziły m.in. Uniwersytet w Monachium oraz jedną z niemieckich szkół. Podczas pobytu odbyła się ewaluacja inicjatywy.

8 Przedłużenie umowy Wspólnie z Gimnazjum 12 gościliśmy dyrektorów, nauczycieli, uczniów szkół PASCH oraz przedstawicieli Instytutu Goethego. Punktem kulminacyjnym wizyty było podpisanie umowy o dalszej współpracy ośmiu szkół partnerskich z Instytutem Goethego w ramach Inicjatywy PASCH.

9 Spotkanie w Lublinie Pani Renata Brejnak i pani Barbara Goliszewska wzięły udział w kolejnym spotkaniu szkół PASCH. W Lublinie odbyło się podsumowanie dotychczasowej pracy.

10 Spotkanie w Warszawie 22.11.2012 – 23.11.2012
W Warszawie odbyło się kolejne spotkanie dyrektorów i germanistów szkół PASCH. Dyrektorzy omawiali strategię dalszej współpracy, a nauczyciele podczas warsztatów poznawali nowe metody pracy. W spotkaniu wzięły udział pani wicedyrektor Dorota Krzyżak i pani Barbara Goliszewska.

11 Warsztaty dla uczniów Spotkania przedstawicieli uczniów szkół należących do PASCH są okazją do odwiedzenia partnerskich szkół i zawarcia nowych znajomości. Uczniowie uczestniczą również w ciekawych zajęciach warsztatowych w języku niemieckim.

12 Spotkanie w Ropicy Polskiej
Spotkanie szkół PASCH odbyło się pod hasłem „Dni języka niemieckiego”. Ola Okońska , Michalina Duszkiewicz i Adrian Milewski pod opieką pani Barbary Goliszewskiej uczestniczyli m.in. w muzycznych warsztatach . Pod okiem raperów Embi, Diana oraz Meska próbowali rapować utwory Schillera. Dodatkowymi atrakcjami były wycieczki do Krynicy Górskiej i Gorlic, a także dyskoteka i karaoke .

13 Spotkanie w Trąbkach Wielkich
Spotkanie Szkół PASCH z SP 9, Gimnazjum 12, Gimnazjum z Trąbek Wielkich oraz uczniów z Litwy. Grupa uczniów klas szóstych pod opieką pani Renaty Brejnak gościła w Gimnazjum w Trąbkach Wielkich, gdzie odbyły się warsztaty muzyczne, prowadzone przez grupę Kronstädta z Berlina. Uczniowie układali teksty w jęz. niem. które zaprezentowali podczas koncertu w rytmie „rap”.

14 Spotkanie w Olsztynie i Warszawie
Warsztaty teatralne w Olsztynie, na których grupa uczniów z SP 9 pracowała nad nową wersją sztuki „Królewna Śnieżka” oraz pod czujnym okiem Jensa Neumanna rozwijała umiejętności aktorskie i znajomość jęz. niemieckiego. W Jadwisinie pod Warszawą spotkały się grupy teatralne z wszystkich szkół PASCH. Uczniowie dopracowywali sztukę, a ostatniego dnia odbyła się premiera wszystkich przedstawień. W przygotowaniach brały udział pani Dorota Krzyżak i pani Renata Brejnak. – , –

15 Kursy młodzieżowe w Niemczech
Latem jeden lub dwoje uczniów naszej szkoły spędzają trzy tygodnie w Niemczech na wakacyjnych kursach dla szkół należących do Inicjatywy PASCH. Dzieci mają okazję do rozwijania swoich kompetencji językowych, ale również poprzez wycieczki poznają kulturę Niemiec i zawiązują nowe przyjaźnie z rówieśnikami z całego świata.

16 Kurs w Rangsdorf Pierwsze stypendium językowe otrzymała Ola Okońska Uczestnicy kursu doskonalili język niemiecki, ale również mieli dobrze zorganizowany czas popołudniowy: zmagania sportowe w piłce nożnej, koszykówce, siatkówce i pływaniu, karaoke, święto piratów, malowanie palcami, nocna wyprawa, dyskoteki i wiele innych.

