Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program edukacyjny „Bezpieczne życie” KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Wydział Szkolenia Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program edukacyjny „Bezpieczne życie” KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Wydział Szkolenia Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności."— Zapis prezentacji:

1

2 Program edukacyjny „Bezpieczne życie” KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Wydział Szkolenia Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności

3 Edukacja EDUKACJA na rzecz bezpieczeństwa "dzieci i młodzieży" jest nadrzędnym zadaniem które spoczywa na wielu instytucjach oraz organizacjach w naszym kraju. Do zadań realizowanych przez Komendanta Głównego PSP-Szefa Obrony Cywilnej Kraju należy "OCHRONA LUDNOŚCI" przed różnorodnymi zagrożeniami. W ramach "OCHRONY LUDNOŚCI" istotne znaczenie powinna mieć szeroko rozumiana edukacja, która należy kierować zarówno do społeczeństwa dorosłego /w różnorodnych formach szkolenia do różnych adresatów w ramach powszechnej samoobrony ludności/ jak również do dzieci oraz młodzieży na kolejnych poziomach edukacyjnych poprzez zastosowanie różnorodnych form. Jedną z nich którą proponujemy jest pogram "BEZPIECZNE ŻYCIE" realizowany przy współpracy ze Szwedzką Ligą Obrony Cywilnej.

4 System szkolenia na potrzeby ochrony ludności Szkolenie służb interwencyjnych (ratowniczych i pomocowych) Szkolenie kadr kierowniczych i pracowników aparatu wykonawczego administracji publicznej i zakładów pracy Szkolenie powszechne SZKOLENIE NA POTRZEBY OCHRONY LUDNOŚCI

5 Szkolenie powszechne /obszary szkolenia/ 1.W systemie oświaty: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, 2.W zakładach pracy. 3.Ludność w ramach powszechnej samoobrony.

6

7 Uzasadnianiem naszego programu jest chociażby fakt, że wypadki dzieci oraz młodzieży mogą zdarzyć się: w każdej rodzinie, szkole; dotyczą codziennych sytuacji z życia rodziny i szkoły; dotykają co 4 dziecka w Polsce; są główną przyczyną kalectwa dzieci oraz ich śmierci. Edukacja dla bezpieczeństwa

8 Najczęściej zdarzające się wpadki to: upadki przygniecenia zatrucia zadławienia porażenia prądem poparzenia skaleczenia pogryzienia przez zwierzęta Wypadki dzieci w Polsce /na podstawie danych CZD/ W Polsce co roku ulega wypadkom blisko milion dzieci !

9 Powyższe kategorie wypadków: - mogą zdarzyć się w każdej rodzinie; - dotyczą codziennych sytuacji z życia rodziny; - dotyczą co 4 dziecka w Polsce; - są główną przyczyną śmierci i kalectwa dzieci. Wypadki dzieci Urazy zabijają i czynią kalekami więcej dzieci niż wszystkie przyczyny chorób łącznie Wypadki są przyczyną 54% zgonów dzieci w wieku 1 -18 lat Ok. 70% wypadków ma miejsce w domu Główna przyczyną hospitalizacj i dzieci są wypadki Najwięcej z tych wypadków ma miejsce w domu, szkole, podczas wakacji oraz ferii!

10 Z powodu wypadków, każdego roku: 900 000 wymaga interwencji lekarskiej ok. 80 000 dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat cierpi z powodu kalectwa spowodowanego wypadkami 120 000 dzieci wymaga hospitalizacji około 2300 przypadków kończy się śmiercią /stanowi to odpowiednik 2 dużych szkół/ Wypadki dzieci Około 1 000 000 dzieci rocznie ulega wypadkom /co 4 dziecko/. Liczba wypadków dzieci w Polsce wzrasta.

