Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO E-POŁUDNIE Szyb Elżbiety Chorzów, 15 marca 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO E-POŁUDNIE Szyb Elżbiety Chorzów, 15 marca 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO E-POŁUDNIE Szyb Elżbiety Chorzów, 15 marca 2013 r.

2 Agenda 11:00 – Rozpoczęcie konferencji 11:10 – prezentacja celów i założeń Projektu: Klaster e-Południe jako platforma poprawy innowacyjności i rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie Śląskim 11:20 – Rola jednostki naukowej w projekcie klastrowym – współpraca biznesu z nauką 11:50 – Strategie rozwoju małych firm telekomunikacyjnych na globalnym rynku – szanse i zagrożenia 12:20 – przerwa kawowa 12:40 – Transfer innowacji do firm klastra e-Południe – prezentacja technologii: Call Center, Monitoring IP, VoIP oraz EPIX 13:40 – dyskusja 14:00 – zakończenie konferencji i obiad

3 Klaster e-Po ł udnie jako platforma poprawy innowacyjności i rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie Śląskim 1.Geneza klastra e-Południe 2.Poszukiwania finansowania 3.Przedstawienie projektu klastra E- Południe 2.1 Ogólny koncepcja 2.2 Cele projektu 2.3 Harmonogram działań

4 Klaster e-Po ł udnie jako platforma poprawy innowacyjności i rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie Śląskim Geneza 2006Pierwsze kontakty pod parasolem 3s 2007.05.11Bytom, pierwsze spotkanie ISP dla ISP 2007.11.27Formalnie powstaje SGT SA 2007.11.30...ale przecież jesteście klastrem !!! - Marcin Jabłoński, Siemianowice Śląskie spotkanie ISP dla ISP 2007.12.21Funkcjonuje nazwa SNRRSI "E-Południe" 2008-02-08Formalne powołanie stowarzyszenia "E-Południe"

5 Klaster e-Po ł udnie jako platforma poprawy innowacyjności i rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie Śląskim Poszukiwania finansowania -POIG legendarne działanie 5.1 -FP7-2011-REGIONS-1 Transnational cooperation between regional research- driven clusters -Kapitał Ludzki działanie 8.1.2 -RPO i działanie 1.3 - sukces !!!

6 Klaster e-Po ł udnie jako platforma poprawy innowacyjności i rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie Śląskim Ogólna koncepcja Projekt o wartości 960.440 zł, realizowany w latach:2012-2014 dotyczy utworzenia i rozwoju klastra operatorów telekomunikacyjnych w woj. śląskim w celu ścisłej, wzajemnej kooperacji oraz współpracy z innymi podmiotami w celu stworzenia dla klastra sprzyjających warunków do poprawy innowacyjności i rozwoju technologicznego. Efektem projektu będzie wzrost liczby uczestników klastra, nawiązanie trwałej współpracy ze szkołami wyższymi i jednostkami B+R oraz instytucjami otoczenia biznesu, pozyskanie innowacyjnych technologii umożliwiających rozwój asortymentu świadczonych usług i poprawę ich jakości. Uczestnicy klastra będą współprojektować 3 pro-innowacyjne technologie, uczestniczyć w targach i konferencjach oraz promować klaster, uzyskają też specjalistyczne doradztwo.

7 Klaster e-Po ł udnie jako platforma poprawy innowacyjności i rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie Śląskim Cele projektu Cel bezpośredni projektu to stworzenie regionalnego klastra zapewniającego uczestnikom nowe możliwości współpracy i kooperacji oraz otwarty i nieodpłatny dostęp do innowacyjnych technologii Cel ogólny projektu to przyczynienie się do wzrostu konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy w drodze: - rozwoju i wzmocnienia potencjału innowacyjności klastra E- Południe, - przyspieszenia transferu nowoczesnych technologii do lokalnych operatorów telekomunikacyjnych dla poprawy ich pozycji konkurencyjnej w swoim sektorze, - budowy trwałych powiązań kooperacyjnych i poprawy pozycji konkurencyjnej firm w sektorze telekomunikacyjnych w naszym regionie.

8 Klaster e-Po ł udnie jako platforma poprawy innowacyjności i rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie Śląskim Cele projektu Cel zostanie osiągnięty dzięki popularyzacji wśród lokalnych operatorów telekomunikacyjnych idei kooperacji i współpracy, która stopniowo zastępować powinna obecną rywalizację. Specyfiką tej grupy firm, ze względu na warunki technologiczne i posiadany potencjał inwestycyjny – jest lokalna skala działania, stąd stanowią one dla siebie konkurencję w ograniczonym zakresie. Elementem wspólnym, łączącym lokalnych operatorów telekomunikacyjnych jest podobieństwo wyspecjalizowanych usług, które oferują klientom, analogiczne mechanizmy budowania pozycji konkurencyjnej w swoim otoczeniu gospodarczym i odczuwalne zagrożenie marginalizacją ze strony dużych, międzynarodowych firm, które dysponują kapitałem, nowoczesnymi technologiami, osiągają na rynku telekomunikacyjnym duże przewagi kosztowe i korzyści skali premiujące ich ofertę w stosunku do asortymentu i jakości oferty lokalnych operatorów telekomunikacyjnych.

