Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kinematyka punktu materialnego Punkt materialny – ciało obdarzone masą, ale nie posiadające objętości. Ruch postępowy każdego rzeczywistego obiektu można.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kinematyka punktu materialnego Punkt materialny – ciało obdarzone masą, ale nie posiadające objętości. Ruch postępowy każdego rzeczywistego obiektu można."— Zapis prezentacji:

1 Kinematyka punktu materialnego Punkt materialny – ciało obdarzone masą, ale nie posiadające objętości. Ruch postępowy każdego rzeczywistego obiektu można opisać jako ruch punktu materialnego.

2 Przemieszczenia liniowe wszystkich elementów samochodu są jednakowe

3 Przemieszczenie liniowe elementów pręta zależy od odległości od osi obrotu

4 Jest to promień wodzący poprowadzony z początku układu współrzędnych do tego punktu. Położenie punktu materialnego określa wektor położenia x y 1 2 Wektor przemieszczenia Wektor przemieszczenia podzielony przez czas, w którym to przemieszczenie nastąpiło jest prędkością średnią punktu materialnego

5 Punkt 2 wybieramy blisko punktu 1 Prędkość punktu materialnego w danej chwili ( t 0) jest prędkością chwilową Wartość prędkości chwilowej jest zawsze liczbą dodatnią. Wektor prędkości jest zawsze styczny do toru poruszającego się punktu. v v

6 x y Przyspieszenie określa zmianę wektora prędkości w czasie. Przyspieszenie średnie Jeśli t 0, przyspieszenie chwilowe

7 Tor ruchu – krzywa, która jest zbiorem punktów określających położenie punktu materialnego w dowolnej chwili

8 Droga jaką przebyło ciało od chwili początkowej t p do chwili końcowej t k jest równa długości łuku toru zakreślonego przez ciało w zadanym przedziale czasu. Jeżeli położenie ciała w chwilach było określone przez wektory położenia to elementarne przesunięcie ciała Ciało przebyło w czasie dt drogę.

9 Chwilowa wartość prędkości Sumując wszystkie odcinki dróg, które przebywa punkt materialny poruszając się w przestrzeni od punktu P do punktu K otrzymamy całkowitą drogę Droga nigdy nie może być ujemna.

10 s

11 s

12 Droga jest równa polu zawartemu pomiędzy osią czasu a krzywą przedstawiającą zależność

13 0 x y θ θ – wektory jednostkowe θ Ruch po okręgu - przyspieszenie styczne i normalne

14 12 Jeśli punkt 2 wybierzemy blisko punktu 1 wektor będzie skierowany do środka okręgu. v = const

15 Wektor prędkości w układzie biegunowym - wektor jednostkowy. Jeżeli to obydwie wielkości występujące w powyższym wzorze zmieniają się w czasie Przyspieszenie punktu materialnego

16 Oznacza to, że w dowolnym punkcie ma kierunek a wartość Wektor w przypadku granicznym, jest skierowany do środka okręgu. θ

17 Wartość przyspieszenia stycznego do toru Wartość przyspieszenia normalnego

18 Prędkość kątowa i przyspieszenie kątowe Punkt materialny porusza się po okręgu o promieniu r. W czasie wektor jednostkowy opisuje mały kąt 0 Iloczyn wektorowy wektorów jednostkowych Dla małych kątów spełniony jest warunek [ ] [rad]00,03490,08730,17450,2618 sin 00,03490,08720,17360,2588

19 Przyspieszenie kątowe Małą zmianę kąta możemy zapisać w postaci wektora prostopadłego do Prędkość kątowa


Pobierz ppt "Kinematyka punktu materialnego Punkt materialny – ciało obdarzone masą, ale nie posiadające objętości. Ruch postępowy każdego rzeczywistego obiektu można."

Podobne prezentacje


Reklamy Google