Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podejrzenia, Standardy, Oczekiwania oraz Rozliczalność Martin Coyle Action for Advocacy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podejrzenia, Standardy, Oczekiwania oraz Rozliczalność Martin Coyle Action for Advocacy."— Zapis prezentacji:

1 Podejrzenia, Standardy, Oczekiwania oraz Rozliczalność Martin Coyle Action for Advocacy

2 Czym jest rzecznictwo? 20 lat temu nie udało nam się ustalić jednej wersji Rzecznictwo przejawia się w wielu formach Rzecznicy mogą być opłacani lub nie, mogą pracować stale lub przy pojedynczych przypadkach Rzecznicy działają stosownie do właściwego przypadku, aby niwelować asymetrię władzy ….więc rzecznictwo może wyglądać bardzo różnie

3 Podejrzenie Rzecznicy zbyt dużo czasu poświęcili na niezgadzanie się ze sobą – środowisko było podzielone Ludzie nie wiedzieli czego się spodziewać po rzecznikach Ludzie nie mieli świadomości istnienia rzecznictwa Nie wzbudzaliśmy zaufania władz i środowisk zawodowych Władze myślały, że coś sobie wymyślamy Zbyt często byliśmy ignorowani

4 Czym jest rzecznictwo? Rzecznictwo to podejmowanie działań mających na celu pomoc ludziom w wyrażeniu ich potrzeb, ochrony ich praw, reprezentowania ich interesów i zapewnienia usług, jakich potrzebują Rzecznicy zawsze stoją po stronie ludzi, a metody, które stosują zawsze są nakierowane na współdziałanie z nimi Rzecznictwo promuje integrację społeczną, równość oraz sprawiedliwość społeczną Karta Rzecznika (2002)

5 Karta Rzecznika 10 podstawowych zasad Zasady te jednoczą nas oraz naszych beneficjentów Każda zasada niesie ze sobą pewne oczekiwania Zasady zapewniają jasną ścieżkę postępowania Stanowią oświadczenie woli Sprzyja przejrzystości procesu

6 Oczekiwania Teraz ludzie wiedzą czego od nas oczekiwać Nasi beneficjenci mogą nas rozliczać Możemy wyjaśnić w jaki sposób działamy – (to nie była tylko kwestia utrudniania sobie życia) Możemy sprawdzić czy nasi beneficjenci akceptują metody naszej pracy Gwarantujemy, że w naszej działalności najważniejsza jest jednostka

7 Ryzyko popularności Rzecznictwo stało się szanowane Coraz więcej osób korzysta z metody rzecznictwa Mamy coraz więcej pieniędzy Władze lokalne zaczęły zapewniać dofinansowanie Zyskaliśmy zainteresowanie władz centralnych Określono reguły, których przestrzegają niezależni rzecznicy

8 Niezależność Trwałość organizacji zależy od długotrwałego dofinansowywania Długoterminowe fundusze pochodzą z agencji państwowych Zachęcamy ludzi do sprzeciwiania się im Więc jak możemy utrzymać niezależność w tym współzależnym świecie? …i w jaki sposób możemy zapewnić działanie zgodne z zasadami?

9 Język jakości Kto definiuje czym jest jakość, ten tworzy porządek Sponsorzy próbowali stosować uniwersalne wskaźniki jakości Te wskaźnik się nie sprawdzały, co naraziło naszą pracę na ryzyko Zebraliśmy się, by określić sposób w jaki organizacje mogą udowodnić jakość swojej pracy Pierwszą pozycję na liście zajęła niezależność

10 Język jakości Standardy jakości dla działań rzeczniczych W OPARCIU O KARTĘ RZECZNIKA

11 Udowadnianie jakości Zmiana w sposobie finansowania spowodowała potrzebę zewnętrznej oceny jakości Wskaźniki określają sposób mówienia o jakości Certyfikat Jakości Działań powstał w wyniku rozwoju Standardów Jakości. Zawiera konkretne wytyczne, którymi powinna kierować się organizacja, by zagwarantować sobie niezależność

12 Rozliczalność - Kroki Brak definicjiDefinicja i standardy Standardy i kodeks postępowaniaZewnętrznie przyznawany Certyfikat Jakości Działań

13 Rozliczalność - Poziomy Beneficjenci rzecznictwa i zależności Beneficjenci rzecznictwa znają standardy rzecznictwa Beneficjenci rzecznictwa i sponsorzy znają standardy rzecznictwa Beneficjenci rzecznictwa i sponsorzy mają dostęp do niezależnych ocen skuteczności rzecznictwa

14 Rozliczalność finansowa Raporty były: – Zwięzłe – Pozbawione szczegółów – Oparte na cyfrach – Zawierały skrótowy opis podjętych działań Możliwe przyczyny tego stanu: – Brak zrozumienia – Brak prawdziwego zaangażowania – Niedocenianie rezultatów działań rzeczniczych

15 Rozliczalność finansowa To, że coś jest warte zrobienia nie oznacza, że będzie to zrobione dobrze Środki na rzecznictwo są ograniczone Jeśli rzecznictwo jest ważne, musi być wykonywane dobrze Na sponsorach leży odpowiedzialność, za to, żeby pieniądze wydane na rzecznictwo były rozważnie wykorzystane.

16 Efekt, nie ilość Teraz skupiamy się na kontroli efektów To pozwoli nam zmierzyć wpływ naszej pracy a nie jej ilość. Często sponsorzy wybierają nie powiązane z istotą rzecznictwa wyniki. Kto ustala język, ustala porządek Więc coraz większy nacisk kładziemy na efekty


Pobierz ppt "Podejrzenia, Standardy, Oczekiwania oraz Rozliczalność Martin Coyle Action for Advocacy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google