Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WITAMY W SOŁECTWIE SZCZEPANKOWICE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WITAMY W SOŁECTWIE SZCZEPANKOWICE"— Zapis prezentacji:

1 WITAMY W SOŁECTWIE SZCZEPANKOWICE

2 GRUPA ODNOWY WSI Mieszkańcy wsi Szczepankowice podczas zebrania wiejskiego w dniu 30 stycznia postanowili, w trybie uchwały, powołać Grupę Odnowy Wsi do realizacji swoich pomysłów.

3 STRATEGIA Luty 2010 Podczas czterodniowych warsztatów, prowadzonych pod nadzorem moderatorów Programu Odnowy Wsi, grupa opracowała lokalną strategie rozwoju i odnowy Sołectwa Szczepankowice, która została zatwierdzona na zebraniu wiejskim, a następnie przez Radę gminy.

4 Analiza potencjału rozwoju wsi.

5 3. Co może przeszkodzić ? Projekty Co wykonamy ?
I. Plan krótkoterminowy II. Program odnowy wsi na lata: 1.Cel Co trzeba osiągnąć by urzeczywistnić wizję wsi ? 2.Co pomoże osiągnąć cel ? 3. Co może przeszkodzić ? Projekty Co wykonamy ? Zasoby Czego użyjemy? Atuty Silne strony I Szanse Co wykorzystamy ? Bariery Słabe strony Co wyeliminujemy ? Zagrożenia Czego unikniemy ? A. TORZSAAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 1. Założenie koła gospodyń. 2 .Rozwój wspólnoty , kultury i tradycji. 3. Uporządkowanie obiektów kultu i 4. pamięci. 5. 6. Wykorzystanie świetlicy na cele społeczne i kulturalne. Wspólne działanie grupy mieszkańców na rzecz wsi. Wzrost liczby młodych studiujących . Zanikanie specyfiki wiejskiej Brak zaangażowania mieszkańców w sprawy publiczne 1.1 Założenie koła gospodyń wiejskich jako stowarzyszenie. 2.1 Wspólne gotowanie i biesiadowanie przy produktach lokalnych. 2.2 Organizacja imprez okazjonalnych ( dzień kobiet ,dzień dziecka, andrzejki , spotkania wigilijne ). 3.1 Uporządkowanie cmentarza poniemieckiego. B.STANDARD ŻYCIA 1.Poprawa infrastruktury technicznej. 2.Modernizacja obiektów rekreacji. 3. 4. Projekt odnowy wsi . Budżet wsi. Małe projekty Prężnie działająca Sołtys i rada sołecka. Brak świetlicy i miejsca spotkań. 1.1 Poprawa stanu posesji Budowa chodników. 1.3 Modernizacja drogi Budowa kanalizacji 1.5 Zwiększenie ilości gniazd do segregacji odpadów. 2.1 Budowa świetlicy. 2.2 Zagospodarowanie boiska. 2.3 Zagospodarowanie stawu rybnego. C. JAKOŚĆ ŻYCIA 1. Stworzenie ofert spędzania wolnego 2. czasu dla mieszkańców. Brak zaangażowania i pomocy sąsiedzkiej i w sprawy publiczne. 1.1 Uporządkowanie parku. 1.2 Stworzenie sali komputerowej. 1.3 Stworzenie oferty opieki nad mieszkańcami w podeszłym wieku. 1.4 Stworzenie świetlicy profilaktycznej ( kółek teatralnych ) 1.5 Stworzenie oferty rozrywki . D. BYT 1. Wzrost możliwości zarobkowej przez mieszkańców i koło gospodyń. 2. Promocja wsi. Sponsoring. Wspólne działanie przedsiębiorców na rzecz wsi. Możliwość pracy w miejscu zamieszkania Brak motywacji do znalezienia pracy i rozwoju zawodowego. Brak zaangażowania sprawy publiczne. 1.1 Organizacja festynów i imprez okazjonalnych. 1.2 Organizacja szkoleń dla mieszkańców i przedsiembiorców. 1.3 Organizacja jarmarków. 2.1 Założenie strony internetowej o wsi. 2.2 Postawienie tablicy informacyjnej i mapy wsi.

