Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 10 czerwca 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 10 czerwca 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 10 czerwca 2005 r.

2 Stan realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW) i perspektywa na lata Nina Dobrzyńska Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 Do r. złożono wniosków Renty strukturalne Działanie 1 Renty strukturalne

4 Do r. wydano postanowienia i decyzji przyznających prawo do renty strukturalnej Renty strukturalne Działanie 1 Renty strukturalne

5 Do r. płatności otrzymało beneficjentów, wypłacono kwotę ,24 PLN Analiza wydanych decyzji (wg stanu na r.) -całkowita powierzchnia przekazywanych użytków rolnych wynosi ,71 ha, z czego ,67 (85,5%) przekazywana jest osobom poniżej 40 roku życia (85,5%) beneficjentów to mężczyźni, (14,5%) - kobiety -średnia powierzchnia przekazywanych gospodarstw wynosi ok. 10 ha (94%) beneficjentów jest w wieku lat 897 (6%) beneficjentów ma lat Renty strukturalne Działanie 1 Renty strukturalne

6 Nabór wniosków rozpoczęto r. Według stanu na r. zarejestrowano wnioski. Prognoza wysokości 1 raty – EUR (ok. 604 mln PLN) W celu zapewnienia finansowania wszystkich złożonych wniosków w latach w dniu 23 marca 2005 r. wstrzymano nabór wniosków Wspieranie gospodarstw niskotowarowych Działanie 2 Wspieranie gospodarstw niskotowarowych

7

8 W kampanii 2004 do r. płatności otrzymało beneficjentów Kwota dokonanych płatności: ,35 PLN. Termin składania wniosków w kampanii r. Do r. złożono wniosków Wnioski można składać jeszcze do 25 czerwca 2005 r. z sankcjami w wysokości 1% należnej płatności za każdy dzień zwłoki Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Działanie 3 Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

9

10 Do r. złożono wniosków (47%) złożonych wniosków dotyczyło pakietu S02 rolnictwo ekologiczne Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Działanie 4 Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

11 Do r. płatności otrzymało beneficjentów Kwota dokonanych płatności: ,92 PLN Wszystkie zrealizowane płatności dotyczyły pakietu S02 rolnictwo ekologiczne realizowanego na podstawie wniosków złożonych między 1. września a 1 października 2004 r. Termin składania wniosków za rok 2005 upływa 15 czerwca 2005 r. Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Działanie 4 Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

12 W 2004 r. złożono wniosków, wydano postanowień na prognozowane płatności w wysokości ,52 PLN Powierzchnia do zalesienia – 7 374,7 ha Od r. przyjmowane są wnioski za rok Do r. w kampanii 2005 złożono 597 wniosków Prognozowana wysokość płatności wynikająca z tych wniosków: ,44 PLN Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2005 r. Zalesianie gruntów rolnych Działanie 5 Zalesianie gruntów rolnych

13 Nabór wniosków rozpoczęto r. Do r. złożono wniosków na kwotę ponad 2,61 mld PLN W celu zapewnienia finansowania wszystkich złożonych wniosków w latach w dniu 15 marca 2005 r. wstrzymano nabór wniosków Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE Działanie 6 Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE

14 Działanie 6 Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE

15 Nabór wniosków rozpoczęto r. Do r. złożono 23 wnioski Prognozowana wysokość płatności na podstawie złożonych wniosków: około 4,5 mln PLN Wnioski złożono w 8 województwach: najwięcej - woj. kujawsko-pomorskie (6) i wielkopolskie (5) Do r. wydano 14 decyzji przyznających płatności Grupy producentów rolnych Działanie 7 Grupy producentów rolnych

16 Wnioski złożyło 14 podmiotów, w tym m.in. Centra i Ośrodki Doradztwa Rolniczego Izby Rolnicze Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Złożone wnioski opiewają na kwotę ,80 PLN Nabór wniosków rozpoczęto r. Do r. złożono 39 wniosków Pomoc techniczna Działanie 8 Pomoc techniczna

17 Termin składania wniosków w kampanii r. Wnioski można składać jeszcze do 25 czerwca 2005 r. z sankcjami w wysokości 1% należnej płatności za każdy dzień zwłoki W kampanii 2004 złożono wniosków, do r. płatności otrzymało (98,2%) beneficjentów Kwota dokonanych płatności: ,19 PLN Uzupełnienie płatności obszarowych Działanie 9 Uzupełnienie płatności obszarowych

18 Realizacja finansowa PROW

19 Do r. dokonano płatności w wysokości ,70 PLN dla beneficjentów czterech działań PROW

20 Dynamika płatności w działaniu 9 – UPO do 31 maja 2005 r. (wypłaty od r.) ,61 zł

21 Dynamika płatności w działaniu 3 – ONW do 31 maja 2005 r. (wypłaty od r.) ,69 zł

22 Dynamika płatności w działaniu 1 – renty strukturalne do 31 maja 2005 r. (wypłaty od r.) ,01 zł

23 Dynamika płatności w działaniu 4 – pakiet rolnictwo ekologiczne do 31 maja 2005 r. (wypłaty od r.) ,92 zł * Wypłaty zrealizowano niemal w całości w lutym 2005 r.

24 Nowy okres programowania

25 Rozwój Obszarów Wiejskich w perspektywie Wspólna Polityka Rolna w latach będzie finansowana przez 2 fundusze: Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej (EFGR) Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) W ramach EFRROW nastąpi połączenie instrumentów finansowych rozwoju obszarów wiejskich, obecnie realizowanych w dwóch programach – PROW i SOP Rolnictwo - w jeden spójny Plan. W nowym Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich rozszerzono i przeformułowano listę działań rozwoju obszarów wiejskich z 22 do 36, włączono do niego również inicjatywę LEADER. W ramach EFRROW w okresie dla krajów UE-25 planowane jest przeznaczenie mld (w cenach z 2004 r. )

26 Osie Rozwoju Obszarów Wiejskich oś 1 (dochodowa): wsparcie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego (min. 15 % środków); oś 2 (środowiskowa): poprawa stanu środowiska i krajobrazu (min. 25% środków); oś 3 (społeczna): podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich i dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich (min. 15 % środków); oś 4: Leader (min. 7% środków)

27 Kalendarz prac Komisji Europejskiej związanych z rozporządzeniem w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) czerwiec przyjęcie rozporządzenia na Radzie Ministrów UE (w przypadku braku zgody co do budżetu usunięty zostanie art. 70 dotyczący wysokości alokacji na ROW) wrzesień 2005 – prezentacja projektu rozporządzenia wykonawczego koniec roku 2005 – przyjęcie rozporządzenia wykonawczego lipiec 2005 – projekt wspólnotowych wytycznych strategicznych polityki rozwoju obszarów wiejskich październik 2005 – przyjęcie ostatecznej wersji wytycznych przez KE początek roku 2006 – uzgodnienie strategii krajowej z KE jesień 2006 – uzgodnienie z KE i zatwierdzenie programu krajowego styczeń 2007 – rozpoczęcie wdrażania PROW w krajach członkowskich

28 Prace MRiRW dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Opracowanie założeń PROW do III kw r. Zlecenie i przygotowanie oceny ex-ante do I kw r. Opracowanie i uzgodnienie Krajowej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich do I kw r. Opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie PROW do III kw r.


Pobierz ppt "Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 10 czerwca 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google