Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagadnienie iskrobezpieczeństwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagadnienie iskrobezpieczeństwa"— Zapis prezentacji:

1 Zagadnienie iskrobezpieczeństwa
w automatyzacji procesów przemysłowych w środowisku zagrożonym wybuchem Autorzy: Szymon Stasiak Luke Mudolo r.

2 Plan prezentacji Wstępne informacje Urządzenie iskrobezpieczne
Norma ATEX Sieć iskrobezpieczna Bariery Zenera Kopalnia doświadczalna „Barbara” Katastrofy górnicze

3 Wstępne informacje Iskrobezpieczeństwo - sposób budowy przeciwwybuchowej, który ogranicza ilość energii rozpraszanej lub magazynowanej wewnątrz urządzenia elektrycznego i w jego okablowaniu do poziomu niższego niż ten, przy którym w atmosferze wybuchowej mogłoby dojść do zapłonu wywołanego przez iskrę lub ogrzanie jego powierzchni.

4 Wstępne informacje Obwód iskrobezpieczny - to obwód, w którym dowolna iskra lub dowolny efekt cieplny wywołany w obwodzie w określonych warunkach nie jest zdolny do wywołania zapłonu w gazowej atmosferze wybuchowej. Obwód iskrobezpieczny zachowuje cechę iskrobezpieczeństwa zarówno w warunkach nominalnych jego pracy jak również w warunkach z określonymi uszkodzeniami obwodu.

5 Wstępne informacje Potencjalne źródła wybuchu: Iskry elektryczne
Łuki elektryczne Zapłon Reakcje chemiczne Gorące powierzchnie Tarcie mechaniczne

6 Urządzenie iskrobezpieczne
Czym jest urządzenie iskrobezpieczne?

7 Urządzenie iskrobezpieczne
Projektowanie urządzeń i realizacja zadań automatyzacji w obszarach o zwiększonym zagrożeniu wybuchu wymaga: Spełnienie specjalnych wymagań formułowanych w odpowiednich uregulowaniach normatywnych(ATEX), Stosowanie wymagań nie wyklucza możliwości powstania wybuchu, istnieje bardzo nikłe, ale jednak skończone prawdopodobieństwo wybuchu, Standardy iskrobezpieczeństwa dotyczą wszystkich urządzeń, które mogą wytwarzać jedno lub więcej potencjalnych źródeł zapłonu.

8 Urządzenie iskrobezpieczne
Iskrobezpieczeństwo „i” to sposób budowy przeciwwybuchowej, który ogranicza ilość energii rozpraszanej lub magazynowanej wewnątrz urządzenia elektrycznego i w jego okablowaniu do poziomu niższego niż ten, przy którym w atmosferze wybuchowej mogłoby dojść do zapłonu wywołanego przez iskrę lub ogrzanie jego powierzchni.

9 Urządzenie iskrobezpieczne
Poziom iskrobezpieczeństwa „ia” posiadają te urządzenia elektryczne, które po zasileniu napięciami Ui i Um, nie są zdolne do zapłonu atmosfery wybuchowej w przypadku zaistnienia każdej z niżej wymienionych okoliczności: w warunkach pracy normalnej i w warunkach pracy z uwzględnieniem wszystkich najbardziej niekorzystnych uszkodzeń niezliczanych, w warunkach pracy normalnej i w warunkach pracy z uwzględnieniem jednego uszkodzenia zliczanego i wszystkich możliwych najbardziej niekorzystnych uszkodzeń niezliczanych, w warunkach pracy normalnej i w warunkach pracy z uwzględnieniem dwóch uszkodzeń zliczanych i wszystkich możliwych najbardziej niekorzystnych uszkodzeń niezliczanych.

10 Urządzenie iskrobezpieczne
Poziom iskrobezpieczeństwa „ib” posiadają te urządzenia elektryczne, które po zasileniu napięciami Ui i Um, nie są zdolne do zapłonu atmosfery wybuchowej w przypadku zaistnienia każdej z niżej wymienionych okoliczności: w warunkach pracy normalnej i w warunkach pracy z uwzględnieniem wszystkich najbardziej niekorzystnych uszkodzeń niezliczanych, w warunkach pracy normalnej i w warunkach pracy z uwzględnieniem jednego uszkodzenia zliczanego i wszystkich możliwych najbardziej niekorzystnych uszkodzeń niezliczanych.

11 Norma ATEX Akt prawny Unii Europejskiej definiujący wymagania jakie musi spełniać każdy produkt przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

12 Norma ATEX Oznaczenia 1. Oznaczenie CE
2. Numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej 3. Symbol wykonania przeciwwybuchowego 4. Grupa urządzenia/wybuchowości 5. Kategoria urządzenia 6. Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej 7. Podgrupa wybuchowości 8. Klasa temperatur

13 Norma ATEX

14 Sieć iskrobezpieczna Pepperl+Fuchs wprowadza technologię DART (Dynamic Arc Recognition and Termination) do popularnej rodziny FieldConnex. Technologia DART to dynamicznie działający system, pozwalający na wielokrotne zwiększenie mocy w obwodach iskrobezpiecznych.

15 Sieć iskrobezpieczna Zasilacz Fieldbus oraz ochronnik segmentu wyposażone w technologię DART tworzą iskrobezpieczny High-Power Trunk. Cała sieć Fieldbus jest iskrobezpieczna w stopniu Ex ib IIC

16 Bariery Zenera Zespół ochronny złożony z równolegle połączonych diod Zenera zabezpieczony przez szeregowo dołączone bezpieczniki i rezystory

17 Bariery Zenera

18 Bariery Zenera Bariera Zenera MTL 728

19 Bariery Zenera

20 Kopalnia Doświadczalna "Barbara"
Kopalnia Doświadczalna "Barbara" znajdująca się w Mikołowie jest jedyną w Polsce kopalnią doświadczalną i jedyną w Europie placówką naukowo-badawczą, która posiada podziemny poligon doświadczalny Kopalnia jest placówką naukowo-badawczą – zajmuje się bezpieczeństwem i zwalczaniem zagrożeń gazowych i pyłowych oraz atestacją urządzeń dopuszczanych do pracy w kopalniach.

21 Zabawa w kopalni „Barbara”

22 Kopalnia Doświadczalna "Barbara"
Do pomiaru prędkości detonacji służy urządzenie z dwoma czujnikami zdolnymi do pomiaru prędkości fali detonacji z błędem nie większym niż 100 m/s. W specjalnie przygotowanej rurze o odpowiednim φ umieszcza  się nabój  MW z zapalnikiem. W rurze są przygotowane dwa otwory, w które wkłada się czujniki. Następnie tak przygotowana próbę odpala się. 

23 Kopalnia Doświadczalna "Barbara"
Pan Adam z rurą

24 Kopalnia Doświadczalna "Barbara"
Blok Trauzla

25 Kopalnia Doświadczalna "Barbara"
Orzeczenie KDB

26 Katastrofy górnicze Przyczyny:
Tąpniecie-wyrzucenie materiału skalnego do wyrobiska lub zniszczenie jego obudowy wywołane gwałtownym rozładowaniem energii potencjalnej sprężystości skał. Wybuch Metanu

27 Katastrofy górnicze Katastrofa górnicza w kopalni „Wujek” – „Ruch Śląsk” (2009) Katastrofa górnicza w kopalni „Halemba” (2006)

28 Dziękujemy za uwagę 


Pobierz ppt "Zagadnienie iskrobezpieczeństwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google