Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJI POPYTU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJI POPYTU"— Zapis prezentacji:

1 WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJI POPYTU
Olimpia Markiewicz Dominika Milczarek-Andrzejewska WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJI POPYTU Mikroekonomia I

2 Właściwości funkcji popytu
Popyt indywidualny a popyt zagregowany Elastyczność cenowa i dochodowa funkcji popytu Metody pomiaru elastyczności Elastyczność a rodzaje dóbr Elastyczność a przychody całkowite

3 Popyt indywidualny i zagregowany
Funkcja popytu rynkowego jest sumą indywidualnych popytów. Jeżeli więc xi = xi(px; Mi, py) jest funkcją popytu i –tego konsumenta, to funkcję popytu rynkowego otrzymujemy sumując wszystkie funkcje popytu indywidualnego dla wszystkich n osób:

4 Sumowanie krzywych popytu
Interpretacja graficzna

5 Elastyczność funkcji popytu indywidualnego i zagregowanego
Elastyczność mierzy siłę reakcji popytu na zmianę ceny bądź dochodu mówi o ile procent zmieni się popyt jeśli zmienimy cenę bądź dochód o 1% Rodzaje elastyczności: Cenowa elastyczność popytu Dochodowa elastyczność popytu Mieszana elastyczność popytu

6 Cenowa elastyczność popytu
Względna miara reakcji popytu na zmianę ceny: względny (lub %) DX względny (lub %) DP Wzór: lub, po przekształceniu:

7 Dochodowa elastyczność popytu
Względna miara reakcji popytu na zmianę dochodu: względny (lub %) DX względny (lub %) DM Wzór: lub, po przekształceniu:

8 Mieszana elastyczność popytu
Mieszana elastyczność cenowa mierzy reakcję popytu na dobro i względem zmiany ceny dobra j Może być dodatnia lub ujemna. Na ogół jest dodatnia dla dóbr substytucyjnych a ujemna dla dóbr komplementarnych. Wzór:

9 Pomiar elastyczności Elastyczność cenowa punktowa
Elastyczność cenowa łukowa (oblicza się je na podstawie obserwacji w tabeli popytu) Elastyczność cenowa „z pochodnej” obliczona jako nachylenie funkcji popytu (pochodna f-cji popytu) pomnożone przez stosunek ceny do ilości

10 Elastyczność liniowej funkcji popytu
Elastyczność cenowa funkcji: q=a-bp popyt elastyczny popyt nieelastyczny

11 Popyt elastyczny i nieelastyczny
Popyt elastyczny εp (-, -1) Popyt nieelastyczny εp (-1,0) Popyt doskonale elastyczny Popyt doskonale nieelastyczny

12 Elastyczność a rodzaje dóbr
Normalne/ Niższego rzędu Reakcja popytu X na zmiany M i P Elastyczność cenowa Elastyczność dochodowa Dobro normalne M rośnie X rośnie ujemna (- , 0) dodatnia (0, + ) Dobra Podstawowe M rośnie X rośnie mniej niż proporcjonalnie (0, 1) Dobra normalne luksusowe M Rośnie, X rośnie bardziej niż proporcjonalnie (1,+ ) Dobro normalne Veblena P rośnie X rośnie Dobro niższego rzędu M rośnie X maleje Dobro Giffena P maleje X maleje

13 Funkcje popytu o stałej elastyczności
Wzdłuż nieliniowych funkcji popytu elastyczność może być stała lub różna w każdym punkcie wykresu. W funkcjach o stałej elastyczności zmiana nachylenia wykresu zawsze równa się zmianie stosunku px/x Uogólniona postać funkcji popytu o stałej elastyczności jest następująca: x = A(px)-k gdzie A i k są dodatnimi stałymi.

14 Elastyczność a przychody całkowite
Przychód (utarg) jest ceną dobra pomnożoną przez sprzedaną jego ilość Jeśli popyt jest elastyczny, to opłaca się podnieść cenę, bo przychód wzrośnie Jeśli popyt jest nieelastyczny, to nie opłaca się podnieść ceny, bo przychód spadnie

15 Elastyczność a przychody całkowite

16 Popyt o jednostkowej elastyczności εp =-1
Przy zmianie cen całkowite utargi pozostają stałe 20 b 8 D O 40 100 Q


Pobierz ppt "WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJI POPYTU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google