Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ODDZIAŁYWANIE PROMIENIOWANIA Z MATERIĄ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ODDZIAŁYWANIE PROMIENIOWANIA Z MATERIĄ"— Zapis prezentacji:

1 ODDZIAŁYWANIE PROMIENIOWANIA Z MATERIĄ
TADEUSZ HILCZER

2 Plan wykładu Wprowadzenie Podstawowe pojęcia Zderzenie i rozproszenie
Przewodnictwo materii Naturalne źródła promieniowania jonizującego Oddziaływanie promieniowania jonizującego bezpośrednio Oddziaływanie promieniowania jonizującego pośrednio Źródła promieniowania jonizującego Pole promieniowania jonizującego Detekcja promieniowania Skutki napromieniowania materii żywej Dozymetria medyczna Ochrona przed promieniowaniem Osłony przed promieniowaniem Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

3 POLE PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO

4 Parametry pomiaru pola
obiektami badań pola jonizacyjnego, dla których wyznaczamy cechy charakterystyczne są:   cząstki lub kwanty ładunek q, energia E, ...   źródło promieniowania aktywność A, okres połowicznego zaniku T, widmo energetyczne W(E), ...   pole promieniowania strumień cząstek F, natężenie pola G, ...   materia różne cechy fizyczne i chemiczne Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

5 Parametry pomiaru pola
oddziaływanie (traktowane jako zjawisko) scharakteryzowane przez zmianę własności określonej pary obiektów (kwant-atom, materia-pole promieniowania, …) absorpcja promieniowania m, dawka promieniowania D, przekrój czynny na dane zjawisko sK ,... .   Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

6 Parametry pomiaru pola
cechy zależą od położenia r rozpatrywanego obiektu Rodzaju energii promieniowania E kierunku W propagacji promieniowania czasu t uproszczenia formalnego zapisu - wprowadzenie wielowymiarowej przestrzeni q(r,E,W) formalizm przestrzeni q może być stosowany w rozważaniach, w których jego użycie nie prowadzi do błędnych interpretacji Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

7 Skalarne charakterystyki pola
podstawowy parametr pola promieniowania jonizującego -liczba cząstek jonizujących (bezpośrednio lub pośrednio) Nj(r|Ep,Wp) j -tego rodzaju mających energię kinetyczną Ep kierunek propagacji Wp pełny opis pola promieniowania - liczba Nj(r,t|Ep,Wp) dla każdego punktu pola r i dla każdej chwili czasu t liczbę cząstek Nj(r,t|Ep,Wp) określa gęstość pola Rj(r) Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

8 gęstość strumienia cząstek pola w punkcie r
Gęstość pola gęstość pola (przybliżenie niestochastyczne) - liczba Nj(r,t|E,W) cząstek j-tego rodzaju na element objętości pola dV (znajdujący się w czasie t w punkcie r), element energii dE oraz element kąta bryłowego dW gęstość strumienia cząstek pola w punkcie r - element powierzchni dS w punkcie r, którego normalna ma kierunek propagacji promieniowania W Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

9 Parametry pola promieniowania
bezpośrednie wykorzystanie pełnego opisu pola promieniowania nie jest jednak doświadczalnie możliwe wyznaczalne doświadczalnie wielkości zawierają niepełną informację o polu promieniowania strumień cząstek gęstość strumienia cząstek  Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

10 Parametry pola promieniowania
całkowita gęstość energii cząstek y(r) w punkcie r całkowita gęstość cząstek znajdujących się w czasie (t2-t1) w jednostkowej kuli w punkcie r całkowita gęstość strumienia (gęstość prądu) w punkcie r Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

11 Wyznaczanie parametrów pola promieniowania
w każdym punkcie r pola pomiar gęstości strumienia promieniowania za pomocą punktowego selektywnego energetycznie detektora z cylindrycznym kolimatorem doskonale czarnym oddzielnie dla każdego j-tego rodzaju promieniowania apretura układu Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

12 Źródła promieniowania
źródło zlokalizowane ma określone parametry fizyczne parametry geometryczne określone miejsce źródło rozproszone jest trudne do opisania tworzą wszędzie istniejące tło promieniowania kopaliny promieniowanie kosmiczne Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

