Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Harmonogram i propozycje działań koordynatorów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Harmonogram i propozycje działań koordynatorów"— Zapis prezentacji:

1 Harmonogram i propozycje działań koordynatorów
Program przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży w województwie opolskim Harmonogram i propozycje działań koordynatorów

2 Aktualny stan realizacji zadań
Program przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży w województwie opolskim Aktualny stan realizacji zadań

3 Program przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży w województwie opolskim
do 30 stycznia 2009 r. Przygotowanie przez dyrektorów szkół w ramach realizacji Szkolnych Programów Profilaktyki strategii wdrażania Programu.

4 koniec I semestru roku szkolnego
Program przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży w województwie opolskim koniec I semestru roku szkolnego 2008/2009 Sporządzenie przez pielęgniarki medycyny szkolnej raportu dla dyrektorów szkół z zakresu dostępnych informacji o występujących wadach postawy ciała i potrzebach zdrowotnych uczniów danej szkoły

5 Program przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży w województwie opolskim
przełom I i II semestru roku szkolnego 2008/2009 Sporządzenie przez dyrektorów szkół w oparciu o informacje dostarczone przez pielęgniarki medycyny szkolnej raportów o potrzebach zdrowotnych uczniów i przekazanie ich organom prowadzącym

6 Uruchomienie grup interwencyjnych opisanych w Programie
Program przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży w województwie opolskim od II semestru roku szkolnego 2008/2009 Uruchomienie grup interwencyjnych opisanych w Programie

7 profilaktyka wad postawy korygowanie wad postawy
Program przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży w województwie opolskim Propozycje działań profilaktyka wad postawy promocja Programu korygowanie wad postawy

8 Program przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży w województwie opolskim
organizacja dodatkowych zajęć ruchowych w formach pozalekcyjnych organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla uczniów, rodziców i środowiska szkolnego organizacja konkursów i akcji związanych tematycznie z promowaniem prawidłowej postawy ciała organizacja ćwiczeń śródlekcyjnych oraz dbanie o prawidłową sylwetkę ucznia na każdej lekcji działania związane z obniżaniem wagi plecaków szkolnych

9 Program przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży w województwie opolskim
wojewódzki konkurs na logo Programu wojewódzki konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć w różnych kategoriach wiekowych i scenariusz zebrania z rodzicami konkursy gminne na szkołę najbardziej „przyjazną kręgosłupom” zakotwiczenie Programu w szkole – tablica / kącik informacyjny, waga lub dynamometr promowanie działań alternatywnych do siedzącego trybu życia dzieci i młodzieży

10 Program przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży w województwie opolskim
umożliwienie pozostawiania w klasach lub szafkach szkolnych zeszytów, podręczników, bloków rysunkowych, materiałów plastycznych, strojów do wychowania fizycznego organizacja pogadanek na temat racjonalnego pakowania tornistra i zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne rozłożenie ciężaru organizacja konkursów na dobrze spakowany tornister i akcje ważenia tornistrów

11 wybór podręczników w miękkich oprawach wykorzystywanie kart pracy
Program przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży w województwie opolskim wybór podręczników w miękkich oprawach wykorzystywanie kart pracy umożliwienie wypożyczenia na lekcje podręczników z biblioteki – stworzenie bazy podręczników właściwy dobór mebli szkolnych – możliwość regulacji i dostosowania stolików i krzesełek do wzrostu dziecka

12 popularyzacja ćwiczeń śródlekcyjnych
Program przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży w województwie opolskim popularyzacja ćwiczeń śródlekcyjnych organizacja dodatkowych zajęć ruchowych, gimnastyki korekcyjnej odpowiednio ułożony plan lekcji

13 Szczególnie istotne zadania koordynatorów
Program przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży w województwie opolskim Szczególnie istotne zadania koordynatorów popularyzacja Programu w środowisku lokalnym – sprawienie, by był „widoczny” włączenie rodziców do aktywnych i twórczych działań związanych z realizacją Programu na terenie szkoły koordynowanie współpracy wszystkich realizatorów Programu (szkoła, rodzice, poz, jst)

14 Program przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży w województwie opolskim
Arkusz dla szkolnych koordynatorów – informacja o realizacji zadań wynikających z Programu TERMIN: 15 marca 2009r.


Pobierz ppt "Harmonogram i propozycje działań koordynatorów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google