Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład II. Oddziaływanie magnetyczne + + v B F O Oddziaływanie pomiędzy cząstką i innymi ciałami, które zależy od jej ładunku, położenia oraz prędkości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład II. Oddziaływanie magnetyczne + + v B F O Oddziaływanie pomiędzy cząstką i innymi ciałami, które zależy od jej ładunku, położenia oraz prędkości."— Zapis prezentacji:

1 Wykład II

2 Oddziaływanie magnetyczne + + v B F O Oddziaływanie pomiędzy cząstką i innymi ciałami, które zależy od jej ładunku, położenia oraz prędkości. Poruszający się ładunek jest źródłem takiego oddziaływania. Pole magnetyczne – obszar przestrzeni w którym działają siły magnetyczne.

3 Wektor pola magnetycznego Wektor pola magnetycznego w punkcie definiuje się poprzez siłę magnetycznego oddziaływania na naładowaną cząstkę umieszczoną w tym punkcie, poruszającą się z prędkością B F + + v

4 Częstość cyklotronowa + + v B F O Dla ruchu jednostajnego po okręgu: W jednorodnym polu magnetycznym, cząstka porusza się ze stałą prędkością kątową:

5 Praca sił pola magnetycznego v B F ds Praca sił pola magnetycznego jest równa zeru. Pole magnetyczne nie może zmienić prędkości czastki! +

6 Przewodnik z prądem w polu magnetycznym I Ids B dF Różniczkowa siła działająca na element d przewodu zależy od natężenia prądu I płynącego przez przewód, długości i orientacji tego elementu i pola w miejscu w którym znajduje się ten element

7 moment magnetyczny Zagadka. Jaki jest kierunek momentu magnetycznego igły kompasu? B B B B N S moment magnetyczny definiuje się poprzez moment siły jaki działa na cząstkę ( obiekt) umieszczony w polu magnetycznym zgodnie z następującym równaniem:

8 moment magnetyczny obwodu z prądem a b Moment magnetyczny obwodu zamkniętego, przez który płynie prąd o natężeniu I zależy od wartości tego natężenia prądu oraz od powierzchni pętli A:

9 N S N S Energia potencjalna Energia potencjalna ciała w polu magnetycznym zależy od momentu magnetycznego ciała i od pola w punkcie w którym znajduje się ciało

10 Siła Lorentza Jeśli cząstka porusza się w polu elektrycznym i magnetycznym, to siła wypadkowa zależy od od obydwu pól: Przykład. Efekt Halla FBFB FEFE vdvd d I + +++ + + + _ ___ _ _ _ V +

11 Równania Maxwella... i Bóg powiedział: Niech...... I nastała światłość.

12 Prawo Gaussa dla pola magnetycznego Strumień pola elektrycznego przez powierzchnię zamknietą (Gaussa) jest proporcjonalny do ładunku znajdującego się wewnątrz tej powierzchni: Strumień pola magnetycznego przez powierzchnię zamkniętą (Gaussa) jest równy zero: N N

13 Prawo indukcji Faradaya N Całka z wektora pola elektrycznego po konturze zamkniętym jest równa szybkości zmian strumienia pola magnetycznego przenikającego przez powierzchnię zamkniętą przez ten kontur. B E

14 Prawo Ampera-Maxwella Cyrkulacja wektora pola magnetycznego wokół konturu zamkniętego jest równa sumie prądu przewodnictwa i prądu przesunięcia przepływających przez powierzchnię ograniczoną tym konturem. Współczynnik proporcjonalności nazywa się przenikalnością magnetyczną próżni. I E E B

15 Prąd przesunięcia Szybkość zmian pola elektrycznego mnożona przez przenikalność dielektryczną próżni nazywa się prądem przesunięcia. I I Q -Q E przykład:

16 + przykład: Pole magnetyczne wokół długiego przewodnika z prądem v BF I ds R

17 Prawo Biota-Savarta I Ids dB r P Różniczka pola magnetycznego w punkcie P, wytworzona przez element ds przez który płynie prąd I zależy od natężenia prądu i rozmiaru oraz orientacji elementu.

18 przykład: nieskończenie długi przewód z prądem dB I R Ids s r P - x y z

19 Oddziaływanie między dwoma prądami I1I1 I2I2 F 21 B1B1 l 2 1 a Równoległe prądy przyciągają się, antyrównoległe – odpychają. Wartość siły oddziaływania nieskończenie długiego przewodu na element l drugiego przewodu

20 Pole magnetyczne solenoidu I N I S L Na zewnątrz B zewn 0 Wewnątrz: pole jest jednorodne, kierunek jest równoległy do osi solenoidu, wartość zależy od natężenia prądu i liczby zwojów na jednostkę długości solenoidu B in 0 nI

21 Magnetyczne własności materii Jeśli substancja zostanie umieszczona w polu magnetycznym, to jej cząsteczki uzyskają moment nagnetyczny. Z tym momentem wiąże się powstanie dodatkowego pola magnetycznego – wewnętrznego. B0B0 BmBm paramagnetyki: > 1 diamagnetyki: < 1


Pobierz ppt "Wykład II. Oddziaływanie magnetyczne + + v B F O Oddziaływanie pomiędzy cząstką i innymi ciałami, które zależy od jej ładunku, położenia oraz prędkości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google