Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 CZĘŚĆ I ZAŁOŻENIA PROJEKTU Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 CZĘŚĆ I ZAŁOŻENIA PROJEKTU Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie."— Zapis prezentacji:

1

2 2 CZĘŚĆ I ZAŁOŻENIA PROJEKTU Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

3 P ODSTAWOWE INFORMACJE W ARSZAWA, 24 WRZEŚNIA 2012 Nazwa projektuChinese for Europeans (C4EU) Program Lifelong Learning Programme Languages (Key Activity 2), Multilateral Projects Numer umowy2010 - 4141 / 001 – 001 Numer projektu511727-LLP-1-2010-1-PL-KA2-KA2MP Okres realizacji projektu01 stycznia 2011 – 31 grudnia 2012 Adres WWW projektu www.chinese4.eu

4 4 D LACZEGO J ĘZYK C HIŃSKI Gospodarcze i polityczne Wzrost pozycji Chin na arenie międzynarodowej, szczególnie w wymiarze gospodarczym i politycznym. Związek pozycji Chin ze strategią rozwojową Unii Europejskiej. Edukacyjne Wzrost liczby wspólnych projektów (pomiędzy UE i Chinami) związanych z nauką, edukacją i kulturą. Duże zapotrzebowanie na rynku europejskim na materiały edukacyjne dotyczące języka chińskiego. Praktyczne Znajomość nawet podstawowych zwrotów ułatwia nawiązywanie kontaktów. Znajomość języków obcych w Chinach jest bardzo słaba. Należy pamiętać, że Chiny to drugi, za USA, największy partner biznesowy UE. Z każdym rokiem pomiędzy Unią i Chinami wzrasta poziom eksportu i importu. Warto podkreślić, że języka chińskiego uczy się obecnie 25 milionów obcokrajowców i liczba ta stale rośnie! Chińczycy uważają, że nikt spoza ich kultury nie jest w stanie nauczyć się języka chińskiego. Samym Chińczykom bardzo trudno przychodzi nauka języków indoeuropejskich. W ARSZAWA, 24 WRZEŚNIA 2012

5 5 C ELE P ROJEKTU I W YNIK P ROJEKTU Cele projektu Popularyzacja języka chińskiego wśród Europejczyków. Propagowanie porozumienia międzykulturowego - zapoznanie Europejczyków z kulturą Chin oraz przełamywanie barier i uprzedzeń wywołanych nieznajomością tej kultury. Ułatwienie poznawania języka chińskiego poprzez zastosowanie multimedialnych metod nauczania - pozwalających każdemu uczącemu się na dobór właściwej dla siebie metody. Wyniki projektu W wyniku realizacji projektu powstaną materiały dydaktyczne służące do samokształcenia w zakresie języka chińskiego. Materiały są adresowane do tych obywateli Unii Europejskiej, którzy - z różnych powodów, np. biznesowych, edukacyjnych, turystycznych czy rodzinnych - zamierzają udać się do Chin lub też planują współpracę z Chińczykami na terenie UE. Celem materiałów dydaktycznych jest przybliżenie mieszkańcom UE kultury i języka chińskiego w takim zakresie, aby uczestnik kursu potrafił odnaleźć się w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych i kulturowych związanych z pobytem w Chinach, budowaniem relacji z Chińczykami etc. W ARSZAWA, 24 WRZEŚNIA 2012

6 6 CZĘŚĆ II REZULTATY PROJEKTU Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

7 7 P ODSTAWY M ETODOLOGICZNE I Z AŁOŻENIA Materiały dydaktyczne składają się z następujących modułów dydaktycznych: moduł 0 - Podstawy języka moduł 1 - Dzieci moduł 2 - Studenci moduł 3 - Biznes moduł 4 - Turyści publikacja - China. Things to know before you go Materiały dydaktyczne koncentrują się na rozwijaniu umiejętności językowych: rozumienie tekstu pisanego w pinyin rozumienie tekstu mówionego rozumienie prostych znaków konstruowanie prostych wypowiedzi zapis prostych znaków w pinyin Materiały dydaktyczne są na poziomie A1. Materiał podzielono wg zasady: wersja podstawowa: A1 (150 słów), A2 (300 słów) i A3 (indywidualne przypadki) poziomy B i C - tylko w uzasadnionych przypadkach Materiał edukacyjny został przetłumaczony i jest dostępny w: 23 urzędowych językach UE Podczas prac wykorzystano metodyki: multimedia learning e-learning micro learning m-learning W ARSZAWA, 24 WRZEŚNIA 2012

