Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki badania PISA 2000-2009 w Polsce Zmiany i wyzwania na przyszłość Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki badania PISA 2000-2009 w Polsce Zmiany i wyzwania na przyszłość Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki badania PISA 2000-2009 w Polsce Zmiany i wyzwania na przyszłość Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Warszawa, 15 września 2010 r. Czego dokonaliśmy przez ostatnich dziewięć lat? Co mamy nadal do zrobienia? Perspektywa uczenia się przez całe życie Jakiej edukacji pragniemy za następnych dziewięć lat?

3 Warszawa, 15 września 2010 r. Agenda 1.Standardy/wskazówki do SIWZ 2.Regulaminy dot. Zamówień publicznych 3.Współpraca międzyzespołowa/szkolenia 4.Planowanie prac: zespół analityczno-informatyczny, prawnicy 5.Eksperci banku światowego 2003 Finlandia543 Korea534 Kanada528 Australia525 Lichtenstein525 Nowa Zelandia522 Irlandia515 Szwecja514 Holandia513 Hong Kong-Chiny510 Belgia507 Norwegia500 Szwajcaria499 Japonia498 Makao-Chiny498 Polska497 Francja496 USA495 Dania492 Islandia492 Niemcy491 Austria491 Łotwa491 Czechy489 Węgry482 Hiszpania481 Luksemburg479 Portugalia478 Włochy476 Grecja472 2000 Finlandia546 Kanada534 Nowa Zelandia529 Australia528 Irlandia527 Hong Kong-Chiny525 Korea525 Japonia522 Szwecja516 Belgia507 Islandia507 Norwegia505 Francja505 USA504 Dania497 Szwajcaria494 Hiszpania493 Austria492 Czechy492 Włochy487 Niemcy484 Lichtenstein483 Węgry480 Polska479 Grecja474 Portugalia470 Rosja462 Łotwa458 Izrael452 Tajlandia431 Bułgaria430 2006 Korea556 Finlandia547 Hong Kong-Chiny536 Kanada527 Nowa Zelandia521 Irlandia517 Australia513 Lichtenstein510 Polska508 Szwecja507 Holandia507 Belgia501 Estonia501 Szwajcaria499 Japonia498 Tajwan496 Wielka Brytania495 Niemcy495 Dania494 Słowenia494 Makao-Chiny492 Austria490 Francja488 Islandia484 Norwegia484 Czechy483 Węgry482 Łotwa479 Luksemburg479 Chorwacja477 Portugalia472 2009 Szanghaj-Chiny556 Korea539 Finlandia536 Hongkong-Chiny533 Singapur526 Kanada524 Nowa Zelandia521 Japonia520 Australia515 Holandia508 Belgia506 Norwegia503 Estonia501 Szwajcaria501 Polska500 Islandia500 USA500 Liechtenstein499 Szwecja497 Niemcy497 Irlandia496 Francja496 Tajwan495 Dania495 Wielka Brytania494 Węgry494 Portugalia489 Macao-Chiny487 Włochy486 Łotwa484 Słowenia483 Grecja483 Hiszpania481 Czechy478 Słowacja477 41 krajów57 krajów65 krajów 43 kraje Czytanie i interpretacja – Polskę wyróżnia przejście od bardzo niskich wyników w 2000 roku do wyników powyżej średniej OECD

