Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wykorzystanie hydroenergetyczne istniejących obiektów piętrzących wodę w Polsce. Ewa Malicka Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Praktyczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wykorzystanie hydroenergetyczne istniejących obiektów piętrzących wodę w Polsce. Ewa Malicka Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Praktyczne."— Zapis prezentacji:

1 1 Wykorzystanie hydroenergetyczne istniejących obiektów piętrzących wodę w Polsce. Ewa Malicka Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię, RENEXPO Poland, Warszawa, 17 października 2013

2 2 Potencjał hydroenergetyczny Polski

3 3

4 4 Historia energetyki wodnej w Polsce 1925-1935: 8100 obiektów hydroenergetycznych (młyny, tartaki, kaszarnie, elektrownie…) – szacunki mówią o ok. 25tys. siłowni wodnych; 1953: 7230 obiektów wykorzystujących energię wody (6330 w eksploatacji) (prof. A. Hoffman) 1981/82 : 2131 obiektów hydroenergetycznych (300 w eksploatacji) + 863 potencjalnych miejsc instalacji na istniejących lub planowanych obiektach hydrotechnicznych (studium ENERGOPROJEKTu) 2006 676 małych elektrowni wodnych (< 10 MW) o łącznej mocy 270 MW, od roku 1983 przybyło 370 obiektów o łącznej mocy około 120 MW 2013 771 elektrowni wodnych, w tym 743 Małych Elektrowni Wodnych (< 10 MW), o łącznej mocy 966 MW (URE, 31 marca 2013)

5 5 KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Uzupełnienie do Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych z dnia 2 grudnia 2011 r., s. 1 i 2 Polityka Energetyczna określa też główne cele w obszarze rozwoju wykorzystania OZE, które obejmują: (…) – Wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa. Polityka, oprócz określenia celów, wskazuje konkretne działania do realizacji, które obejmują: (…) – Ocenę możliwości energetycznego wykorzystania istniejących urządzeń piętrzących, stanowiących własność Skarbu Państwa, poprzez ich inwentaryzację, ramowe określenie wpływu na środowisko oraz wypracowanie zasad ich udostępniania. Polityka energetyczna Polski

6 6 Obiekty piętrzące – inwentaryzacja KZGW Obiekty piętrzące będące własnością Skarbu Państwa, zinwentaryzowane przez KZGW (wysokość piętrzenia powyżej 0,7 m)* 14 420 MEW przy zinwentaryzowanych obiektach* 651 Stopień wykorzystania hydroenergetycznego zinwentaryzowanych obiektów piętrzących 4,5% *źródło: Prezentacja pt. Inwentaryzacja stopni piętrzących, M. Kowalczyk, KZGW, Konferencja Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i UE, Renexpo, Warszawa, 18.10.2012.

7 7 Problemy do rozwiązania: 1. Brak dostępnego publicznie wykazu obiektów piętrzących będących własnością Skarbu Państwa; 2. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości; 3. Brak skutecznych regulacji w zakresie udostępniania obiektów piętrzących na cele hydroenergetyczne.

8 8 Inwentaryzacja obiektów piętrzących - wyniki udostępnione przez KZGW * źródło: Prezentacja pt. Inwentaryzacja stopni piętrzących, M. Kowalczyk, KZGW, Konferencja Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i UE, Renexpo, Warszawa, 18.10.2012

9 9 Inwentaryzacja obiektów piętrzących - wyniki udostępnione przez KZGW * źródło: Prezentacja pt. Inwentaryzacja stopni piętrzących, M. Kowalczyk, KZGW, Konferencja Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i UE, Renexpo, Warszawa, 18.10.2012

10 10 Problemy do rozwiązania: 1. Brak dostępnego publicznie wykazu obiektów piętrzących będących własnością Skarbu Państwa; 2. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości; 3. Brak skutecznych regulacji w zakresie udostępniania obiektów piętrzących na cele hydroenergetyczne.

11 11 Nieuregulowany stan prawny nieruchomości * źródło: Prezentacja pt. Inwentaryzacja stopni piętrzących, M. Kowalczyk, KZGW, Konferencja Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i UE, Renexpo, Warszawa, 18.10.2012

12 12 Problemy do rozwiązania: 1. Brak dostępnego publicznie wykazu obiektów piętrzących będących własnością Skarbu Państwa; 2. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości; 3. Brak skutecznych regulacji w zakresie udostępniania obiektów piętrzących na cele hydroenergetyczne.

13 13 Udostępnianie obiektów piętrzących

14 14 Udostępnianie obiektów piętrzących Obiekty piętrzące będące własnością Skarbu Państwa, zinwentaryzowane przez KZGW (wysokość piętrzenia powyżej 0,7 m)* 14 420 Obiekty piętrzące, dla których prawa właścicielskie wykonują RZGW* 2 920 Obiekty planowane do udostępnienia w wykazach opracowanych przez RZGW, przekazanych do publicznej wiadomości** 10 Obiekty udostępnione zgodnie z obowiązującymi(?) Zasadami udostępniania stopni wodnych będących w trwałym zarządzie RZGW** 0 *źródło: Prezentacja pt. Inwentaryzacja stopni piętrzących, M. Kowalczyk, KZGW, Konferencja Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i UE, Renexpo, Warszawa, 18.10.2012. **dane uzyskane telefonicznie w poszczególnych RZGW.

