Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo użytkowania prądu elektrycznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo użytkowania prądu elektrycznego."— Zapis prezentacji:

1

2 Bezpieczeństwo użytkowania prądu elektrycznego

3 Instalacja elektryczna
Energia elektryczna dostarczana jest do domu z sieci elektrycznej, płynie przez skrzynkę z bezpiecznikami i rozdziela się na dwa typy obwodów. Jeden z nich zasila główne oświetlenie. Drugi dostarcza energię do gniazd. Ta obiega dom, zazwyczaj wewnątrz ścian lub pod podłogą. W wielu miejscach obwód otwiera się w postaci gniazd. W nich włącza się urządzenia do obwodu. Prąd płynie do urządzenia jednym przewodem i powraca przewodem zerowym. Ilość energii elektrycznej dostarczanej do domu mierzy licznik. Jest to zazwyczaj mały silnik, połączony z urządzeniem liczącym. Zegar w liczniku pokazuje, ile zużyto prądu

4 Włączając równocześnie kilka odbiorników, to w każdym z nich popłynie prąd o natężeniu zależnym od oporu odbiornika, a w przewodach doprowadzających prąd do mieszkania- o natężeniu równym sumie ich natężeń. Duże natężenie powoduje wydzielanie się dużej ilości energii w formie ciepła, co może spowodować przepalenie przewodów.

5 Zwarcie Występuje wtedy, gdy zetkną się ze sobą dwa przewody doprowadzające prąd. Płynie on wówczas tylko przez te przewody pomijając odbiorniki. Nie napotykając dużego oporu, płynący prąd ma duże natężenie, co powoduje wytworzenie się dużej ilości ciepła i w rezultacie – przepalenie przewodów. Aby uniknąć przepalenia przewodów stosuje się bezpieczniki.

6 Bezpieczniki Łączniki zwarciowe chroniące obwody elektryczne przed nadmiernym obciążeniem prądem, np. w wyniku zwarć.

7 Rodzaje bezpieczników
topikowe - przerywają obwód, w którym są zainstalowane, wskutek stopienia się jednego z elementów, gdy przepływający przez nie prąd przekroczy pewną wartość krytyczną topikowo-rozrywne - w razie niebezpieczeństwa przerwę w obwodzie powoduje sprężyna w chwili stopienia sie czujnika samoczynne (automatyczne) - przerywają zagrożony obwód w efekcie zadziałania wyzwalacza elektromagnetycznego lub cieplnego, termobimetalicznego

8 Należy bardzo ostrożnie obchodzić się z urządzeniami elektrycznymi, a przede wszystkim:
nie dotkać gołymi rękami nieizolowanych części obwodu elektrycznego nie dokonywać żadnych napraw elektrycznych, gdy urządzenia lub przewody są pod napięciem Używać do pracy przeznaczonych do tego celu narzędzi z odpowiednią izolacją

9 Wpływ prądu na organizmy żywe
Prąd o natężenie: 5-10 mA wywołuje lekki skurcz mięśni 10-25 mA wywołuje wywołuje skurcz mięśni i wzrost ciśnienia krwi do 80 mA wywołuje migotanie komór sercowych i częściowe porażenie ośrodków oddechowych powyżej 80 mA wywołuje silne drgania komór sercowych, utratę przytomności i śmierć Za bezpieczne napięcie uważa się wartość do 24V.

10 Prąd stały powoduje w organizmie zmiany prowadzące do zaburzeń oddychania komórkowego. Częste stykanie się z nim prowadzi do zwyrodnienia mięśni i nerwów. Prąd zmienny o wysokim napięciu może doprowadzić do wrzenia płynu tkankowego, a po dłuższym działaniu – do zwęglenia kończyn lub całego ciała. Działanie prądu na układ nerwowy przejawia się zakłóceniem czynności centralnego układu nerwowego, co grozi zaburzeniami słuchu, wzroku, utraty pamięci, zaburzeniami psychicznymi.

11 Aby bezpiecznie korzystać z Prądu elektrycznego należy:

12 w przypadku przepalenia bezpiecznika wymienić go na nowy bezpiecznik o tych samych parametrach, nie wolno go "drutować" lub zastępować czymkolwiek innym

13 nie dopuszczać do naprawy uszkodzonej instalacji lub urządzenia elektrycznego w sposób prowizoryczny

14 nie dotykać mokrymi rękami urządzeń zasilanych prądem

15 kąpiąc się w wannie nie używać żadnych urządzeń elektrycznych np
kąpiąc się w wannie nie używać żadnych urządzeń elektrycznych np. suszarki

16 nie wyciągać wtyczki z gniazda ciągnąc za sznur

17 jeżeli widzisz, że urządzenie elektryczne jest uszkodzone, iskrzy się w nim, brak jest osłony lub ulatnia się z niego dym odłącz je od gniazda

18 nie dotykać i nie bawić się w pobliżu urządzeń energetycznych i kontaktów

19 Nie wspinać się na słupy linii energetycznych

20 Nie zbliżać się do zerwanych przewodów linii energetycznych

21 Nie wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych i technologicznych np.. stacji transformatorowych

22 Nie puszczać latawców w pobliżu linii energetycznych

23 Nie pływać łódką w okolicy linii energetycznych

24 Zabezpieczać wyrwane kontakty

25 W razie wypadku zadzwonić po pogotowie energetyczne

26 Prąd elektryczny Prąd elektryczny – uporządkowany (skierowany) ruch ładunków elektrycznych. W naturze przykładami są wyładowania atmosferyczne, wiatr słoneczny, czy czynność komórek nerwowych, którym również towarzyszy przepływ prądu. W technice obwody prądu elektrycznego są masowo wykorzystywane w elektrotechnice i elektronice.

27 Tu widzimy tzw. prąd, niestety ktoś źle coś kiedyś wymyślił, dlatego prąd leci od MINUSA do PLUSA

28 <- to jest węgorz elektryczny
<- to jest węgorz elektryczny. Wytwarza on napięcie V, o natężeniu poniżej 1 Ampera. Może ono zabić małe zwierzę lub obezwładnić duże.

29 Jak wiadomo, mamy różne zmienności prądu. Prądu przemiennego używamy np. do rozświetlania żarówek, prądu stałego – do przekaźników.

30 Amperomierz – przyrząd pomiarowy służący do pomiaru natężenia prądu elektrycznego. W zależności od zakresu amperomierza używane są też nazwy: kiloamperomierz, miliamperomierz, mikroamperomierz.

31 Woltomierz jest to przyrząd pomiarowy za pomocą którego mierzy się napięcie elektryczne (jednostka napięcia wolt). Jest włączany równolegle do obwodu elektrycznego. Idealny woltomierz posiada nieskończenie dużą rezystancję wewnętrzną. W związku z tym oczekuje się pomijalnie małego poboru prądu przez cewkę pomiarową.

32

33

34

35

36

37

38

39 Bezpieczniki przepięciowe

40 Bezpieczniki różnicowe

41 Bezpieczniki topikowe

42 Bezpieczniki stacyjne


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo użytkowania prądu elektrycznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google