Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Present Perfect Tense. Teoria Czas Present Perfect jest połączeniem przeszłości i teraźniejszości. Jego początek jest w przeszłości, a koniec w momencie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Present Perfect Tense. Teoria Czas Present Perfect jest połączeniem przeszłości i teraźniejszości. Jego początek jest w przeszłości, a koniec w momencie."— Zapis prezentacji:

1 Present Perfect Tense

2 Teoria Czas Present Perfect jest połączeniem przeszłości i teraźniejszości. Jego początek jest w przeszłości, a koniec w momencie wypowiadania zdania, czyli teraźniejszości. Czasu Present Perfect stosuje się w następujących sytuacjach: 1. Do wyrażenia czynności z przeszłości i jej wpływ na teraźniejszość. Nie określamy czasu zaistniałej w przeszłości czynności. To użycie podkreśla związek przyczynowo- skutkowy. Dobrym przykładem jest język kaszubski, który do dzisiejszego dnia stosuje tą formę czasownika, np: "Mam to już wypite, czy zrobione". Używając Present Perfect w tym przypadku, podkreślamy skutek, a nie czas, w którym ta czynność została wykonana. Przykład: She has gone to the store. (Poszła do sklepu) - Nie wiadomo kiedy to zrobiła i nie jest to istotne. Naważniejszym w tym zdaniu jest fakt, że tutaj jej nie ma i najprawdopodobniej jest na zakupach. 2. Do wyrażenia czynności, która zaczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej. I've known her for years. (Znam ją od lat) - moja znajomość z nią zaczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej Użycie czasownika w tym czasie oznacza, że dana akcja trwa już przez jakiś czas. W angielskim nie można powiedzieć "mam kota od dwóch lat" w następujący sposób : "I have a cat for two years" - jest to błąd logiczny. Należy użyć właściwego czasu teraźniejszego, aby pokazać ten okres czasu, a więc "I've had a cat for two years". W tym przypadku Present Perfect jest często tłumaczony na polski jako czas teraźniejszy

3 Teoria 3. Do wyrażenia doświadczeń. I have been to England twice. (Byłem w Anglii dwa razy) - Kiedy? W swoim życiu. Do tej pory. 4. Z następującymi wyrażeniami: Before, since, for, lately, recently, ever, already, yet, often, never, once ( twice, three times, itp), up to now, till now, in the past few months (days, years) wszystkie określenia czasu dotyczące teraźniejszości i okresu, który się jeszcze nie skończył (this month, this,day, this year, this week, today, itp) Niektóre z tych wyrażeń pokrywają się z powyższymi przypadkami użycia Present Perfect: "I haven't done it yet". (Nie zrobiłem tego jeszcze) - jako doświadczenie oznacza to, że nie zrobiłem tego jeszcze w swoim życiu, w tym miesiącu, w tym roku, itp. Jako skutek - nie jest to teraz zrobione.

4 Teoria Czas Present Perfect (teraźniejszy dokonany) buduje się w następujący sposób w zdaniach twierdzących: Have/Has + Past ParticiplePast Participle LICZBA POJEDYNCZA Ihave understoodthis Polish textZrozumiałem ten polski tekst. Youhave understoodthis Polish text Ty zrozumiałeś ten polski tekst. He She It has understoodthis Polish text On zrozumiał ten polski tekst. Ona zrozumiała ten polski tekst. Ono zrozumiało ten polski tekst. LICZBA MNOGA We You They have understoodthis Polish text My zrozumieliśmy ten polski tekst. Wy zrozumieliście ten polski tekst. Oni zrozumieli ten polski tekst. Czas ten składa się ze słowa pomocniczego have lub has, w zależności od osoby. Właściwy czasownik zdania to past participle (trzecia forma czasownika), która jest imiesłowem dokonanym.

5 Teoria Pytania LICZBA POJEDYNCZA HaveIunderstoodthis Polish text?Czy ja zrozumiałem ten polski tekst? HaveYouunderstoodthis Polish text?Czy ty zrozumiałeś ten polski tekst? Has he she it understoodthis Polish text? Czy on zrozumiał ten polski tekst? Czy ona zrozumiała ten polski tekst? Czy ono zrozumiało ten polski tekst? LICZBA MNOGA Have We You They understoodthis Polish text? Czy my zrozumieliśmy ten polski tekst? Czy wy zrozumieliście ten polski tekst? Czy oni zrozumieli ten polski tekst? Aby umieć, budować pytania w tym czasie, należy znać odmianę czasownika HAVE oraz trzecią formę czasownika Past Participle ). Zdanie przeczące LICZBA POJEDYNCZA Ihaven't understoodthis Polish text.Nie zrozumiałem tego polskiego tekstu. Youhaven't understoodthis Polish text.Ty nie zrozumiałeś tego polskiego tekstu. He She It hasn't understood (hasn't = has not) this Polish text. On nie zrozumiała tego polskiego tekstu. Ona nie zrozumiał tego polskiego tekstu. Ono nie zrozumiało tego polskiego tekstu. LICZBA MNOGA We You They haven't understoodthis Polish text. My nie zrozumieliśmy tego polskiego tekstu. Wy nie zrozumiałiście tego polskiego tekstu. Oni nie zrozumieli tego polskiego tekstu. Aby umieć zaprzeczać czasowniki w czasie Present Perfect, należy znać odmianę czasownika HAVE oraz trzecią formę czasownika (Past Participle).

