Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Olimpia Markiewicz Dominika Milczarek-Andrzejewska WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJI POPYTU Mikroekonomia I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Olimpia Markiewicz Dominika Milczarek-Andrzejewska WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJI POPYTU Mikroekonomia I."— Zapis prezentacji:

1 Olimpia Markiewicz Dominika Milczarek-Andrzejewska WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJI POPYTU Mikroekonomia I

2 2 Właściwości funkcji popytu Popyt indywidualny a popyt zagregowany Elastyczność cenowa i dochodowa funkcji popytu Metody pomiaru elastyczności Elastyczność a rodzaje dóbr Elastyczność a przychody całkowite

3 3 Popyt indywidualny i zagregowany Funkcja popytu rynkowego jest sumą indywidualnych popytów. Jeżeli więc x i = x i (p x ; M i, p y ) jest funkcją popytu i –tego konsumenta, to funkcję popytu rynkowego otrzymujemy sumując wszystkie funkcje popytu indywidualnego dla wszystkich n osób:

4 4 Sumowanie krzywych popytu Interpretacja graficzna

5 5 Elastyczność funkcji popytu indywidualnego i zagregowanego Elastyczność mierzy siłę reakcji popytu na zmianę ceny bądź dochodu mówi o ile procent zmieni się popyt jeśli zmienimy cenę bądź dochód o 1% Rodzaje elastyczności: Cenowa elastyczność popytu Dochodowa elastyczność popytu Mieszana elastyczność popytu

6 6 Cenowa elastyczność popytu Względna miara reakcji popytu na zmianę ceny: względny (lub %) DX względny (lub %) DP Wzór: lub, po przekształceniu:

7 7 Dochodowa elastyczność popytu Względna miara reakcji popytu na zmianę dochodu: względny (lub %) DX względny (lub %) DM Wzór: lub, po przekształceniu:

8 8 Mieszana elastyczność popytu Mieszana elastyczność cenowa mierzy reakcję popytu na dobro i względem zmiany ceny dobra j Może być dodatnia lub ujemna. Na ogół jest dodatnia dla dóbr substytucyjnych a ujemna dla dóbr komplementarnych. Wzór:

9 9 Pomiar elastyczności Elastyczność cenowa punktowa Elastyczność cenowa łukowa (oblicza się je na podstawie obserwacji w tabeli popytu) Elastyczność cenowa z pochodnej obliczona jako nachylenie funkcji popytu (pochodna f-cji popytu) pomnożone przez stosunek ceny do ilości

10 10 Elastyczność liniowej funkcji popytu Elastyczność cenowa funkcji: q=a-bp popyt elastyczny popyt nieelastyczny

11 11 Popyt elastyczny i nieelastyczny Popyt elastyczny ε p (-, -1) Popyt nieelastyczny ε p (-1,0) Popyt doskonale elastycznyPopyt doskonale nieelastyczny

12 12 Elastyczność a rodzaje dóbr Normalne/ Niższego rzędu Reakcja popytu X na zmiany M i P Elastyczność cenowa Elastyczność dochodowa Dobro normalneM rośnie X rośnieujemna (-, 0) dodatnia (0, + ) Dobra Podstawowe M rośnie X rośnie mniej niż proporcjonalnie ujemnadodatnia (0, 1) Dobra normalne luksusowe M Rośnie, X rośnie bardziej niż proporcjonalnie ujemnadodatnia (1,+ ) Dobro normalne Veblena P rośnie X rośniedodatnia Dobro niższego rzędu M rośnie X malejeujemna Dobro GiffenaP maleje X malejedodatniaujemna

13 13 Funkcje popytu o stałej elastyczności Wzdłuż nieliniowych funkcji popytu elastyczność może być stała lub różna w każdym punkcie wykresu. W funkcjach o stałej elastyczności zmiana nachylenia wykresu zawsze równa się zmianie stosunku p x /x Uogólniona postać funkcji popytu o stałej elastyczności jest następująca: x = A(p x ) -k gdzie A i k są dodatnimi stałymi.

14 14 Elastyczność a przychody całkowite Przychód (utarg) jest ceną dobra pomnożoną przez sprzedaną jego ilość Jeśli popyt jest elastyczny, to opłaca się podnieść cenę, bo przychód wzrośnie Jeśli popyt jest nieelastyczny, to nie opłaca się podnieść ceny, bo przychód spadnie

15 15 Elastyczność a przychody całkowite

16 16 Popyt o jednostkowej elastyczności ε p =-1 P Q O D 8 a b Przy zmianie cen całkowite utargi pozostają stałe


Pobierz ppt "Olimpia Markiewicz Dominika Milczarek-Andrzejewska WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJI POPYTU Mikroekonomia I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google