Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moc i energia prądu elektrycznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moc i energia prądu elektrycznego"— Zapis prezentacji:

1 Moc i energia prądu elektrycznego
Wyk. Artur Kacprzak

2 Co to jest prąd? Prąd elektryczny – jest to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. Prąd płynie w gazach cieczach i ciałach stałych. Aby prąd „popłynął” potrzebna jest różnica potencjałów. Prąd płynie tylko w obwodach zamkniętych.

3 Energia prądu elektrycznego.
Energia elektryczna prądu elektrycznego to energia, jaką prąd elektryczny przekazuje odbiornikowi wykonującemu pracę lub zmieniającemu ją na inną formę energii. Energię elektryczną przepływającą lub pobieraną przez urządzenie określa iloczyn natężenia prądu płynącego przez odbiornik, napięcia na odbiorniku i czasu przepływu prądu przez odbiornik. ΔE = W = U*I*t =P*t

4 Zużycie energii elektrycznej w technice mierzone jest w kilowatogodzinach (kWh). Urządzeniem do pomiaru zużycia energii elektrycznej jest licznik energii elektrycznej.

5 Moc prądu elektrycznego
Moc prądu elektrycznego to praca, jaką wykonuje prąd w określonym czasie. Moc prądu możemy obliczać z następujących wzorów: P = W/t P = U ּI P = I2ּR

6 Moc w obwodach prądu przemiennego
W przypadku obwodów prądu przemiennego mamy do czynienia z mocą czynną, bierną oraz pozorną.

7 Moc czynna Moc czynna - P - w układach prądu przemiennego (również prądu zmiennego) jest to część mocy, którą odbiornik pobiera ze źródła i zamienia na pracę lub ciepło. W układach prądu stałego cała moc jest mocą czynną. Jednostką mocy czynnej jest wat. Wydziela się ona na rezystancji. Oznacza się ja jako P. Jednostką jest wat. [W]

8 Moc bierna Moc bierna w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego jest wielkością konwencjonalną, w sposób umowny opisującą zjawisko pulsowania energii elektrycznej. Ta oscylująca energia nie jest zamieniana na użyteczną pracę, niemniej jest ona konieczna do funkcjonowania urządzeń elektrycznych. Wydziela się ona na reaktancji X i oznacza się ją jako Q. Jednostka war.

9 Moc pozorna Moc pozorna- jest to iloczyn wartości skutecznych napięcia i natężenia prądu. Moc pozorna jest geometryczną sumą mocy czynnej i biernej prądu elektrycznego pobieranego przez odbiornik ze źródła. Oznacza się jako S. Jednostka woltoamper [VA].

10 Bibliografia: Notatki własne


Pobierz ppt "Moc i energia prądu elektrycznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google