8 8 M ODUŁ 0 Opis modułu W tym module można znaleźć podstawowe zwroty i wyrażenia służące do komunikacji w języku chińskim. Moduł jest przeznaczony dla wszystkich czterech grup odbiorców projektu. Znajdują się w nim wybrane elementy języka, których poznanie umożliwi swobodne korzystanie z pozostałych czterech modułów projektu. Grupa docelowa Wszystkie osoby, które chcą zapoznać się z podstawami języka chińskiego. Język i poziom nauczania Język chiński, poziom A1 Języki tłumaczenia 23 języki Unii Europejskiej Struktura 12 lekcji (w tym dwie pierwsze omawiające wymowę i pisownię, pozostałe 10 podzielone tematycznie). Lekcje zawierają dialogi, słownictwo, testy i ćwiczenia multimedialne. Do tekstów dołączone są nagrania audio. Zakres tematyczny Podstawowe słownictwo tematyczne używane w codziennym życiu oraz podstawy gramatyki, pisowni i wymowy. Podstawy metodologiczne Asynchroniczny e-learning Środowisko technologiczne HTML, Flash Dostępność www.chinese4.eu - z poziomu zwykłej przeglądarki internetowej

9 9 M ODUŁ 0 - P RZYKŁADY

10 10 M ODUŁ 1 Opis modułu Podstawowym celem tej części kursu jest nauka podstaw języka chińskiego z wykorzystaniem komunikacji wizualnej. Materiały dydaktyczne są prezentowane w postaci animacji, gier, grafiki i plików audio. Grupa docelowa Dzieci Język i poziom nauczania Język chiński, poziom A1 Języki tłumaczenia 23 języki Unii Europejskiej Struktura 10 lekcji, składają się z animowanych dialogów, słownictwa, multimedialnych gier edukacyjnych oraz ćwiczeń kaligrafii. Lekcje zawierają również nagrania audio oraz dodatkowe animacje multimedialne. Zakres tematyczny Moduł przeznaczony dla dzieci - podstawowe słownictwo tematyczne używane w codziennym życiu i w szkole. Podstawy metodologiczne Multimedia learning Środowisko technologiczne Flash Dostępność www.chinese4.eu - z poziomu zwykłej przeglądarki internetowej

11 11 M ODUŁ 1 - P RZYKŁADY

12 12 M ODUŁ 2 Opis modułu Celem kursu jest nauka podstaw języka chińskiego oraz wybranych sytuacji komunikacyjnych związanych z wizytą w campusie, życiem studenckim i nauką. W module zostały przedstawione różnice kulturowe związane z relacjami międzyludzkimi, a zwłaszcza sposobem uczenia się i prezentacji wiedzy. Grupa docelowa Studenci zamierzający kontynuować naukę w Chinach. Język i poziom nauczania Język chiński, poziom A1. Języki tłumaczenia 23 języki Unii Europejskiej oraz język rosyjski Struktura 5 sekcji tematycznych, każda składająca się z 3 lekcji podzielonych na dialogi, słownictwo i ćwiczenia. Do materiału dydaktycznego dostępne są nagrania. Zakres tematyczny Moduł przeznaczony dla uczniów szkół średnich i wyższych - podstawowe słownictwo tematyczne używane w życiu studenckim. Podstawy metodologiczne Asynchroniczny e-learning Środowisko technologiczne HTML Dostępność www.chinese4.eu - z poziomu zwykłej przeglądarki internetowej

13 13 M ODUŁ 2 - P RZYKŁADY

14 14 M ODUŁ 3 Opis modułu Moduł jest przeznaczony przede wszystkim dla przedsiębiorców z Unii Europejskiej. Materiał dydaktyczny jest prezentowany uczestnikowi kursu regularnie wysyłanymi e-mailami oraz za pośrednictwem strony internetowej projektu – zgodnie z metodyką microlearning. Celem tej metodyki jest budzenie motywacji do opanowania konkretnej wiedzy i umiejętności. Grupa docelowa Przedsiębiorcy (MŚP) chcący rozpocząć współpracę z firmami chińskimi. Język i poziom nauczania Język chiński, poziom A1 Języki tłumaczenia 23 języki Unii Europejskiej Struktura 10 lekcji, oraz 70 e-maili składających się z dialogów, słownictwa, wyrażeń i wskazówek tematycznych. Do materiałów dołączone są nagrania audio. Zakres tematyczny Moduł przeznaczony dla przedsiębiorców planujących współpracę z chińskimi firmami - podstawowe słownictwo tematyczne używane w różnych sytuacjach w biznesie. Podstawy metodologiczne Microlearning Środowisko technologiczne HTML, SMTP Dostępność www.chinese4.eu - z poziomu zwykłej przeglądarki internetowej, oprogramowanie do obsługi poczty elektronicznej

