Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W automatyzacji procesów przemysłowych w środowisku zagrożonym wybuchem Autorzy: Szymon Stasiak Luke Mudolo 26.11.2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W automatyzacji procesów przemysłowych w środowisku zagrożonym wybuchem Autorzy: Szymon Stasiak Luke Mudolo 26.11.2013 r."— Zapis prezentacji:

1 w automatyzacji procesów przemysłowych w środowisku zagrożonym wybuchem Autorzy: Szymon Stasiak Luke Mudolo 26.11.2013 r.

2 Wstępne informacje Urządzenie iskrobezpieczne Norma ATEX Sieć iskrobezpieczna Bariery Zenera Kopalnia doświadczalna Barbara Katastrofy górnicze

3 Iskrobezpieczeństwo - sposób budowy przeciwwybuchowej, który ogranicza ilość energii rozpraszanej lub magazynowanej wewnątrz urządzenia elektrycznego i w jego okablowaniu do poziomu niższego niż ten, przy którym w atmosferze wybuchowej mogłoby dojść do zapłonu wywołanego przez iskrę lub ogrzanie jego powierzchni.

4 Obwód iskrobezpieczny - to obwód, w którym dowolna iskra lub dowolny efekt cieplny wywołany w obwodzie w określonych warunkach nie jest zdolny do wywołania zapłonu w gazowej atmosferze wybuchowej. Obwód iskrobezpieczny zachowuje cechę iskrobezpieczeństwa zarówno w warunkach nominalnych jego pracy jak również w warunkach z określonymi uszkodzeniami obwodu.

5 Potencjalne źródła wybuchu: Iskry elektryczne Łuki elektryczne Zapłon Reakcje chemiczne Gorące powierzchnie Tarcie mechaniczne

6 Czym jest urządzenie iskrobezpieczne?

7 Projektowanie urządzeń i realizacja zadań automatyzacji w obszarach o zwiększonym zagrożeniu wybuchu wymaga: Spełnienie specjalnych wymagań formułowanych w odpowiednich uregulowaniach normatywnych(ATEX), Stosowanie wymagań nie wyklucza możliwości powstania wybuchu, istnieje bardzo nikłe, ale jednak skończone prawdopodobieństwo wybuchu, Standardy iskrobezpieczeństwa dotyczą wszystkich urządzeń, które mogą wytwarzać jedno lub więcej potencjalnych źródeł zapłonu.

8 Iskrobezpieczeństwo i to sposób budowy przeciwwybuchowej, który ogranicza ilość energii rozpraszanej lub magazynowanej wewnątrz urządzenia elektrycznego i w jego okablowaniu do poziomu niższego niż ten, przy którym w atmosferze wybuchowej mogłoby dojść do zapłonu wywołanego przez iskrę lub ogrzanie jego powierzchni.

9 Poziom iskrobezpieczeństwa ia posiadają te urządzenia elektryczne, które po zasileniu napięciami Ui i Um, nie są zdolne do zapłonu atmosfery wybuchowej w przypadku zaistnienia każdej z niżej wymienionych okoliczności: w warunkach pracy normalnej i w warunkach pracy z uwzględnieniem wszystkich najbardziej niekorzystnych uszkodzeń niezliczanych, w warunkach pracy normalnej i w warunkach pracy z uwzględnieniem jednego uszkodzenia zliczanego i wszystkich możliwych najbardziej niekorzystnych uszkodzeń niezliczanych, w warunkach pracy normalnej i w warunkach pracy z uwzględnieniem dwóch uszkodzeń zliczanych i wszystkich możliwych najbardziej niekorzystnych uszkodzeń niezliczanych.

10 Poziom iskrobezpieczeństwa ib posiadają te urządzenia elektryczne, które po zasileniu napięciami Ui i Um, nie są zdolne do zapłonu atmosfery wybuchowej w przypadku zaistnienia każdej z niżej wymienionych okoliczności: w warunkach pracy normalnej i w warunkach pracy z uwzględnieniem wszystkich najbardziej niekorzystnych uszkodzeń niezliczanych, w warunkach pracy normalnej i w warunkach pracy z uwzględnieniem jednego uszkodzenia zliczanego i wszystkich możliwych najbardziej niekorzystnych uszkodzeń niezliczanych.

11 Akt prawny Unii Europejskiej definiujący wymagania jakie musi spełniać każdy produkt przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

12 Oznaczenia 1. Oznaczenie CE 2. Numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej 3. Symbol wykonania przeciwwybuchowego 4. Grupa urządzenia/wybuchowości 5. Kategoria urządzenia 6. Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej 7. Podgrupa wybuchowości 8. Klasa temperatur

13

14 Pepperl+Fuchs wprowadza technologię DART (Dynamic Arc Recognition and Termination) do popularnej rodziny FieldConnex. Technologia DART to dynamicznie działający system, pozwalający na wielokrotne zwiększenie mocy w obwodach iskrobezpiecznych.

15 Zasilacz Fieldbus oraz ochronnik segmentu wyposażone w technologię DART tworzą iskrobezpieczny High- Power Trunk. Cała sieć Fieldbus jest iskrobezpieczna w stopniu Ex ib IIC

16 Zespół ochronny złożony z równolegle połączonych diod Zenera zabezpieczony przez szeregowo dołączone bezpieczniki i rezystory

17

18 Bariera Zenera MTL 728

19

20 Kopalnia Doświadczalna "Barbara" znajdująca się w Mikołowie jest jedyną w Polsce kopalnią doświadczalną i jedyną w Europie placówką naukowo-badawczą, która posiada podziemny poligon doświadczalny Kopalnia jest placówką naukowo-badawczą – zajmuje się bezpieczeństwem i zwalczaniem zagrożeń gazowych i pyłowych oraz atestacją urządzeń dopuszczanych do pracy w kopalniach.

21

22 Do pomiaru prędkości detonacji służy urządzenie z dwoma czujnikami zdolnymi do pomiaru prędkości fali detonacji z błędem nie większym niż 100 m/s. W specjalnie przygotowanej rurze o odpowiednim φ umieszcza się nabój MW z zapalnikiem. W rurze są przygotowane dwa otwory, w które wkłada się czujniki. Następnie tak przygotowana próbę odpala się.

23 Pan Adam z rurą

24 Blok Trauzla

25 Orzeczenie KDB

26 Przyczyny: Tąpniecie-wyrzucenie materiału skalnego do wyrobiska lub zniszczenie jego obudowy wywołane gwałtownym rozładowaniem energii potencjalnej sprężystości skał. Wybuch Metanu

27 Katastrofa górnicza w kopalni Wujek – Ruch Śląsk (2009) Katastrofa górnicza w kopalni Halemba (2006)

28 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "W automatyzacji procesów przemysłowych w środowisku zagrożonym wybuchem Autorzy: Szymon Stasiak Luke Mudolo 26.11.2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google