4 Warszawa, 15 września 2010 r. Agenda 1.Standardy/wskazówki do SIWZ 2.Regulaminy dot. Zamówień publicznych 3.Współpraca międzyzespołowa/szkolenia 4.Planowanie prac: zespół analityczno-informatyczny, prawnicy 5.Eksperci banku światowego 2003 Hong Kong (Chiny)550 Finlandia544 Korea542 Holandia538 Liechtenstein536 Japonia534 Kanada532 Belgia529 Makao (Chiny)527 Szwajcaria527 Australia524 Nowa Zelandia523 Czechy516 Islandia515 Dania514 Francja511 Szwecja509 Austria506 Irlandia503 Niemcy503 Słowacja498 Norwegia495 Luksemburg493 Polska490 Węgry490 Hiszpania485 Łotwa483 USA483 Federacja Rosyjska468 Portugalia466 Włochy466 Grecja445 Serbia437 Turcja423 Urugwaj422 Tajlandia417 Meksyk385 2006 Tajwan549 Finlandia548 Hong Kong (Chiny)547 Korea547 Holandia531 Szwajcaria530 Kanada527 Makao (Chiny)525 Liechtenstein525 Japonia523 Nowa Zelandia522 Belgia520 Australia520 Estonia515 Dania513 Czechy510 Islandia506 Austria505 Słowenia504 Niemcy504 Szwecja502 Irlandia501 Francja496 Wielka Brytania495 Polska495 Słowacja492 Węgry491 Luksemburg490 Norwegia490 Litwa486 Łotwa486 Hiszpania480 Azerbejdżan476 Rosja476 USA474 Chorwacja467 Portugalia466 2009 Szanghaj (Chiny)600 Singapur562 Hong Kong (Chiny)555 Korea546 Taiwan543 Finlandia541 Liechtenstein536 Szwajcaria534 Japonia529 Kanada527 Holandia526 Makao (Chiny)525 Nowa Zelandia519 Belgia515 Australia514 Niemcy513 Estonia512 Islandia507 Dania503 Słowenia501 Norwegia498 Francja497 Słowacja497 Austria496 Polska495 Szwecja494 Czechy493 W. Brytania492 Węgry490 Luksemburg489 USA487 Irlandia487 Portugalia487 Hiszpania483 Włochy483 Łotwa482 Litwa477 41 krajów57 krajów65 krajów Matematyka – brak zmian przy pewnym obniżeniu osiągnięć uczniów w wielu krajach

5 Warszawa, 15 września 2010 r. Agenda 1.Standardy/wskazówki do SIWZ 2.Regulaminy dot. Zamówień publicznych 3.Współpraca międzyzespołowa/szkolenia 4.Planowanie prac: zespół analityczno-informatyczny, prawnicy 5.Eksperci banku światowego 2006 Finlandia563 Hongkong-Chiny542 Kanada534 Tajwan532 Estonia531 Japonia531 Nowa Zelandia530 Australia527 Holandia525 Liechtenstein522 Korea522 Słowenia519 Niemcy516 Wielka Brytania515 Czechy513 Szwajcaria512 Makao-Chiny511 Austria511 Belgia510 Irlandia508 Węgry504 Szwecja503 Polska498 Dania496 Francja495 Chorwacja493 Islandia491 Łotwa490 USA489 Słowacja488 Hiszpania488 Litwa488 Norwegia487 Luksemburg486 Rosja479 Włochy475 Portugalia474 57 krajów 2009 Szanghaj-Chiny575 Finlandia554 Hongkong-Chiny549 Singapur542 Japonia539 Korea538 Nowa Zelandia532 Kanada529 Estonia528 Australia527 Holandia522 Tajwan520 Niemcy520 Lichtenstein520 Szwajcaria517 Wielka Brytania514 Słowenia512 Makao-Chiny511 Polska508 Irlandia508 Belgia507 Węgry503 Stany Zjednoczone502 Czechy500 Norwegia500 Dania499 Francja498 Islandia496 Szwecja495 Austria494 Łotwa494 Portugalia493 Litwa491 Słowacja490 Włochy489 Hiszpania488 65 krajów Rozumowanie w naukach przyrodniczych poprawa między 2006 a 2009 – powyżej średniej OECD

6 Warszawa, 15 września 2010 r. Agenda 1.Standardy/wskazówki do SIWZ 2.Regulaminy dot. Zamówień publicznych 3.Współpraca międzyzespołowa/szkolenia 4.Planowanie prac: zespół analityczno-informatyczny, prawnicy 5.Eksperci banku światowego Główny sukces Polski to zmniejszanie odsetka uczniów osiągających najsłabsze wyniki Czytanie i interpretacja Poziom odniesienia w programie Kształcenie i Szkolenie 2020 (15%)

7 Warszawa, 15 września 2010 r. Agenda 1.Standardy/wskazówki do SIWZ 2.Regulaminy dot. Zamówień publicznych 3.Współpraca międzyzespołowa/szkolenia 4.Planowanie prac: zespół analityczno-informatyczny, prawnicy 5.Eksperci banku światowego Odsetek uczniów osiągających najsłabsze wyniki jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej Rozumowanie w naukach przyrodniczych

8 Warszawa, 15 września 2010 r. Agenda 1.Standardy/wskazówki do SIWZ 2.Regulaminy dot. Zamówień publicznych 3.Współpraca międzyzespołowa/szkolenia 4.Planowanie prac: zespół analityczno-informatyczny, prawnicy 5.Eksperci banku światowego Wyzwaniem pozostaje zmniejszanie liczby uczniów osiągających słabe wyniki w matematyce matematyka Poziom odniesienia w programie Kształcenie i Szkolenie 2020 (15%)

