Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Język angielski czasy PAST SIMPLE NACIŚNIJ SPACJĘ Zdiełał piotrp 

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Język angielski czasy PAST SIMPLE NACIŚNIJ SPACJĘ Zdiełał piotrp "— Zapis prezentacji:

1 Język angielski czasy PAST SIMPLE NACIŚNIJ SPACJĘ Zdiełał piotrp 
Niniejsza prezentacja jest moja własnością Intelektualną, kopiowanie i udostępnianie…wskazane.  NACIŚNIJ SPACJĘ

2 Wstęp Czasowniki w drugiej formie - regularne i nieregularne
Czasowniki w drugiej formie dzielimy na regularne i nieregularne: Czasowniki regularne w języku angielskim to takie, z których formę przeszłą tworzy się poprzez dodanie końcówki „-ed” lub „-d” (gdy czasownik kończy się na literę ”e”) do formy podstawowej. move - moved die - died Czasowniki nieregularne to takie, wobec których powyższa zasada nie obowiązuje, a ich formy przeszłej należy nauczyć się na pamięć.  go -> went draw - drew

3 Użycie: czynności, która zaczęła i skończyła się w przeszłości w znanym czasie czynności, które wydarzyły się w przeszłości jedna po drugiej czynności skończone, które trwały przez jakiś okres czasu używamy do opowiadań, narracji I bought a new car yesterday. [Wczoraj kupiłem nowy samochód.] It was a sunny day. [To był słoneczny dzień]

4 Budowa: Zdania twierdzące Zdania pytające Zdania przeczące
Zdania w czasie Past Simple tworzymy przez zmianę podstawowej formy czasownika w formę drugą: podmiot + II forma czasownika + reszta zdania. I lived in China. [Mieszkałem w Chinach.] He went to the bank. [On poszedł do banku.] Zdania pytające Pytania tworzymy za pomocą operatora did, który umieszczony jest przed podmiotem. Operator identyczny jest we wszystkich osobach. Did you see that? [Widziałeś to?] Did I buy this car? (Kupiłem ten samochód?] When did you buy this car? [kiedy kupiliście ten samochód?] Zdania przeczące Przeczenia tworzymy poprzez dodanie do operatora did wyrazu not [czyli „nie”]. I did not write the letter. [Ja nie napisałem listu.] We did not go to chuch very often. [Nie chodziliśmy do kościoła zbyt często]

5 Informacje dodatkowe:
Stosowane skróty: Did not – didn’t Często stosowane określenia czasu: Yesterday – wczoraj two days ago - dwa dni temu last week - w poprzednim tygodniu last summer - poprzedniego lata in w roku 1985 seven hours ago - siedem godzin temu the day before - dzień wcześniej

6 Informacje dodatkowe:
Niektóre zasady dodawania końcówki „-ed” w II formie czasownika Gdy czasownik kończy się na -e, dodajemy końcówkę -d zamiast -ed like – liked Gdy czasownik kończy się na -y poprzedzone spółgłoską to 'y' zamienia się w 'i' przed dodaniem końcówki -ed. study - studied W czasownikach zakończonych na -y poprzedzonych samogłoską - 'y' nie ulega zmianie. play - played W czasownikach jednosylabowych zakończonych na spółgłoskę poprzedzaną przez samogłoskę (np. stop, thin, plan) końcowa spółgłoska jest podwajana przed dodaniem końcówki -ed. stop – stopped thin - thinned

7 Informacje dodatkowe:
Odmiana czasownika TO BE w czasie przeszłym I was – ja byłem you were – ty byłeś he was – on był she was – ona była it was – ono było (to było) we were - my byliśmy you were – wy byliście they were – oni byli W przypadku występowania czasownika TO BE w zdaniu nie stosujemy operatora did. She was a doctor. Zdania pytające tworzymy przez inwersję Was she a doctor? Zaprzeczenie tworzymy poprzez dodanie słowa „not” do czasownika TO BE She was not adoctor. Skróty: was not – wasn’t were not – weren’t

8 Podmiot + II forma czasownika
Na skróty: PAST SIMPLE twierdzenia Podmiot + II forma czasownika pytania operator did przeczenia did + not [didn’t]

9 Informacje dodatkowe:
Czasowniki nieregularne: Prezentację z czasownikami nieregularnymi znajdziesz na stronie


Pobierz ppt "Język angielski czasy PAST SIMPLE NACIŚNIJ SPACJĘ Zdiełał piotrp "

Podobne prezentacje


Reklamy Google