6 NASZA WIZJA SZCZEPANKOWICE – WIEŚ SPOKOJNA WIEŚ WESOŁA
Szczepankowice - mała wieś w dużej Gminie ale wieść o niej płynie, że ze spokoju i zabawy słynie. Jedni chwalą się Mazowszem inni Kujawami. My najbardziej się szczycimy Naszymi Szczepankowicami. Tutaj łąki, tutaj lasy wioskę otaczają. A pośrodku bzy pachnące uroku dodają. Nade wszystko jednak cenimy lud nasz pracowity . Co naszej Wsi przynosi pracy plon obfity. To jest wieś, ojczyzna nasza, która wszystkich Was zaprasza.

7 PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH STRATEGII ROZWOJU WSI PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY 2010/2011

8 WIOSENNE PORZĄDKI CEL PROJEKTU – uporządkowanie terenów zielonych, skoszenie i zasianie trawy w miejscach zniszczonych po zimie. CEL ZREALIZOWANY – dzięki zaangażowaniu Grupy Odnowy Wsi i mieszkańców.

9 INTEGRACJA I AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW WSI WE WSPÓLNYM CELU
WIOSENNE PORZĄDKI PPROJEKT ZAINICJOWANY PRZEZ GRUPĘ ODNOWY WSI REALIZACJA –WSPÓLNA PRACA CZŁONKÓW GRUPY, MIESZKAŃCÓW EFEKTY EKONOMICZNE: PRACA LUDZI (9 OSÓB PRZEZ 5 GODZIN) 45 x10 ZŁ/h = 450 ZŁ WYKORZYSTANIE SPRZĘTU ( 1 TRAKTOR PRZEZ 1 GODZ) x 100 ZŁ/h = 100 Zł ( FADROMA PRZEZ 1 GODZ) x 100 ZŁ/h = 100 ZŁ MATERIAŁY ( NASIONA TRAW PALIWO DO KOSIAREK) = 200 ZŁ RAZEM WYKONANO ZADANIE O WARTOŚCI 850 ZŁ EFEKTY RZECZOWE: WYKOSZONO 300 M2 TRAWNIKÓW I ZASIANO 50 M2 TRAWY EFEKTY SPOŁECZNE: INTEGRACJA I AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW WSI WE WSPÓLNYM CELU

10 DZIEŃ DZIECKA CEL PROJEKTU – zorganizowanie zabawy oraz upominków (paczek) dla najmłodszych mieszkańców wsi. CEL ZREALIZOWANY – dzięki zaangażowaniu Rady Sołeckiej, Grupy Odnowy Wsi i sponsorów

11 PPROJEKT ZAINICJOWANY PRZEZ RADĘ SOŁECKĄ I GRUPĘ ODNOWY WSI
DZIEŃ DZIECKA PPROJEKT ZAINICJOWANY PRZEZ RADĘ SOŁECKĄ I GRUPĘ ODNOWY WSI REALIZACJA – WSPÓLNA PRACA RADY SOŁECKIEJ, CZŁONKÓW GRUPY I SPONSORÓW EFEKTY EKONOMICZNE: PRACA LUDZI (7 OSÓB PRZEZ 6 GODZIN) 42 x10 ZŁ/h = 420 ZŁ FUNDUSZ SOŁECKI – 300 ZŁ SPONSORZY – 500 ZŁ RAZEM WYKONANO ZADANIE O WARTOŚCI 1220 ZŁ EFEKTY RZECZOWE: PRZYGOTOWANO UPOMINKI DLA 40 DZIECI EFEKTY SPOŁECZNE: INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA WSPARCIE INICJATYWY SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE ŁAWEK, STOŁÓW.

12 SPARTAKIADA SPORTOWA CEL PROJEKTU – zorganizowanie turnieju piłki nożnej dla mieszkańców i zespołów z sąsiednich wsi. CEL ZREALIZOWANY – dzięki zaangażowaniu Rady Sołeckiej, Grupy Odnowy Wsi i mieszkańców.

13 SPARTAKIADA SPORTOWA PPROJEKT ZAINICJOWANY PRZEZ RADĘ SOŁECKĄ I GRUPĘ ODNOWY WSI REALIZACJA – WSPÓŁNA PRACA RADY SOŁECKIEJ, CZŁONKÓW GRUPY ODNOWY I MIESZKAŃCÓW RADA SOŁECKA, GRUPA I MIESZKAŃCY - WKŁAD PRACY FIZYCZNEJ EFEKTY EKONOMICZNE: PRACA LUDZI (8 OSÓB PRZEZ 3 GODZINY) 24 x10 ZŁ/h = 240 ZŁ RAZEM WYKONANO ZADANIE O WARTOŚCI 240 ZŁ EFEKTY SPOŁECZNE: INTEGRACJA MIESZKAOCÓW SOŁECTWA ORAZ SĄSIEDNICH MIEJSCOWOŚCI WYPEŁNIENIE WOLNEGO CZASU DLA MIESZKAŃCÓW

