Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika1 Dynamika Całka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika1 Dynamika Całka."— Zapis prezentacji:

1 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika1 Dynamika Całka ruchu – wielkość, będąca funkcją położenia i prędkości, która w czasie ruchu zachowuje swoją wartość. Energia, pęd i moment pędu - prawa zachowania tych całek ruchu dają często możliwość szybszych rozwiązań. Prawa zachowania – niezależne od własności toru i działających sił (nieznane siły). W układzie odosobnionym odpowiednia wielkość fizyczna opisująca zachowanie się cząstek nie ulega zmianie podczas ich ruchu.

2 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika2 1. 1. Praca wykonana nad ciałem przez dowolną siłę zewnętrzną jest równa zmianie jego energii kinetycznej (ciało musi być swobodne): Zasada zachowania energii Jeżeli ruch zaczyna się na wysokości h, to energia całkowita E=const

3 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika3 Zasady zachowania Siła zachowawcza - jeżeli praca wykonana przez siłę nie zależy od drogi Praca wykonana na drodze zamkniętej równa jest 0. \ Praca wykonana nad cząstką znajdującą się w polu sił zmienia się w jej energię potencjalną Jeżeli siły są zachowawcze:

4 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika4 Moc P – szybkość wykonania jakiejś pracy, iloczyn skalarny siły działającej na ciało i jego prędkości Zasady zachowania Przykład 1 Klocek zsuwa się z wysokości h po równi pochyłej. Jaką drogę przebędzie klocek na płaszczyźnie u podstawy równi do chwili zatrzymania, jeżeli współczynnik tarcia na całej drodze wynosi ?

5 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika5 Zasada zachowania energii

6 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika6 Zasada zachowania pędu Przy zderzeniu dwóch ciał: – energia wewnętrznego wzbudzenia ciał Ruch ciał o zmiennej masie, wzór Ciołkowskiego: u – prędkość strumienia gazów względem rakiety

7 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika7 Zasady zachowania Jeżeli nie działają siły zewnętrzne prędkość środka masy jest stała Pod działaniem sił zewnętrznych środek masy układu porusza się tak, jakby w nim skupiona była cała masa układu

8 ___________________________________________________________________________________________________________________________ Zasada zachowania pędu 4. Dynamika8 Przykład 2 Wózek o masie m poruszający się z prędkością v zderza się ze spoczywającym wózkiem o masie M=2m. Po zderzeniu wózki poruszają się razem. Obliczyć ich prędkości. Jak część początkowej energii kinetycznej została zamieniona na ciepło?

9 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika9 Zasada zachowania momentu pędu Moment pędu punktu materialnego – miara ilości ruchu w ruchu krzywoliniowym. Szybkość zmiany momentu pędu równa jest momentowi siły. Moment pędu układu jest zachowany, gdy na układ nie działa żaden zewnętrzny moment siły

10 ___________________________________________________________________________________________________________________________ Zasada zachowania momentu pędu 4. Dynamika10 Przykład 3 Na brzegu poziomego stolika, o masie m 1 =100 kg i o promieniu r 1 =1m wirującego z częstotliwością f=0.5 Hz dookoła pionowej osi przechodzącej przez jego środek stoi człowiek o masie m 2 =60 kg. Z jaką prędkością kątową będzie się obracał stolik, gdy człowiek przejdzie na jego środek? Jak zmieni się energia kinetyczna układu stolik-człowiek?

11 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika11 Zasady zachowania a symetria Zasady zachowania danej wielkości wiążą się ściśle z niezmienniczością tej wielkości względem transformacji, odzwierciedlających własności symetrii przestrzeni i czasu Przestrzeń jednorodna i izotropowa, czas jednorodny Zasada zachowania energii – jednorodność czasu, niezmienniczość względem przesunięcia w czasie, Zasada zachowania pędu – jednorodność przestrzeni, niezmienni- czość względem przesunięcia w przestrzeni, Zasada zachowania momentu pędu – izotropowość przestrzeni, Niezmienniczość względem obrotów w przestrzeni. Każdemu rodzajowi symetrii odpowiada jakaś zasada

12 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika12 Dynamika ruchu obrotowego ruch postępowy - gdy wektory prędkości wszystkich punktów bryły jednakowe; ruch obrotowy – wszystkie punkty bryły poruszają się po okręgach, których środki leżą na osi obrotu Bryła sztywna – zbiór punktów nie zmieniających swoich wzajemnych odległości. Bryła sztywna porusza się jako całość nie zmieniając kształtu i objętości Ilość stopni swobody - 6

13 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika13 Zasady dynamiki dla ruchu obrotowego Iloczyn momentu bezwładności i przyspieszenia kątowego bryły jest równy momentowi sił zewnętrznych działających na ciało – II zasada Zmiana momentu pędu bryły w czasie dt jest równa momentowi siły działającej na nią Bryła sztywna, na którą nie działa żaden moment siły (N=0) pozostaje w spoczynku lub obraca się ze stałą prędkością kątową – I zasada

14 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika14 Zasady dynamiki ruchu obrotowego Suma momentów sił działających na bryłę w układzie odosobnionym równa jest zero – III zasada. Równowaga statyczna: równowaga trwała równowaga obojętna równowaga chwiejna Twierdzenie Steinera Energia kinetyczna bryły


Pobierz ppt "___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika1 Dynamika Całka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google