Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzywa transformacji Produkcja chleba Produkcja traktorów L K M O.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzywa transformacji Produkcja chleba Produkcja traktorów L K M O."— Zapis prezentacji:

1 Krzywa transformacji Produkcja chleba Produkcja traktorów L K M O

2 Krzywa popytu Cena Popyt Q1Q1 PpPp C1C1 C2C2 Q2Q2

3 Nietypowe krzywe popytu Cena Popyt

4 Nietypowe krzywe popytu Cena Popyt

5 Nietypowe krzywe popytu Cena Popyt

6 Krzywa podaży Cena Podaż Q0Q0 C1C1 C0C0 Q1Q1

7 Równowaga rynkowa Cena (C) Ilość (Q) CrCr C1C1 QrQr C2C2 NADWYŻKA NIEDOBÓR PdPd PpPp P p nadwyżka P p >P d =>niedobór

8 Przesunięcie krzywej popytu a cena równowagi Cena (C) Ilość (Q) C0C0 C1C1 Q1Q1 C2C2 PdPd P p0 Q0Q0 Q2Q2 A E C B D P p2 P p1

9 Przesunięcie krzywej podaży a cena równowagi Cena (C) Ilość (Q) C0C0 C1C1 Q1Q1 C2C2 P d0 PpPp Q0Q0 Q2Q2 A E C B D P d1 P d2

10 Podaż i cena a czynnik czasu Cena (C) Ilość (Q) P p1 P p2 P d1 C2C2 C1C1

11 Podaż i cena a czynnik czasu Cena (C) Ilość (Q) P p1 P p2 P d1 C2C2 C1C1 P d2 C3C3

12 Podaż i cena a czynnik czasu Cena (C) Ilość (Q) P p1 P p2 P d1 C2C2 C1C1 P d2 C3C3 P d3 C4C4

13 C Q C0C0 C1C1 Q1Q1 Q0Q0 A B D Elastyczność cenowa popytu (1) (2) (3)(4) E CP = Q/Q : C/C E CP =(Q 1 -Q 0 )/Q 0 : (C 1 -C 0 )/C 0

14 E cp = 0 popyt sztywny E cp 1 popyt wysoce elastyczny E cp popyt doskonale elastyczny

15 Elastyczność dochodowa popytu E dp = Q/Q : D/D E dp 01 dobra podrzędnedobra normalne dobra podstawowe dobra luksusowe

16 Krzywa Engla Popyt DochódE dp >10 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/803541/slides/slide_16.jpg", "name": "Krzywa Engla Popyt DochódE dp >1010

