Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. Gospodarka odpadami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. Gospodarka odpadami."— Zapis prezentacji:

1 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. Gospodarka odpadami WYKŁAD 8 Janusz Sokołowski ZTNiC PW luty 2013r. Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku

2 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. Gospodarka odpadami WYKŁAD 8 Światowa produkcja tworzyw sztucznych w latach

3 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. Gospodarka odpadami WYKŁAD 8 Światowa produkcja tworzyw sztucznych w 2011

4 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. Gospodarka odpadami WYKŁAD 8 Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w Europie

5 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. Gospodarka odpadami WYKŁAD 8 Zużycie tworzyw sztucznych w Europie wg segmentów zastosowań w 2011

6 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. Gospodarka odpadami WYKŁAD 8 Zużycie tworzyw sztucznych w Europie wg segmentów zastosowań i rodzajów tworzyw w 2011

7 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. Gospodarka odpadami WYKŁAD 8 Zapotrzebowanie na tworzyw sztucznych w Europie wg rodzajów tworzyw w MLN TON 7% 7,5% 19%12% 17% 20%

8 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. Gospodarka odpadami WYKŁAD 8 Zapotrzebowanie na tworzyw sztucznych w Europie wg rodzajów tworzyw w

9 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. Gospodarka odpadami WYKŁAD 8 Łańcuch wartości tworzyw sztucznych 47 mln ton 25,1 mln ton Utylizacja 10,2 mln ton Odzysk 14,9 mln ton 6,3 mln t 25,1% 8,6 mln t 34,1% 40,9% 59,1%

10 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. Gospodarka odpadami WYKŁAD 8 Analiza odpadów pokonsumenckich odpady wytworzone odzysk unieszkodliwianie / składowanie odzysk energii recykling

11 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. Gospodarka odpadami WYKŁAD 8 Łączna stopa odzysku w poszczególnych krajach w 2011 roku 0% 50% 100%

12 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. Gospodarka odpadami WYKŁAD 8 Całkowity wskaźnik odzysku opakowań w krajach w 2011 roku 0%50%100%

13 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. Gospodarka odpadami WYKŁAD 8 Produkcja w branży tworzyw sztucznych w UE maszyny do przetwórstwa produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych tworzywa sztuczne w formach podstawowych

14 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. Gospodarka odpadami WYKŁAD 8 Recykling tworzyw sztucznych Obecnie ponad połowa wyrobów z tworzyw sztucznych demontowanych ze starych budynków jest poddawana recyklingowi lub wykorzystywana w procesach odzysku energii. Kluczowe znaczenie ma sortowanie zwiększające dostępność surowca. Recycler – technologia automatycznego recyklingu opracowana przez fińskich naukowców w 2011 roku. Technologia ta może mieć ogromny wpływ na sposób zarządzania strumieniem odpadów. Recycler rozdziela odpady budowlane, umożliwiając ponowne wykorzystanie a ponadto usuwa ze strumienia materiały niepożądane.

15 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. Gospodarka odpadami WYKŁAD 8 Recykling tworzyw sztucznych EPS – zmielenie odpadów ponowne wykorzystanie do nowych wyrobów EPS wykorzystanie sproszkowane materiału do innych zastosowań produkcja izolacyjnych materiałów budowlanych wykorzystanie jako podłoże (drenaż, substrat do roślin) PS – sprasowanie lub zmielenie EPS i przerobienie na sprasowane granulki PS w procesie formowania wtryskowego bądź w wyrobach wytłaczanych ponowne wykorzystanie do produkcji EPS (opakowania, izolacja)

16 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. Gospodarka odpadami WYKŁAD 8 Recykling tworzyw sztucznych Thermo Poly Rock – wytwarzany na bazie odpadów z tworzyw sztucznych, w tym PCW. Jest stosowany do produkcji szkieletów domów. wodoodporny nie gnije bardziej wytrzymały duża twardość syntetyczny beton – powstały z tworzyw sztucznych zmielonych i przerobionych na granulat a następnie zmieszanych z żywicami oraz specjalnymi polimerami termoutwardzalnymi. mocniejszy zapewnia lepszą izolację, bezodprykowy, wodoodporny, ogniotrwały

17 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. Gospodarka odpadami WYKŁAD 8 Gospodarka odpadami PCW W całej Europie prowadzone są programy zbiórki i recyklingu zużytych ram okiennych, prowadzony jest recykling zużytych pokryć dachowych, membran wodoodpornych, pokryć podłogowych z PCW oraz odpadów innych pokonsumenckich materiałów powlekanych PCW.

18 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. Gospodarka odpadami WYKŁAD 8 Odpady jako cenny surowiec wtórny Wielka Brytania przeróbka materiału biomasowego w wysokiej jakości paliwo i energię przetwarzanie plastikowych butelek w surowiec do ponownego zastosowania w produkcji butelek Polska reforma systemu gospodarowania odpadami zwiększenie stosowania tworzyw sztucznych w branży cementowej Hiszpania rozwój centrów ECO EPS gromadzących i poddających recyklingowi ekspandowany polistyren odpady, których nie da się przerobić wykorzystuje się jako lepiszcze do asfaltu Norwegia sztuczne rafy z wykorzystanie rur z PCW pochodzącego z recyklingu, zbudowane w celu ochrony lokalnych gatunków ryb

19 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. Gospodarka odpadami WYKŁAD 8 Komisja Europejska stwierdza: Z uwagi na fakt, że w niektórych państwach członkowskich odzyskuje się ponad 80% odpadów, kraje UE powinny się wymieniać najlepszymi praktykami w zakresie gospodarki odpadami. CEL: całkowite wyeliminowanie tworzyw sztucznych ze składowisk do 2020 roku. Jednym z przykładów jest opracowanie nowej technologii kompleksowego przetwarzania zużytych folii opakowaniowych na granulat do wytwarzania innych produktów z tworzyw sztucznych. Innym przykładem może być próba przeróbki poliolefin i polistyrenu oraz oleju odpadowego na użyteczne produkty stałe, ciekłe i gazowe.


Pobierz ppt "Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. Gospodarka odpadami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google