14 GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW CEL PROJEKTU – kultywowanie tradycji wieńców dożynkowych oraz udział w uroczystości Gminnego Święta Plonów, udział w konkursie z nagrodami pieniężnymi na najpiękniejszy wieniec dożynkowy CEL ZREALIZOWANY – dzięki zaangażowaniu Grupy Odnowy Wsi , mieszkańców i Rady Sołeckiej.

15 GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW PPROJEKT ZAINICJOWANY PRZEZ PANIĄ SOŁTYS I GRUPĘ ODNOWY WSI REALIZACJA – WSPÓŁNA PRACA CZŁONKÓW GRUPY, MIESZKAŃCÓW I RADY SOŁECKIEJ RADA SOŁECKA, GRUPA I MIESZKAŃCY - WKŁAD PRACY FIZYCZNEJ EFEKTY EKONOMICZNE: PRACA LUDZI (5 OSÓB PRZEZ 20 GODZIN) 100 x10 ZŁ/h = 1000 ZŁ RAZEM WYKONANO ZADANIE O WARTOŚCI 1000 ZŁ. ZAJĘCIE PIERWSZEGO MIEJSCA W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIESZY WIENIEC DOŻYNKOWY – NAGRODA 1500 PLN EFEKTY SPOŁECZNE: AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW WE WSPÓLNYM CELU KULTYWOWANIE TRADYCJI

16 LATO Z BIESIADĄ CEL PROJEKTU – zorganizowanie zabawy oraz wspólne biesiadowanie przy produktach regionalnych CEL ZREALIZOWANY – dzięki zaangażowaniu Rady Sołeckiej, Grupy Odnowy Wsi, sponsorów i mieszkańców.

17 LATO Z BIESIADĄ PPROJEKT ZAINICJOWANY PRZEZ GRUPĘ ODNOWY WSI I RADĘ SOŁECKĄ REALIZACJA – WSPÓŁNA PRACA CZŁONKÓW GRUPY, RADY SOŁECKIEJ MIESZKAŃCÓW I SPONSORÓW EFEKTY EKONOMICZNE: PRACA LUDZI ( 12 OSÓB PRZEZ 8 GODZIN) 96 x10 ZŁ/h = 960 ZŁ FUNDUSZ SOŁECKI WKŁAD FINASOWY – 1000 ZŁ SPONSORZY WKŁAD FINANSOWY– 2000 ZŁ RAZEM WYKONANO ZADANIE O WARTOŚCI – ZŁ EFEKTY RZECZOWE: UDZIAŁ W IMPREZIE OKOŁO 200 OSÓB MIESZKAJĄCYCH NA TERENIE SOŁECTWA CO STANOWI 60 % OGÓŁU EFEKTY SPOŁECZNE: INTEGRACJA I AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW WE WSPÓLNYM CELU WSPARCIE INICJATYWY SPOŁECZNEJ PRZEZ MIESZKAŃCÓW

18 POLAK CZECH DWA BRATANKI
CEL PROJEKTU – zorganizowanie wycieczki oraz rozegranie międzynarodowego towarzyskiego meczu piłki nożnej z gminą partnerską – KOBERICE CEL ZREALIZOWANY – dzięki zaangażowaniu Urzędu Gminy Kobierzyce, sołtys, Grupy Odnowy Wsi i mieszkańców.

19 POLAK CZECH DWA BRATANKI

20 POLAK CZECH DWA BRATANKI
EFEKTY: WE WSPÓŁPRACY Z GMINĄ ZORGANIZOWANO WYCIECZKĘ DLA AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA DO ZAPRZYJAŹNIONEJ GMINY W CZECHACH. NA TEN CEL WYKORZYSTANO AUTOKAR GMINNY CO POZWOLIŁO ZNACZNIE OBNIŻYĆ KOSZTY PROJEKTU DO 800 ZŁ - (KOSZT NADRUKÓW NA STROJACH SPORTOWYCH I KOSZT PALIWA OSÓB JADĄCYCH SWOIMI POJAZDAMI) W WYCIECZCE WZIĘŁO UDZIAŁ 40 OSÓB Z CZEGO 10 OSÓB JECHAŁO SWOIMI POJAZDAMI. INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW W TRAKCIE WYCIECZKI ORAZ INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW Z ZAPRZYJAŹNIONYCH MIEJSCOWOŚCI

21 CZYSTA WIEŚ W KTÓREJ MIŁO SIĘ MIESZKA
CEL PROJEKTU – uporządkowanie terenów zielonych, posprzątanie ulic, skoszenie trawy, posadzenie kwiatów i drzewek ozdobnych. CEL ZREALIZOWANY – dzięki zaangażowaniu Grupy Odnowy Wsi , młodzieży dzieci i mieszkańców wsi.

