Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum (CASZNiS) jest ukierunkowane na pomoc inwalidom wzroku, jak również innym niepełnosprawnym. Centrum działa przy PZN Okręg Łódzki. uruchomiono.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum (CASZNiS) jest ukierunkowane na pomoc inwalidom wzroku, jak również innym niepełnosprawnym. Centrum działa przy PZN Okręg Łódzki. uruchomiono."— Zapis prezentacji:

1

2 Centrum (CASZNiS) jest ukierunkowane na pomoc inwalidom wzroku, jak również innym niepełnosprawnym. Centrum działa przy PZN Okręg Łódzki. uruchomiono stronę internetową z możliwością logowania się niepełnosprawnych poszukujących pracy, pracodawców chcących zatrudnić osobę niepełnosprawną. Charakterystyka projektu

3 dopasowanie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych wzrokowo do wymogów współczesnego rynku pracy; rozwinięcie umiejętności komputerowych; aktywizacja zawodowa; zwiększenie stopnia samoakceptacji i wiary we własne siły Cele projektu

4 Projekt adresowany był do osób w wieku aktywności zawodowej, mieszkańców województwa łódzkiego, posiadających orzeczoną niepełnosprawność wzrokową i: będących bezrobotnymi (w tym długotrwale), niezatrudnionymi, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej, nieaktywnymi zawodowo (preferowani 50+), niekorzystającymi ze wsparcia w ramach projektów z Działania 1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Grupy docelowe

5 W ramach Projektu uruchomione zostały trzy rodzaje szkoleń odbywających się w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Łódzki w Łodzi. Za okres uczestnictwa w szkoleniu przewidziana została wypłata zasiłku szkoleniowego w wysokości 4.00zł brutto za godzinę szkolenia. Zapewniono materiały promocyjne i dydaktyczne oraz catering w trakcie zajęć. Szkolenia

6 Obejmowało 64 godziny dydaktyczne praktycznych zajęć w zakresie środowiska Windows i obsługi Internetu; Szkolenie zakończone egzaminem umożliwiającym uzyskanie ogólnoeuropejskiego Certyfikatu ECDL e-Citizen; Zajęcia odbywały się w czteroosobowych grupach we własnym laboratorium komputerowym; Przeszkolono 80 osób. 1. Szkolenie komputerowe

7

8 96 godzin dydaktycznych komunikatywnego języka angielskiego; wykorzystywano materiały dydaktyczne na kasetach magnetofonowych i płytach CD; Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 4 godziny; Przeszkolono 60 osób. 2. Język angielski

9

10 160 godzin dydaktycznych; Cykl zajęć z psychologiem, prawnikiem, doradcą zawodowym, wizażystą i rehabilitantem wspomagających osoby niewidome i słabowidzące w wejściu lub powrocie na rynek pracy; Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu po 4 godziny. Przeszkolono 60 osób. 3. "Idę do pracy

11

12 W ramach Projektu uruchomiono Punkt Informacyjny czynny w środy i piątki w godz. 10.00-16.00; W Punkcie Informacyjnym można było uzyskać szczegółowe wiadomości o Projekcie i wszelkie informacje dotyczące uregulowań sytuacji osób niewidomych i słabowidzących. Punkt Informacyjny

13 Koordynator - Henryk Ługowski Asystent Koordynatora – Aneta Brzezińska / Małgorzata Bujak Obsługa finansowo-księgowa - Marta Pajkert Obsługa administracyjno-biurowa - Anna Nastarowicz Punkt Informacyjny - Teresa Wrzesińska Kadra Projektu

14 Przeszkolenie 80 Beneficjentów Ostatecznych (BO) w zakresie obsługi komputera; Przeszkolenie 60 BO w zakresie posługiwania się komunikatywnym językiem angielskim; Przeszkolenie 60 BO w zakresie praktycznego poruszania się na rynku pracy; Ukończenie szkoleń przez min. 85% BO Zakładane rezultaty – twarde

15 Przeprowadzenie 80 certyfikowanych egzaminów ECDL e-Citizen; Uzyskanie certyfikatów e-Citizen przez min. 85%BO; Udział w konferencji min. 50 osób; Udzielenie informacji i porad przez specjalistów min. 500 osobom; Zalogowanie się na portalu min. 100 osób. Zakładane rezultaty – twarde cd.

16 Nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych – podstawy użytkowania komputerów, przetwarzania tekstów, posługiwania się Internetem (w celu zdobycia pracy) i komunikatorami internetowymi; Zdobycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym; Zakładane rezultaty – miękkie

17 Zniesienie barier psychologicznych dzięki nabyciu nowych umiejętności: – przełamanie poczucia bezradności, – niechęci do pracy, – podniesienie poziomu samooceny, – motywacji; Zakładane rezultaty – miękkie cd.

18 Zwiększenie zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych; Nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem, poprawy wizerunku, autoprezentacji; Nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy. Zakładane rezultaty – miękkie cd.

19 Rezultaty projektu osiągnięte w trakcie jego realizacji były badane i dokumentowane na bieżąco, poprzez: – listy obecności, – ankiety oceny szkoleń, – ankiety oceny trenerów, – raporty cząstkowe, notatki z obserwacji i wywiady Monitorowanie rezultatów

20 114 osób wzięło udział w Projekcie; powstały autorskie programy osób prowadzących zajęcia dostosowane do potrzeb osób z problemami wzrokowymi; udzielono 852 porad telefonicznych i bezpośrednich 774 Beneficjentom Ostatecznym, w tym: – 451 kobietom; – 323 mężczyznom; Rezultaty osiągnięte w Projekcie

21 11 osób znalazło zatrudnienie; 15263 osób (na dzień 23 listopada ) odwiedziło stronę internetową projektu; 62 osoby zdały egzamin z informatyki i otrzymały międzynarodowy certyfikat umiejętności komputerowych e-Citizen; Rezultaty osiągnięte w Projekcie cd.

22 Patroni medialni

23 Dziękuję Państwu za przybycie i uwagę


Pobierz ppt "Centrum (CASZNiS) jest ukierunkowane na pomoc inwalidom wzroku, jak również innym niepełnosprawnym. Centrum działa przy PZN Okręg Łódzki. uruchomiono."

Podobne prezentacje


Reklamy Google