Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia rozwoju PFWB 2008-2013 Najważniejsze informacje Walne Zgromadzenie 18.04.2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia rozwoju PFWB 2008-2013 Najważniejsze informacje Walne Zgromadzenie 18.04.2013r."— Zapis prezentacji:

1 Strategia rozwoju PFWB 2008-2013 Najważniejsze informacje Walne Zgromadzenie 18.04.2013r.

2 Ocena całościowa MISJA Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) PFWB to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jej skutki.

3 Ocena całościowa Wizja PFWB w 2013 roku PFWB to międzysektorowe, stabilne partnerstwo. Otwarte miejsce dialogu społecznego, stanowiące profesjonalną przestrzeń porozumienia na rzecz rozwiązywania i minimalizowania problemu bezdomności. PFWB to platforma współpracy, kreująca nowe trendy, kierunki działań i rozwoju w sferze problematyki bezdomności, promieniująca przykładem dobrych praktyk, na obszar całego kraju i Wspólnoty Europejskiej.

4 Ocena całościowa Wyzwania dla PFWB w odniesieniu do celów wewnętrznych dotyczących rozwoju potencjału i zdolności organizacji, aby skutecznie osiągać cele zewnętrzne obejmują takie elementy jak: 1. Zapewnienie stabilności finansowania PFWB – mechanizm pozyskiwania środków. 2. Dobre rządzenie – usprawnienie struktur i systemów zarządczych i wykonawczych. 3. Aktywna partycypacja członków. „Porządek w domu”. „Fundament do realizacji celów zewnętrznych”.

5 Ocena całościowa Identyfikacja przez członków PFWB wyzwań związanych z realizacją celów zewnętrznych odnoszących się do misji i zadań, jakie stara się PFWB wypełniać akcentuje takie aspekty jak: Kreatywne definiowanie specjalności, głównych kompetencji PFWB. Zachowanie równowagi między rozwojem usług a ich upowszechnianiem. „Skuteczne zdobywanie nowych lądów”.

6 Rozwój instytucjonalny Profesjonalizacja i stabilizacja Struktury – zarządzanie (90%) Zespół – Biuro (60%) Członkostwo (50%) System komunikacji wewnętrznej (70%) Stabilność finansowa (30%) Strategia fundraisingowa (10%) Grupy eksperckie (40%) Działalność gospodarcza – 20%

7 Polityka społeczna Tworzenie Modeli Prewencji, Interwencji i Integracji – 90% Tworzenie i wdrażanie standardów – 90% Wpływ poziom europejski 50%, ogólnokrajowy 90%, regionalny 60%, lokalny 40% Rok tematyczny – 90% Podnoszenie jakości usług członków PFWB – 50% Wzmocnienie współpracy – 60% Monitorowanie, opiniowanie – 50%

8 Komunikacja społeczna Rozpoznawalność dorobku – 80% Kampanie społeczne – 70% Platforma internetowa, facebook – 90% Rzecznik PFWB – 10% Katalog dobrych praktyk – 10% Publikacje – 90% Plan i wdrożenie działań lobbingowych – 70%

9 Badania Zespół badaczy PFWB – 30% Projekty badawcze – 80% Upowszechnianie badań – 60% Grupa ds. badań – 50% Współpraca zewnętrzna – 50% Badania zewnętrzne – 70% Artykuły i raporty badawcze – 80%

10 Edukacja Oferty edukacyjne – 50% Kadra trenerska – 30% Identyfikacja potrzeb szkoleniowych – 40% Plan działań edukacyjnych – 10% Biblioteka PFWB – 30% Liczba szkoleń zewnętrznych – 30% Edukacja społeczna – 20%

11


Pobierz ppt "Strategia rozwoju PFWB 2008-2013 Najważniejsze informacje Walne Zgromadzenie 18.04.2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google