Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BDKM Grupa Doradcza jest firmą doradczą działającą w obszarach rozwoju regionalnego, umiędzynarodowienia działalności, innowacyjności, rozwoju przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BDKM Grupa Doradcza jest firmą doradczą działającą w obszarach rozwoju regionalnego, umiędzynarodowienia działalności, innowacyjności, rozwoju przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1

2 BDKM Grupa Doradcza jest firmą doradczą działającą w obszarach rozwoju regionalnego, umiędzynarodowienia działalności, innowacyjności, rozwoju przedsiębiorczości oraz zasobów ludzkich. Wspieramy i doradzamy zarówno instytucjom publicznym, jak i przedsiębiorcom. Naszą siłą są wszechstronnie przygotowani ludzie pracujący w zadaniowych zespołach kierowanych przez doświadczonych ekspertów.

3 Przygotowujemy analizy, usprawniamy procedury, wzmacniamy kompetencje kadr instytucji publicznych, budujemy i aktualizujemy programy i strategie w zakresie rozwoju regionalnego, przedsiębiorczości, innowacyjności, budownictwa mieszkaniowego, partnerstwa publiczno-prywatnego, zasobów ludzkich i rynku pracy.

4 Przeglądy i audyty procedur
Ekspertyzy z zakresu organizacji i zarządzania oraz finansów publicznych Strategie komunikacji Kreacja wydawnictw promocyjnych Zarządzanie jakością w instytucjach publicznych Szkolenia

5 Przygotowujemy analizy i ekspertyzy dotyczące barier i możliwości rozwoju firm innowacyjnych, współpracy pomiędzy sferą B+R i przedsiębiorcami, powstawania i rozwoju parków przemysłowych, technologicznych oraz inkubatorów technologii, rozwoju innowacyjnych klastrów. Opracowujemy i wdrażamy kompleksowe programy zwiększania poziomu innowacyjności w regionach

6 Badania poziomu innowacyjności
Przygotowanie strategii w zakresie zwiększania innowacyjności regionów i branż Instrumenty wsparcia innowacji Systemy wdrażania RSI – analiza i aktualizacja Analiza regionalnego potencjału badawczo-rozwojowego (B+R) Parki i inkubatory przemysłowe i technologiczne: przygotowanie i aktualizacja strategii rozwoju, inżynieria finansowa, zarządzanie zasobami i funduszami strukturalnymi

7 Wspomagamy samorządowe władze regionalne i lokalne w działaniach związanych z określaniem priorytetów i realizacją polityki spójności i polityki regionalnej. Pomagamy w budowie i aktualizacji programów i strategii.

8 Strategie rozwoju Plany lokalnego rozwoju Aktualizacja strategii lokalnego rozwoju Ewaluacja i monitoring strategii Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej Analizy strategiczne Programy rewitalizacji obszarów miejskich Budowanie relacji ze społecznością lokalną Polityka mieszkaniowa gmin Partnerstwo publiczno-prywatne

9 Pomagamy w efektywnym wykorzystaniu funduszy unijnych na etapie programowania, zarządzania, monitorowania oraz ewaluacji i audytu.

10 Ocena możliwości uzyskania dofinansowania z UE dla wybranego projektu
Ewaluacja oddziaływania programów i projektów Audyt projektów i usług Monitoring i kontrola projektów realizowanych przy współfinansowaniu UE Pozyskiwanie dotacji i zarządzanie projektami współfinansowanymi z UE

11 Wspomagamy władze regionalne i lokalne w analizie stanu przedsiębiorczości i budowie strategii gospodarczych. Przygotowujemy ekspertyzy, raporty oraz strategie, tworzymy instrumenty wspierające rozwój gospodarczy.

12 Strategie gospodarcze
Analizy i ekspertyzy w zakresie stanu rozwoju przedsiębiorczości, w tym MSP Przygotowanie i wdrażanie instrumentów wspierania przedsiębiorczości Bariery rozwoju przedsiębiorczości Finansowanie MSP Społeczna odpowiedzialność biznesu

13 Pomagamy poprawić wizerunek Polski
Pomagamy poprawić wizerunek Polski. Organizujemy konferencje, przygotowujemy wystąpienia do wykorzystania w trakcie dużych przedsięwzięć promocyjnych o charakterze międzynarodowym, w różnych przekrojach, np. dotyczących przemysłu, usług, turystyki lub regionów, miast i gmin.

14 Programy promocji gospodarczej
Strategie marketingowo-promocyjne działalności Analiza potencjału regionów i branż w zakresie współpracy międzynarodowej Badania wizerunkowe Przygotowanie i wdrażanie instrumentów wspierania współpracy międzynarodowej regionów, branż

15 Dbamy o rozwój kadr przedsiębiorstw i instytucji publicznych.
Obserwujemy zmiany na rynku pracy, analizujemy potrzeby, badamy kompetencje, organizujemy staże, podnosimy kwalifikacje.

16 Analizy i badania rynku pracy
Oceny pracownicze Audyty kompetencji Badanie potrzeb szkoleniowych Stosowanie elastycznych form zatrudnienia Szkolenia podnoszące kwalifikacje Pośrednictwo pracy

17 Face to face Consulting
Badania konsultingowe Badania ekonomiczne Prace eksperckie Prace warsztatowe Wywiady grupowe FGI Wywiady indywidualne Szkolenia

18 Danuta Jabłońska z zespołem Instytucje publiczne, Innowacyjność
mobile phone: Krzysztof Derbiszewski z zespołem Fundusze UE, Zasoby ludzkie mobile phone: Małgorzata Okońska-Zaremba z zespołem Rozwój regionalny, rozwój przedsiębiorczości mobile phone: Beata Kawecka z zespołem Umiędzynarodowienie działalności mobile phone:

19 e-mail: sekretariat@bdkm.pl www.bdkm.pl
Warszawa Warszawa ul. Klimontowska 15C tel fax Szczecin Szczecin ul. Jagiellońska 74/1 tel fax


Pobierz ppt "BDKM Grupa Doradcza jest firmą doradczą działającą w obszarach rozwoju regionalnego, umiędzynarodowienia działalności, innowacyjności, rozwoju przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google