11 W domu: W czasie wakacji i ferii zimowych dzieci pozbawione opieki rozbijają się na rowerach, deskorolkach, łyżworolkach, sankach itp.. Najliczniejsze są urazy komunikacyjne: dzieci ulegają oparzeniom, ściągając gorące naczynia z ich zawartością, spadając z krzeseł i stołów łamią ręce i nogi, wbijają sobie w gardło patyczki od lizaków i widelce

12 Najczęstszą przyczyną zatruć są: - leki 80% - środki chemiczne 17% - środki gospodarstwa domowego 3% Zatrucia KAŻDEGO ROKU ZATRUCIOM POKARMOWYM ULEGA 80 tys. DZIECI - 120 z nich umiera. Zatrucia przypadkowe dotyczą najczęściej dzieci w wieku 1-5 roku życia. Przyczyna zatruć przypadkowych jest brak wyobraźni rodziców lub opiekunów dziecka.

13 RodzajLiczba% Złamania42 87632,81 Zwichnięcia i skręcenia33 98726,01 Rany zewnętrzne, rozerwania18 27113,98 Stłuczenia, zmiażdżenia20 21015,47 Urazy wewnętrzne4 1253,39 Oparzenia9630,74 Zatrucia3040,23 Utrata części ciała4710,36 Inne91557,01 Wypadki dzieci w szkole 94 445 wypadków /72,229%/ zdarzyło się w szkołach podstawowych. /co 10 dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej uległo wypadkowi/

14 Wypadki dzieci w szkole Rodzaje uszkodzeń ciała: Rodzaj urazuLiczba% Urazy kończyn99 19075,91 Urazy głowy15 79112,09 Urazy tułowia41563,18 Urazy oczu17091,31 Inne98137,51 W porównaniu do poprzednich lat obserwujemy dalszy wzrost wypadków w każdej z w/w grup kwalifikacyjnych wypadków.

15 Na terenie Polski odnotowano 721 utonięcia w tym: - dzieci do 7 lat 30 - w wieku 8-18 lat 104 Jest to 11,18% ogólnej liczby utonięć w 2002 roku ZESTAWIENIE WIEKU OFIAR UTONIĘĆ: Wiek Liczba% Do 7 lat304,16 8-14 lat506,92 15 -18 lat547,46 19 - 30 lat15321,21 31 - 50 lat24634,18 Powyżej 50 lat18826,06 Utonięcia / dane z 2006 roku/

16 Zestawienia osób poszkodowanych przy zdarzeniach oraz zaistniałe pożary w 2006 roku (na podstawie danych KCKRiOL)

17 Zestawienie osób poszkodowanych przy zdarzeniach – ofiary śmiertelne – 485 – ranni– 2011 w tym dzieci : – ofiary śmiertelne – 22 – ranni– 209 Pożary – ofiary śmiertelne – 3430 – ranni– 26269 w tym dzieci : – ofiary śmiertelne – 153 – ranni– 2037 Miejscowe zagrożenia

18 Zestawienie pożarów w obiektach użyteczności publicznej – oświaty i nauki – 4709 – służba zdrowia– 1828 – handlowo - usługowe – 1890 – obsługi pasażerów w komunikacji – 182 – hale widowiskowe, rozrywkowe i sportowe– 3742 – muzea, wystawy, galerie– 219 – biblioteki archiwa– 102

19 Zestawienie pożarów w obiektach mieszkalnych – domy dziecka – 79 – internaty, domy studenckie– 88 – schroniska – 26 – domy jednorodzinne – 25198 – domy wielorodzinne– 24829 – budynki mieszkalne w rolnictwie– 5856

20 Pożary lasów Razem– 443 w tym : – parki, lasy miejskie – 135 – młodniki /do 20 lat/– 8 – drzewostany II kl. wieku / 20 – 30 lat/ – 75 – drzewostany III kl. wieku i powyżej /30 lat i powyżej/ – 61 – uprawy leśne (szkółki – 3 - 5 lat)– 61 – inne– 101

21 Wybuchy Razem– 87 zdarzeń w tym : – gazów – 65 – pyłów– 10 – materiałów wybuchowych – 12

22 Program edukacyjny „BEZPIECZNE ŻYCIE” W roku szkolnym 2005/2006 objęto programem edukacyjnym „Bezpieczne życie” 8934 dzieci z: gmina Jeleśnia Piekary Śląskie Chorzów Mikołajki Piotrków Trybunalski gmina Białobrzegi Gdynia W roku szkolnym 2006/2007 program realizowany będzie w Sanoku, Gdyni oraz w Warszawie dzielnicach Białołęka i Ursus - obejmie 6052 dzieci

