Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja: ODPOWIEDZIALNY LOBBING SPOSOBEM NA KRYZYS Warszawa, 6 maja 2009 r.

2 KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LOBBING W KRYZYSIE NA PRZYK Ł ADZIE BRAN Ż Y MOTORYZACYJNEJ

3 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HENRY FORD II Istnieje powszechny, błędny pogląd, że wpływanie na ustawodawstwo we własnym interesie jest czymś niegodnym. Tymczasem nic nie byłoby bardziej niemądre niż szkodzenie własnej egzystencji. Najważniejsze jest raczej to, by działania lobbystyczne były prowadzone stosownie i skutecznie, a przede wszystkim by były prowadzone zgodnie z zasadami prawa i moralności. HENRY FORD II

4 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SKUECZNY LOBBING WYMAGA SKUTECZNY LOBBING WYMAGA Wiedzy merytorycznej Znajomości procesów decyzyjnych/legislacyjnych Technik komunikowania

5 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PLANOWANIE STRATEGII LOBBINGOWEJ 1) Określ problemy 2) Ustal hierarchizowanie ich ważności 3) Określ strony zaangażowane w problem 4) Określ przeciwników i ich argumenty 5) Określ metody i kanały komunikacji 6) Wyznacz cele oraz wynik działań lobbingowych 7) Rozważ własne możliwości i wyznacz granice negocjacji. 8) Sformułuj argumenty potwierdzające twoje stanowisko.

6 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZY LOBBYŚCI SĄ W POLSCE POTRZEBNI? Polityka gospodarcza rządu. Tworzenie kluczowych ustaw i rozporządzeń oraz formułowanie strategii rozwoju sektorów gospodarczych i państwa. Tworzenie płaszczyzny kontaktów pomiędzy przedstawicielami władzy a liderami środowisk nie uczestniczących bezpośrednio w procesach decyzyjnych. Ułatwianie rozwiązywania problemów o dużym znaczeniu społecznym i gospodarczym. Zwiększenie społecznego poczucia odpowiedzialności i zaangażowania obywatelskiego w sprawowanie władzy i kształtowanie postaw obywatelskich. Rozwiązywanie problemów ponad podziałami politycznymi.

7 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KTO LOBBUJE W POLSCE? Firmy lobbingowe Firmy konsultingowe Agencje PR Kancelarie prawne Organizacje konsumenckie i pozarządowe Organizacje pracodawców Związki zawodowe

8 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KTO LOBBUJE W UNII: Około 3000 grup interesów Około 20 000 lobbystów Ponad 70% prawa krajowego powstaje w unii

9 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRAWNE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ W POLSCE Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową

10 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin pracy Sejmu RP Regulamin pracy Senatu RP Ustawa o organizacjach pracodawców Ustawa o związkach zawodowych Ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego Ustawa o dostępie do informacji publicznej

11 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA BCC Propozycje deregulacji gospodarki – Premier W. Pawlak Zniesienie akcyzy na kosmetyki Ustawa prawo farmaceutyczne Ustawa o samorządzie gospodarczym

12 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BRANŻA MOTORYZACYJNA W UE: 18 mln pojazdów rocznie (1/3 produkcji światowej) 2 mln zatrudnionych w sektorze 12 mln miejsc pracy w firmach współpracujących 20 mld euro rocznych inwestycji w sektorze 780 mld euro rocznych inwestycji w sektorze 125 mld euro rocznego eksportu 250 fabryk w 16 krajach UE 50 dostawców (średnio) współpracuje z każdą z fabryk 20% spadek sprzedaży aut w UE

13 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BRANŻA MOTORYZACYJNA W POLSCE: 1 mln aut rocznie produkuje się w Polsce 4% PKB tworzy sektor samochodowy 20% polskiego eksportu o wartości 18 mld euro 95% produkcji to eksport Co 20 auto wyprodukowane w Europie pochodzi z Polski W Polsce funkcjonuje 660 dostawców części Jesteśmy największym producentem części samochodowych w Europie 186 tys. zatrudnionych w sektorze (4,2% w całym przemyśle)

14 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POMOC DLA BRANŻY: 27 marca br. w Katowicach, odbyła się debata zorganizowana w Loży Katowickiej BCC, w której uczestniczyli przedstawiciele kilkunastu firm branży motoryzacyjnej. Patronat honorowy objął Wojewoda Śląski Pan Zygmunt Łukaszczyk. Kreowanie popytu na samochody Obniżanie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw Utrzymanie zatrudnienia na możliwie najwyższym poziomie

15 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROPOZYCJE BCC: Wprowadzenie przez rząd dopłat do zakupu nowych samochodów np. w wysokości 1000 euro, z jednoczesnym złomowaniem starego samochodu; Obniżenie do poprzedniego poziomu stawki akcyzowej na samochody o pojemności silnika powyżej 2 l; Wprowadzenie możliwości odliczenia pełnego VAT-u przy zakupie nowego samochodu osobowego przez firmę; Przyjęcie ustawy o leasingu konsumenckim;

16 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prawne ograniczenie możliwości sprowadzania do Polski aut używanych np.: w formie wysokiej opłaty środowiskowej (rocznie sprowadza się ich ponad milion), szczególnie tych, które są eksploatowane od ponad 10 lat; Wprowadzenie możliwości obniżenia przez władze lokalne (np. czasowo) stawek podatku od nieruchomości dla branży motoryzacyjnej; Wprowadzenie możliwości uzyskiwania przez przedsiębiorstwa tej branży dopłat do utrzymanych miejsc pracy np. z Funduszu Pracy; Ułatwienia dla pracodawców dotyczące możliwości kierowania pracowników na bezpłatne urlopy w czasie postoju przedsiębiorstwa;

17 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W przypadku konieczności wprowadzenia postoju w fabryce, automatyczne obniżenie kosztów pracy (różnicę dopłacałby Fundusz Pracy); Wprowadzenie możliwości odzyskania przez pracodawcę wypłaconej odprawy dla zwalnianego pracownika, jeżeli zostanie on ponownie zatrudniony przez tego samego pracodawcę w okresie 12 miesięcy od zwolnienia; Obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa przez tworzenie wspólnych dla branży grup zakupowych (usługi i materiały) np. energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, paliw itp.

18 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POMOC DLA BRANŻY W KRAJACH UE: Komunikat Komisji - KOM (2009) 104 z dnia 25.02.2009 Reakcja na kryzys w europejskim przemyśle motoryzacyjnym

19 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POMOCY DLA BRANŻY W KRAJACH UE NIEMCY Premia za złomowanie 2500 euro – wzrost sprzedaży o 18% FRANCJA Premia za złomowanie 1000 euro W.BRYTANIA Premia za złomowanie 2000 funtów WŁOCHY Premia za złomowanie 1500-5000 euro HISZPANIA Przyjęcie programu dla sektora o wartości 4,1 mld euro Obniżenie kosztów pracy, aby utrzymać zatrudnienie Premia za złomowanie samochodu (dotyczy też dostawczych do 3,5t oraz używanych do 5 lat) 800 mln euro na program poprawy konkurencyjności hiszpańskiego sektora samochodowego (subwencje i nieoprocentowane pożyczki)

20 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SONDAŻ 74% ankietowanych przyznaje, że w ich branży funkcjonują przepisy prawne utrudniające działalność gospodarczą 91% badanych uznaje lobbing za działanie społecznie pożądane 56% badanych rozważa możliwość podjęcia działań lobbingowych

21

22 KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BOGUSŁAW PIWOWAR boguslaw.piwowar@bcc.org.pl tel. +48 606 777 999


Pobierz ppt "KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google