17 Krzywa Engla Popyt Dochód

18 Elastyczność mieszana popytu E mp = Q A /Q A : C B /C B E mp 1 dobra substytucyjne

19 Elastyczność na liniowej funkcji popytu cena popyt

20 Elastyczność na liniowej funkcji popytu cena popyt |E cp |= |E cp |=1 |E cp |=0 |E cp |>1 |E cp |<1

21 Elastyczność cenowa podaży E cpd = Pd/Pd : C/C Pd cena podaż E cpd = 0 cena podaż Pd E cpd = 1

22 Elastyczność cenowa podaży Pd cena podaż 0 < E cpd < 1 cena podaż Pd E cpd > 1

23 Elastyczność cenowa podaży Pd cena podaż E cpd

24 Linia ograniczenia budżetowego C X X

25 Linia ograniczenia budżetowego C X X + C Y Y

26 Linia ograniczenia budżetowego C X X + C Y Y = D

27 Linia ograniczenia budżetowego C X X + C Y Y = D Y= -(C X C Y X + D/C Y

28 Y X Linia ograniczenia budżetowego C X X + C Y Y = D Y= -(C X C Y X + D/C Y

29 X Y AB CD

30 Krzywa obojętności X x1x1 Y x2x2 x0x0 x3x3 y0y0 y1y1 y2y2 y3y3 A B C D

31 I prawo Gossena X U KX U KX = U C / X X U CX

32 Krzywa obojętności cd. X Y c

33 Równowaga konsumenta X Y x0x0 y0y0

34 II prawo Gossena U KX /U KY =C X /C Y U KX /C X =U KY /C Y =…

35 Krzywa cena-kosumpcja X Y

36 X Y

37 X Y

38 Krzywa dochód-konsumpcja X Y

39 X Y

40 X Y

41 Cel ekonomiczny przedsiębiorstwa Zc = Uc - Kc

42 Cel ekonomiczny przedsiębiorstwa Z c = U c – K c Z c (Q) = U c (Q) – K c (Q)

43 Cel ekonomiczny przedsiębiorstwa Z c = U c – K c Z c (Q) = U c (Q) – K c (Q) Z c = U c - K c

44 Cel ekonomiczny przedsiębiorstwa Z c = U c – K c Z c (Q) = U c (Q) – K c (Q) Z c = U c - K c

45 Cel ekonomiczny przedsiębiorstwa Zc = Uc – Kc Zc(Q) = Uc(Q) – Kc(Q) Zc = Uc - Kc 0 = U k - K k

46 Cel ekonomiczny przedsiębiorstwa U k = K k

47 Koszty w okresie krótkim K c = K s + K z

48 Koszty w okresie krótkim K c = K s + K z Ks,Kz,Kc Q Ks

49 Koszty w okresie krótkim Ks,Kz,Kc Q Ks 2 1 3

50 Koszty w okresie krótkim Ks,Kz,Kc Q Ks Kz Kc

51 Koszty w okresie krótkim K c = K s + K z K pc = K ps +K pz

52 Koszty w okresie krótkim Q123456 Ks10 Kz101824365066 Kc202834466076 Kps10 Kpz Kpc

53 Koszty w okresie krótkim Q123456 Ks10 Kz101824365066 Kc202834466076 Kps105 Kpz Kpc

54 Koszty w okresie krótkim Q123456 Ks10 Kz101824365066 Kc202834466076 Kps1053,33… Kpz Kpc

55 Koszty w okresie krótkim Q123456 Ks10 Kz101824365066 Kc202834466076 Kps1053,33…2,521,66… Kpz10989 11 Kpc201411,33…11,51212,66…

56 Koszty w okresie krótkim Q Kps, Kpz, Kpc Kps

57 Koszty w okresie krótkim Q Kps, Kpz, Kpc Kps Kpz

58 Koszty w okresie krótkim Q Kps, Kpz, Kpc Kps Kpz Kpc K ps = K pc - K pz

59 Koszty w okresie krótkim

60 Q123456 Ks10 Kz101824365066 Kc202834466076 Kps1053,33…2,521,66… Kpz10989 11 Kpc201411,33…11,51212,66… Kk1086121416

61 Koszty w okresie krótkim Q Kps, Kpz, Kpc Kps Kpz Kpc Kk

62 Modele struktur rynku Cechy rynkuRynek doskonały (konkurencja doskonała) Konkurencja monopolistyczna oligopolmonpol Liczba firmbardzo dużodużo (kilkadziesiąt) kilkajedna swoboda wejścia na rynek nieograniczona ograniczonaBardzo ograniczona lub zerowa cechy produktówjednorodnezróżnicowaneNiezróżnicowane lub niezbyt zróżnicowane nieporównywalne wpływ na cenęcena jest niezależna od firmy firma ma pewien wpływ na cenę znaczący wpływ producenta na cenę Firma ma bardzo duży wpływ na cenę Przykłady rynkówwarzywa i owocerestauratorzy, architekci, cementownie, cukrownie elektrociepłownie, wodociągi, komunikacja miejska

63 Utarg w warunkach konkurencji doskonałej

64 Q Uc, Up Up Kc

65 Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego Q Kps, Kpz, Kpc Kpc Kk Q1Q1 Q2Q2 QtQt QeQe

66 Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego Q Kps, Kpz, Kpc Kpc Kk Q1Q1 Q2Q2 QtQt QeQe Uc = Up * Q UTARG

67 Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego Q Kps, Kpz, Kpc Kpc Kk Q1Q1 Q2Q2 QtQt QeQe U c = U p * Q K c = K pc *Q 0 AB CD Z c = Pole ABCD ZYSK KOSZT

68 Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego Q Kps, Kpz, Kpc Kpc Kk QeQe 0 AB CD STRATA

69 Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego Q Kps, Kpz, Kpc Kpc Kk Q1Q1 Q2Q2 QtQt QeQe 0 AB CD

70 Granica racjonalnych strat Q Kps, Kpz, Kpc Kpz Kpc Kk czcz Q1Q1

71 Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego UpUp Q U p, U k C = U p = -AQ + B U c = C Q = U p Q U c = (-AQ + B) Q U c = -AQ 2 + BQ U k = -2AQ + B

