Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W GMINIE ZBĄSZYNEK W LATACH 2011/2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W GMINIE ZBĄSZYNEK W LATACH 2011/2012."— Zapis prezentacji:

1

2 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W GMINIE ZBĄSZYNEK W LATACH 2011/2012

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt pn. ODNALEŹĆ SIEBIE- aktywna integracja w OPS Zbąszynek Celem PAL jest zwiększenie aktywności mieszkańców gminy, w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, we wszystkich obszarach życia społecznego, a tym samym zwiększenie ich potencjału rozwojowego Zadania realizowane w projekcie: aktywna integracja, praca socjalna, zasiłki i pomoc w naturze oraz zarządzanie projektem

4 Charakterystyka PAL Kosieczyn 2011PAL Kręcko 2012 Okres realizacji projektu Styczeń – grudzień 2011 (12 miesięcy) Marzec – listopad 2012 (9 miesięcy) Problemy osób i rodzin uczestniczących w projekcie Specyfika środowiska lokalnego Rodziny dysfunkcyjne, niewydolne wychowawczo, pod nadzorem kuratora sądowego, z problem alkoholowym, z dużą bezradnością życiową. Środowisko popegeerowskie. Rodziny w trudnej sytuacji finansowej, z bezradnością w prowadzeniu gospodarstwa domowego, z osobami niepełnosprawnymi, nieaktywne społecznie, niezintegrowane. W części środowisko popegeerowskie. Liczba uczestników projektu 31 osób /6 w kontrakcie socjalnym, 25 w PAL/ 15 osób w PAL

5 Charakterystyka PAL Kosieczyn 2011PAL Kręcko 2012 Identyfikacja problemów uczestników projektu *nieaktywność zawodowa 12 *niepełnosprawność 11 *bezradność w prowadzeniu gosp. dom. i wych. dzieci 9 *alkoholizm 5 *r. wielodzietna 3 *r. niepełna 2 *nieaktywność zawodowa 11 *bezradność w prowadzeniu gosp. dom. i wych. dzieci 8 *niepełnosprawność 5 *r. wielodzietna 3 *r. niepełna 1 Liczba mieszkańców wsi 870341 Środowisko zamieszkania uczestników projektu i relacje społeczne Zamieszkują w skupisku budynków popegeerowskich, wielorodzinnych. Mieszkańcy znają się od lat, łączą ich więzi sąsiedzkie, mają wolę zrobić coś dla swego najbliższego otoczenia, tylko potrzeba im bodźca. Zamieszkują w domach jednorodzinnych, nie sąsiadują z sobą bezpośrednio. Żyją swoimi sprawami, nie są zainteresowani angażowaniem się na rzecz ogółu mieszkańców wsi. Instytucje i organizacje lokalne KGW, Koło Kresowian, Straż P.,Klub sportowy, szkoła, przedszkole, parafia, wiejski dom kultury, zakład produkcji drzewnej, dwa sklepy spoż. KGW, Straż P., Klub sportowy, przedszkole, sala wiejska, jeden sklep spożywczy

6 Instrumenty aktywizacji społecznej PAL KosieczynPAL Kręcko Zatrudnienie pracownika socjalnego Styczeń – grudzień Usługi asystenta rodzinyLuty – grudzień Spotkanie grupy projektowej składającej się z lokalnych liderów społecznych Styczeń Skład grupy: sołtys wsi, członek rady sołeckiej, radny rady miejskiej, przewodniczący koła terenowego Związku Kresowian, przedstawicielka koła gospodyń wiejskich, przedstawiciel największego zakładu pracy we wsi – firmy BOR 6 osób, 5 spotkań Marzec Skład grupy: sołtys wsi, członkowie rady sołeckiej, radny rady miejskiej, przedstawicielki koła gospodyń wiejskich, przedstawiciel ochotniczej straży pożarnej, rolnik, dyrektorka miejscowego przedszkola 9 osób, 3 spotkania Spotkanie inaugurujące realizację projektu Marzec

7

8 Instrumenty aktywizacji społecznej PAL Kosieczyn 2011PAL Kręcko 2012 Zajęcia kulinarne z elementami zarządzania budżetem domowym Kwiecień, lipiec, listopad (4 spotkania) Kwiecień, lipiec, listopad (3 spotkania) Zajęcia z zakresu stylizacji fryzur i wizażu Maj, czerwiec (4 spotkania)Kwiecień, listopad (3 spotkania)

9

10

11

12

13

14 KOSIECZYN KRĘCKO

15

16

17 Instrumenty aktywizacji społecznej PAL Kosieczyn 2011PAL Kręcko 2012 Zajęcia remontowo-malarskieKwiecień - czerwiec Zajęcia z zakresu porządkowania, zagospodarowania i dbałości o tereny zielone Kwiecień - czerwiecLipiec

18

19

20

21

22

23 KRĘCKO

24

25 Instrumenty aktywizacji społecznej PAL Kosieczyn 2011PAL Kręcko 2012 Zajęcia podwyższające umiejętności społeczne dzieci i młodzieży Lipiec - grudzieńLipiec - sierpień Zajęcia aerobiku i nordic-walking Kwiecień – listopad

26

27

28 KRĘCKO

29

30

31

32

33 Instrumenty aktywizacji społecznej PAL Kosieczyn 2011PAL Kręcko 2012 Zajęcia manualne -tworzenie ozdób wiosennych, świątecznych i stroików nagrobnych oraz bożonarodzeniowych Czerwiec, październik, listopad (3 spotkania) Zajęcia krawieckie i hafciarskiePaździernik (4 spotkania)

34 KRĘCKO

35

36

37 Instrumenty aktywizacji społecznej PAL Kosieczyn 2011PAL Kręcko 2012 Grupa samopomocowa dla rodziców i zajęcia podwyższające umiejętności społeczne i rodzicielskie Luty - grudzieńPaździernik - listopad Organizacja festynu rodzinnegoWrzesieńPaździernik

38

39

40

41

42 KRĘCKO

43

44 Instrumenty aktywizacji społecznej PAL Kosieczyn 2011PAL Kręcko 2012 Udział w spektaklu teatralnymListopad Punkt Konsultacyjny z poradnictwem prawnym, psychologicznym i pedagogiczno-terapeutycznym Styczeń – grudzieńKwiecień - listopad Spotkanie podsumowujące i kończące realizację projektu GrudzieńListopad

45

46 KRĘCKO

47

48

49

50 Podsumowanie PAL Kosieczyn 2011PAL Kręcko 2012 Współpraca z grupą projektową Bez problemów, duże zaangażowanie lokalnych liderów Z problemami, małe zaangażowanie lokalnych liderów /skonfliktowana rada sołecka/ Współpraca z uczestnikami projektu Początkowo z oporem, ale potem duże angażowanie się uczestników w realizację działań projektowych, samodzielne podejmowanie inicjatyw, aktywna współpraca z pracownikami socjalnymi. Angażowanie się uczestników w realizację działań projektowych, ale wyłącznie pod kierunkiem i z pomocą pracownika socjalnego, brak samodzielnych inicjatyw. Efekty Wszyscy uczestnicy ukończyli działania projektowe, poznali swoje mocne strony, uwierzyli we własne możliwości, częściowo zmienili swoje postawy. Uległ też zmianie stosunek do OPS i postrzeganie naszej instytucji.

51

52


Pobierz ppt "PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W GMINIE ZBĄSZYNEK W LATACH 2011/2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google