Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Present simple vs Present continuous

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Present simple vs Present continuous"— Zapis prezentacji:

1 Present simple vs Present continuous
Your choice

2 Look at the presentation and learn.
Look and learn English can be difficult for some students and they sometimes need extra help to learn it. But don’t worry. I’ll try to help you. Look at the presentation and learn. Enjoy your English!

3 Przekonacie się teraz, że nauka języka angielskiego wcale nie musi być nudna. Aby to udowodnić, przedstawimy wykład o zastosowaniach czasów Present simple i Present continuous jako ofertę dwóch firm, funkcjonujących na rynku gramatycznym. 

4 FIRMA PRESENT SIMPLE Możesz skorzystać z usług Present simple, gdy:
Mówisz o czynnościach powtarzających z pewną regularną częstotliwością, z życia codziennego, naszych przyzwyczajeniach i nawykach, np.: I get up at seven o’clock every day. Wyrażasz prawdy oczywiste i uniwersalne, np.: February is the shortest month of the year. Opisujesz stany trwałe, np.: I live in Poland. Mówisz o uczuciach, o tym, co lubisz, a czego nie lubisz, np.: She loves me. Opisujesz czynności odbywające się zgodnie z jakimś harmonogramem, programem lub rozkładem, np.: The bus leaves at three o’clock.

5 Nasi przyjaciele, czyli określenia czasu:
Every day/week/month/year; On Mondays/Tuesdays/Fridays; Once a week/twice a day; Three times a year; Always; Usually; Often; Sometimes; Seldom/ Rarely; Hardly ever; Never.

6 Pracownicy naszej firmy, czyli budowa zdania:
Zespół zdania twierdzącego. They go to the cinema once a week. They- podmiot Go-orzeczenie Once a week-określenie czasu He swims every day. He-podmiot Swims-orzeczenie Every day- określenie czasu

7 Do they go to the cinema once a week?
Zespół zdania pytającego. Do they go to the cinema once a week? Do- operator ( dla osób: I, you, we, they) They-podmiot Go-orzeczenie Once a week- określenie czasu Does he swim every day? Does- operator ( dla 3. os. Liczby pojedynczej: he, she, it) He-podmiot Swim-orzeczenie Every day-określenie czasu

8 Zespół zdania przeczącego.
They do not go to the cinema once a week. They-podmiot Do-operator Not-przeczenie Swim-orzeczenie Once a week- określenie czasu He does not swim every day. He-podmiot Does-operator Every day-określenie czasu

9 Attention! Promocje: W zdaniu twierdzącym w 3. os. liczby pojedynczej czasownik zyskuje końcówkę –s lub –es, np.: He likes chocolate. She studies French. W zdaniu pytającym i przeczącym w 3. os. liczby pojedynczej czasownik traci końcówkę –s lub –es, gdyż zyskuje ją operator, np.: Does he like chocolate ? She does not study French. W zdaniu przeczącym operatory do i does mogą się łączyć ze słówkiem not, tworząc formę skróconą, np.: I do not like rock music = I don’t like rock music. He does not play basketball = He doesn’t play basketball.

10 FIRMA PRESENT CONTINUOUS
Możesz skorzystać z usług Present Continuous, gdy: Opisujesz czynność odbywającą się w chwili, gdy o niej mówisz , np.: He is reading a book now. Opisujesz czynność odbywającą się tymczasowo w teraźniejszości, ale niekoniecznie w chwili, gdy o niej mówisz, np. : She is practising for a concert these days. Opisujesz plany na najbliższą przyszłość, np.: I am going to the cinema tonight. Wyrażasz irytację lub dezaprobatę wobec sytuacji, która Twoim zdaniem ma miejsce zbyt często. Używasz tu przysłówka always , np.: You are always interrpupting me!

11 Nasi przyjaciele, czyli określenia czasu:
Now; At the moment; These days; At present; Always; Tonight; Still;

12 Pracownicy naszej firmy, czyli budowa zdania:
Zespół zdania twierdzącego: You are swimming now. You - podmiot; Are - operator; Swimming - czasownik z końcówką –ing Now - określenie czasu; She is dancing at the moment. She - podmiot; Is - operator; Dancing - czasownik z końcówką –ing; At the moment- określenie czasu.

13 Zespół zdania pytającego:
Are you swimming now? Are - operator; You -podmiot; Swimming - czasownik z końcówką -ing; Now - określenie czasu; Is she dancing at the moment? Is - operator; She - podmiot; Dancing-czasownik z końcówką -ing; At the moment-określenie czasu.

14 Zespół zdania przeczącego:
You are not swimming now. You -podmiot; Are -operator; Not -przeczenie; Swimming - czasownik z końcówką –ing Now – określenie czasu; She is not dancing now. She- podmiot; Is – operator; Not – przeczenie; Dancing – czasownik z końcówką –ing; Now – określenie czasu.

15 Attention! Promocje: do większości czasowników dodajemy końcówkę -ing,
np.: learn + ing = learning play + ing = playing jeśli czasownik jest zakończony na -e, wówczas ‘e’ odrzucamy i dodajemy końcówkę ing, np.: danc/e/ + ing = dancing mak/e/ + ing = making jeśli czasownik jest jednosylabowy, ma jedną samogłoskę w środku i zakończony jest na spółgłoskę, to tę ostatnią spółgłoskę podwajamy, a następnie dodajemy -ing, np.: run + n + ing = running swim + m + ing = swimming jeżeli czasownik jest zakończony na -ie, to ‘ie’ zamieniamy na ‘y’, a następnie dodajemy końcówkę -ing, np.: d/ie/ + y + ing = dying l/ie/ y + ing = lying

16 Edyta Trębarczyk - Kowalska
Do you understand the differences between present simple and present continuous? I hope this presentation will be helpful. Thank you for your attention. Edyta Trębarczyk - Kowalska


Pobierz ppt "Present simple vs Present continuous"

Podobne prezentacje


Reklamy Google