22 CZYSTA WIEŚ W KTÓREJ MIŁO SIĘ MIESZKA

23 CZYSTA WIEŚ W KTÓREJ MIŁO SIĘ MIESZKA
PPROJEKT ZAINICJOWANY PRZEZ GRUPĘ ODNOWY WSI REALIZACJA –WSPÓŁNA PRACA CZŁONKÓW GRUPY, MIESZKAŃCÓW, ROLNIKÓW (SPONSORÓW), MŁODZIEŻY I DZIECI. GRUPA , MŁODZIEŻ, DZIECI I MIESZKAŃCY - WKŁAD PRACY FIZYCZNEJ ROLNICY SPRZĘT I PRACA I MATERIAŁY (TRAWA, PALIWO DO KOSIAREK) EFEKTY EKONOMICZNE: PRACA LUDZI (15 OSÓB PRZEZ 5 GODZIN) 75 x10 ZŁ/h = 750 ZŁ WYKORZYSTANIE SPRZĘTU ( 1 TRAKTOR PRZEZ 2 GODZ) 2x 100 ZŁ/h = 200 ZŁ ( FADROMA PRZEZ 1 GODZ) 1x 100 ZŁ/h = 100 ZŁ MATERIAŁY ( NASIONA TRAW PALIWO DO KOSIAREK, KWIATY DRZEWKA ) = 400 ZŁ RAZEM WYKONANO ZADANIE O WARTOŚCI 1450 ZŁ WYKOSZONO 400 M2 TRAWNIKÓW I ZASIANO 50 M2 TRAWY EFEKTY SPOŁECZNE: INTEGRACJA MIESZKAOCÓW SOŁECTWA AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW WE WSPÓLNYM CELU

24 AKTYWNE SZCZEPANKOWICE
19 LIPCA 2011 zostało zarejestrowane STOWARZYSZENIE „AKTYWNE SZCZEPANKOWICE” STOWARZYSZENIE OBECNIE POSIADA 20 CZŁONKÓW AKTUALNIE PRACUJEMY NAD PRZYGOTOWANIEM WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MAŁYCH PROJEKTÓW ŹRÓDŁO FINASOWANIA: LEADER OŚ 4 PROW WKŁAD WŁASNY – PRACA SPOŁECZNA CZŁONKÓW CEL PROJEKTU – Stworzenie opieki dla najmłodszych i najstarszych mieszkańców miejscowości (świetlice profilaktyczne, kółka plastyczne) Stworzenie aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci. Tworzenie nowych projektów i pozyskiwanie środków z funduszy europejskich na ten cel.

25 WSPÓLNA PRACA MIEJSCEM REKREACJI POPŁACA
CEL PROJEKTU – uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych , wykoszenie trawy, posadzenie drzewek ozdobnych. CEL ZREALIZOWANY – dzięki zaangażowaniu Grupy Odnowy Wsi, młodzieży , dzieci i mieszkańców wsi.

26 WSPÓLNA PRACA MIEJSCEM REKREACJI POPŁACA

27 WSPÓLNA PRACA MIEJSCEM REKREACJI POPŁACA
PPROJEKT ZAINICJOWANY PRZEZ GRUPĘ ODNOWY WSI REALIZACJA –WSPÓŁNA PRACA CZŁONKÓW GRUPY, MIESZKAŃCÓW, MŁODZIEŻY I DZIECI. EFEKTY EKONOMICZNE: PRACA LUDZI (15 OSÓB PRZEZ 3 GODZINY) 45x10 ZŁ/h = 450 ZŁ MATERIAŁY (PALIWO DO KOSIAREK, DRZEWKA) = 200 ZŁ RAZEM WYKONANO ZADANIE O WARTOŚCI 650 ZŁ EFEKTY RZECZOWE WYKOSZONO 400 M2 TRAWNIKÓW EFEKTY SPOŁECZNE: INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW WE WSPÓLNYM CELU

