Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 26-27 października 2012 Badania hydrologiczne Przewodnictwo elektryczne – zjawisko skierowanego przenoszenia ładunków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 26-27 października 2012 Badania hydrologiczne Przewodnictwo elektryczne – zjawisko skierowanego przenoszenia ładunków."— Zapis prezentacji:

1 Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 26-27 października 2012 Badania hydrologiczne Przewodnictwo elektryczne – zjawisko skierowanego przenoszenia ładunków elektrycznych przez dodatnie lub ujemne nośniki prądu (np. elektrony, jony) zachodzące w ośrodku materialnym pod wpływem przyłożonego zewnętrznego pola elektrycznego. Protokół: przewodnictwo elektryczne Uczniowie mierzą przewodnictwo elektryczne w świeżo pobranej próbce wody Przewodność elektrolityczna (konduktywność elektrolityczna) jest przewodnością słupa cieczy o grubości 1 cm i przekroju A = 1 cm 2. Jednostką przewodności właściwej jest simens [S]/cm.

2 Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 26-27 października 2012 Badania hydrologiczne Jak przewodnictwo elektryczne wody w miejscu wykonywania pomiarów zmienia się w ciągu roku? W jaki sposób deszcz lub topnienie śniegu wpływa na przewodność? Jakie działalności człowieka mają wpływ na przewodność wody w miejscu wykonywania pomiarów?

3 Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 26-27 października 2012 Badania hydrologiczne Pozwala ocenić jakość wody pod względem zawartości w niej wszystkich obcych substancji –Przewodność próbki wody jest miarą jej możliwości przewodzenia prądu elektrycznego. –Im więcej substancji rozpuszczonych, tym większe przewodnictwo elektryczne. –Przewodnictwo jest pośrednią miarą ilości substancji rozpuszczonych. –Przewodność wyrażana jest w µS/cm. –Temperatura ma wpływ na przewodność i przyrządy muszą być kompensowane temperaturowo.

4 Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 26-27 października 2012 Badania hydrologiczne Istotne wartości –Do użytku domowego woda ma korzystnie przewodność poniżej 1100 µS/cm. –W rolnictwie i przemyśle woda ma korzystnie przewodność poniżej 2200-2600 µS/cm. –TDS (ppm) Przewodność x 0.67 (Total Dissolved Solids = całkowitej ilości związków rozpuszczonych ) (Uwaga: współczynnik zależy od składu wody i może być w granicach 0.46 - 0.9)

5 Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 26-27 października 2012 Badania hydrologiczne Kalibracja Roztwór wzorcowy i próbka wody powinny mieć te samą temperaturę ( 2 o C). Korzystnie 20 - 30 o C. Zapisz obie temperatury. Nalej roztworu wzorcowego do dwóch suchych zlewek. Przepłucz elektrodę wodą destylowaną i wysusz miękkim materiałem. Umieść przyrząd pomiarowy w pierwszej zlewce, aby przepłukać elektrodę. Wytrzyj i umieść w drugiej zlewce. Delikatnie zamieszaj wodę w celu ustabilizowania wyniku. Nareguluj tak, aby przyrząd wskazywał prawidłową wartość. WYLEJ ROZTWÓR WZORCOWY!

6 Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 26-27 października 2012 Badania hydrologiczne Badanie próbki wody Próbka wody powinna mieć temperaturę pokojową, korzystnie 20 - 30 o C. Zapisz temperaturę. Nalej roztworu wzorcowego do dwóch suchych zlewek. Przepłucz elektrodę wodą destylowaną i wysusz. Umieść przyrząd pomiarowy w pierwszej zlewce, aby przepłukać elektrodę. Wytrzyj i umieść w drugiej zlewce. Delikatnie zamieszaj wodę w celu ustabilizowania wyniku. Powtórz trzy razy i oblicz średnią. Jeżeli wartości nie różnią się 40 µS/cm od średniej, przekaż pomiar do Serwera Danych.


Pobierz ppt "Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 26-27 października 2012 Badania hydrologiczne Przewodnictwo elektryczne – zjawisko skierowanego przenoszenia ładunków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google