Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w ramach PROW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w ramach PROW."— Zapis prezentacji:

1 Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w ramach PROW na lata 2007- 2013

2 Cel działania Działanie ma na celu doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów, prowadzące do restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, zwiększenia konkurencyjności i dochodowości działalności rolniczej lub leśnej oraz do spełnienia odpowiednich norm krajowych i UE.

3 Podmiot wdrażający Od 2009 roku Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA pełni funkcję podmiotu wdrażającego dla działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Limit środków dla działania na lata 2007-2013 wynosi prawie 125 mln zł (30 mln euro).

4 Dotychczas, w ramach czterech edycji konkursów na realizację operacji szkoleniowych: złożono 390 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 349,5 mln zł podpisano 85 umów o przyznanie pomocy na kwotę 81,7 mln zł (co stanowi 65,5% limitu dla działania) przyjęto 159 wniosków o płatność na kwotę 50,3 mln zł * wystawiono 177 zleceń płatności na kwotę 49,9 mln zł * (wliczając wyprzedzające finansowanie) zrealizowano 166 płatności na kwotę 46 mln zł * (36,8% limitu) *wg stanu na 16.11.2012 r. Wdrażanie

5 Wykorzystanie alokacji na poziomie kontraktacji

6 Zrealizowane płatności – % wykorzystania środków wg działań

7 Szkolenia z danego tematu obejmują cały kraj, prowadzone są skali ogólnopolskiej lub w podziale na obszar 1-3 województw

8 I Edycja konkursów Tematy szkoleń prowadzonych w podziale na województwa: Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania chorób zakaźnych (dwudniowe), Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania chorób zakaźnych (dwudniowe), Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji (jednodniowe), Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji (jednodniowe), Wykorzystanie komputera, programów komputerowych i internetu gwarancją sprawnego zarządzania gospodarstwem rolnym (dwudniowe). Wykorzystanie komputera, programów komputerowych i internetu gwarancją sprawnego zarządzania gospodarstwem rolnym (dwudniowe).

9 I Edycja konkursów Tematy szkoleń prowadzonych w skali ogólnopolskiej: Podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez zrzeszanie się rolników ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej (dwudniowe), Podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez zrzeszanie się rolników ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej (dwudniowe), Rolnictwo ekologiczne i zasady sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach ekologicznych (trzydniowe), Rolnictwo ekologiczne i zasady sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach ekologicznych (trzydniowe), Produkcja biogazu rolniczego – korzyści i zagrożenia (dwudniowe), Produkcja biogazu rolniczego – korzyści i zagrożenia (dwudniowe), Możliwości ubezpieczenia przez rolników upraw i zwierząt gospodarskich (jednodniowe). Możliwości ubezpieczenia przez rolników upraw i zwierząt gospodarskich (jednodniowe).

10 I Edycja konkursów podpisanie umów: VII – IX 2010 r. podpisanie umów: VII – IX 2010 r. realizacja szkoleń do 31.05.2013 r. realizacja szkoleń do 31.05.2013 r. zaplanowano przeszkolenie 121 117 osób, przeszkolono 102 249 (84,4%). zaplanowano przeszkolenie 121 117 osób, przeszkolono 102 249 (84,4%).

11 II Edycja konkursów Tematy szkoleń Tematy szkoleń: Zastosowanie komputera i wybranych programów komputerowych w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym – dwudniowe; prowadzone w podziale na województwa, Zastosowanie komputera i wybranych programów komputerowych w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym – dwudniowe; prowadzone w podziale na województwa, Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie – dwudniowe; prowadzone w skali ogólnopolskiej. Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie – dwudniowe; prowadzone w skali ogólnopolskiej.

12 II Edycja konkursów podpisanie umów: VI – VII 2011 r. podpisanie umów: VI – VII 2011 r. realizacja szkoleń do 30 czerwca 2013 r. realizacja szkoleń do 30 czerwca 2013 r. zaplanowano przeszkolenie 18 430 osób, dotychczas przeszkolono 4 050 (22%). zaplanowano przeszkolenie 18 430 osób, dotychczas przeszkolono 4 050 (22%).

13 III Edycja konkursów Tematy szkoleń: Wymogi wzajemnej zgodności dla gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz niektóre płatności nieinwestycyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 – dwudniowe, w tym wyjazd studyjny; prowadzone na obszarach 2 województw, Wymogi wzajemnej zgodności dla gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz niektóre płatności nieinwestycyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 – dwudniowe, w tym wyjazd studyjny; prowadzone na obszarach 2 województw, Finanse gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych – dwudniowe; prowadzone na obszarach tych samych 2 województw. Finanse gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych – dwudniowe; prowadzone na obszarach tych samych 2 województw.

14 III Edycja konkursów podpisanie umów: XI 2011 – II 2012 r. podpisanie umów: XI 2011 – II 2012 r. realizacja szkoleń do 30 czerwca 2013 r. realizacja szkoleń do 30 czerwca 2013 r. Rozpoczęto szkolenia, zaplanowano przeszkolenie 33 700 osób. Rozpoczęto szkolenia, zaplanowano przeszkolenie 33 700 osób.

15 IV Edycja konkursów Tematy szkoleń: jak w III edycji – prowadzone na obszarze 1-3 województw, oraz jak w III edycji – prowadzone na obszarze 1-3 województw, oraz Podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez zrzeszanie się rolników ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej – jednodniowe; prowadzone w skali ogólnopolskiej. Podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez zrzeszanie się rolników ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej – jednodniowe; prowadzone w skali ogólnopolskiej.

16 IV Edycja konkursów podpisanie umów: VII – VIII 2012 r. podpisanie umów: VII – VIII 2012 r. realizacja szkoleń do 31 października 2013 r. realizacja szkoleń do 31 października 2013 r. opracowywanie i zatwierdzanie materiałów szkoleniowych, szkolenia w fazie organizacji. Zaplanowano przeszkolenie 31 770 osób. opracowywanie i zatwierdzanie materiałów szkoleniowych, szkolenia w fazie organizacji. Zaplanowano przeszkolenie 31 770 osób.

17 W dniu wczorajszym ogłoszono konkurs na realizację operacji szkoleniowej Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych (nabór wniosków do 20 grudnia 2012 r.)

18 V Edycja konkursów Obszar objęty operacją: cały kraj; Obszar objęty operacją: cały kraj; Budżet konkursu: 5 000 000,00 zł; Budżet konkursu: 5 000 000,00 zł; Minimalna liczba osób do przeszkolenia: 10 000; Minimalna liczba osób do przeszkolenia: 10 000;

19 V Edycja konkursów Uczestnikami szkoleń, wg. poniższej kolejności, będą: 1. Osoby, które planują założyć las oraz członkowie ich rodzin; 2. Beneficjenci działania 5 Zalesianie gruntów rolnych Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 oraz działania 221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którzy przekwalifikowali grunty rolne na las, oraz członkowie ich rodzin; 3. Pozostali posiadacze lasów oraz członkowie ich rodzin.

20 Wdrażanie działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Cezary Kuśmirek Zastępca Dyrektora Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa

21 Wdrażanie działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w ramach PROW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google