Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ"— Zapis prezentacji:

1 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZBĄSZYNKU Danuta Kłos

2 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W GMINIE ZBĄSZYNEK W LATACH 2011/2012

3 Projekt pn. „ODNALEŹĆ SIEBIE”- aktywna integracja w OPS Zbąszynek
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt pn. „ODNALEŹĆ SIEBIE”- aktywna integracja w OPS Zbąszynek Celem PAL jest zwiększenie aktywności mieszkańców gminy, w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, we wszystkich obszarach życia społecznego, a tym samym zwiększenie ich potencjału rozwojowego Zadania realizowane w projekcie: aktywna integracja, praca socjalna, zasiłki i pomoc w naturze oraz zarządzanie projektem

4 PAL Kosieczyn 2011 PAL Kręcko 2012
Charakterystyka PAL Kosieczyn 2011 PAL Kręcko 2012 Okres realizacji projektu Styczeń – grudzień 2011 (12 miesięcy) Marzec – listopad 2012 (9 miesięcy) Problemy osób i rodzin uczestniczących w projekcie Specyfika środowiska lokalnego Rodziny dysfunkcyjne, niewydolne wychowawczo, pod nadzorem kuratora sądowego, z problem alkoholowym, z dużą bezradnością życiową. Środowisko popegeerowskie. Rodziny w trudnej sytuacji finansowej, z bezradnością w prowadzeniu gospodarstwa domowego, z osobami niepełnosprawnymi, nieaktywne społecznie, niezintegrowane. W części środowisko popegeerowskie. Liczba uczestników projektu 31 osób /6 w kontrakcie socjalnym, 25 w PAL/ 15 osób w PAL

5 PAL Kosieczyn 2011 PAL Kręcko 2012
Charakterystyka PAL Kosieczyn 2011 PAL Kręcko 2012 Identyfikacja problemów uczestników projektu *nieaktywność zawodowa 12 *niepełnosprawność *bezradność w prowadzeniu gosp. dom. i wych. dzieci 9 *alkoholizm *r. wielodzietna *r. niepełna *nieaktywność zawodowa 11 *bezradność w prowadzeniu gosp. dom. i wych. dzieci *niepełnosprawność *r. wielodzietna *r. niepełna Liczba mieszkańców wsi 870 341 Środowisko zamieszkania uczestników projektu i relacje społeczne Zamieszkują w skupisku budynków popegeerowskich, wielorodzinnych. Mieszkańcy znają się od lat, łączą ich więzi sąsiedzkie, mają wolę zrobić coś dla swego najbliższego otoczenia, tylko potrzeba im bodźca. Zamieszkują w domach jednorodzinnych, nie sąsiadują z sobą bezpośrednio. Żyją swoimi sprawami, nie są zainteresowani angażowaniem się na rzecz ogółu mieszkańców wsi. Instytucje i organizacje lokalne KGW, Koło Kresowian, Straż P.,Klub sportowy, szkoła, przedszkole, parafia, wiejski dom kultury, zakład produkcji drzewnej, dwa sklepy spoż. KGW, Straż P., Klub sportowy, przedszkole, sala wiejska, jeden sklep spożywczy

6 Instrumenty aktywizacji społecznej
PAL Kosieczyn PAL Kręcko Zatrudnienie pracownika socjalnego Styczeń – grudzień Usługi asystenta rodziny Luty – grudzień Spotkanie grupy projektowej składającej się z lokalnych liderów społecznych Styczeń Skład grupy: sołtys wsi, członek rady sołeckiej, radny rady miejskiej, przewodniczący koła terenowego Związku Kresowian, przedstawicielka koła gospodyń wiejskich, przedstawiciel największego zakładu pracy we wsi – firmy BOR 6 osób, 5 spotkań Marzec Skład grupy: sołtys wsi, członkowie rady sołeckiej, radny rady miejskiej, przedstawicielki koła gospodyń wiejskich, przedstawiciel ochotniczej straży pożarnej, rolnik , dyrektorka miejscowego przedszkola 9 osób, 3 spotkania Spotkanie inaugurujące realizację projektu

7 Spotkanie grupy projektowej składającej się z liderów wsi
KOSIECZYN KRĘCKO Spotkanie grupy projektowej składającej się z liderów wsi

8 Instrumenty aktywizacji społecznej
PAL Kosieczyn 2011 PAL Kręcko 2012 Zajęcia kulinarne z elementami zarządzania budżetem domowym Kwiecień, lipiec, listopad (4 spotkania) (3 spotkania) Zajęcia z zakresu stylizacji fryzur i wizażu Maj, czerwiec (4 spotkania) Kwiecień, listopad

9 KOSIECZYN KRĘCKO

10 KOSIECZYN

11 KRĘCKO KOSIECZYN

12 Zajęcia ze stylizacji fryzur i wizażu

13 Zajęcia ze stylizacji fryzur i wizażu

14 KOSIECZYN KRĘCKO

15 KRĘCKO

16 KRĘCKO

17 Instrumenty aktywizacji społecznej
PAL Kosieczyn 2011 PAL Kręcko 2012 Zajęcia remontowo-malarskie Kwiecień - czerwiec Zajęcia z zakresu porządkowania, zagospodarowania i dbałości o tereny zielone Lipiec

