Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie komunikacją Zarządzanie grupami i zespołami roboczymi Definicje Rodzaje Cechy Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie komunikacją Zarządzanie grupami i zespołami roboczymi Definicje Rodzaje Cechy Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie komunikacją Zarządzanie grupami i zespołami roboczymi Definicje Rodzaje Cechy Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

2 Komunikacja Komunikowanie się jest to proces przekazywania informacji od jednej osoby do drugiej. Skuteczne komunikowanie się jest to taki sposób przekazu wiadomości, aby wiadomość otrzymana była jak najbardziej zbliżona do wiadomości wysłanej. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

3 Proces komunikacji Sprzężenie zwrotne Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008 Nadawca Kodowanie Komunikat Kanał Dekodowanie Odbiorca

4 Formy komunikacji Komunikacja interpersonalna Komunikacja w sieciach i zespołach roboczych Komunikacja organizacyjna Komunikacja elektroniczna Komunikacja nieformalna Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

5 Komunikacja interpersonalna Komunikacja ustna – rozmowa bezpośrednia, dyskusja grupowa, rozmowy telefoniczne – wykorzystanie słowa mówionego do przekazania wiadomości. Komunikacja pisemna – notatki, listy, sprawozdania – wykorzystanie słowa pisanego do przekazywania treści. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

6 Komunikowanie się w sieciach i zespołach roboczych Koło od wozu Y Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008 2 1 5 4 3 2 45 1 3

7 Komunikowanie się w sieciach i zespołach roboczych Łańcuch Okrąg „Każdy z każdym” Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008 12345 2 3 4 1 5 1 54 3 2

8 Komunikacja organizacyjna Komunikacja pionowa – w dół i w górę organizacji, zwykle wzdłuż zależności służbowej. – Komunikacja od dołu ku górze – Komunikacja od góry do dołu Komunikacja pozioma – pomiędzy równorzędnymi stanowiskami w organizacji. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

9 Komunikacja nieformalna Poczta pantoflowa – nieformalna komunikacja wśród ludzi należących do organizacji. Zarządzanie przez krążenie po firmie – dosłowne obchodzenie firmy i odbywanie spontanicznych rozmów z pracownikami. Komunikacja pozawerbalna – porozumiewanie się beż używania słów albo z użyciem słów, nadając im szersze znaczenie. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

10 Bariery w komunikacji Bariery indywidualne Sprzeczne lub niespójne sygnały Brak wiarygodności rozmówcy Niechęć do komunikowania się Brak nawyku słuchania Z góry przyjęte nastawienie do sprawy Bariery organizacyjne Semantyka Różnica statusu lub władzy Różnice percepcji Szumy Przeciążenie Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

11 Poprawa skuteczności Aktywność, koncentracja Zwracanie uwagi na swoje wypowiedzi Zadawanie pytań Otwartość Przyswajanie przekazywanych informacji Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

12 Grupy Grupa – co najmniej dwie osoby, które wchodzą ze sobą w regularne stosunki dla realizacji wspólnego celu. – Grupy funkcjonalne – Grupy interesu (nieformalne) – Grupy zadaniowe Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

13 Grupy Grupa funkcjonalna – stworzona przez organizację dla realizacji określonych celów, czas jej istnienia jest nieokreślony. Grupa nieformalna – stworzona przez członków organizacja dla osiągnięcia pewnych celów, które nie muszą się pokrywać z celami organizacji. Czas istnienia – nieokreślony. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

14 Grupa zadaniowa Grupa zadaniowa – powołana przez organizację dla realizacji konkretnego celu w określonym czasie. Zespół – specjalistyczna forma grupy zadaniowej, wyodrębniona ze struktury, funkcjonująca pod minimalnym lub żadnym nadzorem. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

15 Zespół - zalety Zwiększona odpowiedzialność; Zwiększony zakres uprawnień – większa władza i swoboda przy podejmowaniu decyzji; Maksymalne wykorzystanie wiedzy pracowników; Zwiększona elastyczność i zdolność do reagowania na zmiany. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

16 Dlaczego ludzie łączą się w grupy? Przyciąganie interpersonalne Działania grupowe Cele grupy Zaspokajanie potrzeb Korzyści instrumentalne Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

17 Cechy grup i zespołów Struktura roli – zestaw określonych ról i wzajemnych stosunków między nimi, zdefiniowany i akceptowany przez członków. Normy – zaakceptowane i przestrzegane standardy zachowania. Spójność grupy – zakres, w jakim członkowie grupy są lojalni wobec grupy i zaangażowani w jej sprawy. Przywództwo nieformalne. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

18 Wskaż najkorzystniejszą metodę komunikacji w niżej wymienionych sytuacjach: 1.Zaplanowanie zebrania z pięcioma podwładnymi. 2.Złożenie gratulacji pracownikowi, któremu urodziło się dziecko. 3.Udzielenie reprymendy spóźniającej się od kilku dni pracownicy. 4.Rozstrzygnięcie sporu pomiędzy dwoma pracownikami, którzy chcą wziąć urlop w tym samym terminie. 5.Powiadomienie dwóch pracowników o awansach. 6.Poinformowanie dostawcy o zmniejszeniu wielkości dostaw z powodu zbyt wysokich cen. 7.Poinformowanie kilku osób o nowych przepisach, które będą ich niedługo obowiązywać. 8.Zwolnienie osoby o słabych wynikach. 9.Poinformowanie personelu magazynu o skargach na niewłaściwe zapakowanie towaru. 10.Zaplanowanie spotkania z przełożonym. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008


Pobierz ppt "Zarządzanie komunikacją Zarządzanie grupami i zespołami roboczymi Definicje Rodzaje Cechy Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google