Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73"— Zapis prezentacji:

1 W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73
INTEGRACJA W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73

2

3 Historia integracji w szkole
Po raz pierwszy klasa integracyjna została utworzona w roku szkolnym 2004/2005 W następnym roku szkolnym w odpowiedzi na potrzeby środowiska utworzyliśmy już 3 takie klasy We wrześniu 2008 uruchomiliśmy integracyjny oddział przedszkolny Dziś na 28 wszystkich oddziałów w szkole 14 to oddziały integracyjne

4 Dzień dzisiejszy Dziś do szkoły uczęszcza 84 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 14.4 % 70 z nich uczy się w klasach integracyjnych, pozostali są w klasach ogólnych w ramach nauczania włączającego 26 uczniów posiadających orzeczenie mieszka poza rejonem naszej szkoły

5 Tworzenie klasy integracyjnej
Klasa integracyjna to: 20 osób, w tym 3-5 niepełnosprawnych, 15 zdrowych, 2 nauczycieli ( w tym pedagog wspomagający) Dzieci zdrowe do klasy integracyjnej wyłaniane są na specjalnym spotkaniu ( zabawy integracyjne w świetlicy szkolnej) - pożądane są zachowania prospołeczne tolerancja, chęć pomocy, brak agresji Klasy integracyjne uczęszczają zawsze na I zmianę

6 Ilość i rodzaje orzeczeń
Autyzm – 6 uczniów Niedosłuch – 4 uczniów Niepełnosprawność ruchowa - 4 uczniów Słaby wzrok – 2 uczniów Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim – 9 uczniów Upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym – 2 uczniów Zaburzenia zachowania – 14 uczniów Zagrożenie niedostosowaniem społecznym – 42 uczniów Stan zdrowia – 1 uczeń

7 Rodzaje zajęć indywidualnych
Każde dziecko orzeczeniowe ma prawo do 2 indywidualnych godzin zajęć zgodnie z zaleceniami PPP W naszej szkole z dziećmi niepełnosprawnymi pracują : 4 reedukatorzy, 3 logopedzi, 2 terapeutów SI, arteterapeuta, muzykoterapeuta, nauczyciele wspomagający prowadzący rewalidację Jeśli szkoła nie ma możliwości zapewnienia specjalistycznych zajęć korzystamy z pomocy PPP

8 Reedukacja i logopedia

9 Integracja sensoryczna

10 Zajęcia dodatkowe dla wszystkich
Dzieci niepełnosprawne mogą uczęszczać również na zajęcia dodatkowe wyrównujące wiedzę i koła zainteresowań Najczęściej korzystają z: Pogotowia Matematycznego i Polonistycznego, możliwości odrabiania lekcji, koła tanecznego, SKS Niektórzy ( w zależności od stanu zdrowia) mogą nawet uczęszczać do klas sportowych z unihokejem i brać udział w zawodach

11 Efekty wprowadzenia integracji w szkole
Praca klas integracyjnych w małych grupach z nauczycielem wspomagającym Indywidualizacja nauczania Każde dziecko niepełnosprawne może liczyć na pomoc specjalistów Poprawa wyników dydaktycznych ( dzieci mogą osiągać sukcesy na swoją miarę) Nauka tolerancji i zachowań prospołecznych Dla niepełnosprawnych nauka funkcjonowania w społeczeństwie Wychowawcza rola sportu w przypadku dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym Promocja szkoły – również w skali miasta Dodatkowe pieniądze dla budżetu dzielnicy Negatywne opinie o szkole wśród ludzi operujących stereotypami Strach przed wspólną nauką z dziećmi z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym oraz innymi niepełnosprawnościami Niepotrzebne obawy dotyczące obniżonego poziomu nauczania w klasach integracyjnych

12 Wypowiedzi rodziców dzieci uczęszczających do klasy integracyjnej
„ Nie mam żadnych uwag, bardzo podoba mi się nauka w tej klasie. Syn bardzo chętnie do niej uczęszcza i bardzo dobrze o niej mówi. Zalety tej klasy to nauka tolerancji, dzieci są bardziej otwarte na problemy innych…” „Jednak nie tylko kontakt z dziećmi integracyjnymi ma wiele zalet, również to, że dzieci mają większą opiekę ze strony wychowawców. Dwie panie nauczycielki, mniejsza klasa, to na pewno poprawia jakość edukacji. Uważamy. Że nasze dziecko wychowuje się i uczy w dobrym, przyjaznym otoczeniu, Czujemy, że szkoła interesuje się dzieckiem, a nie , że dziecko tylko „chodzi” do tej szkoły…”

13 Sukcesy szkoły Tytuł „Szkoły z klasą” w pierwszej edycji
Wprowadzenie integracji ( sukcesy dydaktyczne uczniów niepełnosprawnych intelektualnie), Sukcesy sportowe w unihokeju ( Mistrzostwo Warszawy, Mazowsza i Polski, udział absolwentek w kadrze narodowej – Mistrzostwa Świata) Sukcesy zespołów tanecznych w turniejach i przeglądach Sukcesy przedstawień teatralnych przygotowywanych przez szkołę i świetlicę szkolną Indywidualne programy nauczania Indywidualne sukcesy uczniów w konkursach wojewódzkich , ogólnopolskich i międzynarodowych ( polonistyczny, plastyczny, poetycki) Poprawa wyników na sprawdzianie po klasie szóstej

14 Marzenia Poprawa warunków lokalowych
Hala sportowa i możliwość organizowania imprez warszawskich, wojewódzkich i ogólnopolskich Uporządkowane boisko Powiększenie placu zabaw dla dzieci Poprawa warunków finansowych funkcjonowania placówki

15

16 z Oddziałami Integracyjnymi nr 73
Dziękuję za uwagę Bożena Ćwiklińska Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73


Pobierz ppt "W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73"

Podobne prezentacje


Reklamy Google