Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Publiczne Gimnazjum w Sławkowie matematyczno-przyrodnicze
ID GRUPY: 96/21_MP_G1 Kompetencje: matematyczno-przyrodnicze

3 MAŁE PSTRYK

4 GALVANI LUIGI Ur. 9 września 1737w Bolonii , zm. 4 grudnia 1798 w Bolonii , Włochy.

5 Odkrycie Galvani Luigi :
Od roku 1771 rozpoczął słynne badania wpływu prądu elektrycznego na reakcję mięśni spreparowanych udek żab . Odkrył między innymi , że pod wpływem prądu elektrycznego otrzymanego z maszyny elektrostatycznej , udka żabie ulegają skurczom. okazało się również , że przy jednoczesnym dotknięciu mięśnia wypreparowanej kończyny żaby dwoma różnymi metalami - połączonymi ze sobą jednym końcem – mięsień również się kurczy mimo, że pręty nie były połączone z maszyną elektrostatyczną.

6 Galvani Luigi Włoski fizyk, lekarz i fizjolog ( ). Jego ojciec, który był lekarzem, zachęcił go do podjęcia studiów medycznych. Ukończył je w 1759 roku na Uniwersytecie Bolońskim. Początkowo wykładał anatomię, wreszcie został profesorem ginekologii (położnictwa) w Bolońskim Instytucie Nauk.

7 Źródła energii elektrycznej wady i zalety.

8 Elektrownia węglowa Zalety elektrowni węglowej:
- mniejsze koszty budowy elektrowni niż elektrowni atomowej, - tańszy prąd, Wady elektrowni węglowej: - wydobycie, transport i magazynowanie milionów ton węgla, - emisja do atmosfery dwutlenku węgla co powoduje efekt cieplarniany.

9 Elektrownia gazowa Zalety elektrowni gazowej: -Budowa elektrowni gazowych trwa krócej i wymaga mniejszych nakładów niż elektrowni węglowych. -Oparcie rozwoju polskiej elektroenergetyki na gazie ziemnym wymagałoby kilkakrotnego zwiększenia jego importu. Wady elektrowni gazowej: -Jego minusem jest jedynie fakt, iż jak wszystkie surowce nieodnawialne kiedyś się skończy.

10 Elektrownia wodna Zalety elektrowni wodnej:
- możliwość szybkiego zatrzymywania i uruchamiania elektrowni - sztuczne zbiorniki wodne gromadzą wodę, zmniejszając ryzyko powodzi Wady elektrowni wodnej: - deformacja w pewnym stopniu krajobrazu naturalnego - duże koszty produkcji i budowy

11 Elektrownia wiatrowa Zalety elektrowni wiatrowych:
- nieskomplikowana budowa urządzeń i eksploatacja Wady elektrowni wiatrowych : - hałas - duże koszty produkcji i budowy - ujemny wpływ na ptactwo

12 Elektrownia słoneczna
Zalety elektrowni słonecznych: - ogniwa słoneczne nie wymagają szczególnej konserwacji poza czyszczeniem - ogniwa słoneczne są niezawodne Wady elektrowni słonecznych: - brak pobierania energii w nocy - wysokie koszty magazynowania energii

13 Elektrownia jądrowa (atomowa)
Zalety elektrowni jądrowej (atomowej): - duża wydajność - niskie ceny uzyskiwanej energii elektrycznej nie zanieczyszczają środowiska pyłami czy gazami Wady elektrowni jądrowej (atomowej): - wysokie koszty budowy i eksploatacji - trudności z bezpiecznym składowaniem odpadów promieniotwórczych - obawy społeczeństwa o bezpieczeństwo reaktorów atomowych

14 Natężenie elektryczne
Natężenie prądu - jest wielkością fizyczną charakteryzującą przepływ prądu elektrycznego zdefiniowaną jako stosunek wartości ładunku elektrycznego przepływającego przez wyznaczoną powierzchnię do czasu przepływu ładunku. Wzór: I= q/t Gdzie: I- natężenie prądu q- wielkość ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika t- czas przepływu ładunku Jednostką natężenia prądu w układzie SI jest amper (1A)

15 Napięcie elektryczne Napięcie elektryczne – różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego. Symbolem napięcia jest U. Napięcie elektryczne jest to stosunek pracy wykonanej podczas przenoszenia ładunku elektrycznego między punktami, dla których określa się napięcie, do wartości tego ładunku. Wzór: V=Ep/q Gdzie: V-potencjał elektryczny w danym punkcie przestrzeni Ep- energia potencjalna jaką miałby ładunek q w tym punkcie Jednostką natężenia prądu w układzie SI jest wolt (1V)

16 Praca Praca – skalarna wielkość fizyczna, miara ilości energii przekazywanej między układami fizycznymi w procesach mechanicznych, elektrycznych, termodynamicznych i innych. Wzór: W=U*I*t Gdzie: W- praca U- napięcie elektryczne I- natężenie prądu t- czas Jednostką natężenia prądu w układzie SI jest dżul (1J)  

17 Moc           Moc -jest skalarną wielkością fizyczną określającą pracę wykonaną w jednostce czasu przez układ fizyczny. Wzór: P= U*I Gdzie: P-moc U- napięcie elektryczne I- natężenie prądu Jednostką natężenia prądu w układzie SI jest wolt (1W)          

18           Prąd stały   Prąd stały (ang. direct current, DC) – w odróżnieniu od prądu zmiennego i przemiennego (ang. alternating current, AC) – prąd stały charakteryzuje się stałą wartością natężenia oraz kieruniem przepływu. Prąd stały (1) Prąd stały (2)

19 Przykłady obwodów prądu stałego
Przykłady obwodów prądu stałego           

20 Prąd zmienny Prąd zmienny (ang. alternating current, AC) – prąd elektryczny, którego wartość natężenia zmienia się w czasie w dowolny sposób. Prąd zmienny

21 Zmienność prądu

22 Mierniki elektryczne

23 Amperomierz Amperomierz – przyrząd pomiarowy służący do pomiaru natężenia prądu elektrycznego. W zależności od zakresu amperomierza używane są też nazwy: kiloamperomierz, miliamperomierz, mikroamperomierz. Rodzaje amperomierzy: magnetoelektryczny elektromagnetyczny elektrodynamiczny indukcyjny.

24 Woltomierz Woltomierz -jest to przyrząd pomiarowy za pomocą którego mierzy się napięcie elektryczne (jednostka napięcia wolt). Rodzaje woltomierzy : magnetoelektryczne elektromagnetyczne elektrodynamiczne elektrostatyczne cyfrowe

25 Podstawowe prawa elektryki:
Podstawowe prawa elektryki:

26 Prawo Ohma Prawo Ohma – proporcjonalność napięcia U mierzonego na końcach przewodnika o oporze R do natężenia prądu płynącego przez ten przewodnik I. Wyraża się wzorem: U = IR

27 Prawo Kirchhoffa Pierwsze prawo Kirchhoffa – prawo dotyczące przepływu prądu w rozgałęzieniach obwodu elektrycznego, sformułowane w 1845 roku przez Gustawa Kirchhoffa. Prawo to wynika z zasady zachowania ładunku czyli równania ciągłości. Wraz z drugim prawem Kirchhoffa umożliwia określenie wartości i kierunków prądów w obwodach elektrycznych.

28 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

29 Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google