17 Kurs w Neuruppin Kolejnymi stypendystami byli Wiktor Królikiewicz oraz Adam Waśniewski. Opiekunem wyjazdu była pani Renata Brejnak. Chłopcy codziennie mieli lekcje w języku niemieckim, ale również zajęcia artystyczne, sportowe i wiele innych atrakcji.

18 Kurs w Varenholz W roku 2010 stypendium w Niemczech otrzymała Kamila Szymańska. Miejsce pobytu było wprost bajkowe.

19 Kurs w Sonnenberg Asia Paszkowska i Maciek Kulas otrzymali kolejne stypendia językowe. Jednym ze stałych punktów kursów jest wieczór międzynarodowy.

20 Kurs w Sonnenberg Do Niemiec wyjechała Natalka Szulkowska. Nauka języka niemieckiego jest dużo łatwiejsza, gdy wszyscy muszą porozumiewać się tym językiem.

21 Seminaria w Niemczech dla nauczycieli
Wakacyjne seminaria dla nauczycieli są doskonałą okazją do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności naszych germanistów. Nauczyciele języka zdobywają wiedzę dydaktyczno-metodyczną, obserwują zajęcia w niemieckich szkołach oraz opracowują projekty.

22 Rothenburg ob der Tauber
Pani Renata Brejnak uczestniczyła w doskonalącym kursie dla nauczycieli języka niemieckiego. Było to seminarium metodyczno – językowy z elementami realioznawstwa .

23 Rothenburg ob der Tauber
„Deutsch für Lehrer der Primarstufe” – czyli język niemiecki dla nauczycieli I etapu edukacyjnego – seminarium w którym uczestniczyła pani Barbara Goliszewska.

24 Göttingen Pani Dorota Krzyżak uczestniczyła w seminarium dla nauczycieli języka niemieckiego.

25 Essen Pani Dorota Krzyżak i pani Barbara Goliszewska wzięły udział w seminarium „Deutschland aktuell im Unterricht” (Aktualne wiadomości o Niemczech na lekcji).

26 Bonn - Göttingen „Deutschland aktuell im Unterricht” (Aktualne informacje o Niemczech na lekcjach) to temat kolejnego seminarium, w którym wzięła udział pani Renata Brejnak.

27 Dresden Pani Jolanta Lubojemska uczestniczyła w międzynarodowym kursie językowym. Oprócz doskonalenia języka niemieckiego można było zgłębić kulturę Saksonii.

28 München „Die Webseite PASCH-net im DaF- Unterricht” (Strona internetowa PASCH-net na lekcjach języka niemieckiego) to dwufazowe seminarium, w którym uczestniczyła pani Barbara Goliszewska.

29 Kursy i warsztaty dla nauczycieli
Przez cały rok Instytut Goethego organizuje w kraju lub w Niemczech szkolenia, kursy, warsztaty i seminaria dla nauczycieli języka niemieckiego, którzy uczestniczą w Inicjatywie PASCH. Jest to okazja nie tylko do zdobywania nowych doświadczeń i poznawania nowych metod pracy, ale również do wytyczania nowych celów we współpracy między szkołami PASCH.

30 „Frühkindlisches Fremdsprachenlernen in Schwäbisch Hall
Nauczycielki języka niemieckiego – pani Renata Brejnak, pani Dorota Krzyżak i pani Barbara Goliszewska uczestniczyły w miejscowości Schwäbisch Hall w seminarium na temat wczesnoszkolnego nauczania języka niemieckiego.

31 Gazetka internetowa „Klick”
Pani Renata Brejnak uczestniczyła w wizycie studyjnej nauczycieli i uczniów szkół PASCH Europy Środkowo- Wschodniej. Jej celem było wprowadzenie do pracy redaktorów uczniowskiej gazetki internetowej o nazwie „Klick”.

