Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model współpracy uczelni z biznesem w zakresie innowacji i transferu technologii dr inż. Sławomir Olko Politechnika Śląska Wodzisław Śląski - 7 marca 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model współpracy uczelni z biznesem w zakresie innowacji i transferu technologii dr inż. Sławomir Olko Politechnika Śląska Wodzisław Śląski - 7 marca 2013."— Zapis prezentacji:

1 Model współpracy uczelni z biznesem w zakresie innowacji i transferu technologii dr inż. Sławomir Olko Politechnika Śląska Wodzisław Śląski - 7 marca 2013

2 nauczycieli akademickich; studentów na 48 kierunkach; języku angielskim 5 studia w języku angielskim na 5 wydziałach; wydanych dyplomów; wypromowanych tytułów doktorskich; habilitacji. Politechnika Śląska w liczbach

3 Politechnika Śląska – 13 wydziałów

4 285 prace naukowo-badawcze ,98 zł;285 umów o prace naukowo-badawcze (NB) podpisane ze zleceniodawcami z przemysłu na łączną kwotę ,98 zł; 193 usługowo- badawcze ,04 zł;193 realizowanych umów o prace usługowo- badawcze (U) na łączną kwotę ,04 zł; Współpraca z biznesem w 2010 roku

5 Ponadto poszczególne Wydziały współpracują, m.in. z takimi firmami jak: 5

6 Partnerów biznesowych do realizacji projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze źródeł publicznych (POIG, 7PR) Przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem własnych technologii we współpracy z Politechniką Śląską Przedsiębiorców zainteresowanych zlecaniem usług wykorzystania aparatury, ekspertów, 6

7 Formy współpracy z biznesem Współpraca bezbudżetowa Badania zlecane przez przedsiębiorstwa Projekty Naukowo-badawcze (NB) Projekty celowe (PC) Prace usługowe (U) Działalność Centrum Innowacji i Transferu Technologii Działalność Śląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Platformy Technologiczne Działalność AIP i Biura Karier Studenckich Inne usługi dla biznesu: Regionalny Punkt Kontaktowy, Biblioteka, usługi teleinformatyczne

8 Nasze motto: Dokonywanie zadziwiających odkryć jest rzeczą łatwą. Znacznie trudniej udoskonalić je do tego stopnia, aby mogły znaleźć praktyczne zastosowanie Thomas Alva Edison CITT - Cel i zakres działania łączenie Nauki z Biznesem Celem działalności CITT jest łączenie Nauki z Biznesem, co realizujemy między innymi poprzez takie zadania jak: Transfer innowacyjnych rozwiązań do gospodarki; Promocja oferty technologicznej oraz badawczej PŚ; Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, szczególnie w zakresie zakładania spółek typu spin-off.

9 Formy komercjalizacji własności intelektualnej Formy komercjalizacji własności intelektualnej: udzielenie zgody na korzystanie z dobra intelektualnego innym podmiotom za wynagrodzeniem, w szczególności przez udzielenie licencji, przeniesienie praw do dobra intelektualnego na podmiot trzeci za wynagrodzeniem, utworzenie lub przystąpienie do spółki spin-off z udziałem Uczelni lub spółki celowej, utworzenie konsorcjum badawczo-komercjalizującego. Regulamin komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Śląskiej Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej nr 11/11/12

10 Oferta CITT OFERTA CITT DLA BIZNESU Audyt technologiczny i innowacyjny Dedykowane kursy dokształcające Zakup, rozwój technologii Opinia o innowacyjności Badania, ekspertyzy Doradztwo w doborze źródeł finansowania OFERTA CITT DLA NAUKI Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Ochrona własności intelektualnej Promocja oferty technologicznej Komercjalizacja technologii

11 Bazy Politechniki Śląskiej Katalog Ofert Technologii: Baza Aparatury Specjalistycznej Baza Ekspertów l eksperci.polsl.pl aparatura.polsl.pl

12 Animatorzy sieci innowacji Imię i NAZWISKONUMER TELEFONU ADRES Michał FAFIŃSKI Grzegorz STUDZIŃSKI Piotr WIĄCEK Jan WRÓBELSKI Sławomir OLKO - koordynator Działanie w ramach Projektu Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Poddziałanie PO KL

13 Animatorzy sieci innowacji Cele działalności: rozwój innowacji budowa sieci współpracy transfer technologii pobudzanie kreatywności rozwój przedsiębiorczości Środowisko pracy: przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu, samorządy

14 Animatorzy sieci innowacji Zakres działań/pomocy animatora sieci innowacji: identyfikacja potrzeb w zakresie nowoczesnych, innowacyjnych technologii dla przedsiębiorstw poprzez przeprowadzona diagnozę potrzeb technologicznych. pozyskiwanie partnerów do współpracy z sektorów nauki i biznesu w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wymiany wiedzy. prezentacja informacji o możliwościach badawczych, opracowaniach know- how jednostek badawczych użytecznych w sferze biznesowej, promocja oferty jednostek badawczo-rozwojowych wśród przedsiębiorców, inicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami.

15 Zapraszamy na naszą stronę

16 Zapraszam do współpracy! Dziękuję za uwagę Sławomir OLKO


Pobierz ppt "Model współpracy uczelni z biznesem w zakresie innowacji i transferu technologii dr inż. Sławomir Olko Politechnika Śląska Wodzisław Śląski - 7 marca 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google