9 Klaster e-Po ł udnie jako platforma poprawy innowacyjności i rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie Śląskim Harmonogram działań Działanie 1: Zakup pro-innowacyjnych technologii związanych z rozszerzeniem oferty asortymentowej i poprawy jakości usług świadczonych przez uczestników -Callcenter zaczynamy II Kwartał 2013 -Monitoringzaczynamy III Kwartał 2013 -VoIP zaczynamy IV Kwartał 2013

10 Klaster e-Po ł udnie jako platforma poprawy innowacyjności i rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie Śląskim Harmonogram działań Działanie 2: Urządzenie laboratorium projektu umożliwiającego współpracę uczestników klastra z wykonawcami pro-innowacyjnych technologii. IV kwartał 2012

11 Klaster e-Po ł udnie jako platforma poprawy innowacyjności i rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie Śląskim Harmonogram działań Działanie 3: Nabycie specjalistycznych usług doradczych związanych tematycznie z zakresem projektu -Specjalistyczne doradztwo w zakresie obsługi klienta i marketingowego wdrażania nowych produktów do asortymentu poszczególnych uczestników Powodzenie rozwoju technologicznego związanego z rozszerzeniem asortymentu świadczonych usług jest uzależnione od marketingowego przygotowania prowadzenia na rynek nowych usług. Dla każdej z firm uczestniczących w klastrze przewidziano indywidualne konsultacje.

12 Klaster e-Po ł udnie jako platforma poprawy innowacyjności i rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie Śląskim Harmonogram działań Działanie 3: Nabycie specjalistycznych usług doradczych związanych tematycznie z zakresem projektu -Specjalistyczne doradztwo w zakresie wdrażania programów lojalnościowych na bazie rozszerzonego asortymentu usług. Niezależnie od efektywności rozszerzenia oferty asortymentowej usług operatorów na bazie nowoczesnych technologii świadczenia usług - długoterminowa poprawa ich pozycji rynkowej będzie związana z utrzymaniem dotychczasowego popytu i zdobycia nowych klientów, m.in. w drodze wdrażania tzw. programów lojalnościowych. Dla każdej z firm uczestniczących w klastrze przewidziano indywidualne konsultacje.

13 Klaster e-Po ł udnie jako platforma poprawy innowacyjności i rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie Śląskim Harmonogram działań Działanie 3: Nabycie specjalistycznych usług doradczych związanych tematycznie z zakresem projektu -Specjalistyczne doradztwo w zakresie węzła wymiany ruchu EP-ix, W ramach tej usługi każdy uczestnik klastra będzie miał możliwość skorzystania z fachowej pomocy dotyczącej w zakresie wdrożenia we własnym przedsiębiorstwie innowacyjnego rozwiązania technologicznego – węzła wymiany ruchu EP-ix, zapewniającego operatorom telekomunikacyjnym dostępność do infrastruktury oraz wymiany ruchu między operatorskiego w najlepszej jakości.

14 Klaster e-Po ł udnie jako platforma poprawy innowacyjności i rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie Śląskim Harmonogram działań Działanie 4: Prowadzenie aktywnej współpracy uczestników klastra pozwalającej na przeobrażenie wzajemnej rywalizacji w kooperację na bazie wspólnego wypracowywania strategii rozwoju branży oraz wspólnego wdrażania nowych technologii, poprawiających pozycję konkurencyjną wszystkich uczestników klastra - kwartalne spotkania branżowe ( pierwsze odbyło się 26.10.2012r. ) - 2 konferencje promujące projekt

15 Klaster e-Po ł udnie jako platforma poprawy innowacyjności i rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie Śląskim Harmonogram działań Działanie 5: Udział w targach, wystawach -Impreza targowa - nazwa: Intertelecom Łódź11- 13.04.2013r. -Impreza targowa - nazwa: IBC Amsterdam12- 14.09.2013r. -Impreza targowa - nazwa: CEBIT Hanower11- 15.03.2014r. -Spotkania branżowe - Sofia Koszty noclegów i wyżywienia uczestników klastra podczas udziału w imprezie Koszty transportu uczestników klastra na imprezę – samolot, bus Koszty wejściówek na imprezy dla uczestników klastra

16 Klaster e-Po ł udnie jako platforma poprawy innowacyjności i rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie Śląskim Dziękujemy za uwagę Projekt jest otwarty na nowe działania, jeśli mają Państwo pomysły co jeszcze moglibyśmy zrobić w jego ramach zrealizować proszę o kontakt: biuro@e-poludnie.pl sebastian.kachel@e-poludnie.pl


Pobierz ppt "STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO E-POŁUDNIE Szyb Elżbiety Chorzów, 15 marca 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google