23 Program edukacyjny Bezpieczne życie W warszawskiej dzielnicy Ursus program prowadzony jest pilotażowo w 12 oddziałach przedszkolnych. Ogółem w programie 28558 dzieci z 8 województw

24 Biuro Szkolenia KG PSP Założenia programu “Bezpieczne życie” Program realizowany przez Komendę Główną PSP przy współpracy ze Szwedzką Ligą Obrony Cywilnej

25 Przedstawienie założeń programu “Bezpieczne życie”, realizowanego przy współpracy : 1.Szwedzkiej Ligi Obrony Cywilnej 2.Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 3. Wydziału Szkolenia Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności Komendy Głównej PSP. CEL SPOTKANIA

26 CEL PROGRAMU 1.Przekazanie w różnych formach doświadczeń w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności przydatnych w sytuacjach zagrożeń. 2.Podniesienie stanu świadomości z zakresu bezpieczeństwa wśród kierownictwa i pracowników placówek oświatowych.

27 REALIZACJA PROGRAMU Program adresowany jest do : a) Władz samorządowych oraz kadry i pracowników placówek oświatowych (w tym przedszkola, ogniska, świetlice), b) Dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja), c) Rodziców oraz dzieci w wieku 4-10 lat.

28 WYKONAWCY ZADAŃ :  KG PSP,  Kurator Oświaty,  Starostwo Powiatowe,  Urząd gminy,  KW PSP,  KP PSP,  WZK,  Policja, Straż Graniczna,  OSP, ZHP, PCK, WOPR oraz inne organizacje,  dyrektorzy placówek oświatowych,  nauczyciele,

29 ZADANIA DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PSP Kompleksowa koordynacja programu, Nadzór organizacyjny realizacją programu oraz nad przeprowadzeniem przeglądu ochrony ppoż. w placówkach oświatowych, Współorganizacja inauguracji oraz uroczystego zakończenia programu “Bezpieczne życie” (popularyzacja w mediach) W miarę możliwości pomoc szkołom w uzupełnieniu braków pokontrolnych.

30 ZADANIA DLA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Koordynacja programu. Organizacja konkursów (np. rysunkowy, wiedzy teoretycznej i praktycznej nt. bezpieczeństwa w tym BHP i ppoż.), Organizacja i przeprowadzenie kompleksowego ćwiczenia OC gminy uwzględniającego zagadnień dotyczących programu „Bezpieczne życie”, Promocja programu w środkach masowego przekazu,- umieszczenie informacji o programie na stronie internetowej Urzędu Współpracowanie analizy zagrożeń powiatu ze szczególnym uwzględnieniem placówek oświatowych.

31 ZADANIA DLA KOMENDY POWIATOWEJ PSP Przeprowadzenie przeglądu ochrony ppoż. w placówkach oświatowych oraz pomoc w opracowaniu wzorowych planów zagrożeń (bez konsekwencji prawnych), Doradztwo z zakresu bezpieczeństwa ppoż. dla dyrektorów placówek oświatowych z terenu całej gminy, Obsługa wycieczek szkolnych w JRG/OSP – pokaz sprzętu, pogadanki nt. bezpieczeństwa pożarowego, itp., Szkolenie z zakresu ppoż. dla wszystkich pracowników szkół, Lekcje dla dzieci i młodzieży prowadzone przez przedstawicieli PSP z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bhp.

32 ZADANIA DLA URZĘDU POWIATU, GMINY, (SZKÓŁ) Przygotowanie placówek oświatowych oraz dzieci i nauczycieli do realizacji programu – (informacja dla wszystkich biorących udział w programie). Uroczysta inauguracja oraz zakończenie programu. Poinformowanie na początku roku szkolnego o programie rodziców podczas zebrań organizacyjnych w klasach I - III, Zorganizowanie wycieczek szkolnych do JRG/OSP, Nadzór organizacyjny nad szkoleniem nauczycieli z klas I-III – termin w trakcie uzgodnień Umożliwienie przedstawicielom PSP, Policji, WOPR, PCK przeprowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży, Prowadzanie kroniki realizacji programu.

