Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przeznaczenie stanowiska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przeznaczenie stanowiska"— Zapis prezentacji:

1 STANOWISKO LABORATORYJNE DO BADANIA STANU IZOLACJI UKŁADÓW ELEKTRYCZNYCH

2 Przeznaczenie stanowiska
Stanowisko może być użytkowane w laboratoriach badawczych urządzeń i sprzętu elektrycznego lub w nie zautomatyzowanych liniach produkcyjnych oraz na stanowiskach demontażowych małogabarytowych urządzeń i sprzętu powszechnego użytku oraz narzędzi elektrycznych. Stanowisko spełnia ogólne zasady i wymagania zawarte w normie PN-EN 50191:2002 „Instalacja i eksploatacja elektrycznych stanowisk badawczych”.

3 Zakres badań na stanowisku
Na stanowisku możliwe jest stwierdzenie stanu obwodu elektrycznego, badanie i pomiar rezystancji izolacji oraz elektrycznej wytrzymałości układów izolacyjnych sprzętu powszechnego użytku i elektronarzędzi lub ich elementów podczas demontażu i po ewentualnej regeneracji.

4 Dane techniczne oraz wyposażenie
Stanowisko składa się ze stołu o wymiarach 1500x750x850 mm z aparaturą luźno stojącą i wyposażonego w urządzenia pomocnicze: wyłącznik główny wyłącznik awaryjny 2 gniazda przyłączeniowe 1-fazowe prądu przemiennego 230 V chwyt (imadło) elementu badanego osłonę oddzielającą pole pomiarowe WN od personelu przypadkowo przebywającego w pobliżu pojemniki pomocnicze

5 Dane techniczne oraz wyposażenie
Stanowisko jest wyposażone w aparaturę badawczą i pomiarową umieszczoną na blacie stołu oraz elementy pomocnicze: Próbnik wytrzymałości elektrycznej typ PWE – 5 Megaomierz 0,5 kVA, 100V, 500V, 1000V Elementy zabezpieczające obsługę i osoby postronne w obszarze wysokiego napięcia: barierkę ochronną, tablicę ostrzegawczą, rękawice, dywanik izolacyjny Przewody przyłączeniowe

6

7 Stanowisko do badania stanu izolacji układów elektrycznych wykonane w Laboratorium Badawczym Instytutu Elektrotechniki

8 Próbnik wysokonapięciowy na stanowisku do badania stanu izolacji układów elektrycznych

9 Elementy wyposażenia stanowiska do badania stanu izolacji układów elektrycznych

10 Zagrożenia występujące podczas eksploatacji stanowiska oraz zastosowane zabezpieczenia
Podczas obsługi stanowiska występuje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia instalacji elektrycznej oraz przy wykonywaniu pomiarów. W celu wyeliminowania powyższych zagrożeń zastosowano następujące zabezpieczenia: Stanowisko wykonane jest w I klasie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym poprzez zastosowanie obwodu ochronnego, w którym zacisk ochronny próbnika wysokonapięciowego połączony jest z zaciskiem ochronnym metalowej konstrukcji stołu przez żyłę ochronną przewodu przyłączeniowego z bolcem ochronnym gniazda sieciowego. W celu oddzielenia pola pomiarowego WN i personelu obsługującego, od przypadkowo przebywających w pobliżu osób, zastosowano osłonę w postaci płotka oraz bramki wejściowej wraz z sygnalizacją świetlną. Awaryjne odłączanie wszystkich obwodów elektrycznych jest możliwe poprzez naciśnięcie przycisku typu „grzybkowego”, umieszczonego z prawej strony pod blatem roboczym stołu. Blat roboczy wykonany jest ze sklejki pokrytej odporną mechanicznie warstwą PCV.

11 Kwalifikacje pracowników
Stanowisko może być obsługiwane tylko przez osoby uprawnione z odpowiednią grupą kwalifikacji SEP do pracy przy napięciu do 5 kV!

12 Parametry techniczne próbnika wytrzymałości elektrycznej PW-5

13 STANOWISKO LABORATORYJNE DO BADANIA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ I OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH

14 Przeznaczenie stanowiska
Stanowisko może być użytkowane w laboratoriach badawczych urządzeń i sprzętu elektrycznego lub w nie zautomatyzowanych liniach produkcyjnych oraz na stanowiskach demontażowych małogabarytowych urządzeń i sprzętu powszechnego użytku oraz narzędzi elektrycznych. Stanowisko spełnia ogólne zasady i wymagania zawarte w normie PN-EN 50191:2002 „Instalacja i eksploatacja elektrycznych stanowisk badawczych”.