72 Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego UpUp UkUk Q U p, U k

73 Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego Up, Uk Q Q

74 Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego Up, Uk Q Q |E cp | > 1 | E cp | = 1 |E cp | < 1

75 Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego UpUp UkUk Q U p, U k K pc KkKk QEQE QTQT CMCM

76 Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego UpUp UkUk Q U p, U k K pc KkKk UTARG

77 Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego UpUp UkUk Q U p, U k K pc KkKk KOSZT ZYSK 0 A BC D E U c = Pole 0ABC K c = Pole 0AED Zysk = Pole DEBC

78 Produkcja i ceny w gałęzi w warunkach monopolu oraz w warunkach konkurencji doskonałej Q U p, U k 0 QMQM QKQK CMCM CKCK A B

79 Wady monopolu 1.Prawdopodobieństwo produkcji przy relatywnie wysokich kosztach, gdyż ograniczając rozmiary produkcji monopoliści często nie wykorzystują w pełni efektów skali; z powodu braku konkurencji mogą dozować wprowadzanie postępu technicznego, itp. 2.Marnotrawstwo związane z dużymi wydatkami na reklamę, której celem jest dostarczenie informacji o produkcie, lecz utrudnienie dostępu do rynku produktów substytucyjnych. 3.Nierównomierny podział zysków dyskryminujący firmy nie dysponujące dużą siłą monopolową. 4.Różnicowanie ceny przez monopolistę i uzyskiwanie z tego tytułu wyższych zysków.

80 Formy monopolizacji Pool (ring) – luźne porozumienie w celu realizacji konkretnych przedsięwzięć; Kartel – Podobny do poola z reguły dotyczy określenia rynków zbytu, wspólnej polityki cenowej czy rozmiarów produkcji; Syndykat – główna różnica między kartelem a syndykatem polega na powołaniu wspólnego biura handlowego, które prowadzi politykę cen oraz zajmuje się zbytem towarów; Trust – zrzeszone w nim przedsiębiorstwa tracą osobowość prawną i niezależność ekonomiczną; Koncern – jest związkiem przedsiębiorstw mających osobowość prawną, działających pod wspólnym zarządem jako całość gospodarcza; Konglomerat – szczególny typ porozumienia, który pod jednym kierownictwem skupia,obok podstawowej działalności produkcyjnej, także inne nie związane z nią formy aktywności; Holding – spółka, która posiada akcje różnych przedsiębiorstw, sprawując nad nimi kontrolę.

81 Długookresowa teoria produkcji Nakłady kapitału Nakłady pracy rK + wL= C Linia jednakowego kosztu (izokosta)

82 Długookresowa teoria produkcji Nakłady kapitału Nakłady pracy Krzywa jednakowego produktu (izokwanta)

83 Długookresowa teoria produkcji Nakłady kapitału Nakłady pracy Stałe efekty skali Q = 150 Q = 100 Q = 50

84 Długookresowa teoria produkcji Nakłady kapitału Nakłady pracy Rosnące efekty skali Q = 200 Q = 150 Q = 100 Q = 50

85 Długookresowa teoria produkcji Nakłady kapitału Nakłady pracy Malejące efekty skali Q = 50 Q = 100 Q = 150 Q = 200

86 Długookresowa teoria produkcji Nakłady kapitału Nakłady pracy Optymalne nakłady czynników produkcji NkNk NpNp

87 Krzywa Lorentza Procent gospodarstw domowych Procentowy udział gospodarstw domowych w dochodzie 100% A B Współczynnik Giniego

88 Popyt na pracę Nakłady pracy Krańcowy produkt pracy KP p

89 Popyt na pracę Nakłady pracy Krańcowy przychód z pracy KPP p = WKP p PłPł Q1Q1

90 Popyt na pracę Nakłady pracy Krańcowy przychód z pracy KPP p = WKP p PłPł Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3

91 Popyt na pracę Nakłady pracy Krańcowy przychód z pracy KPP p = WKP p P ł1 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 P ł2 P ł3

92 Popyt na pracę Nakłady pracy Krańcowy przychód z pracy KPP p = WKP p PłPł Q1Q1 Nadwyżka przedsiębiorstwa = zyskom Płace

93 Popyt na pracę w warunkach monopolu Nakłady pracy Krańcowy przychód z pracy WKP p PłPł Q1Q1 KPP p Q2Q2


Pobierz ppt "Krzywa transformacji Produkcja chleba Produkcja traktorów L K M O."

Podobne prezentacje


Reklamy Google