33 ZADANIA DLA POLICJI,STRAŻY GRANICZNEJ, OSP, ZHP, PCK, WOPR Czynne włączenie się do realizacji programu (uzgodnienia robocze podczas spotkania organizacyjnego), Dla Policji, Straży Granicznej - przeprowadzenie zajęć z zakresu bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży według wewnętrznych programów edukacyjnych (np.poruszanie się po drogach, kontakt z obcymi, narkotyki, terroryzm podkładanie bomb), Dla OSP, ZHP, WOPR, PCK – czynne włączenie się w placówkach oświatowych w przygotowanie i przeprowadzenie eliminacji konkursów, zawodów itp. w trakcie oraz na zakończenie realizacji programu.

34 ZADANIA DLA KG PSP Koordynacja prac związanych z realizacją programu w układzie międzynarodowym i krajowym, nadzór nad jego przebiegiem, Przekazanie materiałów metodycznych do programów “Odnaleźć Zgubka” oraz “Kicia i Rufi” dla przeszkolonych przez SLOC nauczycieli i dzieci biorących udział w programie, Przekazanie materiałów informacyjnych dla rodziców dzieci biorących dział w programie, Przekazanie stosownej ilości dyplomów dla uczestników-dzieci które zostały objęte programem „Odnaleźć Zgubka” oraz „Kicia i Rufi”, Promocja programu w mediach, Internecie na stronie Komendy Głównej PSP.

35 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PROGRAMU –zawody sportowo-pożarnicze, –konkursy w rożnych formach, –pokazy sprzętu pożarniczego, ratowniczego, policyjnego, –ćwiczenia pokazowe ze sprzętem.

36 ZADANIA DO USTALENIA Powołanie roboczego zespołu w celu opracowania szczegółowego planu, /przedstawiciel danej instytucji opracowuje szczegółowy harmonogram zadań/; Propozycje terminów okresowych sprawozdań z realizacji programu, Pozyskanie sponsorów do nagród oraz gadżetów: zakup gwizdków i światełek odblaskowych dla dzieci biorących udział w “szwedzkich” programach – wręczenie w momencie rozpoczęcia zajęć z dziećmi, zakup dodatkowych gadżetów promujących program /poszukanie sponsorów lokalnych/, nagrody w konkursach, ewentualne wydrukowanie materiałów informacyjnych dla rodziców.

37 TELEFONY KG PSP Wydział Szkolenia Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności : Naczelnik - Wiktor ZMYSŁOWSKI Kontakt Fax : 0 - 22 – 523 33 58 Sekretariat : 0 - 22 - 523 33 55 0 – 22 - 523 33 31 e-mail: kzmyslowski@kgpsp.gov.pl

38 Realizacja programu w powiecie ŁĘCZNA Spotkanie z władzami powiatu – przedstawienie założeń programu „Bezpieczne Życie” Spotkanie instruktażowe z osobami zaproszonymi przez władze powiatu Szkolenie przez „edukatorów” nauczycieli z klas I-III Opracowanie i przedstawienie szczegółowego harmonogramu realizacji zadań w ramach programu „Bezpieczne życie” Spotkanie ze współorganizatorami programu i omówienie realizacji harmonogramu

39 Zadania zrealizowane Liczba przeszkolonych przez edukatorów nauczycieli - Liczba wydrukowanych materiałów edukacyjnych - podręczników -

40 Robocze ustalenia do opracowania szczegółowego harmonogramu Wyznaczenie koordynatora Przygotowanie i przekazanie przedsięwzięć do harmonogramu przez współorganizatorów Zbiorcze opracowanie planu. Analiza i korekta Przedstawienie harmonogramu do zapoznania i zatwierdzenia w urzędzie powiatowym, gminy w Biurze Szkolenia KG PSP Przedstawienie harmonogramu na sesji Rady Powiatu, Gminy Spotkanie ze współorganizatorami programu i omówienie realizacji harmonogramu

41 Prezentację przygotował: K. Wiktor ZMYSŁOWSKI Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Program edukacyjny „Bezpieczne życie” KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Wydział Szkolenia Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google