Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyczne aspekty zakładania spółek spin-off i spin-out

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyczne aspekty zakładania spółek spin-off i spin-out"— Zapis prezentacji:

1 Praktyczne aspekty zakładania spółek spin-off i spin-out
mgr inż. Marcin Sobotka Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Przedsiębiorczość a przedsiębiorczość akademicka
Istotę przedsiębiorczości stanowi zespół określonych cech ludzi/organizacji, z których najważniejsze to kreatywność, wrażliwość na zmiany, innowacyjność, gotowość do ponoszenia ryzyka i odpowiedzialności. Przedsiębiorczość akademicka obejmuje różne formy podejmowania działalności gospodarczej przez przedstawicieli środowiska akademickiego (studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników naukowych) oraz jego najbliższego otoczenia, rozwijane głównie w obszarze nowych technologii.

3 Przejawy angażowania środowiska akademickiego w rozwój przedsiębiorczości
Promowanie przedsiębiorczości Kreowanie postaw przedsiębiorczych Komercjalizacja wyników prac badawczych Tworzenie firm spin–off, spin-out Działalność Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

4 Drogi komercjalizacji wiedzy naukowej
sprzedaż technologii innemu podmiotowi, czyli przeniesienie prawa do jego biznesowego wykorzystania, udzielenie licencji innemu podmiotowi, czyli udostępnienie prawa do biznesowego wykorzystania wynalazku / technologii. założenie działalności gospodarczej, która będzie samodzielnie sprzedawała produkty lub świadczyła usługi, czyli założenie spółki typu spin-off lub spin-out. 4

5 Wybór strategii komercjalizacji
Legislacja i polityka, Cechy technologii, Cechy branży. 5

6 Przykłady firm spin-off
IFOTAM Powstanie firmy 1989 (po 13 latach badań) Kilkanaście publikacji naukowych 11 patentów Produkt: tamoxifen – antyestrogen stosowany w terapii nowotworowej Źródło: Piotr Tamowicz, Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off w Polsce, Warszawa, 2006

7 Przykłady firm spin-off
PHARMENA Powstanie firmy 2002. Produkcja kosmetyków o zastosowaniu leczniczym (tzw. kosmeceutyki). Obroty spółki: 3,5 mln. zł rocznie. Źródło: Piotr Tamowicz, Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off w Polsce, Warszawa, 2006 7

8 Przykłady firm spin-off
NOVASOME Powstanie firmy 2004. Produkt: preparaty liposomowe jako tzw. Kierowane nośniki leków. Grupa 30 naukowców. Źródło: Piotr Tamowicz, Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off w Polsce, Warszawa, 2006 8

9 Dlaczego przedsiębiorczość?
Znaczenie gospodarki wolnorynkowej Istota wiedzy i umiejętności w gospodarce wolnorynkowej Przedsiebiorczość jako podstawowy element gospodarki wolnorynkowej

10 Polityka UE wobec MŚP - stworzenie gospodarki opartej na wiedzy, najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej na świecie. Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw kształcenie i szkolenie w zakresie przedsiębiorczości; zmniejszone koszty i łatwiejsze rozpoczęcie działalności; sprawniejsze ustawodawstwo i lepsze przepisy; dostępność szkoleń; szersza działalność wychodząca poza jednolity rynek; kwestie opodatkowania i finansów; zwiększenie możliwości technologicznych małych przedsiębiorstw; rozwijanie silniejszej i skuteczniejszej reprezentacji interesów małych przedsiębiorstw na szczeblu UE i poszczególnych państw.

11 Dostępność środków finansowych UE na rozwój przedsiębiorczości
na rozwój firmy, na przygotowanie do uczestnictwa w rynku kapitałowym, na termomodernizację obiektów służących do działalności firmy, na podniesienie konkurencyjności miasta, gminy lub regionu, na poprawę środowiska naturalnego, na tworzenie nowych miejsc pracy, dotacje na inicjatywę wspierającą rozwój przedsiębiorczości, na przygotowanie do działań na rynkach europejskich, na wprowadzenie do eksportu i promocję eksportu, w ramach programów podnoszenia jakości, na uzyskanie certyfikatów specyficznych systemów jakości, na zakup urządzeń i maszyn oraz środków transportu, na organizację działalności turystycznej i agroturystycznej, na wsparcie lokalnego rozwoju, na uzyskanie certyfikatów specyficznych systemów jakości.

12 Zasoby do podjęcia działalności
Grunty Budynki Infrastruktura techniczna Urządzenia i maszyny Środki transportu Środki finansowe Zasoby niematerialne

13 Skąd pomysły na biznes Analiza rynku, Prace B+R
Broszury, ulotki, poradniki, Istniejące firmy, Internet i inne media, Reklama wizualna, Prasa specjalistyczna, Imprezy handlowe, Własne pomysły,

14 Analiza pomysłu/pomysłów na biznes
wprowadzenie całkowicie nowego produktu, którego jeszcze nikt nie produkował lub usługi, której jeszcze nikt nie wykonywał, zrobienie czegoś lepiej, ulepszenie istniejącego produktu, lepsze wykonanie dotychczas świadczonych usług, wykorzystanie luki na rynku - ilościowej, jakościowej lub asortymentowej, skopiowanie pomysłu, który sprawdził się na innym terenie lub środowisku.

15 Podstawowe zagrożenia dla „młodych” przedsiębiorstw
duzailość przepisów, utrudnienia biurokratyczne, wysoki koszt kredytu, silna, zorganizowana konkurencja, brak rezerw kapitałowych, trudności w uzyskaniu kredytu, ograniczony popyt na danym obszarze, niesolidni lub niewypłacalni odbiorcy.

16 Co jest potrzebne… przynajmniej w zakresie ogólnym znajomość przepisów prawnych, przygotowanie merytoryczne w dziedzinie związanej z prowadzoną działalnością, umiejętność podejmowania decyzji i zdolności organizatorskie, rozumienie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz podstaw ekonomi, finansów, rachunkowości i zarządzania.

17 Plusy pracy na własny rachunek
sam jesteś dla siebie szefem czerpiesz satysfakcję z pracy zarabiasz pieniądze masz satysfakcję z własnych dokonań uzyskujesz niezależność z własnych pomysłów masz elastyczny czas pracy samorealizujesz się twoje wynagrodzenie zależy od własnego wkładu pracy masz możliwość sprawdzenia się poszerzasz własne doświadczenie i wiedzę masz duże możliwości kontaktu z ludźmi możesz zatrudniać własną rodzinę

18 Minusy pracy na własny rachunek
brak gwarantowanego dochodu ryzyko finansowe strach przed niepowodzeniem stresy, napięcie mniej czasu dla rodziny i na prywatne życie nielimitowany czas pracy niegwarantowany urlop możliwość izolacji od otoczenia konieczność realizacji nie zawsze przyjemnych spraw bezpośrednie uzależnienie standardu życia od kondycji firmy odpowiedzialność za innych zazdrość innych w sukcesie a ironia w niepowodzeniu 18

19 Cykl życia produktu


Pobierz ppt "Praktyczne aspekty zakładania spółek spin-off i spin-out"

Podobne prezentacje


Reklamy Google