Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W krwawem polu srebrne ptasz ę Posz ł y w boje ch ł opcy nasze. Hu! Ha! Krew gra, duch gra, hu! Ha! Niechaj Polska zna, jakich synów ma! Obok Or ł a znak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W krwawem polu srebrne ptasz ę Posz ł y w boje ch ł opcy nasze. Hu! Ha! Krew gra, duch gra, hu! Ha! Niechaj Polska zna, jakich synów ma! Obok Or ł a znak."— Zapis prezentacji:

1

2 W krwawem polu srebrne ptasz ę Posz ł y w boje ch ł opcy nasze. Hu! Ha! Krew gra, duch gra, hu! Ha! Niechaj Polska zna, jakich synów ma! Obok Or ł a znak Pogoni(2), Poszli nasi w bój bez broni. Hu! Ha! Krew gra, duch gra, hu! Ha! Matko-Polsko, ż yj! Jezus, Maria! Bij! Naszym braciom dopomagaj, Nieprzyjació ł naszych zmagaj. Hu! Ha! Wiatr gra, krew gra, hu! Ha! Niechaj Polska zna, Jakich synów ma

3

4 25 stycznia 1863 roku Zygmunt Padlewski obj ął stanowisko naczelnika wojennego województwa p ł ockiego. Gdy do sztabu powsta ń czego dosz ł a wie ść o dwóch kl ę skach naraz, sytuacja wydawa ł a si ę beznadziejna i rozpaczliwa. Praktycznie bezbronne grupki powsta ń ców mia ł y walczy ć z regularnym, znacznie liczniejszym wojskiem, dlatego Padlewski stwierdzi ł, ż e nale ż y odwo ł a ć powstanie w P ł ockiem. 27 stycznia odby ł a si ę dramatyczna narada przywódców powstania na tym terenie. Pod wp ł ywem Ch ą dzy ń skiego, najbli ż szego wspó ł pracownika Padlewskiego, oraz dzi ę ki jego zapa ł owi, naczelnik zmieni ł swoj ą decyzj ę, a powstanie w P ł ockiem od ż y ł o z now ą si łą.

5

6

7

8 "obóz pod Szre ń skiem d. 20 Marca 1863 r. Szanowna Pani Dobrodziejko! Mi ł o mi przy zdarzonej okazji u ś cisn ąć r ą czki W-nej Pani i przypomnie ć si ę jej ł askawej pami ę ci, od chwili jakem przeszed ł przez Czarnocinek ju ż mnie Moskale dosi ę gn ąć nie mog ą a od dzi ś zdaje si ę ja ju ż ich szuka ć zaczn ę. Jutro zjedzie si ę do pani nasz Szef Sztabu P. Karol Trycze a mo ż e i Ludwik Dygat – prosz ę im wskaza ć miejsce pobytu mojego obozu we wiosce Nadratowo ko ł o Szre ń ska. Jutro zapewne b ę d ę jeszcze blisko Szre ń ska niech si ę wi ę c spiesz ą bo inaczej b ę d ą musieli b łą dzi ć za moim ś ladem. Racz pani przyj ąć wyrazy g łę bokiego szacunku oraz serdecznej przyja ź ni od Zygmunta Padlewskiego. P. Anieli r ą czki ca ł uj ę i przypominam si ę jej pami ę ci i wzgl ę dom."

9

10 "1863. Dzień 15 Maja Piątek smutną i okropną pozostanie dla nas pamiątką. Dziś bowiem rozstrzelano Padlewskiego Naczelnika Wojennego Województwa Płockiego. Nie rozstrzelano ale zamordowano strasznie zasypano żywego ziemią – zemsty zemsty. Był to człowiek znany ze swej odwagi, dzielności, zapału. Zatruli mu Płocczanie ostatnie chwile obwiniając go o to co nie było jego a raczej ich winą. Niech im tego Bóg nie pamięta. Byłam dziś na jego grobie – zrównany z ziemią zdeptany. Nie modliłam się za duszę jego lecz prosiłam tego męczennika naszego o wstawienie się za nami tu kołaczącymi się jeszcze na ziemi. Mam bowiem nadzieję, że mu Pan Bóg odpuścił winy i przyjął do chwały Swojej – jest to szósta ofiara z rzędu którą zamordowano w Płocku. Miejsce exekucyi jest na placu za Płońskiemi rogatkami".

11 Rozstrzelanie Zygmunta Padlewskiego (pocztówka wyd. prawdopodobnie w 1903r. z okazji 40. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego)

12 Mogiła z Krzyżem na miejscu stracenia Zygmunta Padlewskiego

13 Tablica wystawiona przez mieszkańców Płocka w 1916 roku w tajemnicy przed Niemcami, którzy okupowali w tym czasie miasto. Umieszczona była na krzyżu stojącym na miejscu kaźni. Kiedy krzyż został zastąpiony obeliskiem kamiennym – tablicę przekazano do zbiorów muzealnych.

14 Obelisk poświęcony pamięci Zygmunta Padlewskiego ustawiony na miejscu stracenia w setną rocznicę śmierci tj. 15.05.1963r.

15 Tablica pamięci generała Zygmunta Padlewskiego umieszczona przez Radnych w 1998r. na murze więzienia w Płocku

16 Granitowy obelisk ku czci Zygmunta Padlewskiego ustawiony w miejscu kaźni, ufundowany i wykonany przez Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych w Płocku w stulecie śmierci bohaterskiego naczelnika, który jest do chwili obecnej.

17

18 Prezentacja przygotowana z okazji 150 rocznicy Powstania Styczniowego oraz stracenia generała Zygmunta Padlewskiego w Płocku 15.05.1963r. przez uczestniczki zajęć, w Pracowni Komputerowo-Internetowej im. Sługi Bożej Matki Małgorzaty, pod przewodnictwem ks. Kazimierza Kurka: Danutę Gąsiorowską Jadwigę Owczarczyk S. Blankę Zofię Bońkowską Zdzisławę Ignaczak Joannę Pawlik

19 Bardzo dziękujemy Muzeum Mazowieckiemu w Płocku za udostępnienie materiałów z wystawy Gorzka chwała Cieniom Stycznia 1863 r., które zostały wykorzystane do przygotowania niniejszej prezentacji. Zapraszamy wespół z Muzeum Mazowieckim mieszkańców naszego Miasta do udziału w Marszu Wierności, który wyruszy w najbliższą środę 15.05.2013r., o godz. 15.00 spod płockiego więzienia, aby przybyć na miejsce stracenia Generała przed godz. 16.00.


Pobierz ppt "W krwawem polu srebrne ptasz ę Posz ł y w boje ch ł opcy nasze. Hu! Ha! Krew gra, duch gra, hu! Ha! Niechaj Polska zna, jakich synów ma! Obok Or ł a znak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google