18 Omawianie planu sprzątania placu rekreacyjnego

19 Plac rekreacyjny przed uprzątnięciem i po

20 Prace remontowo-malarskie

21 Prace remontowo-malarskie

22 Prace remontowo-malarskie

23 Porządkowanie i zagospodarowanie terenu
KRĘCKO Porządkowanie i zagospodarowanie terenu

24 Porządkowanie i zagospodarowanie terenu
KRĘCKO Porządkowanie i zagospodarowanie terenu

25 Instrumenty aktywizacji społecznej
PAL Kosieczyn 2011 PAL Kręcko 2012 Zajęcia podwyższające umiejętności społeczne dzieci i młodzieży Lipiec - grudzień Lipiec - sierpień Zajęcia aerobiku i nordic-walking Kwiecień – listopad

26 Zajęcia podwyższające umiejętności społeczne
Akcja letnia

27 Zajęcia podwyższające umiejętności społeczne
Akcja letnia

28 Zajęcia podwyższające umiejętności społeczne
KRĘCKO Zajęcia podwyższające umiejętności społeczne Akcja letnia

29 Zajęcia podwyższające umiejętności społeczne
KRĘCKO Zajęcia podwyższające umiejętności społeczne Akcja letnia

30 Zajęcia nordic walking
KRĘCKO Zajęcia nordic walking

31 Zajęcia nordic walking
KRĘCKO Zajęcia nordic walking

32 KRĘCKO Zajęcia aerobiku

33 Instrumenty aktywizacji społecznej
PAL Kosieczyn 2011 PAL Kręcko 2012 Zajęcia manualne -tworzenie ozdób wiosennych, świątecznych i stroików nagrobnych oraz bożonarodzeniowych Czerwiec, październik, listopad (3 spotkania) Zajęcia krawieckie i hafciarskie Październik (4 spotkania)

34 Zajęcia krawieckie i hafciarskie
KRĘCKO Zajęcia krawieckie i hafciarskie

35 KRĘCKO Zajęcia manualne

36 KRĘCKO Zajęcia manualne

37 Instrumenty aktywizacji społecznej
PAL Kosieczyn 2011 PAL Kręcko 2012 Grupa samopomocowa dla rodziców i zajęcia podwyższające umiejętności społeczne i rodzicielskie Luty - grudzień Październik - listopad Organizacja festynu rodzinnego Wrzesień Październik

38 Festyn rodzinny

39 Festyn rodzinny

40 Festyn rodzinny

41 Festyn rodzinny

42 Festyn rodzinny z udziałem harcerzy i pokazem ratownictwa medycznego
KRĘCKO Festyn rodzinny z udziałem harcerzy i pokazem ratownictwa medycznego

43 Przewodniczący Rady Miejskiej bawi się z dziećmi
KRĘCKO

44 Instrumenty aktywizacji społecznej
PAL Kosieczyn 2011 PAL Kręcko 2012 Udział w spektaklu teatralnym Listopad Punkt Konsultacyjny z poradnictwem prawnym, psychologicznym i pedagogiczno-terapeutycznym Styczeń – grudzień Kwiecień - listopad Spotkanie podsumowujące i kończące realizację projektu Grudzień

45 Wyjazd do teatru

46 KRĘCKO Wyjazd do teatru Spektakl poprzedzony uroczystym obiadem w restauracji, połączonym z atrakcjami

47 Pamiątkowe zdjęcie z pobytu w restauracji
KRĘCKO Pamiątkowe zdjęcie z pobytu w restauracji

48 Podsumowanie i zakończenie realizacji projektu

49 Podsumowanie i zakończenie realizacji projektu
KRĘCKO Podsumowanie i zakończenie realizacji projektu

50 PAL Kosieczyn 2011 PAL Kręcko 2012
Podsumowanie PAL Kosieczyn 2011 PAL Kręcko 2012 Współpraca z grupą projektową Bez problemów, duże zaangażowanie lokalnych liderów Z problemami, małe zaangażowanie lokalnych liderów /skonfliktowana rada sołecka/ Współpraca z uczestnikami projektu Początkowo z oporem, ale potem duże angażowanie się uczestników w realizację działań projektowych, samodzielne podejmowanie inicjatyw, aktywna współpraca z pracownikami socjalnymi. Angażowanie się uczestników w realizację działań projektowych, ale wyłącznie pod kierunkiem i z pomocą pracownika socjalnego, brak samodzielnych inicjatyw. Efekty Wszyscy uczestnicy ukończyli działania projektowe, poznali swoje mocne strony, uwierzyli we własne możliwości, częściowo zmienili swoje postawy. Uległ też zmianie stosunek do OPS i postrzeganie naszej instytucji .

51 Zawsze jest pora na to, aby zacząć budować swoje życie od nowa
Refleksja nad historią rodziny i jej losów może być szansą na zatrzymanie destrukcji, która rozgrywa się z pokolenia na pokolenie. Zawsze jest pora na to, aby zacząć budować swoje życie od nowa

52 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ZIELONA GÓRA 01 marca 2013 roku


Pobierz ppt "OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google