15 15 Udostępnianie obiektów piętrzących - skuteczne regulacje?

16

17 RESTOR Hydrowww.restor-hydro.eu17 Projekt RESTOR Hydro INFORMACJE OGÓLNE Okres trwania: 3 lata (czerwiec 2012 – maj 2015) Współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Intelligent Energy - Europe 11 partnerów projektu w tym: Koordynator projektu – Europejskie Stowarzyszenie Małej Energetyki Wodnej (ESHA) Partner projektu w Polsce – Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW) Zasięg projektu: EU 27 Wartość projektu: 2,581,853

18 RESTOR Hydrowww.restor-hydro.eu18 Filozofia projektu Na terenie Europy istnieje wiele zaniedbanych, nieczynnych czy zrujnowanych kół wodnych napędzających w przeszłości młyny, tartaki, folusze i inne obiekty, w których tkwi niewykorzystany potencjał hydroenergetyczny. Potencjał ten można obecnie wykorzystać do produkcji energii w mikro i małych elektrowniach wodnych.

19 RESTOR Hydrowww.restor-hydro.eu19 Cele projektu inwentaryzacja niewykorzystanego potencjału hydroenergetycznego w UE poprzez zebranie danych na temat obiektów wykorzystujących energię wody w przeszłości i istniejących budowli piętrzących; stworzenie modelu lokalnej współpracy i zainicjowanie przedsięwzięć, których celem będzie odbudowa zinwentaryzowanych obiektów z wykorzystaniem współczesnych technologii;

20 RESTOR Hydrowww.restor-hydro.eu20 Działania 1) Aktualizacja bazy danych HYDI; 2) Stworzenie Mapy RESTOR Hydro – 50 000 lokalizacji w UE -27; 3) Zbudowanie modelu lokalnej spółdzielni, odbudowującej historyczne obiekty; 4) Stworzenie poradników na temat procedur uzyskiwania pozwoleń, finansowania oraz rozwiązań technologicznych związanych z odbudową; 5) Rozpoczęcie odbudowy kilkudziesięciu wzorcowych obiektów przez spółdzielnie w każdym z 8 krajów partnerskich; 6) Organizacja warsztatów informacyjnych - Dni RESTOR Hydro i działania promocyjne.

21 RESTOR Hydrowww.restor-hydro.eu21 Mapa RESTOR Hydro Zawiera dane na temat lokalizacji historycznych obiektów piętrzących i wykorzystujących energię wody: jazów, młynów, tartaków, foluszy itp. 50 000 obiektów w Europie, w tym: 6 000 lokalizacji w Polsce.

22 RESTOR Hydrowww.restor-hydro.eu22 Mapa RESTOR Hydro DANE O OBIEKTACH Współrzędne GPS Typ obiektu (jaz, młyn, inny obiekt) Stan obiektu Potencjał energetyczny Dodatkowe dane (wysokość piętrzenia, wielkość przepływu, dostępność sieci elektroenergetycznej, ocena ograniczeń środowiskowych, ocena wartości historycznej obiektu i inne)

23 RESTOR Hydrowww.restor-hydro.eu23 Mapa RESTOR Hydro http://www.restor-hydro.eu/tools/mills-map Postępy w aktualizacji mapy: Obecnie baza zawiera informacje o ponad 2 200 obiektach w Polsce.

24 RESTOR Hydrowww.restor-hydro.eu24 Mapa RESTOR Hydro http://www.restor-hydro.eu/tools/mills-map

25 RESTOR Hydrowww.restor-hydro.eu25 Mapa RESTOR Hydro http://www.restor-hydro.eu/tools/mills-map

26 KRYTERIA WYBORU OBIEKTÓW Wystarczający potencjał hydroenergetyczny (min. 35 kW); Poparcie lokalnej społeczności; Znaczenie historyczne, kulturowe; Potencjał edukacyjny; Korzystny potencjał turystyczny; Potencjał ekonomiczny; Warunki techniczne (drogi dojazdowe, możliwość podłączenia do sieci energetycznej). www.restor-hydro.eu26 Odbudowa obiektów