32 Handpuppenspiel W warsztatach w Krakowie pani Renata Brejnak i pani Barbara Goliszewska uczyły się wykorzystywać pacynki na lekcjach języka niemieckiego od profesjonalnego aktora Olafa Möllera . Dwie duże lalki - pacynki – Jane i Lotta na stałe zamieszkały w SP 9 w Olsztynie.

33 Multimedia „Multimedia Führerschein DaF 5: Web 2.0.” – czyli multimedialne prawo jazdy to temat kursu online z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w którym wzięła udział pani Barbara Goliszewska.

34 Warsztaty tylko dla nauczycieli szkół PASCH
W trakcie udziału w inicjatywie Instytut Goethego organizował niektóre warsztaty wyłącznie dla germanistów szkół PASCH. Chętni nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w szkoleniach o następującej tematyce: - Praca z dłuższymi tekstami - Jak przygotowywać do egzaminów Fit - Obsługa programu „Redaktion D” - Praca projektowa - Wprowadzenie do pracy na platformie moodle - Nauczać i uczyć się gramatyki z przyjemnością - Praktyczne lekcje języka niemieckiego - Gry językowe i zadania online - Materiały i praktyczne pomysły do nauczania jęz. niem. w szkole podstawowej - Animacje językowe

35 Akademia nauczycieli w Berlinie
Trzykrotnie w Berlinie odbyły się akademie dla nauczycieli języka niemieckiego i nauczycieli innych przedmiotów. Celem spotkań było opracowanie projektów, które wymagałyby użycia jęz. niem. również na innych przedmiotach. Projekty opracowywały i realizowały w kolejnych latach: pani Renata Brejnak i pani Jolanta Lubojemska, pani Barbara Goliszewska i pani Agnieszka Wadas, pani Dorota Krzyżak i pani Joanna Ciechowska.

36 Przedstawienia teatralne dla dzieci
Przedstawienia teatralne w języku niemieckim wcale nie muszą być niezrozumiałe. Zaproszeni artyści gestem, mimiką i prostymi słowami opowiadali dzieciom niecodzienne historie.

37 „Oh, wie schön ist Panama”
W naszej szkole gościł teatr z Niemiec Phoby’s & Konsorten z przedstawieniem dla najmłodszych „Och, jaka piękna jest Panama”. Dzieci obejrzały przygody „Tigerente”, czyli Tygrysiej Kaczuszki. 2008

38 „Frederick” Niemiecki teatr Phoby’s & Konsorten ponownie odwiedził naszą szkołę. Tym razem dzieci obejrzały historię myszki o imieniu Frederick, która miała niecodzienne podejście do życia...

39 Projekty w ramach Inicjatywy PASCH
Dzięki Inicjatywie PASCH nasza szkoła jest wspierana przez Instytut Goethego przy realizacji projektów. Jest to ciekawa alternatywa nauki języków obcych, która wymaga wiele pracy, ale przynosi również duże efekty i to nie tylko językowe.

40 „Paschi” Tytułowy „Paschi” to maskotka wymyślona przez polskie szkoły należące do Inicjatywy PASCH. Pluszowego króliczka przywiózł do nas wolontariusz z Niemiec. Paschi przez tydzień śledził i dokumentował w swoim pamiętniku swoje przeżycia w naszej szkole i w Gimnazjum Numer 12 w Olsztynie. Spacerował z uczniami po starówce, zwiedził olsztyński zamek i park nad Łyną, ale również uczestniczył w lekcjach. Paschi odwiedził wszystkie szkoły PASCH w Polsce i z każdego miejsca zachował pamiątki. 2010 / 2011

