Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach."— Zapis prezentacji:

1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach

2 Nasz Ośrodek…

3 PO ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH WYCHOWANKOWIE KORZYSTAJĄ Z BOGATEJ OFERTY ZAJĘĆ DODATKOWYCH GIMNAZJUM SZKOŁA PRZYSPOSOBIENIA DO PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA SOSW w Żardenikach jest placówką prowadzoną przez Powiat Olsztyński, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. W Ośrodku funkcjonują: SOSW w Żardenikach jest placówką prowadzoną przez Powiat Olsztyński, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. W Ośrodku funkcjonują:

4 Koncepcja pracy Ośrodka oparta jest na połączeniu nauczania grupowego oraz indywidualnego. Każde dziecko realizuje indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny. Środki finansowe przekazywane przez Powiat Olsztyński pozwalają na przygotowanie bardzo bogatej oferty zajęć specjalistycznych: rehabilitacja ruchowa, rewalidacja z wykorzystaniem komputera, zajęcia logopedyczne, dogoterapia, stymulacja sensoryczna, komunikacja alternatywna, art - terapia, trening samoobsługi i umiejętności społecznych, edukacja ekologiczna. Umożliwiają one pełną realizację zadań opisanych w podstawie programowej oraz programach wychowawczym i profilaktycznym. Pragniemy każdemu dziecku niepełnosprawnemu umożliwić wykorzystanie drzemiącego w nim potencjału rozwojowego, co jest możliwe w szczególnych warunkach, które staramy się tworzyć. Naszym celem jest przygotowanie wychowanków do aktywnego udziału w życiu społecznym.

5 Zajęcia dodatkowe TERAPEUTYCZNE Dogoterapia Dogoterapia Terapia przez sztukę Terapia przez sztukę Terapia teatrem Terapia teatrem Socjoterapia Socjoterapia Muzykoterapia Muzykoterapia Koło techniczne Koło techniczne Koło karaoke Koło karaoke EKOLOGICZNE Eko-zespół Eko-zespół Koło turystyczno- krajoznawcze Koło turystyczno- krajoznawcze Koło przyjaciół gór Koło przyjaciół gór INTEGRACYJNE Szkoła Podstawowa w Jezioranach Szkoła Podstawowa w Jezioranach Przedszkole w Jezioranach Przedszkole w Jezioranach SPORTOWE Tenis stołowy Tenis stołowy Koło gimnastyczne Koło gimnastyczne Sekcja piłki nożnej Sekcja piłki nożnej Sekcja unihokeja Sekcja unihokeja Koło warcabowe Koło warcabowe Sekcja żeglarska Sekcja żeglarska

6 Dogoterapia

7 Sekcja żeglarska

8 Koło przyjaciół gór

9 Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę w salach lekcyjnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Na wyposażenie Ośrodka wykorzystano 878.088 złotych pozyskanych ze środków unijnych oraz z PFRON. W ostatnich trzech latach Ośrodek zrealizował dwa ciekawe programy EFS: Profesjonalizm w działaniu – gwarancją sukcesu zawodowego, Twój zawód - Twoja kariera - Twoja przyszłość. Programy nie tylko umożliwiły młodzieży nabycie nowych umiejętności i rozwijanie swoich pasji (ceramika, gastronomia, witraż, komputer), ale pozwoliły również na rozbudowę bazy dydaktycznej (kserokopiarki, laptopy, laminatory, bindownice, wysokociśnieniowe myjki samochodowe, narzędzia do wykonywania witraży, narzędzia ogrodnicze i wiele innych).

10

11

12

13 Od 13 maja 2004 roku w Ośrodku działa Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin – Żardeniki - organizacja pożytku publicznego. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich inicjatyw mających pomóc w tworzeniu optymalnych warunków rozwoju osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Ważnym obszarem jego działania jest uzupełnianie oferty edukacyjnej Ośrodka, pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz poszukiwanie nowych form współpracy nauczycieli, wychowanków i rodziców.

14 Stowarzyszenie… Stowarzyszenie… WZBOGACA OFERTĘ EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZĄ Turnusy rehabilitacyjne nad morzem Turnusy rehabilitacyjne nad morzem Projekty EFS (Ciekawe wakacje w Żardenikach) Projekty EFS (Ciekawe wakacje w Żardenikach) Projekty edukacyjne (Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej) Projekty edukacyjne (Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej) Wycieczki (Gdańsk, Warszawa, Zakopane, Olsztyn, Galiny) Wycieczki (Gdańsk, Warszawa, Zakopane, Olsztyn, Galiny) Cykliczne koncerty muzyczne Cykliczne koncerty muzyczne Cykliczne przedstawienia teatralne Cykliczne przedstawienia teatralne ORGANIZUJE POMOC MATERIALNĄ Wyposażanie Ośrodka w sprzęt rehabilitacyjny Wyposażanie Ośrodka w sprzęt rehabilitacyjny Pomoc w dożywianiu oraz wyposażaniu uczniów w przybory szkolne i osobiste Pomoc w dożywianiu oraz wyposażaniu uczniów w przybory szkolne i osobiste Akcje Paczka od Mikołaja Akcje Paczka od Mikołaja PROPAGUJE TWÓRCZOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wystawy twórczości osób niepełnosprawnych podczas Wojewódzkich Dni Rodziny Wystawy twórczości osób niepełnosprawnych podczas Wojewódzkich Dni Rodziny Wystawy połączone z aukcjami prac plastycznych w Olsztynie organizowane przez Kredyt Bank Wystawy połączone z aukcjami prac plastycznych w Olsztynie organizowane przez Kredyt Bank Kiermasze ozdób świątecznych w Starostwie Olsztyńskim i na Jarmarku Jakubowym Kiermasze ozdób świątecznych w Starostwie Olsztyńskim i na Jarmarku Jakubowym

15 Turnusy rehabilitacyjne

16

17 Obchody Wojewódzkich Dni Rodziny

18

19 Wycieczki

20 Przedstawienia teatralne i koncerty

21 Aukcje i kiermasze

22 Sala rehabilitacyjna

23 Paczka od Mikołaja

24 Stowarzyszenie prowadząc działalność współpracuje z administracją oraz wieloma organizacjami pozarządowymi: FUNDACJA WARTY I KREDYT BANKU FUNDACJA POLSKO - SZWEDZKA EKSODUS POWIAT OLSZTYŃSKI, URZĄD MARSZAŁKOWSKI BANK ŻYWNOŚCI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WARMIŃSKI ZAKĄTEK AKCJA KATOLICKA PFRON

25 Współpraca ta dotyczy wielu obszarów: Współpraca ta dotyczy wielu obszarów: doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków; doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków; wspieranie akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych; wspieranie akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych; wymiana informacji - organizacja wspólnych konferencji i seminariów; wymiana informacji - organizacja wspólnych konferencji i seminariów; wspólne rozpoznawanie potrzeb osób niepełnosprawnych i planowanie działań służących zaspokajaniu tych potrzeb; wspólne rozpoznawanie potrzeb osób niepełnosprawnych i planowanie działań służących zaspokajaniu tych potrzeb; udostępnianie danych Stowarzyszenia na stronach internetowych organów administracji publicznej. udostępnianie danych Stowarzyszenia na stronach internetowych organów administracji publicznej. Jesteśmy przekonani, że działalność Stowarzyszenia, mającego możliwość niekonwencjonalnych metod działania, daje wymierny efekt w postaci wysokiej jakości funkcjonowania Ośrodka.

26 Zapraszamy do Żardenik! www.sosw-zardeniki.pl


Pobierz ppt "Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google