15 Dane techniczne oraz wyposażenie
Stanowisko składa się ze stołu o wymiarach 1500x750x850 mm z szafką i półką, wyposażonego w układ zasilający 1-fazowy prądu przemiennego 230V, aparaturę pomiarową i zespół napędowy oraz chwyt (imadło) elementu badanego. Na stole usytuowana jest ścianka z aparaturą pomiarową oraz z pojemnikami i chwytami. Stanowisko wyposażone jest w następujące urządzenia: Autotransformator 0-230V 1-faz, moc 2,5kVA, prąd 10A, nastawianie napięcia ręczne, płynne; Autotransformator 0-230V 1-faz, moc 1,2kVA, prąd 6A, nastawianie napięcia ręczne, płynne; Skrzynkę przyłączeniową z układem wyłączników i lampek sygnalizacyjnych oraz gniazd wtykowych, która wyposażona jest m.in. w: wyłącznik główny wyłączniki pomocnicze sygnalizację stanu ustawienia wyłączników gniazdo wtykowe z napięciem regulowanym 0-250V, 2,5kVA gniazdo wtykowe z napięciem sieci element umożliwiający zasilanie badanego obiektu poprzez wtyki typu „widełkowego”

16 Dane techniczne urządzenia
Skrzynkę z aparaturą pomiarową wyposażoną w: woltomierz programowalny N 11P amperomierz programowalny N 11P z przekładnikiem WSK60 watomierz programowalny N11P z przekładnikiem WSK60 Przyrząd uniwersalny (V, A, C, ) Zespół napędowy ze sprzęgłem Uchwyt elementu badanego Płytę ceramiczną Pojemniki na narzędzia pomocnicze: wkrętaki, szczypce płaskie, szczypce do cięcia drutu, szczypce do zdejmowania izolacji z przewodów, taśma izolacyjna Pojemniki na łączówki pomocnicze Przewody przyłączeniowe Rękawice ochronne

17 Zakres badań na stanowisku
Na stanowisku możliwe jest zbadanie stanu obwodu elektrycznego, połączeń wewnętrznych, pracy na biegu jałowym sprzętu domowego użytku i elektronarzędzi lub ich elementów uzyskanych podczas demontażu i po ewentualnej regeneracji. Stanowisko umożliwia wykonanie uproszczonych badań dla stwierdzenia: czy układ zaopatrzony w silnik może pracować prawidłowo lub na czym ma polegać jego regeneracja czy układ elektryczny nie ma uszkodzeń w połączeniach obwodów jakie są rezystancje poszczególnych uzwojeń czy zespół lub element może spełniać nadal swoją funkcję (spodziewane parametry elektryczne np. elementów grzejnych; w przypadku silników przy pracy bez obciążenia) czy zespół mechaniczny nie wykazuje uszkodzeń.

18

19 Stanowisko laboratoryjne do badania stanu technicznego urządzeń i obwodów elektrycznych wykonane w Laboratorium Badawczym Instytutu Elektrotechniki – widok ogólny

20 Pulpit zasilający i sterowniczy stanowiska

21 Pulpit zasilający i sterowniczy oraz wyposażenie stanowiska laboratoryjnego do badania stanu technicznego urządzeń i obwodów elektrycznych

22 Rozmieszczenie elementów w skrzynce rozdzielczej

23 Zagrożenia występujące podczas eksploatacji stanowiska oraz zastosowane zabezpieczenia
Podczas obsługi stanowiska występuje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia instalacji elektrycznej oraz przy wykonywaniu pomiarów. W celu wyeliminowania powyższych zagrożeń zastosowano następujące zabezpieczenia: Stanowisko wykonane jest w I klasie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym poprzez zastosowanie obwodu ochronnego. Zacisk ochronny metalowej konstrukcji stołu połączony jest przez żyłę ochronną przewodu przyłączeniowego z bolcem ochronnym gniazd sieciowych. Blat roboczy oraz półka wykonane są ze sklejki pokrytej odporną mechanicznie warstwą PCV


Pobierz ppt "Przeznaczenie stanowiska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google