41 „Wir und unsere Schulen”
Pani Barbara Goliszewska wraz z uczniami klasy 6c uczestniczyła w projekcie online ze szkołami w Libanie, Turcji i Chinach. Projekt dotyczył tematu szkoły, a językiem w którym wszyscy się porozumiewali był oczywiście niemiecki. Uczniowie tworzyli własne prezentacje, podcasty i filmiki przedstawiające życie szkoły i umieszczali je na stronie internetowej PASCH. Na forum uczniowie wymieniali się swoimi spostrzeżeniami i różnicami dotyczącymi ich szkół. 2011

42 „Der Müll kommt zurück”
Pani Renata Brejnak oraz pani Jolanta Lubojemska realizowały w klasach 6b i 6d projekt międzyprzedmiotowy w języku niemieckim „Śmieci wracają”. Praca o tematyce związanej z ochroną środowiska odbywała się na lekcjach języka niemieckiego, techniki oraz informatyki . 2011

43 „Unsere Stadt mit Kinderaugen”
Pani Barbara Goliszewska oraz pani Agnieszka Wadas realizowały projekt CLIL „Nasze miasto oczami dzieci” z uczniami klasy 6a na lekcjach języka niem. i plastyki. W projekcie współpracowały dwie szkoły podstawowe z niemieckich partnerskich miast Olsztyna – Gelsenkirchen oraz Offenburg. 2012

44 Dzień Bajki i Teatru „Schneewitchen”
Pani Renata Brejnak oraz pani Dorota Krzyżak wraz z grupą uczniów klasy 5a, 5b i 6b wzięli udział w projekcie teatralnym i przygotowali nowoczesną wersję baśni Braci Grimm pt. „Królewna Śnieżka”. 12 grudnia podczas Dni Bajki i Teatru w SP 9 uczniowie pokazali sztukę zaproszonym gościom, rodzicom i uczniom. W przygotowania włączyły się również panie: Anna Ruszczyk, Bożena Dumińska i Barbara Goliszewska.

45 Fit in Deutsch Jeszcze przed przystąpieniem do Inicjatywy PASCH w naszej szkole najzdolniejsi uczniowie byli przygotowywani przez nauczycieli języka niemieckiego do zdawania egzaminów Fit 1 oraz Fit 2. Celem ich jest uzyskanie certyfikatów językowych uznawanych na całym świecie, poświadczających znajomość języka niemieckiego na poziomie A1 lub A2. Przygotowanie do certyfikatów na stałe wpisało się w plan pracy szkoły.

46 Nasi uczniowie, którzy zdobyli certyfikaty Fit 1 lub Fit 2
C Michał Dalecki Paweł Hanas Agata Kisiel Karolina Milewski Adrian Okońska Aleksandra Olszewski Artur Oppenkowska Marta Lisowski Szymon

47 Nasi uczniowie, którzy zdobyli certyfikaty Fit 1 lub Fit 2
Aszkiełowicz Kacper Ciechanowski Wojciech Chwietczuk Tomasz Duszkiewicz Michalina Gawrylczyk Nicole Jaśkiewicz Katarzyna Kuta Magdalena Olender Katarzyna Romanowska Paulina Rutkowski Piotr Szymańska Kamila Turek Kinga Waśniewski Adam Wrąbel Wojciech Fit 2 Lisowski Szymon Milewski Adrian Okońska Aleksandra Oppenkowska Marta

48 Nasi uczniowie, którzy zdobyli certyfikaty Fit 1 lub Fit 2
Hanas Marcin Iwanowicz Michał Królikiewicz Wiktor Martyniuk Agnieszka Maślany Natalia Olender Kamila Parniewicz Beata Paszkowska Joanna Pieczyski Arkadiusz Rudzki Krystian Strusewicz Debora Szachniewicz Hubert Tabaczyńska Kaja Tabaka Paweł Fit 2 Aszkiełowicz Kacper Ciechanowski Wojciech Gawrylczyk Nicole Kuta Magdalena Romanowska Paulina Rutkowski Piotr Szymańska Kamila Waćkowska Karolina Waśniewski Adam Wrąbel Wojciech