28 PIĘKNA WIEŚ DOLNOŚLĄSKA 2011
„KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ WIEŚ” CEL PROJEKTU - Wspólne działanie grupy mieszkańców na rzecz wsi i ich integracja. CEL ZREALIZOWANY – dzięki zaangażowaniu Grupy Odnowy Wsi , mieszkańców i Rady Sołeckiej

29 PIĘKNA WIEŚ DOLNOŚLĄSKA 2011
„KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ WIEŚ” PPROJEKT ZAINICJOWANY PRZEZ GRUPĘ ODNOWY WSI REALIZACJA –WSPÓŁNA PRACA CZŁONKÓW GRUPY, MIESZKAŃCÓW, MŁODZIEŻY I DZIECI. EFEKTY EKONOMICZNE: PRACA LUDZI (15 OSÓB PRZEZ 4 GODZINY) 60x10 ZŁ/h = 600 ZŁ MATERIAŁY (PALIWO DO KOSIAREK,) = 200 ZŁ RAZEM WYKONANO ZADANIE O WARTOŚCI 800 ZŁ EFEKTY RZECZOWE WYKOSZONO 400 M2 TRAWNIKÓW EFEKTY SPOŁECZNE: INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW WE WSPÓLNYM CELU

30 PIĘKNA WIEŚ DOLNOŚLĄSKA 2011
„KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ WIEŚ”

31 PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH STRATEGII ROZWOJU WSI PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY 2011/2012

32 Bal nad Bale Sylwester 2011/2012
CEL PROJEKTU – zorganizowanie zabawy oraz wspólne powitanie nowego roku przez mieszkańców. CEL ZREALIZOWANY – dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia „Aktywne Szczepankowice”

33 Bal nad Bale Sylwester 2011/2012
PPROJEKT ZAINICJOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE „ AKTYWNE SZCZEPANKOWICE” REALIZACJA –WSPÓŁNA PRACA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA EFEKTY EKONOMICZNE: PRACA LUDZI (15 OSÓB PRZEZ 10 GODZIN) 150x10 ZŁ/h = 1500 ZŁ MATERIAŁY ( ARTYKÓŁY SPOŻYWCZE ) = 3000 ZŁ RAZEM WYKONANO ZADANIE O WARTOŚCI 4500 ZŁ EFEKTY SPOŁECZNE: INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA

34 UROCZYSTE OTWARCIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
CEL PROJEKTU – zorganizowanie zabawy karnawałowej oraz oficjalne otwarcie świetlicy wiejskiej przez władze Gminy . CEL ZREALIZOWANY – dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia „Aktywne Szczepankowice”

35 UROCZYSTE OTWARCIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
PPROJEKT ZAINICJOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE „ AKTYWNE SZCZEPANKOWICE” REALIZACJA –WSPÓŁNA PRACA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA EFEKTY EKONOMICZNE: PRACA LUDZI (15 OSÓB PRZEZ 10 GODZIN) 150x10 ZŁ/h = 1500 ZŁ MATERIAŁY ( ARTYKÓŁY SPOŻYWCZE ) = 2000 ZŁ MATERIAŁY ( WYSTRÓJ SALI) = 500 ZŁ RAZEM WYKONANO ZADANIE O WARTOŚCI 4000 ZŁ EFEKTY SPOŁECZNE: INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA I WŁADZ GMINY

36 POWSTANIE STRONY INTERNETOWEJ
CEL PROJEKTU – promocja wsi CEL ZREALIZOWANY – dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia „Aktywne Szczepankowice”

37 POWSTANIE STRONY INTERNETOWEJ
PPROJEKT ZAINICJOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE „ AKTYWNE SZCZEPANKOWICE” REALIZACJA –WSPÓŁNA PRACA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA EFEKTY EKONOMICZNE: PRACA LUDZI (2 OSOBY PRZEZ 20 GODZIN) 40x10 ZŁ/h = 400 ZŁ EFEKTY SPOŁECZNE: PROMOCJA WSI

38 W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
CEL PROJEKTU – zorganizowanie dla mieszkańców oferty rekreacji i spędzania wolnego czasu . CEL ZREALIZOWANY – dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia „Aktywne Szczepankowice”

39 8 MARCA DZIEŃ KOBIET CEL PROJEKTU – Rozwój wspólnoty , kultury i tradycji. CEL ZREALIZOWANY – dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia i dzieci .