9 Warszawa, 15 września 2010 r. powiązanie wielkości środków finansowych przekazywanych władzom lokalnym z liczbą uczniów. zmiana struktury szkolnictwa – wprowadzenie gimnazjów i wydłużenie o rok powszechnej edukacji reforma programowa – (podstawa programowa - core curriculum) wprowadzenie systemu egzaminów zewnętrznych racjonalizacja sieci szkolnej, zwłaszcza na obszarach wiejskich modernizacja wyposażenia szkół, szczególnie w zakresie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych Przeprowadzenie badań PISA 2000 r. zbiegło się w czasie z wprowadzaniem kompleksowych reform systemu edukacji Reformy 1999 :

10 Warszawa, 15 września 2010 r. ISCED-0 ISCED-1 -2 ISCED-3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 WIEK UCZNIÓW SKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUMLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZEDSZKOLE LICEUM PROFILOWANE TECHNIKUM ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ISCED-0 ISCED-1 ISCED-2 ISCED-3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 WIEK UCZNIÓW SZKOŁA PODSTAWOWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY ŚREDNIE ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA PRZEDSZKOLE System przed reformą (PISA 2000): System po reformie (PISA 2003, 2006, 2009, …)

11 Warszawa, 15 września 2010 r. Efektem zmian była poprawa umiejętności uczniów najsłabszych, bez pogorszenia wyniku uczniów najlepszych

12 Warszawa, 15 września 2010 r. Gimnazja zmieniają się Poprawa wyposażenia szkoły w opinii jej dyrektora 200320062009 sprzęt i materiały laboratoryjne do nauczania nauk przyrodniczych826645 komputery wykorzystywane do zajęć543518 wyposażenie biblioteki653823 materiały i pomoce szkolne673826 programy komputerowe775129 (odsetek dyrektorów szkół wskazujących na braki lub niedostateczne wyposażenie)

13 Warszawa, 15 września 2010 r. Gimnazja zmieniają się Poprawa relacji uczeń – nauczyciel w opinii uczniów 200020032009 nauczyciele wysłuchują tego co mam do powiedzenia646260 jeśli potrzebuję pomocy otrzymuję ją od nauczycieli576873 nauczyciele traktują mnie sprawiedliwie576971 (odsetek uczniów zgadzających się z podanymi stwierdzeniami)

14 Warszawa, 15 września 2010 r. Wyzwaniem dla systemu edukacji w Polsce pozostają zmiany w szkołach ponadgimnazjalnych dlatego od 2006 r. rozszerzono w Polsce badanie PISA o uczniów tych szkół Pomaga to: -uzyskać całościowy edukacji na progu przejścia po gimnazjum - systematycznie monitorować ewolucję szkół ponadgimnazjalnych (PISA 2006, 2009, 2012, 2015, …) - lepiej wyjaśniać zmiany w poziomie kompetencji uczniów ważnych dla LLL - konsolidować politykę edukacyjną i debatę publiczną

15 Warszawa, 15 września 2010 r. Agenda 1.Standardy/wskazówki do SIWZ 2.Regulaminy dot. Zamówień publicznych 3.Współpraca międzyzespołowa/szkolenia 4.Planowanie prac: zespół analityczno-informatyczny, prawnicy 5.Eksperci banku światowego Badanie PISA 2000 wyraźnie potwierdziło znaczące różnice w poziomie umiejętności uczniów rożnych typów szkół

16 Warszawa, 15 września 2010 r. Agenda 1.Standardy/wskazówki do SIWZ 2.Regulaminy dot. Zamówień publicznych 3.Współpraca międzyzespołowa/szkolenia 4.Planowanie prac: zespół analityczno-informatyczny, prawnicy 5.Eksperci banku światowego W 2009 r. badanie 16-latków pokazało, że uczniowie poszczególnych szkół są wciąż zróżnicowani, ale różnice są mniejsze niż w badaniu PISA 2000

17 Warszawa, 15 września 2010 r. Na zmianach w latach 2000-2009 najbardziej zyskali uczniowie zasadniczych szkół zawodowych Średni wynik uczniów w podziale na typ szkoły w 2000 (15-latkowie) i 2009 r. (16-latkowie)

