Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWA MATURA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO. 2 JĘZYK ROSYJSKI MOŻNA ZDAWAĆ JAKO PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY ORAZ DODATKOWY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWA MATURA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO. 2 JĘZYK ROSYJSKI MOŻNA ZDAWAĆ JAKO PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY ORAZ DODATKOWY."— Zapis prezentacji:

1 NOWA MATURA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

2 2 JĘZYK ROSYJSKI MOŻNA ZDAWAĆ JAKO PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY ORAZ DODATKOWY

3 3 POZIOMY EGZAMINU Maturę z języka rosyjskiego jako przedmiotu obowiązkowego można zdawać na dwóch poziomach: podstawowym podstawowym rozszerzonym rozszerzonym Maturę z języka rosyjskiego jako przedmiotu dodatkowego można zdawać tylko na poziomie: rozszerzonym rozszerzonym

4 4 Egzamin z języka rosyjskiego, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym składa się z dwóch części: części ustnej części pisemnej

5 5 POZIOM PODSTAWOWY – TYLKO W PRZEDMIOCIE OBOWIĄZKOWYM

6 6 CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM: trwa 15 minut, w tym 10 minut na odpowiedź oraz 5 na przygotowanie składa się z dwóch zadań: - 3 rozmów sterowanych (uzyskiwanie i udzielanie informacji, relacjonowanie wydarzeń oraz negocjowanie) - opisu ilustracji oraz odpowiedzi na 2 pytania związane z ilustracją zdający losuje zestaw z zadaniami Komisja Egzaminacyjna składa się z dwóch osób: przewodniczącego oraz członka (są to nauczyciele języka rosyjskiego: nauczyciel z innej szkoły oraz nauczyciel nie uczący zdających uczniów na egzaminie może być obecny obserwator z OKE, Kuratorium lub Wydziału Oświaty podczas przygotowywania się do odpowiedzi uczeń może robić notatki na specjalnie do tego przygotowanych kartkach

7 7 ZAŁĄCZNIK ZESTAW I – EGZAMIN USTNY, POZIOM PODSTAWOWY

8 8 CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM: 1. trwa 120 minut, w tym 20 minut przeznaczone na część rozumienia ze słuchu 2. składa się z części testowej: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego (teksty informacyjne: komunikaty, instrukcje; rozmowy, wywiady, teksty narracyjne) (zadania zamknięte typu:prawda-fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór) 3. oraz części pisemnej: - krótki tekst użytkowy (pocztówka, zaproszenie, ogłoszenie, notatka, wiadomość, ankieta) -dłuższy tekst użytkowy (list prywatny lub formalny:120-150 słów)

9 9 4. Zespoły Nadzorujące egzamin pisemny składają się z 3 osób (Przewodniczący, oraz dwóch Członków, w tym jeden z innej szkoły) 5. arkusze maturalne dostarczane są przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w stanie nienaruszonym i otwierane są w czasie rozpoczęcia egzaminu. 6. w czasie egzaminu pisemnego z języka rosyjskiego nie wolno korzystać z pomocy naukowych.

10 10 ZAŁĄCZNIK ARKUSZ I POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY MAJ 2006 R

11 11 POZIOM ROZSZERZONY – W PRZEDMIOCIE OBOWIĄZKOWYM I DODATKOWYM

12 12 CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM: 1. trwa 30 minut, w tym 15 minut na przygotowanie i 15 minut na odpowiedź. 2. składa się z dwóch zadań: - rozmowa na podstawie materiału stymulującego i odpowiedź na 5 pytań - prezentacja wybranego tematu (spośród dwóch) i dyskusja z egzaminującym 3. zdający losuje zestaw z zadaniami 4. Komisja Egzaminacyjna składa się z dwóch osób: przewodniczącego oraz członka (są to nauczyciele języka rosyjskiego: nauczyciel z innej szkoły oraz nauczyciel nie uczący zdających uczniów) 5. na egzaminie może być obecny obserwator z OKE, Kuratorium lub Wydziału Oświaty 6. podczas przygotowywania się do odpowiedzi uczeń może robić notatki na specjalnie do tego przygotowanych kartkach

13 13 ZAŁĄCZNIK ZESTAW II – EGZAMIN USTNY, POZIOM ROZSZERZONY

14 14 CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM: 1. trwa 190 minut w tym Arkusz I – 120 minut, a Arkusz II – 70 minut (w tym 25 minut na nagranie) 2. Arkusz I składa się z dwóch zadań: stosowanie struktur leksykalno – gramatycznych (zadania otwarte – transformacje, tłumaczenie fragmentów zdań, słowotwórstwo, test luk), oraz wypowiedzi pisemnej (recenzja, rozprawka, opis i opowiadanie: 200-250 słów) 3.Arkusz II składa się również z dwóch zadań: rozumienie ze słuchu (teksty informacyjne: komunikaty, instrukcje; rozmowy, wywiady, teksty narracyjne) (zadania zamknięte typu:prawda-fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór)

15 15 4. Zespoły Nadzorujące egzamin pisemny składają się z 3 osób (Przewodniczący, oraz dwóch Członków, w tym jeden z innej szkoły) 5. arkusze maturalne dostarczane są przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w stanie nienaruszonym i otwierane są w czasie rozpoczęcia egzaminu. 6. w czasie egzaminu pisemnego z języka rosyjskiego nie wolno korzystać z pomocy naukowych

16 16 ZAŁĄCZNIK ARKUSZ I POZIOM ROZSZERZONY PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY LISTOPAD 2006 R

17 ZAŁĄCZNIK ARKUSZ II POZIOM ROZSZERZONY PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY LISTOPAD 2006 R

18 18 PUNKTACJA I KRYTERIA OCENIANIA EGZAMINU USTNEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM PUNKTACJA I KRYTERIA OCENIANIA EGZAMINU USTNEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

19 19 PUNKTACJA I KRYTERIA OCENIANIA EGZAMINU USTNEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM PUNKTACJA I KRYTERIA OCENIANIA EGZAMINU USTNEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

20 20 PUNKTACJA I KRYTERIA OCENIANIA EGZAMINU PISEMNEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM PUNKTACJA I KRYTERIA OCENIANIA EGZAMINU PISEMNEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

21 21 PUNKTACJA I KRYTERIA OCENIANIA EGZAMINU PISEMNEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM PUNKTACJA I KRYTERIA OCENIANIA EGZAMINU PISEMNEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM II./1., 2.

22 22 KSIĄŻKI I MATERIAŁY POMOCNICZE PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY:

23 23 ADRESY STRON GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE ODNOŚNIE MATURY www.komisja.pl – strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi www.komisja.pl – strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi www.komisja.pl www.cke.edu.pl – strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie www.cke.edu.pl – strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie www.cke.edu.pl

24 24 Ż YCZYMY POWODZENIA!!! DZI Ę KUJEMY ZA UWAG Ę !!!


Pobierz ppt "NOWA MATURA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO. 2 JĘZYK ROSYJSKI MOŻNA ZDAWAĆ JAKO PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY ORAZ DODATKOWY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google