Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Pozostały sprzęt strzałowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Pozostały sprzęt strzałowy."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Pozostały sprzęt strzałowy.
ŚRODKI STRZAŁOWE Temat: Pozostały sprzęt strzałowy.

2 1. Przyrządy do pomiaru oporu obwodów strzałowych i prądów błądzących.
Jeżeli znamy liczbę załadowanych i połączonych w obwód ZE, można w przybliżeniu obliczyć, ile powinien wynosić prawidłowy opór obwodu. Zbyt wysoki lub zbyt mały opór świadczy o: złym wykonaniu połączenia, uszkodzeniu zapalników, zwarciu linii strzałowej.

3 Do sprawdzenia obwodów strzałowych służą OMOMIERZE.
OMOMIERZE STRZAŁOWE ISKROBEZPIECZNE OSI, mierzy się nimi opór w zakresach 30, 150, 500 i 1000 Ω OSI – M, gdzie miernik wskazówkowy zastąpiono obrotowym potencjometrem, OSC-1, (19,99; 199,9; 1999 Ω) z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, o bardzo wysokim stopniu bezpieczeństwa (można mierzyć nim nawet ZE umieszczone w otworach załadowanych MW).

4

5 OMOMIERZ OSH-1 Przeznaczony do pomiaru rezystancji linii strzałowych oraz pojedynczych ZE. Pomiary mogą być wykonane w przodkach w bezpośrednim sąsiedztwie załadowanych otworów strzałowych. Przyrząd ma dwa zakresy pomiarowe: Ω i Ω. Może być stosowany w polach niemetanowych oraz metanowych przy zawartości metanu do 1,5%

6

7 OMOMIERZ-MILIAMEROMIERZ STRZAŁOWY OMW-2
Umożliwia wykonanie wszystkich pomiarów elektrycznych niezbędnych przy robotach strzałowych, również w kopalniach silnie metanowych. Przyrządem można mierzyć: opór obwodów strzałowych pojedynczych ZE lub całej serii (w zakresach 3, 10, 30, 100, 300, 1000 Ω), prądy błądzące długotrwałe stałe i przemienne, prądy błądzące krótkotrwałe (impulsowe).

8

9 AMPEROMIERZ PRĄDÓW BŁĄDZĄCYCH APB-1
Służy do pomiarów natężenia prądów błądzących stałych i przemiennych w miejscach prowadzenia robót strzałowych i składowania środków strzałowych.

10

11 2. Przyrządy do pomiaru ciągłości obwodu strzałowego.
To przyrządy, które pozwalają stwierdzić tylko, czy obwód jest ciągły. Sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy jeden lub więcej ZE, znajdujących się już w otworach strzałowych, ma przerwany mostek – należy je wyszukać i odłączyć z obwodu.

12

13 3. Przewody strzałowe elektryczne.
Służą do elektrycznego odpalania obwodu zapalnikowego w przodku za pomocą zapalarki elektrycznej. Przewody te łączą stanowisko przyłączenia zapalarki z miejscem, gdzie odpalane są otwory strzałowe. Do łączenia lub naprawy przewodów strzałowych służą SKRZYNKI ŁĄCZENIOWE STRZAŁOWE.

14

15

16 4. Miernik oporu izolacji.
Niewypały w obwodach strzałowych mogą powstać nie tylko wskutek wadliwych ZE lub nadmiernego oporu obwodu strzałowego, lecz także wskutek: uszkodzeń izolacji pomiędzy żyłami linii strzałowej lub pomiędzy żyłami a ziemią, uszkodzeń przewodów zapalnikowych w otworach strzałowych. Dlatego celowy jest okresowy pomiar stanu izolacji linii strzałowych stałych oraz całych obwodów strzałowych.

17 Przyrządem odpowiednim do tego celu jest miernik oporu (rezystancji) izolacji typu MRI-1 o napięciu 1000 V, o zakresach pomiarowych i Ω.

18 5. Puszki strzałowe. Służą do transportu materiałów wybuchowych ze składu MW do przodku. Są to puszki wykonane z blachy polakierowanej grubości 1mm, mające wieko zamykane na kłódkę.

19

20 6. Ładownice. Służą do przenoszenia zapalników elektrycznych ostrych ze składu materiałów do przodka. Są to rury z zdejmowaną pokrywką na zawiasie, zamykane na kłódkę. Wnętrze wyłożone jest wkładką tekturową, zabezpieczającą przed tworzeniem się ładunków elektrostatycznych.

21

22 7. Torby strzałowe. Wykonane z tkaniny lnianej, służą do przenoszenia MW do 5 kg, 50 szt ZE lub 50 mb lontu detonującego w miejscu wykonywania roboty strzałowej (np. przy ładowaniu otworów z rusztowania).

23 8. Przodkowe skrzynie strzałowe.
Służą do przechowywania w pobliżu przodku środków strzałowych pobranych ze składu MW. Wykonane są z drewna, w środku mają przegrody, osobno na środki strzałowe (MW i ZE w ładownicach), na ZE luzem, na zapalarkę, przewody strzałowe i dziennik strzałowy.

24

25 9. Pozostały sprzęt strzałowy.
Wozy do przewozu środków strzałowych,

26 Otoczki ochronne (osłaniają MW przed zamoknięciem),
Pojemniki wodne (służą do sporządzania przybitki wodnej), Nabijaki (służą do wprowadzania naboi do otworów strzałowych, wykonane z drewna), Szybkozłącza (służą do zwierania i izolowania końcówek przewodów zapalnikowych).


Pobierz ppt "Temat: Pozostały sprzęt strzałowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google