Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Język angielski PAST SIMPLE czasy Zdiełał piotrp Niniejsza prezentacja jest moja własnością Intelektualną, kopiowanie i udostępnianie…wskazane. NACIŚNIJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Język angielski PAST SIMPLE czasy Zdiełał piotrp Niniejsza prezentacja jest moja własnością Intelektualną, kopiowanie i udostępnianie…wskazane. NACIŚNIJ."— Zapis prezentacji:

1 Język angielski PAST SIMPLE czasy Zdiełał piotrp Niniejsza prezentacja jest moja własnością Intelektualną, kopiowanie i udostępnianie…wskazane. NACIŚNIJ SPACJĘ

2 Wstęp Czasowniki w drugiej formie - regularne i nieregularne Czasowniki w drugiej formie dzielimy na regularne i nieregularne: Czasowniki regularne w języku angielskim to takie, z których formę przeszłą tworzy się poprzez dodanie końcówki -ed lub -d (gdy czasownik kończy się na literę e) do formy podstawowej. move - moved die - died Czasowniki nieregularne to takie, wobec których powyższa zasada nie obowiązuje, a ich formy przeszłej należy nauczyć się na pamięć. go -> went draw - drew

3 Użycie: czynności, która zaczęła i skończyła się w przeszłości w znanym czasie czynności, które wydarzyły się w przeszłości jedna po drugiej czynności skończone, które trwały przez jakiś okres czasu używamy do opowiadań, narracji I bought a new car yesterday. [Wczoraj kupiłem nowy samochód.] It was a sunny day. [To był słoneczny dzień]

4 Budowa: Zdania twierdzące Zdania w czasie Past Simple tworzymy przez zmianę podstawowej formy czasownika w formę drugą: podmiot + II forma czasownika + reszta zdania. I lived in China. [Mieszkałem w Chinach.] He went to the bank. [On poszedł do banku.] Zdania pytające Pytania tworzymy za pomocą operatora did, który umieszczony jest przed podmiotem. Operator identyczny jest we wszystkich osobach. Did you see that? [Widziałeś to?] Did I buy this car? (Kupiłem ten samochód?] When did you buy this car? [kiedy kupiliście ten samochód?] Zdania przeczące Przeczenia tworzymy poprzez dodanie do operatora did wyrazu not [czyli nie]. I did not write the letter. [Ja nie napisałem listu.] We did not go to chuch very often. [Nie chodziliśmy do kościoła zbyt często]

5 Informacje dodatkowe: Stosowane skróty: Did not – didnt Często stosowane określenia czasu: Yesterday – wczoraj two days ago - dwa dni temu last week - w poprzednim tygodniu last summer - poprzedniego lata in 1985 - w roku 1985 seven hours ago - siedem godzin temu the day before - dzień wcześniej

6 Informacje dodatkowe: Niektóre zasady dodawania końcówki -ed w II formie czasownika Gdy czasownik kończy się na -e, dodajemy końcówkę -d zamiast -ed like – liked Gdy czasownik kończy się na -y poprzedzone spółgłoską to 'y' zamienia się w 'i' przed dodaniem końcówki -ed. study - studied W czasownikach zakończonych na -y poprzedzonych samogłoską - 'y' nie ulega zmianie. play - played W czasownikach jednosylabowych zakończonych na spółgłoskę poprzedzaną przez samogłoskę (np. stop, thin, plan) końcowa spółgłoska jest podwajana przed dodaniem końcówki -ed. stop – stopped thin - thinned

7 Informacje dodatkowe: Odmiana czasownika TO BE w czasie przeszłym I was – ja byłem you were – ty byłeś he was – on był she was – ona była it was – ono było (to było) we were - my byliśmy you were – wy byliście they were – oni byli W przypadku występowania czasownika TO BE w zdaniu nie stosujemy operatora did. She was a doctor. Zdania pytające tworzymy przez inwersję Was she a doctor? Zaprzeczenie tworzymy poprzez dodanie słowa not do czasownika TO BE She was not adoctor. Skróty: was not – wasnt were not – werent

8 Na skróty: PAST SIMPLE twierdzenia Podmiot + II forma czasownika pytania operator did przeczenia did + not [didnt]

9 Informacje dodatkowe: Czasowniki nieregularne: Prezentację z czasownikami nieregularnymi znajdziesz na stronie www.angol.prv.plwww.angol.prv.pl


Pobierz ppt "Język angielski PAST SIMPLE czasy Zdiełał piotrp Niniejsza prezentacja jest moja własnością Intelektualną, kopiowanie i udostępnianie…wskazane. NACIŚNIJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google