Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP TEMAT 5: Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo-pożarniczych OSP i MDP Autor: Robert Łazaj.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP TEMAT 5: Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo-pożarniczych OSP i MDP Autor: Robert Łazaj."— Zapis prezentacji:

1 SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP TEMAT 5: Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo-pożarniczych OSP i MDP Autor: Robert Łazaj

2 Zadania Naczelnika OSP z Zakresu Organizacji Procesu Szkolenia i Ćwiczeń Ćwiczenia ratownictwa drogowego[1].[1] [1] planowanie szkoleń i ćwiczeń, sprawowanie nadzoru dydaktycznego, w tym również w zakresie hospitacji zajęć, badanie i diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych członków OSP, prowadzenie doskonalenia zawodowego dowódców OSP w formie odpraw dydaktycznych. Naczelnik OSP w procesie szkolenia i realizacji ćwiczeń stanowi organ organizacyjny procesu szkolenia i nadzorująco-kontrolujący jego przebieg. Do zadań Naczelnika należy:

3 Planowanie Szkoleń Podstawę do planowania szkoleń w OSP stanowi kategoria Jednostki Operacyjno-Technicznej. Szkolenie należy planować w okresie roku kalendarzowego. Plan powinien zawierać wykaz tematów, przewidywany czas realizacji zajęć, ilość wykładów i ćwiczeń, nazwisko osoby (osób) prowadzącej zajęcia oraz nazwisko osoby nadzorującej zajęcia. Przy planowaniu szkoleń, szczególny nacisk należy kłaść na ćwiczenia oraz doskonalenie umiejętności w zakresie obsługi sprzętu i taktyki ratowniczo-gaśniczej.

4 Nadzór nad Realizacją Szkoleń Ćwiczenia ratownictwa drogowego Jedną z form nadzoru nad procesem szkoleniowym i ćwiczeniami jest hospitacja zajęć. Hospitacja - należy przez to rozumieć formę nadzoru dydaktycznego, polegającą na prowadzeniu bezpośredniej obserwacji realizowania przez prowadzącego szkoleń lub ćwiczeń. Celem hospitacji jest podniesienie poziomu szkolenia i efektów dydaktyczno-wychowawczych.

5 Nadzór nad Realizacją Szkoleń Badanie i diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych członków OSP obejmuje: ankiety, testy sprawdzające. Ankiety i testy sprawdzające przygotowuje i przeprowadza Naczelnik OSP lub osoba przez niego wyznaczona.

6 Nadzór nad Realizacją Szkoleń Odprawy dydaktyczne są formą doskonalenia zawodowego prowadzących szkolenia lub ćwiczenia. Odprawę dydaktyczna powinno się przeprowadzać przynajmniej raz na kwartał. W odprawie dydaktycznej mogą uczestniczyć inne osoby niezwiązane bezpośrednio z procesem dydaktycznym.

7 Zasady Organizowania i Przeprowadzania Zawodów OSP Zawody wojewódzkie OSP [1] [1] mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo- gaśniczych, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej, przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla. Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych OSP jest w szczególności:

8 Zasady Organizowania i Przeprowadzania Zawodów OSP Zawody sportowo-pożarnicze organizowane są jako zawody: gminne, gminne eliminacyjne, powiatowe, powiatowe eliminacyjne, wojewódzkie, krajowe, pucharowe, memoriałowe i inne.

9 Zasady Organizowania i Przeprowadzania Zawodów OSP Startujące w zawodach drużyny występują w 2 grupach: Grupa "A"- męskie drużyny pożarnicze - wiek powyżej 18 lat (dopuszcza się młodzież od 16 lat, z wyjątkiem funkcji mechanika i dowódcy). Grupa "C"- kobiece drużyny pożarnicze (wiek powyżej 16 lat).

10 Zasady Organizowania i Przeprowadzania Zawodów OSP Zawody wojewódzkie OSP [1] [1] Zawody na wszystkich szczeblach rozgrywane są w 2 konkurencjach: ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami.

11 Zasady Organizowania i Przeprowadzania Zawodów OSP Schemat – tor do biegu sztafetowego.

12 Zasady Organizowania i Przeprowadzania Zawodów OSP Schemat - ćwiczenia bojowe

13 Zasady Organizowania i Przeprowadzania Zawodów MDP Celem organizacji zawodów dla młodzieżowych drużyn pożarniczych jest w szczególności: mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, ocena stanu wyszkolenia członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej, wyłonienie najlepszych drużyn, przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.

14 Zasady Organizowania i Przeprowadzania Zawodów MDP Zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych organizowane są jako zawody: gminne - co roku, organizatorem jest Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP i Komenda Powiatowa PSP, przy współudziale samorządu gminnego; powiatowe - co 2 lata organizatorem jest Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Komenda Powiatowa (Miejska) PSP przy współudziale samorządu powiatowego oraz samorządów gminnych; wojewódzkie - co 2 lata, organizatorem jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP i Komenda Wojewódzka PSP; krajowe - co 2 lata, organizatorem jest Zarząd Główny ZOSP RP i Komenda Główna PSP.

15 Zasady Organizowania i Przeprowadzania Zawodów MDP Konkurencje Zawodów: Rozwinięcie bojowe - rozgrywane jako pierwsza konkurencja zawodów. Bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami.

16 Zasady Organizowania i Przeprowadzania Zawodów MDP Tor rozwinięcia bojowego

17 Zasady Organizowania i Przeprowadzania Zawodów MDP Tor do biegu sztafetoweg

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP TEMAT 5: Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo-pożarniczych OSP i MDP Autor: Robert Łazaj."

Podobne prezentacje


Reklamy Google