Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Nie można zmienić żadnego z dzieci na inne niż jest, można obudzić to, co drzemie w duszy dziecka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Nie można zmienić żadnego z dzieci na inne niż jest, można obudzić to, co drzemie w duszy dziecka."— Zapis prezentacji:

1 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Nie można zmienić żadnego z dzieci na inne niż jest, można obudzić to, co drzemie w duszy dziecka. Erich Fromm

2 Organ prowadzący Ośrodek Starostwo Powiatowe we Wrocławiu Dyrektor Ośrodka mgr Ewa Piotrowska

3 Kadra szkoły wychowawcynauczyciele przedmiotów pedagogpsychologlogopedafizjoterapeutapielęgniarka

4 W Ośrodku uczą się dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Szkoła Przysposabiająca do Pracy Grupy Wychowawcze (Internat) Gimnazjum Szkoła Podstawowa

5 Szkoła Podstawowa do 18 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim I etap - nauczanie zintegrowane klasy I-III II etap edukacyjny klasy IV-VI z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowaną Klasa 1-6

6 Gimnazjum do 21 roku życia Praktyczne umiejętności Funkcjonowanie w środowisku Egzamin gimnazjalny Podstawa programowa o potrzebie kształcenia ogólnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

7 Przysposabiająca do Pracy do 23 roku życia Przygotowanie do pracy zawodowej z wykorzystaniem elementów ogrodnictwastolarstwa papieroplastyki ceramikigastronomii

8 Baza szkoły Pracownia komputerowa

9 Pracownia przyrodnicza Baza szkoły

10 Siłownia

11 Baza szkoły Sala gimnastyki korekcyjnej

12 Baza szkoły Kuchnia

13 Baza szkoły Pracownia Thomatisa

14 Oferta dydaktyczna szkoły psychoterapia rehabilitacja rewalidacja logopedia muzykoterapia stymulacja audio- psycho- lingwistyczna metodą Thomatisa. socjoterapia

15 Metody Pracy Szkoły Dobrego startu Ośrodków pracy Weroniki Sherborne Papieroterapia

16 Metody Pracy Szkoły Biofeedback Knillów Kinezjologia edukacyjna Reedukacja mięśniowo- ruchowa

17 Oferta dodatkowa szkoły STOWARZYSZENIE POMOCNA DŁOŃ finansowanie pomocy dla dzieci

18 Oferta dodatkowa szkoły KLUB BIEDRONKA Integracja dzieci i rodziców w ramach działalności szkoły

19 Oferta dodatkowa szkoły POCIĄG PRZYJAŻNI Integracja ze środowiskiem lokalnym

20 Oferta dodatkowa szkoły Program wspierania poprawy mówienia pisania i czytania

21 Finansuje Wydział Ochrony Środowiska STAROSTWA POWIATU WROCŁAWSKIEGO

22 Finansuje Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

23 Finansuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

24 Wykorzystanie funduszy europejskich Uczniowie uczestniczą w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w ramach pozyskanych przez szkołę środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu 37 uczniów z Ośrodka otrzyma wsparcie w formie wieloprofilowych zajęć dodatkowych.

25 Wykorzystanie funduszy europejskich Projekt pt. Różne formy terapii wspomagającej rozwój uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich muzykoterapia 120h hipoterapia 112h basen 180h terapia metodą Thomatisa 294h

26 Wykorzystanie funduszy europejskich Uczniowie uczestniczą w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w ramach pozyskanych przez szkołę środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. z terapii logopedycznej 96h z terapii psychologicznej 200h, z terapii psychiatrycznej 60h z terapii pedagogicznej 200h.

27 KRYTERIA PRZYJĘCIA DO SZKOŁY Orzeczenie z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ o potrzebie kształcenia specjalnego Wniosek o skierowanie do Ośrodka

28 Specjalny O ś rodek Szkolno – Wychowawczy w K ą tach Wroc ł awskich ul. Drzyma ł y 13 55-080 K ą ty Wroc ł awskie tel. 71 31 66 951 fax. 71 31 69 691 e-mail: drzymala13@wp.pldrzymala13@wp.pl www.sosw.info.pl

29


Pobierz ppt "SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Nie można zmienić żadnego z dzieci na inne niż jest, można obudzić to, co drzemie w duszy dziecka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google