Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o., 04-672 Warszawa, ul. Klimontowska 15C tel. +48 22 512 60 10, fax +48 22 740 01 22,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o., 04-672 Warszawa, ul. Klimontowska 15C tel. +48 22 512 60 10, fax +48 22 740 01 22,"— Zapis prezentacji:

1

2 BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o., 04-672 Warszawa, ul. Klimontowska 15C tel. +48 22 512 60 10, fax +48 22 740 01 22, e-mail: sekretariat@bdkm.pl, www.bdkm.pl BDKM Grupa Doradcza jest firmą doradczą działającą w obszarach rozwoju regionalnego, umiędzynarodowienia działalności, innowacyjności, rozwoju przedsiębiorczości oraz zasobów ludzkich. Wspieramy i doradzamy zarówno instytucjom publicznym, jak i przedsiębiorcom. Naszą siłą są wszechstronnie przygotowani ludzie pracujący w zadaniowych zespołach kierowanych przez doświadczonych ekspertów.

3 BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o., 04-672 Warszawa, ul. Klimontowska 15C tel. +48 22 512 60 10, fax +48 22 740 01 22, e-mail: sekretariat@bdkm.pl, www.bdkm.pl Przygotowujemy analizy, usprawniamy procedury, wzmacniamy kompetencje kadr instytucji publicznych, budujemy i aktualizujemy programy i strategie w zakresie rozwoju regionalnego, przedsiębiorczości, innowacyjności, budownictwa mieszkaniowego, partnerstwa publiczno-prywatnego, zasobów ludzkich i rynku pracy.

4 BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o., 04-672 Warszawa, ul. Klimontowska 15C tel. +48 22 512 60 10, fax +48 22 740 01 22, e-mail: sekretariat@bdkm.pl, www.bdkm.pl Przeglądy i audyty procedur Ekspertyzy z zakresu organizacji i zarządzania oraz finansów publicznych Strategie komunikacji Kreacja wydawnictw promocyjnych Zarządzanie jakością w instytucjach publicznych Szkolenia

5 BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o., 04-672 Warszawa, ul. Klimontowska 15C tel. +48 22 512 60 10, fax +48 22 740 01 22, e-mail: sekretariat@bdkm.pl, www.bdkm.pl Przygotowujemy analizy i ekspertyzy dotyczące barier i możliwości rozwoju firm innowacyjnych, współpracy pomiędzy sferą B+R i przedsiębiorcami, powstawania i rozwoju parków przemysłowych, technologicznych oraz inkubatorów technologii, rozwoju innowacyjnych klastrów. Opracowujemy i wdrażamy kompleksowe programy zwiększania poziomu innowacyjności w regionach

6 BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o., 04-672 Warszawa, ul. Klimontowska 15C tel. +48 22 512 60 10, fax +48 22 740 01 22, e-mail: sekretariat@bdkm.pl, www.bdkm.pl Badania poziomu innowacyjności Przygotowanie strategii w zakresie zwiększania innowacyjności regionów i branż Instrumenty wsparcia innowacji Systemy wdrażania RSI – analiza i aktualizacja Analiza regionalnego potencjału badawczo-rozwojowego (B+R) Parki i inkubatory przemysłowe i technologiczne: przygotowanie i aktualizacja strategii rozwoju, inżynieria finansowa, zarządzanie zasobami i funduszami strukturalnymi

7 BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o., 04-672 Warszawa, ul. Klimontowska 15C tel. +48 22 512 60 10, fax +48 22 740 01 22, e-mail: sekretariat@bdkm.pl, www.bdkm.pl Wspomagamy samorządowe władze regionalne i lokalne w działaniach związanych z określaniem priorytetów i realizacją polityki spójności i polityki regionalnej. Pomagamy w budowie i aktualizacji programów i strategii.

8 BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o., 04-672 Warszawa, ul. Klimontowska 15C tel. +48 22 512 60 10, fax +48 22 740 01 22, e-mail: sekretariat@bdkm.pl, www.bdkm.pl Strategie rozwoju Plany lokalnego rozwoju Aktualizacja strategii lokalnego rozwoju Ewaluacja i monitoring strategii Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej Analizy strategiczne Programy rewitalizacji obszarów miejskich Budowanie relacji ze społecznością lokalną Polityka mieszkaniowa gmin Partnerstwo publiczno-prywatne

9 BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o., 04-672 Warszawa, ul. Klimontowska 15C tel. +48 22 512 60 10, fax +48 22 740 01 22, e-mail: sekretariat@bdkm.pl, www.bdkm.pl Pomagamy w efektywnym wykorzystaniu funduszy unijnych na etapie programowania, zarządzania, monitorowania oraz ewaluacji i audytu.