49 Nasi uczniowie, którzy zdobyli certyfikaty Fit 1 lub Fit 2
Bielawska Maja Dąbrowska Paulina Gębicka Patrycja Golańska Paulina Kowalewicz Maciej Królikiewicz Igor Kuczma Joanna Oppenkowska Weronika Ostrowska Katarzyna Szczepkowski Adam Szulkowska Natalia Wakszyńska Karolina Wiśniewski Szymon Żuk Bartosz Fit 2 Hanas Marcin Kulas Maciej Maślany Natalia Olender Kamila Parniewicz Beata Paszkowska Joanna Pieczyski Arkadiusz Szachniewicz Hubert

50 Nasi uczniowie, którzy zdobyli certyfikaty Fit 1 lub Fit 2
Bujnowski Michał Jurecka Barbara Sobieraj Agnieszka Sutkowska Natalia Ślesicka Julia Tyrawska Dominika Witemberg Małgorzata Witkowski Mateusz Fit 2 Dąbrowska Paulina Golańska Paulina Kowalewicz Maciej Kuczma Joanna Oppenkowska Weronika Ostrowska Katarzyna Szczepaniak Aleksandra Szulkowska Natalia Wakszyńska Karolina Witak Tomasz Żuk Bartosz

51 Inne ważne wydarzenia w ramach Inicjatywy PASCH
W trakcie uczestnictwa w Inicjatywie PASCH miało miejsce wiele ciekawych wydarzeń.

52 PASCH - net www.pasch-net.de 2008
W roku 2008 została uruchomiona platforma internetowa dla szkół PASCH na całym świecie. Składa się ona z trzech platform: zabezpieczona strefa dla nauczycieli, zabezpieczona strefa dla uczniów oraz strefa ogólnodostępna. Można tutaj znaleźć wiele ciekawych artykułów, akcji i zadań, a przede wszystkim można nawiązać kontakty na całym świecie z innymi szkołąmi PASCH. Od niedawna stworzona została też platforma edukacyjna. 2008

53 Dzień języka niemieckiego
W naszej szkole odbył się Dzień Języka Niemieckiego dla klas IV – VI. Uczniowie mieli okazję wykazać się znajomością wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Odbyły się również konkurs y plastyczny i piosenki niemieckiej. Uroczystość przygotowały panie germanistki: pani Dorota Krzyżak, pani Renata Brejnak i pani Barbara Goliszewska.

54 Wizyta Olafa z pacynkami
W naszej szkole gościł aktor Olaf Möller, który na otwartym spotkaniu z rodzicami, nauczycielami i wszystkimi zainteresowanymi przekonywał, jak można wprowadzić elementy teatru podczas zajęć z dziećmi. 15 –

55 Pomoc finansowa Dzięki wsparciu finansowemu Inicjatywy PASCH w naszej szkole powstała pracownia językowa, w której znajduje się sprzęt multimedialny: tablica interaktywna, odbiornik TV, odtwarzacze CD. Ponadto zakupione zostały słowniki, liczne materiały dydaktyczne, książki, programy, gry, plansze. Instytut Goethego udziela również wsparcia przy realizacji projektów i innych przedsięwzięć dotyczących jęz. niem., a także dopłaca do egzaminów Fit.

56 Deutsch macht Spaß! Poza Inicjatywą PASCH dzieje się jeszcze więcej interesujących rzeczy, które związane są z językiem niemieckim. Niemiecki też może sprawiać przyjemność!

57 1, 2 oder 3 Kasia Ostrowska, Julka Flis i Maciek Kowalewicz pod opieką pani Barbary Goliszewskiej pojechali do Monachium, aby wziąć udział w nagraniu telewizyjnym programu „1, 2 oder 3” emitowanym przez kanał ZDF. Nasza drużyna zmierzyła się z ekipą z Niemiec i Austrii . Dzieci zajęły II miejsce i otrzymały wspaniałe nagrody.