6 Ćwiczenia Kliknij odpowiednią formę czasownika We have alreadyour lessons.

7 Ćwiczenia Kliknij odpowiednią formę czasownika The train has.

8 Ćwiczenia Kliknij odpowiednią formę czasownika We havent anything for three days.

9 Ćwiczenia Kliknij odpowiednią formę czasownika We have that book.

10 Ćwiczenia Kliknij odpowiednią formę czasownika He has here for six months.

11 Ćwiczenia Kliknij odpowiednią formę czasownika I havea new radio.

12 Ćwiczenia Kliknij odpowiednią formę czasownika How long have you doing this exercise?

13 Ćwiczenia Kliknij odpowiednią formę czasownika What have you at the zoo?

14 Ćwiczenia Kliknij odpowiednią formę czasownika Have youat the cinema?

15 Ćwiczenia Kliknij odpowiednią formę czasownika How long have you at your present address?

16 Ćwiczenia Kliknij odpowiednią formę czasownika Have you ever bananas?

17 Ćwiczenia Kliknij odpowiednią formę czasownika Ive never to France.

18 Ćwiczenia Kliknij odpowiednią formę czasownika Ive at the secondary school since 2008.

19 Ćwiczenia Kliknij odpowiednią formę czasownika Have you ever in Poland?

20 Ćwiczenia Kliknij odpowiednią formę czasownika Ive Susan for 5 years.

21 Kliknij odpowiednią formę czasownika Have you ever a car? Ćwiczenia

22 Kliknij odpowiednią formę czasownika Have they a new car? Ćwiczenia

23 Kliknij odpowiednią formę czasownika You havent your homework yet. Ćwiczenia

24 Kliknij odpowiednią formę czasownika Has she ever him? Ćwiczenia

25 Kliknij odpowiednią formę czasownika You havent to her yet. Ćwiczenia

26 Kliknij odpowiednią formę czasownika She has blond hair for 3 years. Ćwiczenia

27 Kliknij odpowiednią formę czasownika I have working in the garden. Ćwiczenia

28 Kliknij odpowiednią formę czasownika I have in ufo. Ćwiczenia

29 Kliknij odpowiednią formę czasownika Tom has never me. Ćwiczenia

30 Kliknij odpowiednią formę czasownika Has your mother the match? Ćwiczenia

31 Kliknij odpowiednią formę czasownika I havent anything for ten years or more. Ćwiczenia

32 Kliknij odpowiednią formę czasownika The police have two dangerous criminals.

33 Ćwiczenia Kliknij odpowiednią formę czasownika John has a special meal.

34 Ćwiczenia Kliknij odpowiednią formę czasownika I have eat.

35 Ćwiczenia Kliknij odpowiednią formę czasownika I have never a milk.

36 Ćwiczenia Kliknij odpowiednią formę czasownika Have you ever?

37 Wpisz czasownik we właściwej formie 1.We have Testy to do it twice. (try) 2.Keith hasyour apartment. (see) 3.Peter has justout. (go)

38 Wpisz czasownik we właściwej formie Testy 4.I have here for 2 years. (be) 5.We haven'tthe robbers. (catch) 6.We haven'tfor ages. (see)

39 Wpisz czasownik we właściwej formie Testy 7.I have my book. (take) 8.I havemy exercise. (finish) 9.He hasit for a ten minutes. (find)

40 Wpisz czasownik we właściwej formie Testy 10.Have you down my phone-number? (write) 11.Have youMr. Smith? (meet) 12.Has sheto Spain? (be)

41 Wpisz czasownik we właściwej formie Testy 13.Have you the latest Christmas card? (see) 14. Has Johnin Scotland? (go) 15. Has she evera fish? (eat)


Pobierz ppt "Present Perfect Tense. Teoria Czas Present Perfect jest połączeniem przeszłości i teraźniejszości. Jego początek jest w przeszłości, a koniec w momencie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google