15 15 M ODUŁ 3 - P RZYKŁADY

16 16 M ODUŁ 4 Opis modułu Podstawowym celem modułu jest nauka podstaw języka chińskiego oraz elementów języka, które dotyczą takich zagadnień, jak: podróż, pytanie o kierunek, pytanie o cenę etc. W module są przedstawione zwyczaje Chińczyków podczas prywatnych spotkań z cudzoziemcami. Grupa docelowa Turyści i inne osoby planujące wyjazd do Chin. Język i poziom nauczania Język chiński, poziom A1 Języki tłumaczenia 23 języki Unii Europejskiej Struktura 5 tematów, podzielonych na dialogi, słownictwo i ćwiczenia, dołączone nagrania. Zakres tematyczny Podstawowe słownictwo tematyczne niezbędne dla turystów podczas pobytu w Chinach. Podstawy metodologiczne M-learning Środowisko technologiczne Telefony komórkowe i urządzenia mobilne. Systemy operacyjne: Android, iOS. Dostępność Pobieranie aplikacji ze strony www.chinese4.eu oraz App Store producentów urządzeń.

17 17 M ODUŁ 4 - P RZYKŁADY

18 18 CZĘŚĆ III PODSUMOWANIE Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

19 19 P ODSUMOWANIE | N ARZĘDZIA ELEKTRONICZNE Narzędzia elektroniczne umożliwiają wykorzystanie TIK do nauki chińskiego pisma i chińskiej wymowy. Przykłady: Nauka pisania chińskich znaków jest procesem bardzo długim i żmudnym. Zwykle zajmuje on wiele lat intensywnych ćwiczeń. Wykorzystanie TIK może znacznie przyśpieszyć postępy w nauce pisania po chińsku. Podczas nauki pisanego i mówionego języka chińskiego niezbędne jest częste powtarzanie materiału. TIK umożliwia dopasowanie cyklu i intensywności powtarzania do indywidualnych potrzeb użytkownika. Komputerowe systemy analizy mowy umożliwiają indywidualne doskonalenie wymowy tonalnej dostosowane do poziomu uzdolnień muzycznych uczniów. W ARSZAWA, 24 WRZEŚNIA 2012

20 20 P ODSUMOWANIE | M ETODYKA Metodyka nauczania języka chińskiego musi uwzględniać indywidualne potrzeby użytkownika oraz jego poziom znajomości języka chińskiego. O doborze metodyk nauczania decydują: Cele dydaktyczne – należy ustalić szereg parametrów dydaktycznych, np. czy celem jest nauka leksyki, nauka języka na określonym poziomie i przygotowanie do egzaminu, czy też nauka określonych fraz umożliwiających komunikację językową w określonych sytuacjach komunikacyjnych. Profil użytkownika – ważne są takie elementy, jak wiek, profil zawodowy oraz indywidualne potrzeby użytkownika. Innych metodyk należy użyć podczas opracowania materiału do nauki podstaw chińskiego dla biznesmena, innych dla dzieci, a jeszcze innych dla turysty. Zagadnienia technologiczne – materiał dydaktyczny udostępniany z wykorzystaniem TIK musi uwzględniać poziom przygotowania technicznego użytkowników oraz dostępność technologii (np. urządzeń mobilnych). W przypadku nauczania przez Internet należy brać pod uwagę: szybkość, jakość i niezawodność łącza internetowego. W ARSZAWA, 24 WRZEŚNIA 2012

21 21 P ODSUMOWANIE | M ATERIAŁY DYDAKTYCZNE Materiały dydaktyczne muszą być przygotowane w sposób różnorodny i ciekawy, tak aby przyciągać uwagę użytkownika. Należy pamiętać o tym, że: Materiał powinien motywować do nauki i tworzyć przekonanie, że język chiński nie jest trudny. Uczący się powinien mieć poczucie postępu w nauce i wysoki stopień satysfakcji motywujący do dalszej nauki. Chińczycy często wykorzystują pismo w komunikacji, jest ono bowiem powszechnie zrozumiałe. Komunikacja z wykorzystaniem języka mówionego jest mniej skuteczna. Dlatego podczas nauczania języka chińskiego z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych duży nacisk należy położyć na czytanie i rozumienie tekstu pisanego. Technologia i multimedia powinny być przy tym jedynie tłem dla nauczania, nie zaś elementem dominującym. W ARSZAWA, 24 WRZEŚNIA 2012

22 22 Dziękuję, Prof. Sławomir Czepielewski Chinese for Europeans www.chinese4.eu


Pobierz ppt "2 CZĘŚĆ I ZAŁOŻENIA PROJEKTU Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google