10 BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o., 04-672 Warszawa, ul. Klimontowska 15C tel. +48 22 512 60 10, fax +48 22 740 01 22, e-mail: sekretariat@bdkm.pl, www.bdkm.pl Ocena możliwości uzyskania dofinansowania z UE dla wybranego projektu Ewaluacja oddziaływania programów i projektów Audyt projektów i usług Monitoring i kontrola projektów realizowanych przy współfinansowaniu UE Pozyskiwanie dotacji i zarządzanie projektami współfinansowanymi z UE

11 BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o., 04-672 Warszawa, ul. Klimontowska 15C tel. +48 22 512 60 10, fax +48 22 740 01 22, e-mail: sekretariat@bdkm.pl, www.bdkm.pl Wspomagamy władze regionalne i lokalne w analizie stanu przedsiębiorczości i budowie strategii gospodarczych. Przygotowujemy ekspertyzy, raporty oraz strategie, tworzymy instrumenty wspierające rozwój gospodarczy.

12 BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o., 04-672 Warszawa, ul. Klimontowska 15C tel. +48 22 512 60 10, fax +48 22 740 01 22, e-mail: sekretariat@bdkm.pl, www.bdkm.pl Strategie gospodarcze Analizy i ekspertyzy w zakresie stanu rozwoju przedsiębiorczości, w tym MSP Przygotowanie i wdrażanie instrumentów wspierania przedsiębiorczości Bariery rozwoju przedsiębiorczości Finansowanie MSP Społeczna odpowiedzialność biznesu

13 BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o., 04-672 Warszawa, ul. Klimontowska 15C tel. +48 22 512 60 10, fax +48 22 740 01 22, e-mail: sekretariat@bdkm.pl, www.bdkm.pl Pomagamy poprawić wizerunek Polski. Organizujemy konferencje, przygotowujemy wystąpienia do wykorzystania w trakcie dużych przedsięwzięć promocyjnych o charakterze międzynarodowym, w różnych przekrojach, np. dotyczących przemysłu, usług, turystyki lub regionów, miast i gmin.

14 BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o., 04-672 Warszawa, ul. Klimontowska 15C tel. +48 22 512 60 10, fax +48 22 740 01 22, e-mail: sekretariat@bdkm.pl, www.bdkm.pl Programy promocji gospodarczej Strategie marketingowo-promocyjne działalności Analiza potencjału regionów i branż w zakresie współpracy międzynarodowej Badania wizerunkowe Przygotowanie i wdrażanie instrumentów wspierania współpracy międzynarodowej regionów, branż

15 BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o., 04-672 Warszawa, ul. Klimontowska 15C tel. +48 22 512 60 10, fax +48 22 740 01 22, e-mail: sekretariat@bdkm.pl, www.bdkm.pl Dbamy o rozwój kadr przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Obserwujemy zmiany na rynku pracy, analizujemy potrzeby, badamy kompetencje, organizujemy staże, podnosimy kwalifikacje.

16 BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o., 04-672 Warszawa, ul. Klimontowska 15C tel. +48 22 512 60 10, fax +48 22 740 01 22, e-mail: sekretariat@bdkm.pl, www.bdkm.pl Analizy i badania rynku pracy Oceny pracownicze Audyty kompetencji Badanie potrzeb szkoleniowych Stosowanie elastycznych form zatrudnienia Szkolenia podnoszące kwalifikacje Pośrednictwo pracy

17 BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o., 04-672 Warszawa, ul. Klimontowska 15C tel. +48 22 512 60 10, fax +48 22 740 01 22, e-mail: sekretariat@bdkm.pl, www.bdkm.pl Face to face Consulting Badania konsultingowe Badania ekonomiczne Prace eksperckie Prace warsztatowe Wywiady grupowe FGI Wywiady indywidualne Szkolenia

18 BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o., 04-672 Warszawa, ul. Klimontowska 15C tel. +48 22 512 60 10, fax +48 22 740 01 22, e-mail: sekretariat@bdkm.pl, www.bdkm.pl Danuta Jabłońska z zespołem Instytucje publiczne, Innowacyjność mobile phone: +48 605 340 014 e-mail: d.jablonska@bdkm.pl Krzysztof Derbiszewski z zespołem Fundusze UE, Zasoby ludzkie mobile phone: +48 504 065 387 e-mail: k.derbiszewski@bdkm.pl Małgorzata Okońska-Zaremba z zespołem Rozwój regionalny, rozwój przedsiębiorczości mobile phone: +48 606 353 453 e-mail: m.okonska-zaremba@bdkm.pl Beata Kawecka z zespołem Umiędzynarodowienie działalności mobile phone: +48 504 065 388 e-mail: b.kawecka@bdkm.pl

19 BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o., 04-672 Warszawa, ul. Klimontowska 15C tel. +48 22 512 60 10, fax +48 22 740 01 22, e-mail: sekretariat@bdkm.pl, www.bdkm.pl Warszawa 04-672 Warszawa ul. Klimontowska 15C tel. +48 22 512 60 10 fax +48 22 740 01 22 Szczecin 70-365 Szczecin ul. Jagiellońska 74/1 tel. +48 91 422 48 54 fax +48 91 481 03 66 e-mail: sekretariat@bdkm.pl www.bdkm.pl


Pobierz ppt "BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o., 04-672 Warszawa, ul. Klimontowska 15C tel. +48 22 512 60 10, fax +48 22 740 01 22,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google