Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Grodziczno do 2018 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Grodziczno do 2018 roku."— Zapis prezentacji:

1 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Grodziczno do 2018 roku

2 Plan spotkania: 1. 1. Powitanie i wprowadzenie do problematyki 2. 2. Autoprezentacja uczestników spotkania 3. 3. Omówienie procedur percepcyjnych i wynikających z nich korzyści 4. 4. Omówienie metod pracy w grupowej i korzyści jakie z niej płyną 5. 5. Diagnozowanie sytuacji społecznej w gminie 6. 6. Praca w grupach 7. 7. Dyskusja 8. 8. Podsumowanie

3 Liderzy społeczności lokalnych - - zdobycie nowych umiejętności interpersonalnych (tj. praca w grupie, lepsze komunikowanie się i autoprezentacja) - - podniesienie samooceny i obniżenie poziomu stresu w prowadzeniu grupy - - nowe doświadczenie w pracy na rzecz społeczności oraz szeroko rozumianej współpracy z różnymi podmiotami

4 Przedstawiciele samorządu - - poszerzenie perspektyw oceny sytuacji społecznej, w szczególności jej zasobów i możliwości rozwoju - - wspólne określenie projektów działań zmierzających do integracji społecznej i świadczenia usług w tej sferze - - zwiększenie efektywności działań społecznych

5 Organizacje społeczne - - rozszerzenie horyzontów działania - - możliwość nawiązania współpracy z innymi organizacjami tego typu działającymi na terenie gminy - - skuteczniejsze docieranie i efektywniejsze działania na rzecz grup wymagających wsparcia - - promocja własnej działalności na terenie gminy

6 Przedsiębiorcy - - możliwość podejmowania wspólnych działań z wykorzystaniem instrumentów Partnerstwa Publiczno – Społecznego - - zwiększenie możliwości dostosowania swoich usług do potrzeb społeczności lokalnej - - nawiązanie współpracy z innymi firmami działającymi na terenie gminy

7 Mieszkańcy - - wzrost poziomu integracji społecznej - - realny wpływ na podejmowane decyzje - - doświadczenie współpracy z samorządem oraz innymi podmiotami działającymi na terenie gminy - - możliwość wprowadzenia w życie swoich koncepcji rozwoju lokalnego dzięki nawiązanej współpracy

8 Praca w grupie

9 Cele: - - integracja uczestników – lepsze poznanie się ze sobą, dostrzeżenie i zaakceptowanie odmienności poglądów, doświadczeń i sposobu myślenie współpracowników, - - nakreślenie wizji wspólnego celu – uzyskanie korzyści wynikających ze współpracy zespołowej - - stworzenie przestrzeni do wzajemnego inspirowania się- – metody wymiany i doskonalenia pomysłów pomiędzy uczestnikami - - identyfikacja swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju

10 Ocena stosunku do grupy 1. Czy jesteś skłonny zrezygnować z hierarchizacji i przestać być osobą najważniejszą, znającą odpowiedzi na wszystkie pytania? 2. Czy jesteś skłonny oddać odpowiedzialność innym członkom grupy? 3. Czy jesteś skłonny zaakceptować faktycznie wszystkie pytania od grupy? 4. Czy wierzysz, że każda osoba jest w stanie wziąć odpowiedzialność za siebie? 5. Czy potrafisz poradzić sobie z sytuacją, gdy nie wiesz dokładnie, jak jakaś gra lub zabawa powinna przebiegać?

11 6. Czy potrafisz zrezygnować z posiadania zawsze racji? 7. Czy umiesz zaakceptować fakt, że twój sposób myślenia nie każdemu odpowiada? 8. Czy umiesz powstrzymać się od narzucania innym swojego punktu widzenia? 9. Czy reagujesz negatywnie na każdego, kto wygląda, mówi, ubiera się, myśli, zachowuje się inaczej niż ty uważasz, że powinien? 10. Czy umiesz podejść z humorem do różnych pojawiających się zabawnych sytuacji?

12 Skład grupy: Liderzy - odpowiedzialność za grupę, prowadzenie spotkań Faworyci - akceptowani przez grupę Ludzie w cieniu - mniej akceptowani

13 Warunki efektywnej pracy w grupie: - - jasno i precyzyjnie sformułowany cel - - dobra komunikacja miedzy członkami grupy - - wspólne realizowanie postawionych celów - - zwartość grupy - - brak zdominowania pracy przez lidera

14 Cechy skutecznej pracy w grupie 1. 1. Ład w grupie 2. 2. Bezpośrednia informacja zwrotna 3. 3. Efektywne wykorzystywanie czasu na zadanie 4. 4. Zaangażowanie uczestników (dopytywanie) 5. 5. Bezpośrednie kierowanie działaniem 6. 6. Realizacja zadania ma charakter poznawczy

15 Niektóre metody pracy w grupie BURZA MÓZGÓW (dyskusja i wybór) – stawiamy konkretny problem, wymyślamy jak największą ilość rozwiązań (można zapisać) i wspólnie wybieramy to, które najbardziej pasuje. TRYBUNAŁ – konkretny problem poddajemy pod sąd, wybieramy kilkuosobowy trybunał, a resztę grupy dzielimy na osoby za i przeciw (wymaga to dyscypliny od uczestników podczas wypowiadania się tylko za jednym stanowiskiem) PANEL – Zapraszamy ekspertów od danego problemu, zadajemy im pytania, prowadzimy dyskusje TRZY KĄTY – dzielimy grupę na trzy stanowiska w dyskusji: TAK, NIE i NIE WIEM (Każda podgrupa stara się obronić swoje stanowisko) Ważne jest podsumowanie prowadzącego, aby wyciągnąć ODPOWIEDNIE wnioski. PROWOKACJA – zadajemy pytanie prowokacyjne i w ten sposób rozpoczynamy dyskusję.

16 Dziękujemy !!!


Pobierz ppt "Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Grodziczno do 2018 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google