Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarka odpadami Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku Janusz Sokołowski ZTNiC PW luty 2013r. Agnieszka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarka odpadami Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku Janusz Sokołowski ZTNiC PW luty 2013r. Agnieszka."— Zapis prezentacji:

1 Gospodarka odpadami Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku Janusz Sokołowski ZTNiC PW luty 2013r. Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku.

2 Światowa produkcja tworzyw sztucznych w latach 1950-2011
Gospodarka odpadami Światowa produkcja tworzyw sztucznych w latach Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku.

3 Światowa produkcja tworzyw sztucznych w 2011
Gospodarka odpadami Światowa produkcja tworzyw sztucznych w 2011 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku.

4 Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w Europie
Gospodarka odpadami Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w Europie 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 12000 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku.

5 Zużycie tworzyw sztucznych w Europie wg segmentów zastosowań w 2011
Gospodarka odpadami Zużycie tworzyw sztucznych w Europie wg segmentów zastosowań w 2011 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku.

6 Zużycie tworzyw sztucznych w Europie
Gospodarka odpadami Zużycie tworzyw sztucznych w Europie wg segmentów zastosowań i rodzajów tworzyw w 2011 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku.

7 Zapotrzebowanie na tworzyw sztucznych w Europie
Gospodarka odpadami Zapotrzebowanie na tworzyw sztucznych w Europie wg rodzajów tworzyw w 2011 7% 7,5% 19% 12% 17% 20% 47 MLN TON Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku.

8 Zapotrzebowanie na tworzyw sztucznych w Europie
Gospodarka odpadami Zapotrzebowanie na tworzyw sztucznych w Europie wg rodzajów tworzyw w 2011 2000 10000 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku.

9 Łańcuch wartości tworzyw sztucznych
Gospodarka odpadami Łańcuch wartości tworzyw sztucznych 47 mln ton 25,1 mln ton Utylizacja 10,2 mln ton Odzysk 14,9 mln ton 6,3 mln t 25,1% 8,6 mln t 34,1% 40,9% 59,1% Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku.

10 Analiza odpadów pokonsumenckich
Gospodarka odpadami Analiza odpadów pokonsumenckich odpady wytworzone odzysk unieszkodliwianie / składowanie odzysk energii recykling 2006 2011 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku.

11 Łączna stopa odzysku w poszczególnych krajach w 2011 roku
Gospodarka odpadami Łączna stopa odzysku w poszczególnych krajach w 2011 roku 0% 50% 100% Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku.

12 Całkowity wskaźnik odzysku opakowań w krajach w 2011 roku
Gospodarka odpadami Całkowity wskaźnik odzysku opakowań w krajach w 2011 roku 0% 50% 100% Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku.

13 Produkcja w branży tworzyw sztucznych w UE-27
Gospodarka odpadami Produkcja w branży tworzyw sztucznych w UE-27 maszyny do przetwórstwa produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych tworzywa sztuczne w formach podstawowych 1992 2001 2009 2012 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku.

14 Recykling tworzyw sztucznych
Gospodarka odpadami Recykling tworzyw sztucznych Obecnie ponad połowa wyrobów z tworzyw sztucznych demontowanych ze starych budynków jest poddawana recyklingowi lub wykorzystywana w procesach odzysku energii. Kluczowe znaczenie ma sortowanie zwiększające dostępność surowca. „Recycler” – technologia automatycznego recyklingu opracowana przez fińskich naukowców w 2011 roku. Technologia ta może mieć ogromny wpływ na sposób zarządzania strumieniem odpadów. Recycler rozdziela odpady budowlane, umożliwiając ponowne wykorzystanie a ponadto usuwa ze strumienia materiały niepożądane. Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku.

15 Recykling tworzyw sztucznych
Gospodarka odpadami Recykling tworzyw sztucznych EPS – zmielenie odpadów ponowne wykorzystanie do nowych wyrobów EPS wykorzystanie sproszkowane materiału do innych zastosowań produkcja izolacyjnych materiałów budowlanych wykorzystanie jako podłoże (drenaż, substrat do roślin) PS – sprasowanie lub zmielenie EPS i przerobienie na sprasowane granulki PS w procesie formowania wtryskowego bądź w wyrobach wytłaczanych ponowne wykorzystanie do produkcji EPS (opakowania, izolacja) Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku.

16 Recykling tworzyw sztucznych
Gospodarka odpadami Recykling tworzyw sztucznych Thermo Poly Rock – wytwarzany na bazie odpadów z tworzyw sztucznych, w tym PCW. Jest stosowany do produkcji szkieletów domów. wodoodporny nie gnije bardziej wytrzymały duża twardość „syntetyczny beton” – powstały z tworzyw sztucznych zmielonych i przerobionych na granulat a następnie zmieszanych z żywicami oraz specjalnymi polimerami termoutwardzalnymi. mocniejszy zapewnia lepszą izolację, bezodprykowy, wodoodporny, ogniotrwały Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku.

17 Gospodarka odpadami PCW
W całej Europie prowadzone są programy zbiórki i recyklingu zużytych ram okiennych, prowadzony jest recykling zużytych pokryć dachowych, membran wodoodpornych, pokryć podłogowych z PCW oraz odpadów innych pokonsumenckich materiałów powlekanych PCW. Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku.

18 Odpady jako cenny surowiec wtórny
Gospodarka odpadami Odpady jako cenny surowiec wtórny Wielka Brytania przeróbka materiału biomasowego w wysokiej jakości paliwo i energię przetwarzanie plastikowych butelek w surowiec do ponownego zastosowania w produkcji butelek Polska reforma systemu gospodarowania odpadami zwiększenie stosowania tworzyw sztucznych w branży cementowej Hiszpania rozwój centrów ECO EPS gromadzących i poddających recyklingowi ekspandowany polistyren odpady, których nie da się przerobić wykorzystuje się jako lepiszcze do asfaltu Norwegia sztuczne rafy z wykorzystanie rur z PCW pochodzącego z recyklingu, zbudowane w celu ochrony lokalnych gatunków ryb Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku.

19 Gospodarka odpadami Komisja Europejska stwierdza: Z uwagi na fakt, że w niektórych państwach członkowskich odzyskuje się ponad 80% odpadów, kraje UE powinny się wymieniać najlepszymi praktykami w zakresie gospodarki odpadami. CEL: całkowite wyeliminowanie tworzyw sztucznych ze składowisk do 2020 roku. Jednym z przykładów jest opracowanie nowej technologii kompleksowego przetwarzania zużytych folii opakowaniowych na granulat do wytwarzania innych produktów z tworzyw sztucznych. Innym przykładem może być próba przeróbki poliolefin i polistyrenu oraz oleju odpadowego na użyteczne produkty stałe, ciekłe i gazowe. Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku.


Pobierz ppt "Gospodarka odpadami Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku Janusz Sokołowski ZTNiC PW luty 2013r. Agnieszka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google