18 Warszawa, 15 września 2010 r. Selekcja na progu szkoły ponadgimnazjalnej wciąż jest problemem – w zasadniczym szkołach zawodowych koncentrują się najsłabsi uczniowie nie mający podstawowych umiejętności mierzonych w badaniu PISA Odsetek uczniów poniżej drugiego poziomu umiejętności wśród uczniów poszczególnych typów szkół

19 Warszawa, 15 września 2010 r. Agenda 1.Standardy/wskazówki do SIWZ 2.Regulaminy dot. Zamówień publicznych 3.Współpraca międzyzespołowa/szkolenia 4.Planowanie prac: zespół analityczno-informatyczny, prawnicy 5.Eksperci banku światowego Ewolucyjna zmiana struktury szkolnictwa średniego struktura szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych według liczby uczniów pierwszych klas

20 Warszawa, 15 września 2010 r. Agenda 1.Standardy/wskazówki do SIWZ 2.Regulaminy dot. Zamówień publicznych 3.Współpraca międzyzespołowa/szkolenia 4.Planowanie prac: zespół analityczno-informatyczny, prawnicy 5.Eksperci banku światowego Dlaczego umiejętności piętnastolatków są ważne w perspektywie uczenia się przez całe życie? (Lifelong Learning LLL)

21 Warszawa, 15 września 2010 r. Agenda 1.Standardy/wskazówki do SIWZ 2.Regulaminy dot. Zamówień publicznych 3.Współpraca międzyzespołowa/szkolenia 4.Planowanie prac: zespół analityczno-informatyczny, prawnicy 5.Eksperci banku światowego Dlaczego umiejętności piętnastolatków są ważne w perspektywie uczenia się przez całe życie? (LLL)

22 Warszawa, 15 września 2010 r. reforma programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego wdrażana od 2009, oparta na efektach kształcenia obniżenie wieku obowiązkowego przygotowania przedszkolnego (od 5. roku życia) połączone z upowszechnieniem wychowania przedszkolnego i obniżeniem wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego (od 6. roku życia) modernizacja kształcenia i szkolenia zawodowego, podstawa programowa, implementacja od 2012 zmiany w szkołach i ich otoczeniu, wspierające proces indywidualizacji pracy z uczniami, szeroko rozumiane potrzeby edukacyjne indywidualnego ucznia, w tym rozwijanie uzdolnień Reformy 2009 Kontynuacja kierunku przemian z 1999:

23 Warszawa, 15 września 2010 r. Agenda 1.Standardy/wskazówki do SIWZ 2.Regulaminy dot. Zamówień publicznych 3.Współpraca międzyzespołowa/szkolenia 4.Planowanie prac: zespół analityczno-informatyczny, prawnicy 5.Eksperci banku światowego Zróżnicowanie między gimnazjami Zróżnicowanie międzyszkolne wyników uczniów w umiejętności czytania i interpretacji i umiejętnościach matematycznych

24 Warszawa, 15 września 2010 r. Agenda 1.Standardy/wskazówki do SIWZ 2.Regulaminy dot. Zamówień publicznych 3.Współpraca międzyzespołowa/szkolenia 4.Planowanie prac: zespół analityczno-informatyczny, prawnicy 5.Eksperci banku światowego Zróżnicowanie wyników między typami szkół ponadgimnazjalnych

25 Warszawa, 15 września 2010 r. Generalne wnioski dla publicznej debaty GIMNAZJUM – jako typ szkoły powszechnego kształcenia ogólnego potwierdziło sens swojego istnienia. Zamiast pytać CZY - pytajmy JAKIE gimnazjum? Reformy docierały do różnych segmentów szkolnictwa z różną intensywnością. Szkoły ponadgimnazjalne powinny być objęte konsekwentną wizją przemian. W tej wizji warto pamiętać o możliwości elastycznego kształtowania ścieżek karier edukacyjnych przez indywidualnych uczniów, w tym o przechodzeniu między kształceniem ogólnym i zawodowym, co sprzyja osłabieniu społecznych mechanizmów generowania nierówności edukacyjnych.

26 Za następnych 9 lat Szkoła, której nauczyciele dyskutują ze sobą i wspólnie rozwiązują konkretne problemy Uniwersytety, które są otwarte na potrzeby szkoły i nauczycieli, i które współpracują z wieloma szkołami Obie instytucje przygotowują do uczenia się przez całe życie (LLL) i są jego ośrodkami dla lokalnych społeczności Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Wyniki badania PISA 2000-2009 w Polsce Zmiany i wyzwania na przyszłość Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google