40 8 MARCA DZIEŃ KOBIET PPROJEKT ZAINICJOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE
„ AKTYWNE SZCZEPANKOWICE ” REALIZACJA –WSPÓŁNA PRACA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA I DZIECI EFEKTY EKONOMICZNE: PRACA LUDZI (10 OSÓB PRZEZ 4 GODZINY) 40x10 ZŁ/h = 400 ZŁ EFEKTY SPOŁECZNE: Rozwój wspólnoty, kultury i tradycji oraz integracja mieszkańców.

41 SPRZĄTANIE NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY
CEL PROJEKTU – uporządkowanie terenów zielonych, posprzątanie ulic, skoszenie trawy, posadzenie kwiatów i drzewek ozdobnych. CEL ZREALIZOWANY – dzięki zaangażowaniu Grupy Odnowy Wsi , dzieci i mieszkańców wsi.

42 SPRZĄTANIE NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY
PROJEKT ZAINICJOWANY PRZEZ GRUPĘ ODNOWY WSI REALIZACJA –WSPÓŁNA PRACA CZŁONKÓW GRUPY, MIESZKAŃCÓW, ROLNIKÓW I DZIECI. EFEKTY EKONOMICZNE: PRACA LUDZI (10 OSÓB PRZEZ 5 GODZIN) 50x10 ZŁ/h = 500 ZŁ WYKORZYSTANIE SPRZĘTU ( 1 TRAKTOR PRZEZ 1 GODZ) x 100 ZŁ/h = 100 ZŁ ( FADROMA PRZEZ 1 GODZ) x 100 ZŁ/h = 100 ZŁ MATERIAŁY (PALIWO DO KOSIAREK, KWIATY I DRZEWKA ) = 200 ZŁ RAZEM WYKONANO ZADANIE O WARTOŚCI 900 ZŁ EFEKTY ERZECZOWE: WYKOSZONO 400 M2 TRAWNIKÓW EFEKTY SPOŁECZNE: INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW WE WSPÓLNYM CELU

43 ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNA
CEL PROJEKTU – zapewnienie spędzania wolnego czasu przez dzieci i ich rozwój. CEL ZREALIZOWANY – dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia .

44 ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNA
PPROJEKT ZAINICJOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE „ AKTYWNE SZCZEPANKOWICE ” REALIZACJA – WSPÓŁNA PRACA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA I PEDAGOGÓW EFEKTY SPOŁECZNE: Rozwój i integracja dzieci i młodzieży.

45 PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ - Zorganizowanie Dożynek wiejskich połączonych z imprezą promującą program Odnowy Wsi i uczestnictwo naszego sołectwa w tym programie Napisanie projektu „Siłownia zewnętrzna” i pozyskanie środków z dotacji na ten cel.

46 RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ PODSUMOWANIE
Nauczyliśmy się razem pracować społecznie. W okresie wykonaliśmy 9 projektów (wszystkie) zapisane w PROGRAMIE KRÓTKOTERMINOWYM I DŁUGOTERMINOWYM. W realizację tych projektów zaangażowanych było 130 mieszkańców Na rzecz wsi przepracowano 422 roboczogodziny Wkład sołectwa w działaniu na rzecz wsi wyniósł zł Pozyskane fundusze od sponsorów 4500 zł

47 RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ PODSUMOWANIE
Nauczyliśmy się razem pracować społecznie. W okresie wykonaliśmy na dzień dzisiejszy 7 projektów (wszystkie) zapisane w PROGRAMIE KRÓTKOTERMINOWYM I DŁUGOTERMINOWYM. W realizację tych projektów zaangażowanych było 50 mieszkańców Na rzecz wsi przepracowano 430 roboczogodziny Wkład sołectwa w działaniu na rzecz wsi wyniósł 9700 zł Pozyskane fundusze od sponsorów 500 zł

48 NASZE PRIORYTETY Stawiamy na edukację i aktywizację zawodową mieszkańców Szczepankowic, Rozwijamy i promujemy swoją miejscowość, Współpracujemy efektywnie z gminą (teren, świetlica, fundusz sołecki, komunikacja) oraz Stowarzyszeniem LGD A4 w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, Uczymy się od najlepszych, Dzielimy się wiedzą i osiągnięciami.


Pobierz ppt "WITAMY W SOŁECTWIE SZCZEPANKOWICE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google