Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOSOBY TWORZENIA CZASU PRESENT SIMPLE. ZDANIA OZNAJMUJĄCE I, we you, they + bezokolicznik+ dalsza część zdania e.g. I go to school every day. They watch.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOSOBY TWORZENIA CZASU PRESENT SIMPLE. ZDANIA OZNAJMUJĄCE I, we you, they + bezokolicznik+ dalsza część zdania e.g. I go to school every day. They watch."— Zapis prezentacji:

1 SPOSOBY TWORZENIA CZASU PRESENT SIMPLE

2 ZDANIA OZNAJMUJĄCE I, we you, they + bezokolicznik+ dalsza część zdania e.g. I go to school every day. They watch TV in the evening.

3 Zapamiętaj! Do 3 osoby liczby pojedynczej (he, she, it) w czasie Present Simple dodajemy końcówkę -s, -es lub -ies.

4 Końcówkę –es dodajemy do czasownika w 3 osobie liczby pojedynczej jeśli jest zakończony na: - sh, - ch, - o, - x, - s. e.g. She washes the dishes every evening. He goes to school every day. She fixes the coffee machine in the morning.

5 Zwróć uwagę na następujące zdania: 1.It flies to Africa in winter. 2. He cries all day long. 3. She always buys expensive clothes. 4. My grandfather plays chess every day. Dlaczego dodajemy końcówkę –s, a czasami –ies?

6 Zwróć uwagę, że czasowniki cry, fly zakończone są na –y, a przed –y jest spółgłoska. Dlatego też w 3 os. l. poj. odcinamy –y i dodajemy –ies. Jeśli przed -y występuje samogłoska np. w czasowniku buy lub play to dodajemy końcówkę –s i nic nie odcinamy.

7 PYTANIA OGÓLNE I Do + we + bezokolicznik + … ? you they e.g. Do you help your mother in the kitchen? (Czy pomagasz swojej mamie w kuchni?) -Yes, I do. (tak, pomagam) -No, I dont. (nie, nie pomagam)

8 Do they have a rest after meal? (Czy oni odpoczywają po posiłku?) -Yes, they do. (tak, odpoczywają) - No, they dont. (nie, nie odpoczywają) PYTANIA OGÓLNE

9 he DOES + she + bezokolicznik +… ? it e.g. Does he help his mother in the kitchen? (Czy on pomaga swojej mamie w kuchni?) - Yes, he does. (tak, pomaga) - No, he doesnt. (nie, nie pomaga)

10 - Does she have a rest after meal? (Czy ona odpoczywa po posiłku?) - Yes, she does.( tak, odpoczywa) - No, she doesnt. (nie, nie odpoczywa) PYTANIA OGÓLNE

11 ZDANIA PRZECZĄCE I You + do not+ bezokolicznik + … We They e.g. I do not have breakfast in the morning.

12 ZDANIA PRZECZĄCE He She + does not + bezokolicznik + … It e.g. He does not go to work by bus.

13 PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWOŚCI (ADVERBS OF FREQUENCY ) ALWAYS ZAWSZE USUALLY ZAZWYCZAJ SOMETIMES CZASAMI OFTEN CZĘSTO NEVER NIGDY SELDOM/RARELY RZADKO występują zawsze przed czasownikiem (e.g. My parents always eat dinner together.) z wyjątkiem czasownika być, gdyż wtedy występują po nim (e.g. I am sometimes late for school).

14 OKREŚLNIKI CZASU PRESENT SIMPLE IN THE MORNING- rano IN THE AFTERNOON- po południu IN THE EVENING - wieczorem AT NIGHT - w nocy AT MIDNIGHT- o północy EVERY day/evening/Saturday – każdego dnia, wieczora, każdej soboty ect. ON Monday/Tuesday, Wednesday…- w poniedziałek, wtorek, środę


Pobierz ppt "SPOSOBY TWORZENIA CZASU PRESENT SIMPLE. ZDANIA OZNAJMUJĄCE I, we you, they + bezokolicznik+ dalsza część zdania e.g. I go to school every day. They watch."

Podobne prezentacje


Reklamy Google