Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO - MATEMATYKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO - MATEMATYKA"— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO - MATEMATYKA
28 STYCZNIA 2009 R.

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół załącznik 1 – podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego - obowiązuje od roku szkolnego 2009/2010, załącznik 2 – podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych - stosuje się w klasach I od roku szkolnego 2009/2010, załącznik 3 – podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach - obowiązuje od roku szkolnego 2009/2010,

3 załącznik 4 - podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów - stosuje się w klasach I od roku szkolnego 2009/2010, - podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego -stosuje się: 1) począwszy od roku szkolnego 2012/2013 w klasach I liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, 2) począwszy od roku szkolnego 2015/2016 w klasach I uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego, załącznik 5 – podstawa programowa kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych - stosuje się w klasach I zasadniczych szkół zawodowych od roku szkolnego 2012/2013, załącznik 6 – podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół policealnych - obowiązuje od roku szkolnego 2009/2010, załącznik 7 - podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi - obowiązuje od roku szkolnego 2009/2010.

4 Treść rozporządzenia:
Jak podkreślił wiceminister Zbigniew Marciniak, wiosną MEN wyda komentarz do podstawy programowej, w którym zostaną zamieszczone wskazówki metodyczne dla nauczycieli.

5 Przydział godzin na matematykę:
klasy IV-VI – po 4 godziny tygodniowo (razem 12 na ten szczebel), gimnazjum – po 4 godziny tygodniowo (razem 12 na ten szczebel), liceum klasa pierwsza – po 4 godziny tygodniowo, liceum klasy II-III zakres podstawowy po 3 godziny tygodniowo (uczniowie wybierający ten zakres mają więc razem 4+3+3=10 godzin na całe liceum), liceum klasy II-III zakres rozszerzony po 6 godzin tygodniowo (uczniowie wybierający ten zakres mają więc razem 4+6+6=16 godzin na całe liceum). 5

6 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
Podstawa programowa to zapis tego, czego państwo polskie zobowiązuje się nauczyć przeciętnie uzdolnionego ucznia. Nowa podstawa określa to, co uczeń powinien umieć. Podstawa nie opisuje tego, co ma być przerabiane na lekcjach, lecz to, czego uczeń ma być nauczony, a ściślej: czego będzie się od niego wymagać. Teraz więc standardy będą identyczne z nową podstawą. 6

7 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
W przypadku gimnazjum – nowa podstawa określa to, czego będzie się wymagać na egzaminie na koniec tego etapu. Natomiast wiedzę, jakiej od ucznia będzie mógł oczekiwać nauczyciel na początku gimnazjum, określa podstawa dla klas IV-VI. Podstawa dla edukacji początkowej określa minimalną wiedzę i minimalne umiejętności, jakie powinien posiadać uczeń przechodzący z klasy III do IV. 7

8 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
W podstawie wyróżnia się: cele kształcenia (sformułowane jako wymagania ogólne) i treści nauczania (sformułowane jako wymagania szczegółowe) 8

9 Wykorzystanie i tworzenie informacji.
Wymagania ogólne W wymaganiach ogólnych dla gimnazjum, dla liceum zakres podstawowy i dla liceum zakres rozszerzony zamieszczono 5 działów, tak samo zatytułowanych dla każdego z tych trzech poziomów: Wykorzystanie i tworzenie informacji. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Modelowanie matematyczne. Użycie i tworzenie strategii. Rozumowanie i argumentacja. 9

10 W każdym z tych 5 działów wymagania są opisane zwięźle,
Wymagania ogólne W każdym z tych 5 działów wymagania są opisane zwięźle, dostosowane do danego poziomu kształcenia. W praktyce szkolnej największą uwagę przypisuje się wymaganiom szczegółowym. Wymagania ogólne są jednak też ważne, m.in. recenzenci MEN, oceniając podręcznik, będą mogli nie rekomendować go do akceptacji MEN, jeżeli uznają, że podręcznik, choć zawiera wymagane treści, nie zapewnia realizacji postulowanych celów ogólnych. 10

11 Wymagania szczegółowe
Czytając cele szczegółowe, należy pamiętać o dwóch zasadach, które zostały przyjęte przy ich redagowaniu: I. Jeżeli jakieś wymaganie znajduje się w podstawie dla szczebla n, to automatycznie jest też wymagane na szczeblu n + 1 (n = 1, 2, 3). II. Jeżeli jakieś wymaganie znajduje się w podstawie dla szczebla n + 1, to automatycznie wynika stąd, że nie jest wymagane na szczeblu n. Powtórki są niezbędne, ale nie ma to być przerabianie znów wszystkiego od początku na wyższym szczeblu. 11

12 Wymagania szczegółowe
Ogólnym założeniem jest to, że nauczyciel ma prawo uczyć więcej, niż jest zapisane w podstawie, ale nie kosztem tego, czego się będzie wymagać. Jeśli nauczyciel uważa, że jakiś temat jest ważny i jego uczniowie są w stanie to opanować oprócz tego, co jest wymagane, to może włączyć ten temat do swego programu pomimo, że nie ma go w podstawie. 12

13 Wymagania szczegółowe
Ogólnikowe hasło często prowadzi do zawyżania wymagań. Dlatego wymagania w nowej podstawie są sformułowane tak dokładnie, jak to się dało zrobić. Precyzyjne określenie treści ma chronić ucznia przez interpretacją zawyżającą wymagania, m.in. próbować ograniczać tendencję do zbyt trudnych podręczników.

14 Jak i kiedy zmieniała się podstawa?
Rok 1999 Rok 2007 Rok 2009 W pierwszej i czwartej klasie szkoły podstawowej oraz w pierwszej klasie gimnazjum. We wszystkich klasach od razu. W pierwszej klasie szkoły podstawowej i w pierwszej klasie gimnazjum.

15 A jakie zmiany nas czekają? 1) SZKOŁA PODSTAWOWA
                                      ***


Pobierz ppt "PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO - MATEMATYKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google