Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitorowanie korozji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitorowanie korozji"— Zapis prezentacji:

1 Monitorowanie korozji

2 Monitorowanie korozji
Konieczność oceny odporności korozyjnej nowych tworzyw. Weryfikacja użyteczności stosowanych rozwiązań zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. Ustalenie form zagrożenia w warunkach eksploatacji. Wskazanie (lub ustalenie) mechanizmu danego zjawiska korozyjnego.

3 Formy korozji w układach wodnych
Korozja równomierna Korozja lokalna Korozja podosadowa Korozja selektywna Korozja międzykrystaliczna Pękanie korozyjne

4 Korozja ogólna

5 Korozja podosadowa

6 Korozja selektywna Grafit Rura żeliwna Rok budowy rurociągu

7 Korozja lokalna

8 Pękanie korozyjne

9 Elektroda symulująca Reprezentatywna próbka metalu, używana do ilościowej oceny postępu korozji lub skuteczności zastosowanej ochrony katodowej

10 Pomiary potencjału rurociągów za pomocą sond lub elektrod symulujących
Sondy dostarczają informacji o potencjale bez spadku napięcia IR Stosowalność: kiedy nie można zastosować metody pomiaru potencjału załączeniowego, kiedy nie można zastosować metody potencjału wyłączeniowego, kiedy nie można zastosować metody pomiarów intensywnych (np. jeśli grunt jest przykryty warstwą nie przewodzącą, jeśli głębokość ułożenia rury w gruncie zmienia się w szerokich granicach, gdy nowe rurociągi nie zawierają uszkodzeń,

11 Pomiary potencjału rurociągów za pomocą sond lub elektrod symulujących
Odległość między elektrodą odniesienia i elektrodą symulującą powinna być jak najmniejsza, aby pomiar potencjału elektrody symulującej był dokładniejszy niż gdy elektroda odniesienia jest usytuowana na powierzchni ziemi. Wówczas na wynik pomiaru mniej wpływają prądy błądzące, które są przyczyną spadków napięcia IR. Metoda ta jest szczególnie użyteczna, jeżeli konstrukcja leży w nieliniowej strefie gradientu potencjału wywołanego przez (pobliskie) obce źródło prądu (tam, gdzie gradienty potencjału nie są stałe w funkcji odległości). Usytuowanie sondy należy ustalić po szczegółowym rozpoznaniu źródła prądu stałego i jednorodności gruntu. Najlepiej umieszczać sondę w gruncie blisko konstrukcji, aby uniknąć błędów pomiarowych powodowanych przez niejednorodność gruntu, a więc np. w tej samej zasypce co konstrukcja. Aby zoptymalizować dokładność pomiaru nie powinno się dopuścić, po odłączeniu elektrody symulującej od rury, do wymiany prądu między elektrodą symulującą i rurociągiem, a ściślej między elektrodą symulującą a sąsiednim defektem powłoki, ani do przeciwnego oddziaływania gradientów potencjału. Sondę przyłącza się do rurociągu przez stację pomiarową. Jeśli sonda osiąga potencjał ochrony Ep, to w gruntach jednorodnych można rurociąg w niedużej odległości od tej sondy uważać za chroniony katodowo. Wartości potencjału otrzymane za pomocą sondy odnoszą się tylko do tych uszkodzeń powłoki rurociągu, które nie są większe od odsłoniętej powierzchni elektrody symulującej. Za pomocą sondy można też sprawdzić, czy prąd płynie do czy od konstrukcji.

12

13 Pomiary rezystometryczne
Pozwala na wykonywanie pomiarów średniej szybkości korozji w funkcji czasu Im dłuższy czas pomiaru tym większa dokładność Długotrwały pomiar niszczy elementy czujnika Konieczność doboru czujnika pod kątem spodziewanej szybkości korozji wraz z oceną czasu eksploatacji czujnika

14 Pomiary rezystometryczne

15 Pomiar polaryzacji liniowej
Pomiar polega na wykonywaniu badań elektrochemicznych Dokonuje się polaryzacji elektrody czujnika średnio o wartość potencjału równej 10mV W wyniku pomiaru uzyskuje się wartość prądu na podstawie której z prawa Faraday’a można wyznaczyć ubytek korozyjny materiału

16 Czujnik polaryzacyjny pozwala na wykonywanie dodatkowych pomiarów:
pomiar grawimetryczny (elektrody czujnika można demontować) pomiar potencjału pomiar prądu galwanicznego inne pomiary elektrochemiczne

17 Pomiar polaryzacji liniowej
Pozwala na wyznaczenie chwilowej szybkości korozji ?

18 Monitorowanie korozji w sieci wodociągowej miasta Gdańsk
Ujęcie wody Straszyn

19 Temperatura wody

20 System dozowania inhibitora
wytworzenie osadów ochronnych

21 Pomiar szybkości korozji
przed dozowaniem inhibitora po dozowaniu inhibitora 1 2 3 4 5

22 Instalacja ciepłej wody – basen pływacki
Wpływ dodatków bakteriobójczych na szybkość korozji

23

24 Pomiar szybkości korozji
za pomocą automatycznego systemu pomiarowego

25 Wyniki pomiaru szybkości korozji
Wyraźny cykl dobowy przyczyny ??? Analiza szybkości przepływu wody na proces korozji

26 Wyniki pomiarów szybkości korozji wykonanych za pomocą automatycznego systemu monitorowania korozji, kolorem czarnym zaznaczono typowy przebieg dobowy, krzywa purpurowa – operacja termicznego usuwania bakterii Legionella


Pobierz ppt "Monitorowanie korozji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google