13 Podstawowy parametr źródła promieniowania
podstawowy parametr źródła punktowego (bezwymiarowego) znajdującego się w punkcie r0 - liczba Nj(r0,t0|Ez,Wz,) j-tego rodzaju cząstek jonizujących o określonej energii Ez emitowana całkiem przypadkowo w momencie czasu t0 w kierunku Wz określa funkcji źródła Qj(r0) funkcja źródła (dla przybliżenia nie stochastycznego) Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

14 Doświadczalne parametry źródła
podanie liczby Nj jest w ogólnym przypadku jest niemożliwe przybliżenie - wielkości doświadczalne opisujące źródło są wielkościami (lokalnie) niestochastycznymi doświadczalny opis źródła uwzględnia cechy fizyczne rodzaj emitowanego promieniowania widmo energii W(E) rozkład kątowy W(W) cechy geometryczne wymiar w kształt wydajność hQ źródła Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

15 wydajność źródła punktowego hQ
źródło o wydajności jednostkowej - źródło punktowe emitujące jedną cząstkę na jednostkę czasu wydajność energetyczna źródła punktowego Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

16 realne źródła są zawsze nie punktowe
Wymiar źródła idealizacją matematyczną opisu źródła promieniowania jest źródło punktowe realne źródła są zawsze nie punktowe można je traktować jako ciągły zbiór źródeł punktowych jedno-, dwu- lub trójwymiarowy wymiar źródła w0 - punktowe - zero wymiarowe w1 - liniowe – jednowymiarowe w2 - powierzchniowe – dwuwymiarowe w3 - objętościowe - trójwymiarowe Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

17 nie punktowe źródła dzielimy na
Podział źródeł nie punktowe źródła dzielimy na źródła skupione - źródła o wszystkich rozmiarach zaniedbywalnie małych w porównaniu z wymiarami charakterystycznymi; można je uważać za źródła zero wymiarowe źródła rozciągłe - źródła o grubości zaniedbywalnie małej w porównaniu z wymiarami charakterystycznymi; można je uważać za źródła nieskończenie cienkie jedno lub dwuwymiarowe źródła objętościowe - źródła trójwymiarowe źródła rozproszone - źródła o nieokreślonym kształcie bardzo trudne do opisu Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

18 wydajność źródła punktowego
wydajność źródła nie punktowego źródło jednorodne - źródło nie punktowe o wydajności niezmiennej w czasie Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

19 Rozkład kątowy promieniowania
źródło punktowe emituje promieniowanie równomiernie we wszystkich kierunkach kątowy rozkład promieniowania jest izotropowy (kulisto-symetryczny) źródło powierzchniowe kątowy rozkład promieniowania jest w przybliżeniu proporcjonalny do cosJ kąt J od normalnej do powierzchni źródła źródło objętościowe (w którym jest samopochłanianie promieniowania) kątowy rozkład promieniowania jest bardziej skomplikowany Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

20 r - odległość punktów P(r) i Z(r0)
Funkcja źródła funkcja źródła punktowego k0(r) - gęstość strumienia promieniowania w punkcie P(r) jednorodnej materii od punktowego źródła promieniowania o wydajności h znajdującego się w punkcie Z(r0) r - odległość punktów P(r) i Z(r0) funkcja źródła punktowego k0(r) - liczbowo równa strumieniowi promieniowania w jednostkowej odległości r = 1 na jednostkę kąta bryłowego od źródła o gęstości strumienia promieniowania I0 Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

21 Funkcja źródła rozciagłego
źródła nie punktowe - zbiór źródeł punktowych funkcja źródła rozciągłego funkcja źródła na jednostkę wymiaru źródła n = 1- liniowa funkcja źródła kL(r) n = 2 - powierzchniowa funkcja źródła kS(r) n = 3 - objętościowa funkcja źródła kV(r) Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

22 Natężenie promieniowania w punkcie P
źródło zerowymiarowe źródło punktowe izotropowe natężenie promieniowania w punkcie P(x,y) k0 - funkcja źródła punktowego Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

