Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ShowMi ShowMi – umiej ę tno ś ci j ę zykowe migrantów warto ś ci ą dla innych Projekt Grundtvig 2009-2011 Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ShowMi ShowMi – umiej ę tno ś ci j ę zykowe migrantów warto ś ci ą dla innych Projekt Grundtvig 2009-2011 Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym."— Zapis prezentacji:

1 ShowMi ShowMi – umiej ę tno ś ci j ę zykowe migrantów warto ś ci ą dla innych Projekt Grundtvig 2009-2011 Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (Program LLP – Grundtvig). Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną

2 ShowMi Zawarto ść Tło (koncepcja projektu, cele, harmonogram; ELP (w Polsce EPJ). -Europejskie Portfolio J ę zykowe oraz Paszport J ę zykowy) Produkty Pilota ż Informacja zwrotna i dyskusja

3 ShowMi Projekt ShowMi

4 ShowMi Cele Pokazanie jakie kompetencje językowe i komunikacyjne posiadają migranci/uchod ź cy* Udostępnianie posiadanych przez nich zasobów j ę zykowych samym migrantom w celach związanych z dalszym kształceniem rynkowi pracy

5 ShowMi Definicja Grupy Docelowej Osoby wielojęzyczne z doświadczeniem migracyjnym które uważają, że ich umiejętności językowe są niezauważone lub które nie potrafią ujawnić całego potencjału używanych przez siebie języków innych niż dominujące języki kraju goszczącego te w niekorzystnej sytuacji i/lub wykluczone z różnych aspektów życia w głównym nurcie społeczeństwa Poszukujące zatrudnienia i mozliwości kształcenia w kraju goszczącym

6 ShowMi Główne produkty Narzędzia do oceny i samooceny kompetencji językowych i komunikacyjnych: Language Explorer (Odkrywca Języka) w postaci List sprawdzających Language Explorer Passport - Paszport Odkrywcy Języka ulotka informacyjna dla grupy docelowej Wszystkie materiały dostępne w kilku językach

7 ShowMi Języki Języki, którymi posługują się partnerzy projektu: angielski, francuski, niemiecki, włoski, polski, hiszpański Języki dodatkowe: albański arabski bośniacki chiński (mandaryn) kurdyjski portugalski paszto rumuński rosyjski turecki ukraiński urdu

8 ShowMi Główne produkty Przewodnik dla nauczycieli i konsultantów nt. wykorzystywania materiałów z migrantami/uchodźcami, zawierający również przykłady dobrych praktyk

9 ShowMi Partnerzy AT: Wiener Volkshochschulen CH: FSEA DE: Thüringer Volkshochschulverband e.V. ES: Instituto de Formación Integral IT: Uczące się społeczeństwo PL: SWSPiZ Łódź UK: CILT, Krajowe Centrum Językowe UK: Nauczanie dorosłych, Lancashire

10 ShowMi Oczekiwania Uzmysłowić migrantom jak ważny jest ich ojczysty język dla nich samych i w społeczeństwach goszczących, włączenie edukacji dla dorosłych -> zmiana w podejściu Dodatki do istniejących materiałów (Europejski Paszport Językowy, EuroPass) - oparte na jednakowych standardach europejskich

11 ShowMi Plan pracy i harmonogram paźdz.-grudz. 2010 – trening w każdym kraju stycz.-lip. 2011 – pilotaż materiałów czerwiec 2011 – warsztat europejski (UK) lipiec-październik 2011 – informacja zwrotna i korekta materiału

12 ShowMi

13 Cele Paszportu Językowego Dokumentuje znajomość wszystkich języków obcych bez względu na sposób i miejsce ich nauki Oparty na CEF- Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

14 ShowMi Europejski system opisu kształcenia językowego

15 ShowMi Funkcje jakie pełni Paszport Odkrywcy Języka dokumentuje umiejętności językowe określonego zakresu języków z uwzględnieniem różnych sposobów uzyskania znajomości języka we wszelkich zakresach umiejętności różnego rodzaju cele znajomości języka zgodnie ze standardami europejskimi – pozwala na korzystanie z innych narzedzi dokumentujących

16 ShowMi Stanowi skrót Paszportu Językowego oparty na CEF -> powszechnie przyjęty Paszport Europejski dostępny online uznawalność na terenie całej Europy

17 ShowMi Charakterystyka Europejskiego Portfolio Językowego Cele EPJ Wykorzystanie list kontrolnych Wady w wypadku korzystania przez migrantów

18 ShowMi Odkrywca Języka

19 ShowMi Pilotaż od stycznia do lipca 2011

20 ShowMi Plany Przynajmniej 1 kurs dla migrantów Zaangażowanie 150 migrantów ze wszystkich krajów Wykorzystanie materiału w pilotażu Ewaluacja pilotażu (co funkcjonowało, co wymaga udoskonalenia, czego brakuje) Narzędzia ewaluacyjne Platforma uczenia się Moodle

21 ShowMi www.showmiproject.eu

22 ShowMi Dziękujemy za uwagę Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania www.swspiz.pl Biuro Projektu : 42/664-22-78 e-mail: showmi@swspiz.pl


Pobierz ppt "ShowMi ShowMi – umiej ę tno ś ci j ę zykowe migrantów warto ś ci ą dla innych Projekt Grundtvig 2009-2011 Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google