27 RESTOR Hydro27 123456789101112131415 No. Criteria Site name Młyn Iłki Buśnia Młyn Czechy (Waganowice) Elektrownia wodna Trzebieszowice Jaz Cukrownia Lublin Jaz Turzyniec Jaz Bliźnia Jaz Rypinkowski Jaz Łodygowice Jaz Białogon Jaz Ropica Polska Jaz Czosnówka Jaz Wrzosów Jaz Majdan Sopocki Jaz Podedwórze Yes–1, No–0, Don't know-X 2.1Signed letter of intent for site refurbishment 001000000000000 2.2All vital parts of the site are functional 10001111001XXX0 2.3Copy of official document of ownership 1111XXXXX1XX0X0 2.4Checked that the site is less than 3 km distance from the grid 111111111111111 2.5Site is not in protected area (with certain exceptions) 0111101X1101000 2.6No risk or easily managable factors (fishermen/anglers, Ecological Flow, Environmental criteria) 0110XXX110x00X0 2.7The site has historical meaning 101100010100000 2.8The site has supportive heritage community 1111XX0XXxX0XXX 2.9The power potential of the site is over 1 kW 111111111111111 2.10The access road for the machinery transport exist 1111111111111X0 Step 2: Overall assessment: 779754565644322 3.1Signed letter of intent for joining the cooperative 000000000000000 3.2Favourable estimation of own funding capacities X0x1X0X1X1X0000 3.3Favourable tourism potential 1111X1X11111X1X 3.4Educational potential 111111110101111 3.5Possibility of artisanal activities 111111XxX001111 Step 3: Selection for restoration 444534242424332 Potential power: 35 kW 35 KW50kW 100 kW 30 kW 100 kW 36 kW 45 kW 50k W 75k W 45 kW 37 kW 30 kW 40 kW

28 RESTOR Hydrowww.restor-hydro.eu28 Mapa z lokalizacjami Iłki Buśnia Trzebieszowice Czechy

29 Przeniesiony z Witoszyna około 1900 roku. w 1914 roku spalony przez cofające się wojska rosyjskie. Nowy młyn wybudowano w 1914 roku. W 1945 roku zniszczony przez wodę i ponownie odbudowany. Obecnie świadczy usługi dla okolicznych rolników. Jedyny ocalały młyn na rzece Bystra (z 23). www.restor-hydro.eu29 Odbudowa obiektów Młyn Iłki

30 Właściciel prywatny Lokalizacja: Celejów/Iłki gm. Wąwolnica, powiat puławski, województwo lubelskie, rzeka Bystra Przepływ średni: 1,2 m 3 /s, spad: ok. 3 m Szacowana moc zainstalowana: 35 kW Linia energetyczna bezpośrednio przy obiekcie Obszar chroniony: Kazimierski Park Krajobrazowy Lokalizacja o wartości historycznej Przychylność organizacji związanych z ochroną zabytków Potencjał turystyczny i edukacyjny Istnieje droga dojazdowa www.restor-hydro.eu30 Odbudowa obiektów

31 Młyn Iłki www.restor-hydro.eu31 Odbudowa obiektów

32 Młyn Iłki www.restor-hydro.eu32 Odbudowa obiektów

33 Młyn Iłki www.restor-hydro.eu33 Odbudowa obiektów

34 Młyn Iłki www.restor-hydro.eu34 Odbudowa obiektów

35 Nieczynna elektrownia wodna Trzebieszowice Właściciel prywatny Lokalizacja: Trzebieszowice, woj. dolnośląskie Szacowana moc: 100 kW Lokalizacja: Trzebieszowice, woj. dolnośląskie Bliska odległość do sieci Brak obszarów chronionych Lokalizacja o wartości historycznej Przychylność organizacji związanych z ochroną zabytków Istnieje droga dojazdowa Możliwości finansowania (własne środki) www.restor-hydro.eu35 Odbudowa obiektów

36 Nieczynna elektrownia wodna Trzebieszowice www.restor-hydro.eu36 Odbudowa obiektów

37 Nieczynna elektrownia wodna Trzebieszowice www.restor-hydro.eu37 Odbudowa obiektów

38 Nieczynna elektrownia wodna Trzebieszowice www.restor-hydro.eu38 Odbudowa obiektów

39 Młyn Czechy Właściciel: Skarb Państwa, sprawujący zarząd: WZMiUW w Krakowie Szacowana moc: 50 kW Lokalizacja: Waganowice, powiat krakowski, rzeka Szreniawa w km 43 +960 Bliska odległość do sieci Lokalizacja nie jest w obszarze chronionym Ograniczone ryzyko związane z protestami Lokalizacja o wartości historycznej Droga dojazdowa Możliwości finansowania (własne środki) www.restor-hydro.eu39 Odbudowa obiektów

40 Młyn Czechy www.restor-hydro.eu40 Odbudowa obiektów

41 Młyn Czechy www.restor-hydro.eu41 Odbudowa obiektów

42 Młyn Czechy www.restor-hydro.eu42 Odbudowa obiektów

43 Młyn Czechy www.restor-hydro.eu43 Odbudowa obiektów

44 Młyn Buśnia Właściciel prywatny Szacowana moc: 35 kW Lokalizacja: Buśnia, rzeka Mątawa, woj. kujawsko-pomorskie, Bliska odległość do siec Lokalizacja historycznego młyna Lokalizacja nie jest w obszarze chronionym Ograniczone ryzyko związane z protestami Droga dojazdowa Potencjał edukacyjny i turystyczny www.restor-hydro.eu44 Odbudowa obiektów

45 Młyn Buśnia www.restor-hydro.eu45 Odbudowa obiektów

46 Zapraszamy do współpracy! RESTOR Hydrowww.restor-hydro.eu46 Kontakt: ewa.malicka@trmew.pl


Pobierz ppt "1 Wykorzystanie hydroenergetyczne istniejących obiektów piętrzących wodę w Polsce. Ewa Malicka Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Praktyczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google