23 Natężenie promieniowania w punkcie P
źródło jednowymiarowe źródło liniowe o długości l natężenie promieniowania w punkcie P1 na wysokości h nad osią źródła w odległości b od jego końca kL - liniowa funkcja źródła Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

24 Natężenie promieniowania w punkcie P
źródło jednowymiarowe źródło liniowe o długości l natężenie promieniowania w punkcie P2 leżący na osi źródła w odległości b od jego końca kL - liniowa funkcja źródła Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

25 Natężenie promieniowania w punkcie P
źródło jednowymiarowe źródło liniowe o długości l natężenie promieniowania w punkcie P3 na wysokości h nad osią źródła symetrycznie względem jego końców kL - liniowa funkcja źródła Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

26 Natężenie promieniowania w punkcie P
źródło jednowymiarowe źródło w postaci cienkiego pierścienia o promieniu r natężenie promieniowania w punkcie P1 na wysokości h od płaszczyzny pierścienia i odległość b od środka kL - liniowa funkcja źródła Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

27 Natężenie promieniowania w punkcie P
źródło jednowymiarowe źródło w postaci cienkiego pierścienia o promieniu r natężenie promieniowania w punkcie P2 na wysokości h od płaszczyzny pierścienia nad jego środkiem kL - liniowa funkcja źródła Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

28 Natężenie promieniowania w punkcie P
źródło dwuwymiarowe źródło w kształcie krążka o promieniu r i powierzchni S natężenie promieniowania w punkcie P1 na wysokości h od płaszczyzny krążka i odległość b od środka kS - powierzchniowa funkcja źródła Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

29 Natężenie promieniowania w punkcie P
źródło dwuwymiarowe źródło w kształcie krążka o promieniu r i powierzchni S natężenie promieniowania w punkcie P2 na wysokości h nad środkiem krążka kS - powierzchniowa funkcja źródła Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

30 Natężenie promieniowania w punkcie P
źródło dwuwymiarowe źródło płaskie dowolnego kształtu natężenie promieniowania w punkcie P umieszczonym na wysokości h nad środkiem płaskiego źródła dowolnego kształtu W - kąt bryłowy pod jakim widać źródło, I0 - natężenie promieniowania źródła punktowego Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

31 Natężenie promieniowania w punkcie P
źródło dwuwymiarowe Źródło powierzchniowe na wewnętrznej stronie cylindra o promieniu r, wysokości h i całkowitej powierzchni S natężenie promieniowania w punkcie P wewnątrz cylindra na jego osi na wysokości b kS - powierzchniowa funkcja źródła Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

32 Natężenie promieniowania w punkcie P
źródło trójwymiarowe źródło kuliste o promieniu r natężenie promieniowania w punkcie P odległym o d od powierzchni kuli kV - powierzchniowa funkcja źródła Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

33 Natężenie promieniowania w punkcie P
źródło trójwymiarowe źródło walcowe o promieniu r i wysokości h natężenie promieniowania w punkcie P1 na tworzącej u podstawy walca kV - powierzchniowa funkcja źródła Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

34 Natężenie promieniowania w punkcie P
źródło trójwymiarowe źródło walcowe o promieniu r i wysokości h natężenie promieniowania w punkcie P2 w odległości b od boku walca F(j,x), E(j,x) – całki eliptyczne I-go i II-go rodzaju Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

35 Natężenie promieniowania w punkcie P
źródło trójwymiarowe źródło walcowe o promieniu r i wysokości h natężenie promieniowania w punkcie P3 na osi walca w odległości b od podstawy walca kV - powierzchniowa funkcja źródła Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

36 Natężenie promieniowania w punkcie P
źródło trójwymiarowe źródło walcowe o promieniu r i wysokości h natężenie promieniowania w punkcie P4 na osi walca na podstawie walca kV - powierzchniowa funkcja źródła Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

37 Natężenie promieniowania w punkcie P
Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny


Pobierz ppt "ODDZIAŁYWANIE PROMIENIOWANIA Z MATERIĄ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google