58 Odysee Odyseja- międzykulturowa zabawa e- mailowa, w której grupa uczniów podczas zajęć dodatkowych z panią Renatą Brejnak korespondowała w języku niemieckim owo i tradycyjnie z uczniami Gimnazjum we Francji. Uczniowie na podstawie informacji na ściśle określone tematy mieli odgadnąć, z kim mailują, z jakiego kraju, miasta pochodzą współuczestnicy zabawy i jakie są ich zainteresowania. 2009/2010

59 Das Bild der Anderen Projekt językowy „Obraz innych” realizowany przez panią Barbarę Goliszewską na zajęciach dodatkowych. Uczniowie nawiązali kontakt owy ze szkołą w Egipcie. W formie listów i prezentacji dzieci wymieniały się informacjami na bliskie im tematy, np. rodzina, zainteresowania, szkoła. 2009

60 Theater spielen Przez rok działała grupa teatralna dla klas trzecich prowadzona przez panią Barbarę Goliszewską. Dzieci przygotowały przedstawienia „Jaś i Małgosia” oraz „Czerwony Kapturek” w języku niemieckim. 2009/2010

61 Wyjazd do Niemiec Ola Soliwoda, Basia Bieniaszewska, Gosia Witemberg oraz Martyna Wach pod opieką pani Renaty Brejnak wyjechały do Gemen, aby spotkać się z rówieśnikami z Niemiec. Uczestnicy wzięli udział w zabawach, zawodach i grach językowych, zwiedzili Münster, uczestniczyli w przygotowaniach wielkanocnych, a także miło spędzili czas przy ognisku i na nocnej wyprawie. Głównym organizatorem wyjazdu była grupa młodzieżowa ERMIS.

62 Obchody 20-letniej współpracy z Gelsenkirchen
Grupa uczniów z klasy 6a pod opieką pani Barbary Goliszewskiej wzięła udział w obchodach 20-lecia współpracy z niemieckim miastem partnerskim Olsztyna – Gelsenkirchen. Nasza szkoła zaprezentowała realizowany projekt. r.

63 Miasto partnerskie - Gelsenkirchen
Pani dyrektor Jolanta Lubojemska została zaproszona przez pana Prezydenta Miasta Olsztyn do odwiedzenia partnerskiego miasta Gelsenkirchen. Oficjalna delegacja uczestniczyła w uroczystych obchodach 20-lecia kontaktów partnerskich pomiędzy Olsztynem a Gelsenkirchen.

64 Deutsch– Wagen- Tour Kolorowa furgonetka z ogromną ilością gadżetów kilkukrotnie zawitała do naszej szkoły. Animatorki języka niemieckiego poprowadziły nietypowe zajęcia motywujące do nauki tego języka. Każdy miał możliwość zdobycia nagród. 2009, 2011, 2012

65 Konkursy języka niemieckiego
Każdego roku odbywają się konkursy zarówno szkolne, jak i międzyszkolne, sprawdzające znajomość języka niemieckiego na różnych poziomach. Trzykrotnie byliśmy też organizatorami wojewódzkich konkursów. Nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy ze znajomości jęz. niemieckiego.

66 Konferencje, warsztaty i szkolenia poza Inicjatywą PASCH
Nasi nauczyciele wciąż się dokształcają w metodyce nauczania języka niemieckiego: Konferencje germanistów Spotkania z wydawnictwami „Praca w stacjach” „Czytanie prostych tekstów na lekcjach jęz. niem.” „Nauka z internetem przez zabawꔄ „Komiks na lekcjach języka niemieckiego” „Warsztaty teatralne z aktorem Klaudiuszem Kaufmannem” „Praca z bajkową walizką” „Kamishibai: Technika opowiadania bajek na lekcji języka niemieckiego”

67 Warto uczyć się języka niemieckiego! Deutsch
Prezentację opracowała Barbara Goliszewska luty 2013 ruchome gify pochodzą ze stron przeglądarki


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa Numer 9 w Olsztynie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google