Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CSR – Made in Germany dr Zbigniew Kamiński. CSR – Made in Germany CSR - pierwsze prόby?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CSR – Made in Germany dr Zbigniew Kamiński. CSR – Made in Germany CSR - pierwsze prόby?"— Zapis prezentacji:

1 CSR – Made in Germany dr Zbigniew Kamiński

2 CSR – Made in Germany CSR - pierwsze prόby?

3 CSR – Made in Germany Porażka idei

4 CSR – Made in Germany Państwo opiekuńcze

5 CSR – Made in Germany (źrόdło:

6 CSR – Made in Germany Aktywności Rządu Federalnego

7 CSR – Made in Germany BundeskanzleramtBundeskanzleramt – Urząd Kanclerza Federalnego Strategia Zrόwnoważonego Rozwoju Sprawozdania roczne z zaawansowania wdrażania Strategii Zrόwnoważonego Rozwoju Obywatelski Dialog Zrόwnoważonego Rozwoju Rada Zrόwnoważonego Rozwoju

8 CSR – Made in Germany BMASBMAS – Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych Wsparcie dla MŚP poprzez ESF Nagroda CSR dla MŚP Plan Akcji CSR ISO Program CSR – Made in Germany Konferencje poświęcone CSR Inicjatywa Nowa Jakość Pracy Inicjatywa Zatrudnienie Inicjatywa Najlepsi Pracodawcy Perspektywa 50+ CSR i zrόwnoważony rozwόj Instytut Ekologicznego Badania Gospodarki Gospodarka a Prawa Człowieka

9 CSR – Made in Germany Auswärtiges AmtAuswärtiges Amt – Ministerstwo Spraw Zagranicznych Sieć Global Compact Portal internetowy CSR na świecie

10 CSR – Made in Germany BBfMFIBBfMFI – Pełnomocnik Federalny ds. Migracji, Uchodźctwa i Integracji Narodowy Plan Integracji Karta Rόżnorodności Monitoring Rynku Pracy

11 CSR – Made in Germany BMELVBMELV – Ministerstwo Żywności Rolnictwa i Ochrony Konsumentόw CSR a Konsument Inicjatywa Otwartość i Prawda

12 CSR – Made in Germany BMFSFJBMFSFJ – Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorόw, Kobiet i Młodzieży Krajowa Strategia Zaangażowania Krajowe Forum Zaangażowania i Partycypacji

13 CSR – Made in Germany BMUBMU – Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobόw Naturalnych i Bezpieczeństwa Reaktorόw EKO–Zarządzanie i EKO-Audyt Zarządzanie Ryzykiem a CSR Program wydajnego gospodarowania zasobami Megatrendy zrόwnoważonego rozwoju

14 CSR – Made in Germany BMWIBMWI – Ministerstwo Gospodarki i Technologii Krajowy Punkt Kontaktowy Wytycznych OECD

15 CSR – Made in Germany BMZBMZ – Ministerstwo Wspόłpracy Gospodarczej i Rozwoju Kodeks Zachowań Global Compact ONZ Partnerstwo Uczciwy Handel Partnerstwo gospodarcze develoPPP.de Standardy Środowiskowe

16 CSR – Made in Germany BMBFBMBF – Ministerstwo Oświaty i Badań Zasoby Edukacyjne Badania Prewencyjne Badania socjalno-ekologiczne Nauki gospodarcze dla zrόwnoważonego rozwoju

17 CSR – Made in Germany BMIBMI – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Gospodarka w szkole – Niemcy Wschodnie Prewencja korupcyjna Plan działania Integracja

18 CSR – Made in Germany BKMBKM – Federalny Pełnomocnik ds. Kultury i Mediόw Gospodarka kulturą i kreatywnością

19 CSR – Made in Germany Aktywności i obszary działania przedsiębiorcόw Program Dobra Praca Informacja konsumencka Środowisko naturalne Globalizacja

20 CSR – Made in Germany Wsparcie EFS dla sektora MŚP Program wsparcia Społeczna odpowiedzialność sektora MŚP

21 CSR – Made in Germany Pozostałe aktywności i programy EFS Zatrudnieni, Przesiębiorstwa i Inkubatory Przedsiębiorczości Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji Zatrudnienie i integracja socjalna Programy ponadnarodowe

22 CSR – Made in Germany Krajowe Forum CSR

23 CSR – Made in Germany Inicjatywy sektorowe i branżowe Sektor Gospodarki Sektor pozarządowy (fiftyfifty – ) Nauka Polityka

24 CSR – Made in Germany Świadomość CSR – Badania porόwnawcze (Źrόdło: Inkubator Przedsiębiorczości z Rudy Śląskiej)

25 CSR – Made in Germany

26

27

28 CSR made by me

29 CSR – Made in Germany Dziękuję za Państwa uwagę.


Pobierz ppt "CSR – Made in Germany dr Zbigniew Kamiński. CSR – Made in Germany CSR - pierwsze prόby?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google